30 bộ đề kiểm tra tự luận trắc nghiệm sinh học 11 huỳnh quốc thành

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : sinh hoc 11 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ... tớnh c, cỏi Tng hp sc t Môn sinh hoc 11 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn ... C Câu 12 : A Câu 13 : A B C D Câu 14 : A B C D Câu 15 : A B C D Câu 16 : A Câu 17 : A C Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A B C D...
 • 6
 • 5,382
 • 72

De kiem tra + Dap an ki II sinh hoc 11

De kiem tra + Dap an ki II sinh hoc 11
... cực sang phân cực, đảo cực Câu 32 Thế lan truyền xung thần kinh theo cách nhảy cóc? A Lan truyền từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác B Lan truyền liên tục từ điểm sang điểm khác kề bên C Lan truyền ... cực Câu 17 Thế lan truyền xung thần kinh theo cách nhảy cóc? A Lan truyền không liên tục vùng B Lan truyền từ vùng sang vùng khác C Lan truyền từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác D Lan truyền liên ... cực sang phân cực, đảo cực Câu 28 Thế lan truyền xung thần kinh theo cách nhảy cóc? A Lan truyền từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác B Lan truyền liên tục từ điểm sang điểm khác kề bên C Lan truyền...
 • 17
 • 457
 • 2

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)
... I Trắc nghiệm Cõu 1: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VA = 10V B VA - VB = 10V C VB - VA = 10V D VB = 10V Cõu 2: Cho qu cu kim loi tớch in cụ lp ln lt tớch in l + C, ... suất tiêu thụ R lớn II HT -Trang 2/6 - Mó thi 132 Sở gd & ĐT ninh bình Trờng thpt yên mô a Bài kiểm tra số lớp 11a Môn : Vật lý Thi gian lm bi: 45 phỳt; (10 cõu trc nghim, câu tự luận) ... D tng ln Cõu 3: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VB = 10V B VB - VA = 10V C VA = 10V D VA - VB = 10V Cõu 4: Hai bóng đèn có công suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng...
 • 6
 • 783
 • 2

Các đề kiểm tra tự luân lớp 10

Các đề kiểm tra tự luân lớp 10
... trường Bài 41đ Một vật mặt đất có trọng lượng 10 N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? Đề kiểm tra 45 phút lần A – Lý thuyết Câu 11đ Nêu ... đoạn đường mà vật giây đầu lấy g = 10 m/s2 Bài 31đ Cho hai lực đồng quy có độ lớn 10 N Góc hai lực hợp lực có độ lớn 10 N ? Bài 41đ Nếu đưa vật mặt đất tới điểm cách mặt đất h = R ( R bán kính Trái ... Hãy xác định lực căng dây phản lực tường lên cầu ……………………………………………………………………………………………………………… Đề kiểm tra 45 phút lần A – Lý thuyết Câu 11đ Một vật chuyển động coi chuyển động nào? Và chuyển động...
 • 3
 • 590
 • 0

đề kiểm tra tự luận

đề kiểm tra tự luận
... 12; O : 16; Ca : 40; Mg : 24; H : HẾT - Trường THPT TT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP – 12 MÔN : HOÁ HỌC THỜI GIAN : 90 phút MÃ ĐỂ 702 Câu Chất có tính bazơ mạnh ... D 2+ 2+ 3+ Câu 34 Cho dãy điện hoá gồm ba cặp oxi hoá - khử sau : Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe2+ Kết luận sau ? A Fe không bị oxi hoá dung dịch FeCl3 B Cu bị oxi hoá dung dịch FeCl2 C Cu bị oxi hoá ... bột là, biết hiệu suất trình 80 % A 0,2953 B 0,9235 C 0,3925 D 0,4573 Câu 41 Sự xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ hợp chất sau ? A C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 B (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2...
 • 8
 • 289
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN ANH VĂN pptx

ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN ANH VĂN pptx
... 12) The practice of controlling the number of children a person has, using various methods of contraception is called A family planning B birth control C population D A & B 13) When a person ... day B The day of the French independence C French’s Independence D France’s Independence Day 17) Banh Chung is made sticky rice, green beans and fatty pork A of B from C with D by 18) Many people...
 • 3
 • 314
 • 1

ma tran va de kiem tra tu luan HKII Cong nghe 8

ma tran va de kiem tra tu luan HKII Cong nghe 8
... truyền chuyển động - Truyền động ma sát – truyền động đai - Truyền động ăn khớp * Nêu nguyên nhân xẩy tai nạn điện( Mỗi ý 0,25đ) + Do chạm trực tiết vào vật mang điện + Do vi phạm khoảng cách ... điểm: 10 Tỉ lệ: 100 (%) điện nhà câu(C5) 2,5đ câu 1câu câu 6,5đ 2đ 10 điểm 1câu 2,5đ IV Đề kiểm tra Câu 1(1,5đ) Vì phải truyền chuyển động? Kể tên truyền chuyển động mà em biết Câu 2(1,5đ): Những ... cấp đủ điện cho dụng cụ điện nhà dự phòng cần thiết + An toàn cho người sử dụng cho nhà +Dễ kiểm tra sửa chữa + Sử dụng thuận tiện - ý nghĩa 250V – 10A( ý 0,25 đ) + 250V điện áp định mức + 10A...
 • 3
 • 302
 • 1

skkn thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra tự luận môn toán bậc thpt theo chuẩn kiến thức kĩ năng

skkn thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra tự luận môn toán bậc thpt theo chuẩn kiến thức kĩ năng
... lựa chọn yếu dựa theo chuẩn chọn nội dung mức độ cho dạy, kiểm tra đánh giá IV.3 Thiết lập ma trận đề kiểm tra theo ma trận nhận thức  Ví dụ 11 Ma trận nhận thức ma trận đề kiểm tra Giải tích lớp ... Thiết kế ma trận mục tiêu giáo dục mức độ nhận thức (Ma trận nhận thức) Ma trận nhận thức cơng cụ đáp ứng u cầu đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá dựa theo Chuẩn; làm rõ ý tượng kiểm tra ... ma trận đề Việc biên soạn câu hỏi, tập theo ma trận đề cần đảm bảo ngun tắc: câu hỏi kiểm tra đơn vị kiến thức, (khái niệm, định lí, cơng thức, quy tắc, thuật tốn, …); tổng số câu hỏi ma trận...
 • 29
 • 419
 • 0

de kiem tra tu luan sh 10

de kiem tra tu luan sh 10
... ĐÁP ÁN (k10) Câu Miễn dịch gì? Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu? Câu Lấy ví dụ số bệnh ... bệnh hội – Hiện nhiễm HIV/AIDS coi bệnh đại dịch toàn cầu, AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV Tuy nhiên, người bị nhiễm HIV bị chết virut HIV mà bệnh hội hệ thống miễn dịch thể bị suy giảm Câu ... bệnh hội – Hiện nhiễm HIV/AIDS coi bệnh đại dịch toàn cầu, AIDS giai đoạn cuối trình nhiễm HIV Tuy nhiên, người bị nhiễm HIV bị chết virut HIV mà bệnh hội hệ thống miễn dịch thể bị suy giảm ĐÁP...
 • 2
 • 155
 • 0

skkn Thiết kế đề kiểm tra tự luận môn sinh học lớp 12 theo khung ma trận

skkn Thiết kế đề kiểm tra tự luận môn sinh học lớp 12 theo khung ma trận
... TỰ LUẬN MÔN SINH HỌC LỚP 12 THEO KHUNG MA TRẬN Thiết kế đề kiểm tra học kì I a Xác định mục đích kiểm tra + Đánh giá kết học tập học sinh sau học xong học kì I + Phát lệch lạc nhận thức học sinh, ... NGHỊ Kết luận: - Trong khuân khổ sáng kiến, thiết kế đề kiểm tra môn sinh học lớp 12 theo khung ma trận - Chúng triển khai kiểm tra khảo sát đề thống kê kết quả, qua khẳng đề kiểm tra thiết kế ... trình sinh học lớp 12 Cấu trúc sáng kiến ĐẶT VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN Chương II THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC LỚP 12 THEO KHUNG MA TRẬN Chương III KẾT QUẢ...
 • 50
 • 231
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm 100%_mã đề 357.

Đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm 100%_mã đề 357.
... ngắn D Sóng dài Câu 21: Trong xạ có bước sóng λ sau đây, tia có tính đâm xuyên mạnh nhất: A Bức xạ có λ = 3 .10 -3 mm B Bức xạ có λ = 1. 5nm µm C Bức xạ có λ = 1, 2 D Bức xạ có λ = 10 -6 µ m Câu 22: ... nguồn phát quang phổ liên tục C Áp suất khối khí phải thấp D Không cần điều kiện Câu 14 : thí nghiệm Iâng, khe S1 S2 chiếu sáng ánh sáng gồm đơn sắc: đỏ, vàng, lục quang phổ bậc ( tính từ vân ra) ... 00C D Trên 10 00 c Câu 24: Nguồn sau không phát tia tử ngoại: A Mặt trời B Đèn dây tóc có công suất 10 0W C Đèn thuỷ ngân D Hồ quang điện Câu 25: Tia hồng ngoại tia tử ngoại: Chọn câu A Đều sóng...
 • 2
 • 398
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bước 2 xác định hình thức đề kiểm tra đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khác quan và tự luận cách tổ chức kiểm tra cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trắc nghiệm khách quan thời gian 45 phútđề kiểm tra tự luận chương 1 vật lý 11đề kiểm tra 1 tiết chương iii sinh học 11 cơ bảnđề kiểm tra tự luận sinh 9đề kiểm tra tự luận toán 6đề kiểm tra tự luận tin học 12đề kiểm tra tự luận tin học 10đề kiểm tra tự luận tin học 11đề kiểm tra tự luận môn công nghệ 10de kiem tra tu luan chuong 1 hoa 11 co banđề kiểm tra tự luận pháp luật đại cươngđề kiểm tra tự luận chương oxi lưu huỳnhđề kiểm tra tự luận vật lý 12đề kiểm tra tự luận vật lý 11đề kiểm tra tự luận vật lý 10Sách viết lại câu tiếng anh THCS ôn thi HSG (sưu tầm từ sach6789.com)Nhiệm vụ của kế toán xây dựngViết tiếp câu tiếng anh 9(sach6789.com)KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC TRE ĐIỀN TRÚC LẤY MĂNGKỸ THUẬT TRỒNG SẦU RIÊNGAn toàn vận chuyển và lưu kho hóa chấtTÌm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong đoạn nối nguồnĐề thi thử THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊAKỹ thuật trồng Bạch đàn trắng CamanKỹ thuật trồng Bạch đàn nâuTSCD CTY DE MAY NINH THUHệ thống quản lý môi trườngKỹ thuật trồng Bồ đềHệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệpKỹ thuật trồng Trám trắngKỹ thuật trồng Lim xanhĐề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 323Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 324K TCPSC CTY XD BACH DANG 8Kỹ thuật trồng Kháo vàng
Đăng ký
Đăng nhập