Nghiên cứu giao thức định tuyến EIGRP và ứng dụng cho mạng WAN ngân hàng

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG
... GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP ỨNG DỤNG CHO MẠNG NGÂN HÀNG” nhằm tìm hiểu cách chi tiết đặc điểm, tính phương thức hoạt động giao thức định tuyến EIGRP ứng dụng định tuyến cho mạng ngân hàng mô ... ĐỊNH TUYẾN EIGRP PHẦN III: ỨNG DỤNG GIAO THỨC EIGRP VÀO MẠNG NGÂN HÀNG, MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM GNS3 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN GIỚI THIỆU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP 1.Tổng quan định tuyến 1.1 ... vụ tốt cho mạng IPX Apple Talk EIGRP xem giao thức lai kết hợp ưu điểm giao thức định tuyến theo distance vector giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết .EIGRP giao thức định tuyến...
 • 74
 • 341
 • 0

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF ứng dụng trong mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF và ứng dụng trong mạng doanh nghiệp
... bày số giao thức định tuyến IGP thông dụng 2.6.2.2 Một số giao thức định tuyến IGP thông dụng a Giao thức thông tin định tuyến (RIP) Giao thức định tuyến RIP phiên nhận từ giao thức định tuyến ... vấn đề OSPF Đọc xong chương bạn có kiến thức đầy đủ sâu rộng giao thức định tuyến OSPF Chương 4: Nêu số ứng dung OSPF mạng IP cỡ lớn đồng thời trình bày ứng dụng giao thức định tuyến OSPF mạng ... giao thức IGP 33 2.6.2.1 Khái niệm giao thức IGP 33 2.6.2.2 Một giao thức IGP thông dụng 33 a Giao thức thông tin định tuyến RIP 34 b Giao thức thông tin định tuyến...
 • 67
 • 357
 • 0

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex
... với mạng khác (non -SIP) , SIP gateway sử dụng Trong giao thức SIP, gateway có vị trí tương tự SIP client ( ều gọi SIP end-point), nên nói SIP client bao hàm SIP gateway Các đặc điểm SIP mô tả chi ... sau:  Nghiên cứu tìm hiểu nội dung đặc tính kỹ thuật giao thức SIP thông qua RFC chuẩn liên quan  Nghiên cứu mô hình thành phần hệ thống IP Centrex Nghiên cứu ứng dụng SIP vào xây dựng hệ thống ... việc nghiên cứu ứng dụng SIP chưa ý Hiện nay, ngày nhiều hãng danh tiếng giới BroadSoft, LongBoard… trọng đến nghiên cứu SIP để ứng dụng vào hệ thống họ, đặc biệt hệ thống IP Centrex Các tin SIP...
 • 98
 • 507
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI IPWDM ỨNG DỤNG CHO MẠNG ĐƯỜNG TRỤC VNPT

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI IPWDM VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG ĐƯỜNG TRỤC VNPT
... hợp cho mạng viễn thông đường trục VNPT Vì vậy, chương coi sở cho chương để ứng dụng công nghệ cách hiệu Chương : Ứng dụng công nghệ truyền tải IP quang cho mạng viễn thông đường trục VNPT ... CHƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IP TRÊN QUANG VÀO MẠNG VIỄN THÔNG ĐƯỜNG TRỤC VNPT 48 3.1 Hiện trạng mạng truyền tải IP/WDM mạng đường trục VNPT 48 3.1.1 Hạ tầng mạng viễn thông đường ... đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền tải IP quang (IP/WDM) ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục VNPT Nội dung đề tài chia thành chương sau : Chương : Tổng quan công nghệ truyền tải IP quang...
 • 107
 • 423
 • 7

ĐỒ ÁN: NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG HÌNH LƯỚI KHÔNG DÂY WMN

ĐỒ ÁN: NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG HÌNH LƯỚI KHÔNG DÂY WMN
... đề giao thức Số lượng bit khung 1.6.3 Giao thức định tuyến không dây lai HWRP 802.11s định nghĩa giao thức định tuyến không dây lai HWMP giao thức định tuyến ngầm định giao thức RA-OLSR giao thức ... hình vẽ Định tuyến mạng hình lưới 802.11s Giao thức định tuyến tham số đo lượng (Metrics) phần tử quan trọng hiệu mạng hình lưới WMN Một số giao thức định tuyến đề xuất kế thừa từ giao thức định ... yêu cầu đặc biệt mạng hình lưới không dây Dù có nhiều giao thức định tuyến cho mạng tuỳ biến không dây, giao thức định tuyến cho WMN tích cực nghiên cứu vài lý sau: - Trong đa số WMN, nhiều node...
 • 89
 • 683
 • 3

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP mô phỏng hoạt động của giao thức trên phần mềm packet tracer

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP và mô phỏng hoạt động của giao thức trên phần mềm packet tracer
... tài Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP hoạt động giao thức phần mềm Packet Tracer nhằm tìm hiểu cách chi tiết đặc điểm, tính phương thức hoạt động giao thức định tuyến EIGRP Packet Tracer ... http://www.ebook.edu.vn Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N II : TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP SO SÁNH GIAO THỨC EIGRP GIAO THỨC IGRP: Giao thức định tuyến ... 42 Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N III: MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC EIGRP TRÊN PHẦN MỀM PACKET TRACER TOPOLOGY SỬ DỤNG ĐỂ MÔ PHỎNG:...
 • 60
 • 297
 • 1

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP mô PHỎNG HOẠT ĐỘNG của GIAO THỨC TRÊN PHẦN mềm PACKET TRACER

TÌM HIỂU về GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP và mô PHỎNG HOẠT ĐỘNG của GIAO THỨC TRÊN PHẦN mềm PACKET TRACER
... tài Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP hoạt động giao thức phần mềm Packet Tracer nhằm tìm hiểu cách chi tiết đặc điểm, tính phương thức hoạt động giao thức định tuyến EIGRP Packet Tracer ... http://www.ebook.edu.vn Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N II : TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP SO SÁNH GIAO THỨC EIGRP GIAO THỨC IGRP: Giao thức định tuyến ... 42 Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP giao thức Packet Tracer GVHD: Đỗ Đình Cường PHẦ N III: MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC EIGRP TRÊN PHẦN MỀM PACKET TRACER TOPOLOGY SỬ DỤNG ĐỂ MÔ PHỎNG:...
 • 60
 • 79
 • 0

Nghiên cứu phát triển định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu phát triển định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây
... khăn định cho định tuyến nút mạng Các phương pháp định tuyến cũ dùng cho mạng dây không phù hợp áp dụng cho mạng không dây đa chặng Việc nghiên cứu để đưa phương pháp định tuyến tối ưu mạng ... ứng dụng mạng cảm biến 1.1 Cấu trúc mạng cảm biến không dây 1.1.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc mạng cảm biến không dây Các cấu trúc cho mạng Internet mạng không dây đặc biệt (adhoc) không phù ... đường tiết kiệm lượng, cân lượng nút cảm biến Do luận án tập trung vào việc nghiên cứu phát triển giao thức định tuyến truyền đa chặng mạng cảm biến không dây nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm lượng Tình...
 • 146
 • 418
 • 3

Nghiên cứu phát triển định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây(thông tin đưa lên website)

Nghiên cứu phát triển định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây(thông tin đưa lên website)
... tiêu nghiên cứu luận án - Phân tích thiết kế giao thức định tuyến tiết kiệm lượng mạng cảm biến không dây - Nghiên cứu, đề xuất thuật toán ước lượng vị trí đối tượng sử dụng mạng cảm biến không ... dụ mạng cảm biến không dây đa chặng đơn giản 1.2 Cấu trúc mạng cảm biến không dây đa chặng 1.2.1 Đặc điểm cấu trúc mạng cảm biến Mạng cảm biến bao gồm số lượng lớn nút cảm biến, nút cảm biến có ... Phạm vi nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây - Tập trung nghiên cứu kỹ thuật điều khiển công suất mạng cảm biến không dây - Tập trung nghiên cứu thuật toán...
 • 27
 • 369
 • 0

nghiên cứu công nghệ định vị gps ứng dụng xây dựng phần mềm giám sát - báo cáo tóm tắt

nghiên cứu công nghệ định vị gps và ứng dụng xây dựng phần mềm giám sát - báo cáo tóm tắt
... LUẬN Việc ứng dụng công nghệ GPS không toán mẽ Đã có nhiều thiết bị giám sát tạo (ví dụ GPS Tracker, v.v…) sử dụng công nghệ GPS để giám sát đối tượng Tuy nhiên, việc mua thiết bị giám tốn kém, ... PHÂN TÍCH BÀI TOÁN GIÁM SÁT Mô hình hoạt động toán giám sát Theo mô hình hoạt động hình vẽ trên, cụ thể công việc cần thực ứng dụng công nghệ sau: Xây dựng tầng dịch vụ (ứng dụng di động chạy ... PHÁT BIỂU BÀI TOÁN GIÁM SÁT Phát biểu toán Công nghệ GPS ứng dụng rộng rãi toàn giới Việt Nam, Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành thông tư yêu cầu tất xe ô tô gắn thiết bị định vị GPS Tuy nhiên, doanh...
 • 11
 • 343
 • 2

Nghiên cứu công nghệ định vị GPS ứng dụng xây dựng phần mềm giám sát

Nghiên cứu công nghệ định vị GPS và ứng dụng xây dựng phần mềm giám sát
... CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ GPS VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN GIÁM SÁT I Nghiên cứu công nghệ định vị GPS Giới thiệu GPS GPS chữ đầu cụm từ Global Positioning System, có nghĩa “Hệ thống định vị toàn ... trình 21 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG - Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ định vị GPS ứng dụng xây dựng phần mềm giám sát - Mã số: DT1205 - Chủ nhiệm ... không kể đến công nghệ định vị GPS Kể từ khi, công nghệ định vị GPS đời vào năm 1995, ứng dụng rộng rãi hầu hết lĩnh vực quân dân Cho đến bây giờ, công nghệ định vị GPS trở thành ngành công nghiệp...
 • 36
 • 326
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật định vị di động ứng dụng trên mạng 3g MOBIFONE

Nghiên cứu kỹ thuật định vị di động ứng dụng trên mạng 3g MOBIFONE
... thoại di động chiếm vị trí Với mục tiêu nghiên cứu kỹ thuật định vị 3G UMTS quan trọng loại hình dịch vụ gia tăng Nhà khai thác để ứng dụng vào triển khai khai thác mạng Mobifone cách mạng sử dụng ... định vị di động dựa tảng động sở hạ tầng sẵn có MobiFone, đề tài xây dựng sản phẩm Chương vào phân tích ứng dụng thực tiễn định vị di với tên gọi dịch vụ “mMap” đáp ứng tính yêu cầu: động mạng Mobifone ... Mục đích nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu kỹ thuật, giải pháp mô hình dịch vụ định vị di động mạng 3G đồng đưa đánh giá khách quan tương lai dịch vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Các dịch vụ...
 • 16
 • 515
 • 3

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu
... xuất nghiên cứu tìm hiểu: Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu Kết đạt đƣợc Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu: Xây dựng đƣợc ứng dụng thực tế lọc nhiễu cho ảnh ... phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh Tìm hiểu phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Chọn phƣơng pháp lọc hợp lý cho ảnh cụ thể Xây dựng chƣơng trình ứng dụng lọc nhiễu cho ... lại ảnh để làm bật số đặc tính ảnh, hay làm cho ảnh gần giống với trạng thái gốc, trạng thái trƣớc ảnh bị biến dạng Xuất phát hoàn cảnh Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài...
 • 68
 • 319
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu
... nhiu l mt cụng on tin x lý tong x lý nh s, nhm nõng cao cht lng nh cho mt ngi hoc phc v cho cụng on sau, x lý tt cụng on ny s gỳp cho cỏc cng on sau tin hnh c d dng hn [2], [6] Cú nhiu loi nhiu ... theo th t bng hm ordfớlt2 trờn thc t th tc cho hm medfỡlt2 l to mt wrapper cho th tc hm ordfỡlt2 Lớ nht thay 31 th lc trung bỡnh bng lc theo th t l nú cho phộp ta tựy chn lc trung bỡnh hay lc ... thut MATLAB tớch hp c vic tớnh toỏn, th hin kt qu, cho phộp lp trỡnh, giao din lm vic rt d dng cho ngi s dng D liu cựng vi th vin c lp trỡnh sn cho phộp ngi s dng cú th cú c nhng ng dng sau õy...
 • 67
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ định vị gps và ứng dụng xây dựng phần mềm giám sátgiao thức định tuyến eigrpcấu hình giao thức định tuyến eigrpgiao thức định tuyến rip và ospftìm hiểu về giao thức định tuyến eigrptìm hiểu giao thức định tuyến eigrpgiao thức định tuyến ospf và mô phỏngtìm hiểu về giao thức định tuyến eigrp trong router của cisconghiên cứu module thu phát sóng rf và ứng dụng vào thực tếnghiên cứu linux trên hệ thống nhúng và ứng dụngnghiên cứu mã hóa dựa trên ibe và ứng dụng bảo mật quản lý đề thi trong trường đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóatrên thế giới có một số các dự án nghiên cứu về cảm quan máy tính và ứng dụng trong công nghệ kĩ thuậtnghiên cứu và mô phỏng giao thức định tuyến leach trong mạng cảm ứnggiao thức định tuyến giữa bras và routerđịnh tuyến và giao thức định tuyếnTiểu luận chuyên viên kế toán văn phòng UBND tỉnhDạy học tích cực.pdftiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm toánđề khảo sát chất lượng khối 12 môn anh vănđề chuyên hà nam lần 2 môn hóađề thi thử hóa tỉnh bắc ninhTiểu luận chuyên viên lĩnh vực kế toán quản trị văn phòngđề rèn luyện số 1 môn toánHoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọTổ chức dạy học theo dự án chương sinh sản (sinh học 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinhẢnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây đảng sâm (codonopsis javanica (blume) hook f ) trong ống nghiệmTiểu luận chuyên viên lĩnh vực xây dựng cơ bảnTiểu luận chuyên viên xử lý chất thải gây ô nhiễmĐịa danh tỉnh vĩnh long qua góc nhìn văn hóa dân gian ttNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố sông côngGiải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh quảng ninhHoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcNâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyênGiải pháp tăng cường quản lý tài chính tại đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK HUYỆN KRÔNG NĂNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập