tự vựng theo chủ đề IELTS

Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề
... , từ dùng văn viết t thường dùng văn nói Vì học tiếng Nhật theo chủ đề nên cho dù từ có nhiều nghĩa trình bày với nghĩa có liên quan đế chủ đề gần gũi với chủ đề Những nghĩa liên quan đến chủ ... có liên quan đế chủ đề gần gũi với chủ đề Những nghĩa liên quan đến chủ đề trình bày chủ đề khác phù hợp Ví dụ từ chủ đề trình bày 14 “Hoạt động tay” có tới 20 cách dùng với nghĩa khác cầm tay ... Chồng C(( Ch)) Chồng (Chồ để gọi chồng người khác) Ông chủ khác) Ông chủ hàng cá Chính, vai Ô chủ hàng cá Chí Ông Tổng Giám đốc người làm chủ ng bữa tiệc bữa t i ệc đốc Vợ thức, vợ Vợ‐‐ ợ chí...
 • 44
 • 1,073
 • 6

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề Making sense pptx

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề Making sense pptx
... that most people have to see, hear, smell, taste, and feel things, known as the five senses: giác quan sense of smell/taste/touch etc.: Our sense of smell improves as fading light reduces vision ... transitive] to combine things such as activities, ideas, or styles: hoà lẫn In this room antique and modern furniture have been successfully mixed mix something with something: I don’t normally ... what someone or something is like: miêu tả I don’t think that’s quite the word to describe my feelings description /dI’skrpSn/ (n) [count] a statement about what someone or something is like: miêu...
 • 7
 • 402
 • 10

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề doc

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề doc
... to give something to someone formally or officially: trao tặng present someone with something: We are very pleased to have been presented with this prestigious award present something to someone: ... house! [transitive] to remove something that is inside or mixed with something else: I washed the shirt twice, but I couldn’t get the stain out get something out of something: Mike got a sliver of ... [plural] the total number of things that a company sells within a particular period of time, or the money it earns by selling things: lượng bán We hope to increase sales this year to $50 million...
 • 14
 • 427
 • 4

từ vựng theo chủ đề

từ vựng theo chủ đề
... hiếp Speeding – speeder – to speed - phóng nhanh wa’ tốc độ Stalking – stalker – to stalk - theo để theo dõi Shoplifting – shoplifter – to shoplift - chôm chỉa đồ cửa hàng Smuggling – smuggler ... nhà tù King => palace ,castle : vua => cung điện ,lâu đài Priest => temple : tu sĩ => nhà thờ ,đền thờ Patient => hospital : bệnh nhân => bệnh viện Nun => convent ,nunnery : nữ tu sĩ => nhà tu...
 • 4
 • 340
 • 10

on tap tu vung theo chu de

on tap tu vung theo chu de
... flexible A tunnel B well-built C violate D vocational A competition (n) B object (v) C degrade (v) D contest A contact B demeanor C hire D human resources A serve (v) C junior B responsibility ... (n) access (n) abortion (n) trend (n) citizen (n) forum (n) tax (n) steady (adj) implement (v) decrease (v) decade (n) construction (n) consequence (n) poverty (n) contraception (n crime (n) export ... interior ironwork merchant person’s family amusement celebrity dynasty foul penalty ready-made referee sanctuary symbol imperial monument ready-made tailor-made custom-made self-made well-behaved...
 • 16
 • 302
 • 2

TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ(2) doc

TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ(2) doc
... standardized intelligence test : trắc nghiệm chuẩn trí thông minh tenure process : tiến trình vào biên chế theologian : nhà thần học to mitigate the enthusiasm : giảm bớt nhiệt tình to tabulate : xếp thành...
 • 5
 • 194
 • 3

Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề
... in this way/ Only then + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ  Only after/ Only by/ + Danh từ/ Danh động từ/ Mệnh đề, đảo ngữ  Only+… Only when/ Only if + mệnh đề, đảo ngữ      At no time On ... học Quy tắc dễ nhớ hay dùng like giới từ liên từ Khi like dùng giới từ, động từ sau like Nếu có động từ phải dùng as if Liên từ as nên dùng để giới thiệu mệnh đề Hãy xem ví dụ sai sau: 211 212 232 ... học Quy tắc dễ nhớ hay dùng like giới từ liên từ Khi like dùng giới từ, động từ sau like Nếu có động từ phải dùng as if Liên từ as nên dùng để giới thiệu mệnh đề Hãy xem ví dụ sai sau: 258 Incorrect:...
 • 29
 • 44
 • 0

Tổng hợp câu hỏi pháp theo chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tư pháp theo chủ đề
... áp dụng pháp luật nước lĩnh vực hợp đồng pháp luật nước áp dụng 5.2 Theo PLVN, vấn đề bồi thường thiệt hại ngòai hợp đồng xác định theo pháp luật nước nơi xảy hành vi gây thiệt hại 5.3 Theo PLVN, ... PLVN, bên quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngòai quyền chọn PL để điều chỉnh vấn đề có xung đột PL hợp đồng (tư cách chủ thể ký hợp đồng, hình thức hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng…) Nêu ý ... người để lại DS để giải vấn đề thừa kế theo luật thừa kế theo di chúc; với bất động sản áp dụng Luật nơi có vật để giải vấn đề thừa kế theo luật thừa kế theo di chúc - Pháp luật số bang Mỹ, có bang...
 • 8
 • 537
 • 7

Tài liệu Trao đổi kinh nghiệm - Làm giàu vốn từ cho học sinh qua việc dạy từ ngữ theo chủ đề docx

Tài liệu Trao đổi kinh nghiệm - Làm giàu vốn từ cho học sinh qua việc dạy từ ngữ theo chủ đề docx
... ngủ” Núi chủ đề “bà chỏu” cũn cú số từ ngữ cần dựng cho đỳng Bài từ ngữ hụm giỳp cỏc củng cố số từ ngữ thuộc chủ đề b Giảng bài:  GV gọi học sinh đọc mục I - từ ngữ - cỏ học sinh khỏc theo dừi ... phần từ ngữ sỏch giỏo khoa mà khụng chỳ ý đến việc hệ thống hoỏ vốn từ liờn tưởng theo chủ đề Cho nờn học sinh khụng rốn luyện khả liờn tưởng để huy động vốn từ b Việc dạy cho học sinh sử dụng từ ... trạng việc giảng dạy từ ngữ tiểu học b Điều chỉnh nội dung phương phỏp giảng dạy từ ngữ cỏch sử dụng phiếu học tập quỏ trỡnh giảng dạy nhằm làm giàu vốn từ cho học sinh c Nghiờn cứu lý thuyết qua...
 • 13
 • 351
 • 6

GA tự chọn 7 HKII. Đồng Tháp.Tự Soạn theo chủ đề bám sát

GA tự chọn 7 HKII. Đồng Tháp.Tự Soạn theo chủ đề bám sát
... neither ( E –pages 74 ,75 ) Keys : b Neither I c So does my sister d Neither they e Neither those fruits are … … III./ Production Write true sentences about yourself ( E – page 76 ) - I know how ... Mai likes apple and so does Lan c Nga doesn’t like apple and neither does Hoa d … e ……… II./ Production Write instructions on how to cook vegetables ( E – page 77 ) Keys : b Pour the water into the ... the dentist II./ Practice Write the sentences with ‘had better ’ to give advice ( E B1 –page 71 ,72 ) Keys : b She had better see a doctor c He had better take cough syrup d They had better stop...
 • 38
 • 153
 • 0

SKKN đổi mới phương pháp dạy từ ngữ theo chủ đề bà cháu làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 4

SKKN đổi mới phương pháp dạy từ ngữ theo chủ đề bà cháu làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 4
... viết 19 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐỀ “BÀ CHÁU” LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 20 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐỀ “BÀ CHÁU” LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP ... 11 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐỀ “BÀ CHÁU” LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP Nói chủ đề cháu có số từ ngữ cần dùng cho Bài từ ngữ hôm giúp củng cố số từ ngữ thuộc chủ đề ... PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐỀ “BÀ CHÁU” LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP Một số điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học từ ngữ thuộc chủ đề cháu Cấu tạo từ ngữ: cháu Chủ đề cháu ...
 • 21
 • 418
 • 0

Từ vựng 20 chủ đề kinhh doanh thường gặp

Từ vựng 20 chủ đề kinhh doanh thường gặp
... for EFL/ESL use Copyright Notice EnglishClub.com, Cambridge, UK First published 200 1, Revised 201 1 © Josef Essberger 201 1 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part ... 20 Business Vocabulary is not a bi-lingual dictionary - there are plenty of excellent dictionaries that you can use for your own language if you need to translate a particular word What Top 20 ... one is aiming at - target audience n 20 U.S.P abbr Unique Selling Proposition; what makes a product different from others See also: Marketing, Selling Top 20 Business Vocabulary EnglishClub.com...
 • 18
 • 237
 • 1

Từ vựng về chủ đề nghề nghiệp

Từ vựng về chủ đề nghề nghiệp
... thú y NGHỀ SỬ DỤNG KỸ NĂNG ĐÔI BÀN TAY blacksmith thờ rèn bricklayer thợ xây builder thợ xây carpenter thợ mộc chimney sweep thợ cạo ống khói cleaner người lau dọn decorator người làm nghề trang ... lậu stripper người múa điệu thoát y thief kẻ cắp CÁC NGHỀ KHÁC archaeologist nhà khảo cổ học architect kiến trúc sư charity worker người làm từ thiện civil servant công chức nhà nước construction ... hairdresser thợ làm đầu sales assistant trợ lý bán hàng shop assistant nhân viên bán hàng shopkeeper chủ cửa hàng store detective nhân viên quan sát khách hàng (để ngăn chặn ăn cắp cửa hàng) store...
 • 16
 • 427
 • 0

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề business

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề business
...    to go into business with: to join another person to start or expand a business niche business: a business that serves a small, particular market lifestyle business: a business that is set ... Part 2-style task Describe a business you know that you admire You should say    what this business is what the business sells how long you have known about the business and say why you like ... profile … but he’s the only person involved in running the business so he’s in complete control of where the business goes … that’s something that must make it really satisfying … as long as he’s...
 • 3
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: học từ vựng theo chủ đề ieltshọc từ vựng theo chủ đềhệ thống từ vựng theo chủ đềhoc tu vung theo chu desách học từ vựng theo chủ đềcách học từ vựng theo chủ đềebook học từ vựng theo chủ đềhọc từ vựng theo chủ đề downloadhọc từ vựng theo chủ đề hình ảnhhọc từ vựng theo chủ đề toeictừ vựng theo chủ đề trong toeictừ vựng theo chủ đề toeictừ vựng theo chủ đề tiếng nhậttừ vựng theo chủ đề môi trườngtừ vựng theo chủ đề thời tiếtXây dụng thực đơn cho tuổi dậy thìMang thaiPHỤ NỮ MANG THAI - 8.0Chapter 5. Vitamin EVitamin KBiotinComparative Study on Shelf Life of Whole Milk Processed by heat treatment and PEAPPLICATION OF PULSED ELECTRIC FIELD TREATED MILK ON CHEESE PROCESSING: COAGULATION PROPERTIES AND FLAVOR DEVELOPMENTTính chất vật lý củaa chất béo sứa dược bao gói va sấy phunKhử trùng lạnh và lọc nước ép dứa bằng phương pháp vi lọcCell immobilization 2Workshop Product Development Mrs Lee Kim LianMột số quy trình sản xuất trong xưởng thực phẩm chế biếncác dạng liên kết hóa họcPhương pháp thu nhận Enzyme ProteaseRỦI RO NHẬP SIÊU Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017Giáo án Hoạt động trải nghiệm sáng tạo THPT, THCS, Tiểu họcHướng dẫn soạn và dạy môn hoạt động trải nghiệm và sáng tạo Tiểu học, THCS, THPTSách tham khảo về Dù D6Bài tập tình huống Quản trị nhân sự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập