Giải bài tập vật lý 10 nâng cao nguyễn chí cường

bài tập vật 10 nâng cao về chất khí

bài tập vật lý 10 nâng cao về chất khí
... 0,83 .105 Pa, P2 = P3 = 1,66 .105 Pa 40 B P1 = P4 = 1,66 .105 Pa, P2 = P3 = 0,83 .105 Pa C P1 = P4 = 0,38 .105 Pa, P2 = P3 = 6,16 .105 Pa 10 D P1 = P4 = 8,3 .105 Pa, P2 = P3 = 6,6 .105 Pa Hình vẽ: O 200 400 ... viết nh- sau PV/T = m/ R Kí hiệu m/ biểu thị cho đại l-ợng vật l-ợng khí xét? A Số phân tử khí B Mật độ phân tử khí C Số mol chất khí D Một đại l-ợng khác A, B, C Cõu hi thụng hiu Cõu Mi liờn ... nhúng vào chất lỏng có khối l-ợng riêng d = 800 kg/m3 cho đáy ngang với mặt thoáng chất lỏng Không khí bị nén chiếm 1/2 bình Nâng bình cao thêm khoảng l1 = 12 cm độ chênh lệch mực chất lỏng bình...
 • 9
 • 3,411
 • 50

bài tập vật 10 nâng cao- đáp án

bài tập vật lý 10 nâng cao- đáp án
... Bµi 10: Hai vật A, B thả rơi tự độ cao Vật B rơi sau vật A 0,5 s Lấy g = 10 m/s2 a Sau s kể từ lúc vật A bắt đầu rơi, hai vật cách mét? b Tính vận tốc vật thời điểm Bài 11: Một vật rơi tự ... = 10 m/s2 ĐÁP SỐ: Bài 1: 3s; 29.4 m/s m; Bài 2: 30,625 m; Bài 3: s; 20 m/s; Bài 4: 44,1 m; 24,5 m; 122,5 m; 49 m/s; Bài 5: a s; 30 m/s; b 25 m; Bài 6: 4s; 80m; Bài 7: a 20 m; 2,5 s; 31,25 m; Bài ... BÀI TẬP NÂNG CAO Bài 15: Một vật thả rơi tự khơng vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất Cho g = 10 m/s2 Thời gian vật rơi 10 m cuối trước chạm đất 0,2 s Tính độ cao h, thời gian rơi tốc độ vật...
 • 3
 • 3,458
 • 22

Một số bài tập Vật 10 nâng cao

Một số bài tập Vật lý 10 nâng cao
... lên vật ∆W = W2 – W1 = AF BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 21: Từ độ cao 10m so với mặt đất, vật ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 5ms-1 Bỏ qua sức cản không khí lấy g = 10ms-2 Tính độ cao ... bình vật đoạn đường s mà công lực thực dịch chuyển BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg, thời điểm bắt đầu khảo sát, vật có vận tốc 3m/s, sau giây vận tốc vật 8m/s, biết hệ số masat ... 0,2 .10. 11,25 = 22,5 (J) Bài 22: Từ mặt đất, vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10ms -1 Bỏ qua sức cản không khí lấy g = 10ms-2 Tính độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất Ở vị trí vật động...
 • 18
 • 413
 • 2

343 bài tập vật 10 nâng cao

343 bài tập vật lý 10 nâng cao
... trờng vật vị trí xuất phát trọng dừng là: a/ Nếu lấy mặt đất làm mức không: A Wt = 4 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 104 .105 J B Wt = 8 .104 J; Wt = 44 .105 J; Wt = 104 .105 J C Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; ... 22 .105 J; Wt = 52 .105 J D Wt = 8 .104 J; Wt = 22 .105 J; Wt = 104 .105 J b/ Nếu lấy trạm dừng thứ không: A Wt = ; Wt = 432 .104 ; Wt = 60 .105 J B Wt = - 432 .104 J; Wt = 0; Wt = 120 .105 J C Wt = - 432 .104 J; Wt = ... đoạn 1mm Suất Iâng kim loại là: a 8,95 .101 0Pa b 7,75 .101 0Pa c 9,25 .101 0Pa d 8,50 .101 0Pa Câu 296: Một trụ đờng kính 5cm làm nhôm có suất Iâng E = 7 .101 0Pa Thanh đặt thẳng đứng đế để chống đỡ...
 • 37
 • 180
 • 1

Bài tập vật 10 nâng cao

Bài tập vật lý 10 nâng cao
... NB006T0 Ldi MOI BAIJ= Cac em hoc sinh than Imen Cuon Bai tap Vat10ll nang cao la mgt bo phanhihi cO cOa sach giao khoa Vatli10 nang cao, no se giup cac hoc tot han mon Vat ll Sach duac chia lam phan, ... 1,67 .10 kg chuyin ddng vdi van Vp = 1 .10 m/s tdd va cham vao hat nhan heh (thudng gg ndm ydn Sau va cham, prdtdn Ifii vddgiat van tdc v’p= 6 .10 m/s cdn hat bay vlphfa trudcvan vdd tdcVa =4 .10 m/s ... dd cao m s, Trong dd, mdt thang 000 N ldn may dfia mdt khd’i lugng nang dd cao 10 m s.Hay so sanh cdng, cdng sudt cua ngudi va may hidn da thuc 48 4.17 Ngudi ta mudn ndng mdt hdm 200 kg ldn cao...
 • 172
 • 164
 • 0

BÀI TẬP VẬT 12 NÂNG CAO ( Nguyễn Văn Thông – Gv Trường THPT Chu Văn An ) ppsx

BÀI TẬP VẬT LÝ 12 NÂNG CAO ( Nguyễn Văn Thông – Gv Trường THPT Chu Văn An ) ppsx
... dịch chuyển m2 mặt bàn sau 0,4 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động ĐS: a a = 0,98 m/s2 ; b s = 7,84 cm Lưu hành nội m1 Nguyễn Văn Thông Gv Trường THPT Chu Văn An BÀI TẬP VẬT LÝ 12- NC 17 Hai vật ... Nguyễn Văn Thông Gv Trường THPT Chu Văn An BÀI TẬP VẬT LÝ 12- NC dừng hẳn lại sau 30 s Cho biết momen lực ma sát có giá trị không đổi suốt thời gian bánh xe quay 0,25 M1 ... Biết dây không trượt ròng rọc vật m2 sàn có ma sát hay không Lúc đầu, vật giữ đứng yên, sau hệ vật thả Người ta thấy sau s, ròng rọc m1 quay quanh trục vòng gia tốc vật không đổi Cho g = 9,8 m/s2...
 • 3
 • 468
 • 6

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 10 ppsx

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 10 ppsx
... Cla-pê-rôn Men-đê-lê-ép 88 Bài 49 Bài tập chất khí 92 Chơng VII Chất rắn v chất lỏng Sự chuyển thể 97 Bài 50 Chất rắn 97 Bài 51 Biến dạng vật rắn 101 Bài 52 Sự nở nhiệt vật rắn 106 Bài 53 Chất lỏng Hiện ... ton Bài 31 Định luật bảo toàn động lợng Bài 32 Chuyển động phản lực Bài tập định luật bảo toàn động lợng Bài 33 Công công suất 12 Bài 34 Động Định lí động 16 Bài 35 Thế Thế trọng trờng 20 Bài ... hồi 25 Bài 37 Định luật bảo toàn 28 Bài 38 Va chạm đàn hồi không đàn hồi 34 Bài 39 Bài tập định luật bảo toàn 40 Bài 40 Các định luật Kê-ple Chuyển động vệ tinh 45 Chơng V Cơ học chất lu 50 Bài...
 • 11
 • 739
 • 10

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 9 pptx

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 9 pptx
... tử thay đổi ? Nếu thay đổi thể tích vật khoảng cách phân tử có thay đổi không ? Kết luận : Nội vật phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích vật U = f(T,V) Vậy ta có kết luận độ lớn nội ? Hoạt động ta ... đợc biểu diễn đồ thị diện tích hình thang 12V V Trong đoạn chéo 12 gần nh trùng với đoạn cong 12 Cá nhân tiếp thu, ghi nhớ p" p' p2 O M N V1 V' V" V2 Muốn tính công cách xác ta phải lấy trung ... kiến thức để giải thích tợng vật lí liên quan giải tập động nhiệt máy lạnh II Chuẩn bị Học sinh Ôn lại kiến thức động nhiệt học chơng trình lớp vật lí III thiết kế hoạt động dạy học Hoạt động...
 • 18
 • 343
 • 2

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 8 doc

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 8 doc
... học tập Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập GV nhắc lại khái niệm cần nhớ Yêu cầu HS làm việc với phiếu học tập Làm tập nhà 1 ,2 SGK Ôn lại kiến thức hóa ngng tụ, sôi học chơng trình lớp Phiếu học tập ... nóng chảy riêng vật rắn phụ thuộc yếu tố ? A Phụ thuộc nhiệt độ vật rắn áp suất B Phụ thuộc chất nhiệt độ vật rắn C Phụ thuộc chất, nhiệt độ vật rắn áp suất D Chỉ phụ thuộc chất vật rắn Câu Tính ... đơn vị J/kg Nhiệt lợng cần cung cấp cho toàn vật rắn kết tinh khối lợng m suốt trình nóng chảy : Q = m Vậy nhiệt lợng cần cung cấp cho toàn vật rắn kết tinh khối lợng m suốt trình nóng chảy đợc...
 • 18
 • 247
 • 3

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 7 pptx

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 7 pptx
... diện tích mặt thoáng chất lỏng nhiệm vụ học tập Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập Yêu cầu HS hoàn thành yêu cầu phiếu học tập Làm tập 1, SGK Phiếu học tập Câu Đặt que diêm mặt nớc nguyên chất Nếu ... làm cho mực nớc ống mao dẫn cao mực nớc chậu Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập Vì mực nớc ống mao dẫn cao mực nớc chậu, mực nớc ống mao dẫn có tiết diện nhỏ cao ? Độ cao cột chất lỏng dâng lên ống ... hỏi Các em quan sát giọt nớc, giọt rợu nằm mặt vật rắn, hình dạng giọt chất lỏng mặt vật rắn có khác ? GV thông báo khái niệm vật rắn dính ớt vật rắn không dính ớt Cá nhân tiếp thu, ghi nhớ...
 • 18
 • 277
 • 3

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 6 pps

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 6 pps
... m1 p1 T2 = m2 p T1 15 27 3 + = 2, 71 27 3 + 37 Mặt khác : m1 - m = M1 - M = kg = (1) (2) Có thể tìm đợc mối quan hệ thứ hai khối lợng hai khối khí không ? (1) (2) 2, 71m2 m2 = kg m2 = = 0,85 ... 105 Pa Các điểm xuất phát hai đồ thị ( 62 , 4l ; 105 Pa) (300 K ; 105 Pa) O A 62 , 4 V(l) p 105 Pa O Trên đồ thị V - T đờng biểu diễn nửa đờng thẳng kéo dài qua 62 , 4l O Câu Làm giống câu Hoặc p = p0 105 ... Dung tích V bình V= m RT2 0,58.8,31 .28 0 = p 0, 0 32. 5 .1 06 = 0, 0084m3 = 8, (l) Câu Thể tích V khí phụ thuộc vào nhiệt độ T nh sau : V= m R 10 8,31 T= T m p0 10 V 2, 08 .10- 4 T Với T0 = 300 K ...
 • 18
 • 281
 • 6

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 5 ppsx

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 5 ppsx
... đẳng tích ' (2 ) , ta có : ( ) p '2 T1 T = p '2 = P2 (2) p T2 T2 Thay (2) vào (1) ta đợc : p1V1 p V2 = T1 T2 (3) Định hớng GV : Quá trình biến đổi từ trạng thái sang trạng thái 2' trình biến ... dụng Câu p = 1 05 (Pa), V = 0 ,20 0 (m3/ mol), T = (27 3 + 27 ) K Theo phơng trình (2) : GV phát phiếu học tập yêu cầu HS hoạt động cá nhân sau báo cáo kết câu câu phiếu học tập m pV 1 05 .0, = = = 16g ... nghiệm năm 18 02 Phát biểu định luật Gay Luy-xác áp dụng phơng trình trạng thái : p1V1 p V2 = T1 T2 p T ta suy : V2 = V1 p T1 = 20 0 + 27 3 309 ( lít ) 0, 27 + 27 3 GV phát phiếu học tập yêu cầu...
 • 18
 • 304
 • 3

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 4 pdf

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 4 pdf
... = mv mv1 = F1x1 F2 x 2 2 rVv rVv1 2 = p1s1v1t - p 2s2 v t rVv rVv1 = p1V - p V 2 p1 + p+ rv1 rv = p2 + 2 rv = const (1) Cho HS trao đổi để rút kết Nếu không rút đợc kết quả, GV tiếp tục ... lỏng tiết diện khác ống dòng khối chất lỏng chảy qua đơn vị thời gian ? V2 = s2.v2 t s1 s2 v1 v2 Mà V1 = V2 s1.v1 = s2.v2 Kết luận : Khi chất lỏng chảy ổn định vận tốc dòng chảy tỉ lệ nghịch với ... diện S1 dâng cao S2 < S1 suy v2 > v1 , nên p2 > p1 Vì S2 < S1 suy v2 > v1 mà áp suất toàn phần hai tiết diện nên p2 < p1 Hiệu áp suất gây nên áp lực đẩy khối chất lỏng nhánh B dâng cao S2 ? Giải...
 • 18
 • 371
 • 2

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 3 potx

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 3 potx
... : G G M1M T M2 MT R1 T1 = M1 R1 = M2 R2 = GM T 2 T1 2 T2 R3 2 T2 Thực chất lực hớng tâm lực ? R1 R2 GM T = So sánh hai biểu thức ta đợc : a1 T1 = a3 2 T2 = a3 T3 = = a3 i Ti2 = Định luật ... 67 .10 11 (3, 15 .107 )2 M T = 2 .1 03 0 kg Kết : Hoạt động Tìm hiểu vệ tinh nhân tạo Tính vận tốc vũ trụ Nếu vận tốc lớn vật rơi cách chỗ ném xa Trong chơng II ta biết ném xiên vật vật lên độ cao ... = 108 9 740, = 34 8,1 ( J ) Suy vận tốc vận động viên lúc vợt qua xà : v2 = 2W 2 = m = 3, 1 ( m / s ) 2. 34 8,1 72 Hoạt động Củng cố học định hớng nhiệm vụ học tập Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập...
 • 18
 • 342
 • 9

Thiết kế bài giảng vật 10 nâng cao tập 2 part 2 pdf

Thiết kế bài giảng vật lý 10 nâng cao tập 2 part 2 pdf
... GV tập : Hai cầu khối lợng m1 m2 chuyển động với vận tốc v1 v2 đến va chạm đàn hồi xuyên tâm Xác định vận tốc chạm : ' v1 = v '2 cầu sau va chạm ( m1 m2 ) v1 + 2m2 v2 m1 + m2 ( m m1 ) v + 2m1v1 ... ma sát, vật không đợc bảo toàn Khi độ biến thiên vật đợc xác định nh ? Có mối liên hệ với công lực không ? HS viết đợc : W = W2 W1 W = ( W 2 + Wt2 ) ( Wđ1 + Wt1 ) = ( W 2 Wđ1 ) + ( Wt2 Wt1 ... 0, v '2 = v v Trớc va chạm v1' m1 m2 O Nếu hai cầu có khối lợng v1 m2 x v '2 Sau va chạm x Nếu hai cầu có khối lợng kết thay đổi nh ? Nếu hai cầu có khối lợng chênh lệch m1 >> m2 vật ban...
 • 18
 • 251
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải bài tập vật lý 10 nâng caogiải bài tập vật lý 10 nâng cao chương 2cách giải bài tập vật lý 10 nâng caogiải bài tập vật lý 10 nâng caogiải bài tập vật lý 10 nâng cao chương 3giải bài tập vật lý 10 nâng cao chương 1hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng caogiải bài tập vật lý 10 nâng cao bài 1giải bài tập vật lý 10 nâng cao bài đầugiải bài tạp vật lý 10 nâng cao định luật bảo toànsách giải bài tập vật lý 10 nâng caogiai bai tap vat ly 10 nang cao ve dong luc hoc chat diemgiải bài tập vật lý 10 nâng cao chương 1 sgkhướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao sgkgiải bài tập vật lý 10 nâng cao bài 13Sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việtVật lí đại cương lương duyên bình48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của ĐảngTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)NHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)Mo mường hòa bình một số vấn đề lý luận và thực tiễnĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”Kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênTăng cường thu hút FDI vào ngành thông tin truyền thông của Việt NamNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”