Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học

Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học

Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học
... vực nghiên cứu giai đoạn này, ví dụ nghiên cứu lịch sử, điều tra rừng, nghiên cứu địa chất học … II NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1/ Đề tài hình thức tổ chức nghiên cứu ... tượng nghiên cứu ? Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu trả lời câu hỏi Nghiên cứu (bản chất đối tượng nghiên cứu) để làm gì”? Ví dụ minh họa quan hệ đối tượng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, ... GD&ĐT: Tài liệu hướng dẫn nghiên khoa học Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU TẬP HUẤN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC...
 • 44
 • 3
 • 0

Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... Game thủ mà giới nghiên cứu, lập trình viên nhà thiết kế giới Nhờ vào ưu điểm mà Kinect ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống giáo dục, điều khiển Window, y khoa, robot,… Trong y khoa: Hãng InfoStrat ... thiện chương trình 6 1.1 Có vấn đề phải đối mặt phòng học đại ngày ứng dụng tin học vào đời đời sống Dự án mà nhóm nghiên cứu giúp đưa người đến gần với sống tương lai số Một ứng dụng Kinect giải ... người sử dụng Test thiết bị Kinect Sensor Từ đó, người sử dụng phát triển thành ứng dụng vào mục đích nghiên cứu cụ thể 1.5 ế l Qua thời gian nghiên cứu, rút nhận xét thư viện hỗ trợ cho công việc...
 • 60
 • 375
 • 2

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx
... ) Tài liệu điện tử Sách (book) … Thông tin từ websites Thông tin thứ cấp Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phương pháp tìm tài liệu Tài liệu thư viện (bản in hay điện tử) Tài liệu ... liệu từ quan, doanh nghiệp Số liệu thống kê, Phương pháp đọc tổng hợp tài liệu Phương pháp đọc tài liệu Đọc lướt/bắt ý (scanning) ọ ( g) Đọc theo cấu trúc báo Tổng hợp ý (không chép) Phương pháp ... quả: báo cáo hay báo Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phân loại nguồn tài liệu Tài liệu in (Hardcopy) Sách (book) Bài báo đăng tạp chí (paper) Báo cáo đề tài, dự án (report) Kỳ...
 • 2
 • 277
 • 3

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5 pdf

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5 pdf
... Kết nghiên cứu Mức độ đáp ứng mục tiêu Tính logic nội dung nghiên cứu Khối lượng Phương pháp trình bày kết Mục tiêu Phương pháp Mức độ chi tiết/rõ ràng Mức độ hợp lý/chính xác phương pháp Phương ... Nghiên cứu có không? Tính khả thi nội dung nghiên cứu? (liên hệ với lực nhóm nghiên cứu điều kiện /phương tiện) Tài Thời gian Mức độ hợp lý chi phí đề xuất? Có thể hoàn thành kịp nghiên cứu theo ... n /cứu KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES Điểm 5) Đánh giá báo cáo đề tài/ dự án Chủ đề 5) Đánh giá báo cáo đề tài/ dự án Phương pháp...
 • 6
 • 243
 • 0

Tài liệu KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006-2011 docx

Tài liệu KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006-2011 docx
... ), hướng nghiên cứu có tính tiên phong khoa học công nghệ nông nghiệp (GIS, điều khiển gen, công nghệ khí canh, ) Nhà trường Hi vọng rằng, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 2006 ... sản 153 IV Đề tài khoa học công nghệ thuộc dự án TRIG (dự án giáo dục đại học 2) 176 V Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ khác 178 VI Đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh 181 VII Đề tài dự án quốc ... châm Nghiên cứu khoa học sức sống trường đại học , trường thực trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia khoa học công nghệ nông nghiệp với nhiều công trình khoa học có...
 • 193
 • 229
 • 1

Tài liệu HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI doc

Tài liệu HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI doc
... hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ không với cán đơn vị mà với cá nhân tổ chức khác trường - Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, nhà Trường cần có sách ... Khoa Công Nghệ đề xuất 16 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cho năm 2012 170 Tạp chí Khoa học 2011:20a 16 9-1 75 Trường Đại học Cần Thơ Ngoài ra, sinh viên tích cực tham gia hoạt động khoa học ... triển hoạt động lớn thời gian tới 2.2 Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 201 0-2 011, Khoa có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở sinh viên thực hiện, có 03 đề tài chuyển sang từ năm...
 • 7
 • 259
 • 1

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG pot

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG pot
... Kiểm chứng Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm Kiểm chứng Suy nghĩ: Phát vấn đề đề xuất giải pháp thay Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay lớp học/ trường học/ … Kiểm chứng: Tìm ... từ thực tiễn, lý giải dựa mang tính khoa học Quy trình Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân Quy trình đơn giản mang tính khoa học, tính phổ biến quốc tế, áp dụng cho GV/CBQLGD Kết Mang tính định ... NCKHSPƯD giáo viên THPT Mục tiêu Thái độ: Tích cực áp dụng khuyến khích giáo viên THPT áp dụng NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học NỘI DUNG A Giới thiệu NCKHSPƯD  B Cách tiến hành...
 • 23
 • 641
 • 2

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
... NCKHSPƯD A1 Tìm hiểu về: Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng NCKH SPUD 10 Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng ? Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng (NCKHSPUD) loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực ... dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu xã hội thời kì hội nhập quốc tế Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) - ... 7.Kết nghiên cứu, khẳng định giả thuyết nghiên cứu: Đưa kết luận khuyến nghị Khung NCKHSPUD ngày sở lập Kế hoạch nghiên cứu Áp dụng theo khung NCKHSPUD, trình triển khai đề tài, người nghiên cứu...
 • 26
 • 493
 • 0

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG docx

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG docx
... Tìm hiểu NCKHSPƯD Là gì?  Là loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác động can thiệp phạm đánh giá ảnh hưởng  Tác động: sử dụng phương pháp dạy học (PPDH), SGK, phương pháp quản lý (PPQL)… ... trường học) tìm giải pháp nhằm cải thiện tình hình  Các phát ứng dụng vấn đề giải nhanh 10 Là ? yếu tố quan trọng: Tác động nghiên cứu  Thực giải pháp thay nhằm cải thiện trạng DH QLGD  Vận dụng ... NCKHSPƯD giáo viên TH Mục tiêu Thái độ: Tích cực áp dụng khuyến khích giáo viên TH áp dụng NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học NỘI DUNG     A Giới thiệu NCKHSPƯD B Cách tiến...
 • 27
 • 171
 • 0

tài liệu Phương pháp Nghiên cứu khoa học

tài liệu Phương pháp Nghiên cứu khoa học
... động nghiên cứu khoa học, hoạt động có mục tiêu xác định sử dụng phương pháp khoa học Khái niệm nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học (NCKH): – trình áp dụng ý tưởng, nguyên lý phương pháp khoa ... tin làm luận khoa học, thu thập số liệu thống kê thực nghiệm hay nghiên cứu điều tra Phương pháp khoa học • Các ngành khoa học khác có phương pháp khoa học khác nhau: – Ngành khoa học tự nhiên: ... Giới thiệu phương pháp nghiên cứu khoa học • Quy trình nghiên cứu khoa học • …ây dựng đề cương nghiên cứu X • Thực nghiên cứu • Vấn đề Đạo văn Cách trích dẫn • Cách viết báo cáo khoa học • Cách...
 • 113
 • 102
 • 0

TAI LIEU TAP HUAN SDNLTK&HQ (KHOA HOC)

TAI LIEU TAP HUAN SDNLTK&HQ (KHOA HOC)
... dục SDNLTK&HQ qua Môn Tự nhiên Xã hội, môn Khoa học - Môn Tự nhiên Xã hội, môn Khoa học tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ theo phương thức ? Thông tin phản hồi cho hoạt động Mục tiêu: - Giáo dục SDNLTK&HQ ... Phương thức tích hợp GDSDNLTK&HQ qua môn Tự nhiên Xã hội - Khoa học: 2.1 Khái niệm tích hợp: • Tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ vào môn TNXH – Khoa học hoà trộn nội dung giáo dục SDNLTK&HQ vào nội dung ... nơi em sinh sống 2 Phương pháp: Nội dung GD .SDNLTK&HQ tích hợp nội dung môn học Vì phương pháp GD SDNLTK&HQ PPDH môn Một số phương pháp để giáo dục SDNLTK&HQ đạt hiệu 2.1 Phương pháp tham quan,...
 • 30
 • 266
 • 0

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
... thực nghiên cứu • Trích dẫn số công trình gần có liên quan GV/CBQLGD nhà nghiên cứu khác thực • Nêu rõ vấn đề nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Phương pháp Mô tả khách thể nghiên cứu, thiết kế, ... Thiết kế • Mô tả mẫu nghiên cứu theo dạng thiết kế chọn • Sử dụng loại hình kiểm tra • Sử dụng phép kiểm chứng c Quy trình nghiên cứu Mô tả chi tiết tác động thực nghiên cứu, trả lời câu hỏi: ... trả lời cho vấn đề nghiên cứu • Nhấn mạnh lại điểm nghiên cứu Khuyến nghị: Gợi ý cách điều chỉnh tác động, đối tượng tham gia nghiên cứu, cách thu thập liệu, cách áp dụng nghiên cứu lĩnh vực khác…...
 • 8
 • 110
 • 0

Bài giảng tập huấn nghiên cứu khoa học ứng dụng

Bài giảng tập huấn nghiên cứu khoa học ứng dụng
... khung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) Trình bày cách thực đề tài NCKHSPƯD dạy học Kỹ năng: - Thực bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, ... định vấn đề nghiên cứu Sử dụng phần mềm mô flash nhằm làm Đề tài tăng hứng thú kết học tập HV học chương “… ” môn …… TTGDTX A Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng phần mềm mô flash dạy học chương “…….” ... học chương “……” môn … làm tăng hứng thú học tập học sinh Có, việc sử dụng phần mềm mô flash dạy học chương “……” môn … làm tăng kết học tập học sinh 34 34 Bài tập (Nhóm làm việc giấy A0) Trình...
 • 213
 • 174
 • 0

Tài Liệu Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học

Tài Liệu Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học
... thực đề tài nghiên cứu khoa học viết chuyên đề tốt nghiệp đại học , luận văn thạc sĩ, sinh viên , học viên nghiên cứu sinh phải thừa nhận việc sử dụng ý tưởng, kết nghiên cứu, lý thuyết, số liệu, …của ... tin khác loại tài liệu , phải sử dụng quán danh mục Tài liệu tham khảo bao gồm :sách ,báo ,bài báo khoa học ,tài liệu hội thảo ,tài liệu điều tra ,thông tin thống kê ,thông tin khoa học ,thông ... nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo - Tài liệu tham khảo trích dẫn sử dụng phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bàn luận Phần giả thiết nghiên cứu, kết nghiên cứu, kết luận, kiến...
 • 20
 • 18
 • 0

tài liệu ôn thi nghiên cứu khoa học

tài liệu ôn thi nghiên cứu khoa học
... + Chủ thể nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu + Sản phẩm nghiên cứu + Gía trị khoa học kết nghiên cứu Câu 4: Dựa sở để phân chia thành mức độ nghiên cứu khoa học? Có mức ... cứu khoa học tự nhiên toán học thật công cụ đắt lực .Khoa học tự nhiên toán học liền với hình với bóng, thi u vắng phương pháp toán học tiến hành nghiên cứu kha học tự nhiên Trong nghiên cứu khoa ... tương tự ( nghiên cứu theo mô hình thí điểm ) Trong nghiên cứu KH , người nghiên cứu phải tiến hành số bước mang tính kỹ thuật để hoàn thi n công trình nghiên cứu công bố xử lý kết nghiên cứu , viết...
 • 21
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họctài liệu phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa họctài liệu đề cương nghiên cứu khoa họctài liệu phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dụctài liệu về môn nghiên cứu khoa họctạp chí nghiên cứu khoa học sinh viên tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán học viện tài chínhnghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệtài liệu tập huấn y tế trường họctài liệu tập huấn phương pháp dạy học tích cựctạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán nhà nướctạp chí nghiên cứu khoa học trường đại học cần thơtạp chí nghiên cứu khoa học đại học cần thơtài liệu tập huấn moodle tạo lớp học trực tuyếncâu hỏi ôn tập môn nghiên cứu khoa họcĐạo tin lành ở hà nộiHoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nộiHôn nhân của người việt ở làng vạn chài theo công giáo xã yên nhân, huyện ý yên, tỉnh nam địnhSáng tạo và việc nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường đại học hàng hải việt nam hiện naySạp thái ở tây bắc xưa và nay ( nghiên cứu địa bàn huyện điện biên, tỉnh điện biên)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại 3 huyện thọ xuân, thường xuân, lang chánh tỉnh thanh hóa và biện pháp khống chếHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư hạ tầng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện đông triều, tỉnh quảng ninhĐánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18c đoạn tiên yên hoành mô đi qua địa bàn huyện bình liêu, tỉnh quảng ninhĐánh giá quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện BiênĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các hoạt động phát triển kinh tế, thương mại, du lịch tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng NinhTổ chức dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10 theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh miền núiHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện thanh miện tỉnh hải dươngGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng á châu, chi nhánh bắc giangĐánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn IIB-III (T4, N0-3, M0) bằng hóa chất bổ trợ EOX sau phẫu thuật tại bệnh viện K (FULL TEXT)Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng ad hocNegotiations chap002 strategy and tactics of distributive bargainingNegotiations chap003 strategy and tactics of integrative negotiationđồ án thiết kế hệ thống phanh đĩaON THI HK 1 2 MON HOA 12TAI LIEU ON TAP MON TRIET HOC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập