THIẾT kế PHÂN XƯỞNG rửa NGÂM ươm NHÀ máy sản XUẤT MALT ĐEN NĂNG SUẤT 27 000 tấn MALT tươi năm

Thiết kế phân xưởng tuyển nổi của nhà máy tuyển quặng chì - kẽm năng suất 0.7 triệu tấn/năm

Thiết kế phân xưởng tuyển nổi của nhà máy tuyển quặng chì - kẽm năng suất 0.7 triệu tấn/năm
... Pb Quặng đuôi tuyển tinh Zn Quặng tinh tuyển vột Zn Cộng b, Ra Quặng tinh tuyển chớnh Zn Quặng đuôi tuyển Zn Cộng TUYỂN TINH Zn a, Vào Quặng tinh tuyển chớnh Zn b, Ra Quặng tinh tuyển tinh Zn Quặng ... Lớp :Tuyển Khoáng Đồ Án Tuyển Nổi Quặng đuôi tuyển tinh Pb III Cộng b, Ra Quặng tinh tuyển tinh Pb II Quặng đuôi tuyển tinh Pb II Cộng TUYỂN TINH Pb III a, Vào Quặng tinh tuyển tinh Pb II b, Ra Quặng ... tinh tuyển tinh Pb III Quặng đuôi tuyển tinh Pb III Cộng TUYỂN VẫT Pb a, Vào Quặng đuôi tuyển Pb b, Ra Quặng tinh tuyển vột Pb Quặng đuôi tuyển vét Pb Cộng TUYỂN CHÍNH Zn a, Vào Quặng đuôi tuyển...
 • 29
 • 519
 • 4

Thiết kế phân xưởng cô đặc của nhà máy đường khánh vĩnh với năng suất 2000 tấn ngày

Thiết kế phân xưởng cô đặc của nhà máy đường khánh vĩnh với năng suất 2000 tấn ngày
... huyện Khánh Vĩnh, Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang giao cho em đề tài: Thiết kế phân xưởng đặc nhà máy đường Khánh Vĩnh với suất 2000 tấn/ ngày Sau thời gian nghiên cứu với ... dựng xưởng đặc, nấu kết tinh đường cho nhà máy đường Khánh Vĩnh với suất 2000 mía /ngày hợp lý nguồn nguyên liệu cung cấp đủ cho nhà máy hoạt động 1.2.3 Sự hợp tác hóa liên hiệp hóa Sản phẩm nhà ... = 45,46% so với mía Bảng 4.4 Tổng kết tiêu hao cho phân xưởng đặc Tính theo suất 2000 Tên thiết bị Nguồn mía /ngày % so với mía Tấn hơi/h Tấn hơi /ngày (4) = (3) 2000/ 24 (5) = (3) 2000 Bốc Tua...
 • 91
 • 58
 • 0

thiết kế phân xưởng lên men bia dịch đường nồng độ cao 18bx, năng suất 27 triệu lítnăm

thiết kế phân xưởng lên men bia dịch đường nồng độ cao 18bx, năng suất 27 triệu lítnăm
... lờn men bia: Dch lờn men ban u Men ging Lờn men chớnh Lờn men ph v tng tr bia non Nc vụ trựng Lm bia n nh bia i chit rút Chn v thuyt minh dõy chuyn: 2.1 Lờn men: sa men x lý Ging Cn Cn Lờn men ... lờn men chỡm õy ta s dng nm men chỡm, lờn men nhit 100C v ngng lờn men nhit 00C Chng nm men chỡm cú cha enzim melibiaza lờn men c hon ton ng rafinose Vo thi k cui ca lờn men chớnh, chng men ... trỡnh lờn men chớnh l bia non 2.1.1.2.Tin hnh lờn men chớnh: Dch lờn men sau lm lnh c chuyn vo thựng lờn men Dch men ging c chuyn vo thựng lờn men theo lung dch ng vi t l men ging lớt men ging...
 • 60
 • 232
 • 1

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý NƯỚCTHẢI NHÀ máy sản XUẤT TINH bột CÔNG SUẤT 3000m3 ngày đêm

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý NƯỚCTHẢI NHÀ máy sản XUẤT TINH bột CÔNG SUẤT 3000m3 ngày đêm
... thiết kế hệ thống sử nƣớc thải nhà máy sản xuất tinh bột Giới Hạn Của Đề Tài  Tập trung vào xử tiêu chƣa đạt tiêu chuẩn chất lƣợng hành  Sử dụng mẫu phân tích đƣợc cung cấp để thiết kế, ... trƣờng Giai đoạn xử hố giai đoạn xử độc lập xử với phƣơng pháp học, hố học, sinh học cơng nghệ xử nƣớc thải hồn chỉnh Những phƣơng pháp hố thƣờng đƣợc áp dụng để xử nƣớc thải ... phần, tính chất nƣớc thải nhà máy sản xuất tinh bột tùy thuộc vào dây chuyền sản xuất nên thƣờng dao động nhiều ngày đêm Để ổn định chế độ dòng chảy nhƣ chất lƣợng nƣớc đầu vào cho cơng trình xử lý...
 • 78
 • 241
 • 0

Thiết kế lò đốt thu hồi cho nhà máy bột sunfat gỗ cứng công suất 220.000 tấn năm

Thiết kế lò đốt thu hồi cho nhà máy bột sunfat gỗ cứng công suất 220.000 tấn năm
... số công nghệ Thiết kế đốt dịch đen nhà máy bột sunfat gỗ cứng suất 220.000 tấn/ năm Công suất đốt 1100 chất khô/ ngày Chọn: Nồng độ dịch đen vào đốt 70 %, tổn thất nấu rửa 10 % Hiệu suất ... bốc: 3/ Đốt dịch: Sau chưng bốc, dịch đen đưa vào khoang đốt đốt thu hồi đốt thu hồi thực chức năng: + Thu hồi hóa chất sử dụng cho trình nấu + Khai thác lượng nhiệt sinh trình đốt Lưu ... độ cần thiết tiến hành thiết bị bốc tiếp xúc (tầng bốc hơi) đặt trước đốt Nhiệt để bốc nước thiết bị nhiệt thừa khí Thiết bị bốc đồng thời thiết bị thu hồi cặn kiềm khí Để thu hồi cặn...
 • 26
 • 178
 • 0

thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với lớp xúc tác chuyển động năng suất 1,5 triệu tấn năm

thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với lớp xúc tác chuyển động năng suất 1,5 triệu tấn năm
... trình reforming xúc tác với lớp xúc tác chuyển động Đầu năm 1970, cải tiến bật trình reforming xúc tác đời, trình reforming xúc tác tái sinh xúc tác liên tục Nhờ khả tái sinh liên tục xúc tác bị ... tiến xúc tác công nghệ reforming xúc tác giới Năm 1940 1949 Xúc tác công nghệ trình Reforming xúc tác sử dụng xúc tác molipden Phát triển xúc tác Pt 1950ữ1960 Rất nhiều trình Reforming xúc tác ... reforming xúc tác Quá trình reforming xúc tác đợc nghiên cứu cải tiến đổi công nghệ xúc tác Quá trình reforming xúc tác với lớp xúc tác cố định lần đợc áp dụng công nghiệp vào năm 1940 dùng xúc...
 • 102
 • 242
 • 4

thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô có nhiều cấu tử nhẹ năng suất 4.600.000 tấn-năm

thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô có nhiều cấu tử nhẹ    năng suất 4.600.000 tấn-năm
... khụng phõn hu hay to mụI trng thit b c) Tỏch bng phng phỏp dựng in trng Dầu tách muối nuớc Máy biến áp LC Muối, nuớc trộn Dầu thô LC Nuớc sạnh Trao đổi nhiệt Hình 1*: Sơ đồ công nghệ khu muối nuớc ... chp Khong cỏch gia ng ni v chp cú vựng khụng gian cho hi i qua, i t a di lờn a trờn Nguyên lý cấu tạo đĩa chụp Hình 11 Tháp đỉa chup hình máng 1- Chụp; 2- Máng; 3-Tấm điêu chỉnh chảy; 3- Tấm...
 • 79
 • 257
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm (2).DOC

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm (2).DOC
... bày thiết kế nhà máy bia suất 20 triệu lít/ năm Đây nhà máy với suất trung bình, trang bị tổ chức hợp lý có khả thích ứng linh hoạt với qui mơ sản xuất trung bình, có khả mở rộng qui mơ sản xuất ... thiết năm nhà máy sản xuất 300 ngày, ngày lại thời gian nghỉ để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc vệ sinh nhà xưởng Mỗi năm chia q, q tháng, tháng sản xuất 25 ngày, ngày sản xuất mẻ Bia sản xuất ... chủ yếu Sản lượng: Năm 201 0: 1200 0 Triệu lít Năm 201 5: 15000 Triệu lít Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tập trung đầu tư nhà máy cơng suất lớn, sản xuất kinh...
 • 131
 • 904
 • 19

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm.DOC

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm.DOC
... bày thiết kế nhà máy bia suất 20 triệu lít/ năm Đây nhà máy với suất trung bình, trang bị tổ chức hợp lý có khả thích ứng linh hoạt với qui mơ sản xuất trung bình, có khả mở rộng qui mơ sản xuất ... năm nhà máy sản xuất 300 ngày, ngày lại thời gian nghỉ để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc vệ sinh nhà xưởng Mỗi năm chia q, q tháng, tháng sản xuất 25 ngày, ngày sản xuất mẻ Bia sản xuất ... chủ yếu Sản lượng: Năm 201 0: 1200 0 Triệu lít Năm 201 5: 15000 Triệu lít Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tập trung đầu tư nhà máy cơng suất lớn, sản xuất kinh...
 • 131
 • 720
 • 20

Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.

Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn năng suất 20000 lít/ngày.
... sản phẩm lên men-K49 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn suất 20000 lít/ngày BBBB.7.2.2.1 Chi phí nguyên liệu sản xuất trực tiếp .133 CCCC.7.2.2.2 Chi phí sản xuất chung nhà ... Thiết kế nhà máy sản xuất rượu cồn suất 20000 lít/ngày LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu giúp đỡ bảo tận tình thầy cô bạn, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Với đề tài Thiết kế nhà máy ... cầu tiêu thụ Ứng dụng cồn ngành công nghiệp chưa rộng rãi, công suất nhà máy sản xuất thấp Do vậy, thiết kế xây dựng thêm nhà máy sản xuất rượu cồn với suất chất lượng sản phẩm cao hoàn toàn...
 • 150
 • 2,604
 • 55

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn
... XÂY DỰNG NHÀ MÁY TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU, SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT IV TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT V TÍNH CHỌN THIẾT BỊ CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY   ... lượng bánh : M4 = 979,669 kg  Năng suất thiết kế máy : N4 = 368 kg / h  Chúng ta đặt hàng thiết bò phun gia vò SX 2000 công ty Kiên Cường với thông số kỹ thuật :  Năng suất: 150kg/h  Cơng suất: ... Nước Bột nhào Dầu Bánh snack Khối lượng (kg) 1000 25 1019,875 62,187 975,990 500 1230,74 Phun gia vò liên tục Đóng gói Bánh snack Gia vò Bánh snack 979,669 97,967 1072,48 CHỌN THIẾT BỊ Thiết bò...
 • 40
 • 648
 • 16

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn, nguyên liệu/ năm

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn, nguyên liệu/ năm
... Khối nguyên liệu bắt đầu kết dính, tạo thành khối bột nhào Chúng nhanh chóng đạt độ kết tụ tối đa qua vùng nhào Góc vòng chặn trục vít với trục mở rộng để tăng khả trộn giảm tốc độ dòng nguyên ... nguội sản phẩm sau chiên Sau đó, sản phẩm chiên đưa vào thùng trộn gia vò để làm phong phú thêm mùi vò sản phẩm Thùng cấp khí làm nguội sản phẩm sau chiên Băng tải vận chuyển nguyên liệu vào thiết ...  Nguyên liệu sau trộn sơ đưa vào phận nhập liệu máy ép đùn Rời phận nhập liệu, nguyên liệu đưa vào phận xử lý sơ Tại đây, nguyên liệu phối trộn với chất tạo màu, tạo hương vò, chỉnh pH…  Máy...
 • 36
 • 375
 • 4

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm
... Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/năm -   - 22 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Axit hóa, kết tinh 3% Ly tâm 4% Lọc băng tải 1% Sấy 1% Làm nguội 1,5% Bao gói 0,5% Nhà máy ... máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 480 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 480 : 335 = 1,433 tấn/ ngày = 1433 kg/ngày 4.2.1 Bao gói Tỉ lệ hao hụt 0,5% Lượng axit glutamic ... Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/năm -   - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 3.1 Chọn phương pháp sản xuất Axit glutamic loại axit...
 • 80
 • 316
 • 0

thiết kế nhà máy sản xuất trái cây năng suất 3 tấn nguyên liệu/h

thiết kế nhà máy sản xuất trái cây năng suất 3 tấn nguyên liệu/h
... CẤU SẢN PHẨM Nước cam ép suất nguyên liệu/h Nước bưởi ép suất nguyên liệu/h Đồ hộp dứa ngâm đường suất nguyên liệu/h Nước cam cô đặc suất nguyên liệu/h Nước bưởi cô đặc suất nguyên liệu/h NGUYÊN ... 29 44 37 2 38 B 28 40 B 31 32 47 39 42 41 33 43 34 42 35 24 22 23 10 36 45 46 19 20 A 52 21 12 14 18 16 49 C 11 15 17 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 D 13 A 52 Bao bì chai 51 Phòng ... viên nhà máy: 242 người Kinh tế Tổng vốn đầu tư xây dựng: 7071 ,32 triệu đồng Tổng vốn đầu tư thiết bò: 7694,52 triệu đồng Chi phí sản xuất năm: 35 311,07 triệu đồng Chi phí sản xuất đơn vò sản...
 • 23
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh toan thiet ke he thong xu ly nuocthai nha may san xuat biathiet ke phan xuong dong goi van chuyen thuy san tuoi songthiết kế nhà máy sản xuất bia hơi công suấtnhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trờinhà máy sản xuất malt diastilinnhà máy sản xuất maltnhà máy sản xuất malt vàngnhà máy sản xuất tấm thu năng lượng mặt trờinhà máy sản xuất giấy đà nẵngđối với nhà máy sản xuất malt điastilin chúng ta cũng sử dụng loại đại mạch 2 hàngđồ án xây dựng phương án bảo quản và thiết kế phân xưởng ngâm tẩm cho gỗ sử dụng làm ván ghép thanh ppsxđồ án xây dựng phương án bảo quản và thiết kế phân xưởng ngâm tẩm cho gỗ sử dụng làm vật liệu đi biển ppsxthiết kế mạng cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phương và thiết kế lắp đặt mẫu trạm biến áp phân xưởngthiet ke he cung cap dien cho phan xuong dung cu va nha may so 632thiết kế phân xưởng ngâm tẩm gổngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập