Nhà quản trị thành công peter f drucker; nguyễn thị hồng dịch

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt

Tài liệu Nhà quản trị thành công PETER F. DRUCKER ppt
... THÂNH CƯNG PETER F DRUCKER Nguỵn Dûúng Hiïëu, MBA dõch Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Nguyễn Hữu Bắc Sửa in: Thanh Bình Kỹ thuật vi tính: Thanh Hà NHÀ XUẤT ... Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN ... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn...
 • 120
 • 447
 • 3

Nhà quản trị thành công peter drucker

Nhà quản trị thành công  peter drucker
... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn ... vâ cẫ Caesar cng cố nhûäng kïët lån tûúng tûå 200 201 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Cëi cng, mưåt quët àõnh, cêìn xêy dûång mưåt chïë Côn vïì quët àõnh phi têåp ... àưång trò hoận mâ trûúác àêy Vail ln nế trấnh 198 199 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Vâi nùm sau, viïåc chuín ngoẩi tïå khỗi hai qëc gia cố hiïåu quẫ, nïëu khưng...
 • 119
 • 97
 • 0

Để trở thành nhà quản trị thành công

Để trở thành nhà quản trị thành công
... trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán,… rõ ràng quản trị nhân đóng vai trò quan trong doanh nghiệp Bất cấp quản trị phải biết quản trị nhân viên Quản trị nhân lĩnh vực ... trộn lẫn khoa học nghệ thuật - nghệ thuật quản trị người Công việc quản trị không dễ dàng khiến cho vai trò nhà quản trị trở nên quan trọng hết Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích nắm vững yếu ... trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân Muốn lãnh đạo nhân viên thành công, muốn nhân viên an tâm nhiệt tình công tác, nhà quản trị phải có bí riêng Nghệ thuật quản lý nhân dựa ba bí đơn...
 • 6
 • 1,062
 • 6

Nhà quản trị thành công

Nhà quản trị thành công
... thån vïì cấc cng cố thïí thêëy rùçng chng ta khúãi àêìu bùçng nhûäng giẫ 202 203 CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG Khi tûúáng Eisenhower àùỉc cûã Tưíng thưëng, ngûúâi tiïìn ... vâ cẫ Caesar cng cố nhûäng kïët lån tûúng tûå 200 201 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Cëi cng, mưåt quët àõnh, cêìn xêy dûång mưåt chïë Côn vïì quët àõnh phi têåp ... àưång trò hoận mâ trûúác àêy Vail ln nế trấnh 198 199 NHÂ QUẪN TRÕ THÂNH CƯNG CẤC ËU TƯË CA QUẤ TRỊNH RA QUËT ÀÕNH Vâi nùm sau, viïåc chuín ngoẩi tïå khỗi hai qëc gia cố hiïåu quẫ, nïëu khưng...
 • 119
 • 417
 • 0

nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty tnhh một thành viên nông sản thực phẩm tbh

nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty tnhh một thành viên nông sản thực phẩm tbh
... giá kết sau đào tạo công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH, khắc phục tồn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH 3.2.4 Một số giải ... ảnh hưởng tới việc đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH - Đề xuất giải pháp để Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty THHH thành viên TBH 1.4 Phạm vi nghiên ... pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị công ty TNHH thành viên nông sản thực phẩm TBH 3.2.1 Giải pháp nội dung đào tạo nhà quản trị Đào tạo kỹ làm việc, phương pháp làm việc trị văn...
 • 41
 • 140
 • 0

Nhà quản trịcông việc quản trị

Nhà quản trị và công việc quản trị
... phổ biến quản trò thể mối quan hệ khả quản trò khả chuyên môn Cấp quản trò cao khả quản trò lấn dần khả chuyên môn, có nghóa cấp quản trò cao nhà quản trò phải thực công việc đặc trưng quản trò ... Họ người trực tiếp thực công việc trách nhiệm trông coi công việc người khác, chẳng hạn công nhân doanh nghiệp, đầu bếp nhà hàng ….Cấp họ nhà quản trò trực tiếp b- Nhà quản trò: MBA Trần Quốc ... Điều khiển, đôn đốc công nhân, nhân viên… Người thừa hành a- Các nhà quản trò cấp sở (first line manager): Nhà quản trò cấp sở nhà quản trò cấp bậc cuối hệ thống cấp bậc nhà quản trò tổ chức Nhiệm...
 • 130
 • 240
 • 0

Tài liệu 7 thói quen cho những nhà quảnthành công ppt

Tài liệu 7 thói quen cho những nhà quản lý thành công ppt
... lựa có lực bạn lại sợ phải chia sẻ với thành từ việc cố gắng chung? Uỷ nhiệm cách khôn ngoan Những nhà quản thành công biết cách uỷ nhiệm công việc cho người theo cách tốt Rõ ràng bạn không ... khả lĩnh hội thói quen khiến doanh nghiệp thành công Quả thực bạn bắt đầu khởi động doanh nghiệp mức trách nhiệm thấp, bạn nhúng tay vào công việc, điều bình thường Nhưng phức tạp công việc nhân ... lượng nhân lực mà bạn tuyển dụng vào ê kíp Các doanh nghiệp thành công tập trung người tài điều ngược lại với doanh nghiệp cỏi Nếu tài hay xã hội bạn phải tuyển người bình thường, ý tới việc...
 • 6
 • 194
 • 2

Tài liệu Bí quyết thu hút nhân tâm của nhà quản lý Những nhà quảnthành công docx

Tài liệu Bí quyết thu hút nhân tâm của nhà quản lý Những nhà quản lý thành công docx
... tặng thưởng cho nhân viên có nhiều thành tích công việc đóng góp cho công ty quà nhỏ có tính chất động viên (vé xem phim, xem kịch, bữa ăn nhà hàng ) Để trở thành nhà quản tận tâm, bạn phải ... môi trường tiếp xúc nhân viên để họ có điều kiện chia sẻ sở thích họ với người khác Hầu hết công ty, tổ chức thu hút nhiều nhân viên có tài đặc biệt Ví dụ, bạn có nhân viên công ty giỏi chơi cờ ... khích cao Hãy khích lệ nhân viên bạn tham gia vào dự án cộng đồng mà công ty bạn thực họ hoàn thành tốt công việc chuyên môn Linh động thời gian cho nhân viên giỏi với nhân (đau ốm, học thêm…)...
 • 6
 • 235
 • 2

Làm như thế nào để trở thành nhà quảnthành công doc

Làm như thế nào để trở thành nhà quản lý thành công doc
... nghề nhà quản lý, kỹ “uỷ thác công việc” kỹ thiết yếu Uỷ thác công việc hiệu có khả giúp nhà quản giải phần vấn đề tương tự mô tả phía Điều có nghĩa thành công uỷ thác công việc nhà quản ... uỷ thác nhà quản phải làm gì, nào? Để bắt đầu nhà quản cần phải thục bước qui trình uỷ thác công việc gồm bước chia làm phần: Phần : Chuẩn bị cho việc uỷ thác hiệu Bước : Xác định công việc, ... kỹ “từ bỏ công việc” Để làm điều đòi hỏi nhà quản phải hiểu thành thạo xử dụng qui trình uỷ thác công việc Công việc, nhiệm vụ cần uỷ thác?, việc uỷ thác cho ai?, uỷ thác lúc phải làm gì? ...
 • 5
 • 250
 • 0

quản trị tài chính Tại sao nhà quản trị của công ty lại quyết định mua thương hiệu LILAMA để thực hiện hoạt động kinh doanh

quản trị tài chính Tại sao nhà quản trị của công ty lại quyết định mua thương hiệu LILAMA để thực hiện hoạt động kinh doanh
... khối lớn để xóa bớt giả thiết, tăng cường tính thực tiễn cho mô hình EOQ II LIÊN HỆ THỰC TẾ TẠI CÔNG TY Tại nhà quản trị công ty lại định mua thương hiệu LILAMA để thực hoạt động kinh doanh? Theo ... Theo bạn, việc làm tạo cho công ty thuận lợi bất lợi gì? Công ty LILAMA. MC định mua thương hiệu công ty LILAMA - Chúng ta biết công ty LILAMA công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực khí, có đầy ... cách mua quyền sở hữu công ty thương hiệu Chứng khoán công ty nhiều lý bán thấp so với giá trị thực Mặt khác, mua lại thương hiệu, doanh nghiệp tận dụng lợi ích vốn có công ty thương hiệu...
 • 28
 • 88
 • 0

Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần SX Kinh Doanh Dịch Vụ & XNK.pdf

Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần SX Kinh Doanh Dịch Vụ & XNK.pdf
... tóan quản trị - Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán kế tóan quản trị Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quận I - Thực tổ chức công tác kế tóan quản trị Công Ty Cổ ... 1: Tổng quan kế toán kế toán quản trị Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị Fimexco Chương 3: Tổ chức công tác kế toán quản trị công ty Fimexco CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN ... kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý 1.2.3 So sánh kế toán tài kế toán quản trị 1.2.3.1 Những điểm giống kế toán tài kế toán quản trị: Kế toán tài kế toán quản trị hai phận hệ thống kế toán tổ chức...
 • 135
 • 260
 • 0

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
... -Công nghệ -Chính trị -Văn hoá ĐH Mở Tp HCM Đặc điểm người mua - - - - Văn hoá Xã hội Cá nhân Tâm lý Quá trình định mua - - - - - Nhân biết nhu cầu Tìm kiếm thông tin Đánh giá thay Mua hàng ... —  Gửi thư giới thiệu thông báo có chương trình ưu đãi cho khách hàng ĐH Mở Tp HCM 5-Mar-14 26 Kết thúc chương 2! Mời bạn đặt câu hỏi ĐH Mở Tp HCM 5-Mar-14 27 ... Tp HCM 5-Mar-14 22 Kết thúc bán hàng Làm bật lợi ích SP Xử lý vướng mắc Nhân nhượng để KH thấy có lợi Đừng để KH thấy đơn độc Thể tự tin cao ĐH Mở Tp HCM Đưa đề nghị hấp dẫn 5-Mar-14 23 Phương...
 • 27
 • 400
 • 0

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
... S  3/ 6/14 Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEM) Tìm kiếm tối ưu (SEO) Quảng cáo hiển thị web Tiếp thị thu điện tử Quảng cáo tương tác Tiếp thị phương pháp liên kết Tiếp thị qua blog Tiếp thị lan ... Tp HCM Các ứng dụng tiếp thị từ xa Xử lý & quản lý đơn hàng Lưu trữ hồ sơ 3/ 6/14 Cung cấp thông tin Ứng dụng hoạt động bán hàng 18 ĐH Mở Tp HCM Tiếp thị trực tuyến E-marketing (Internet marketing ... Tp HCM Tiếp thị từ xa S  Tiếp thị từ xa (telemarketing) phương pháp marketing trực tiếp chuyên viên sử dụng công nghệ viễn thông & thông tin để thực hoạt động tiếp thị & bán hàng 3/ 6/14 15 ĐH...
 • 26
 • 440
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà quản trị thành công peter druckernhà quản trị thành công peter drucker ebooknhà quản trị thành công peter drucker pdfnhà quản trị thành côngnhững nhà quản trị thành côngcác nhà quản trị thành côngnhà quản trị thành công ebooknhà quản trị thành công pdfnhà quản trị thành công ở việt namcác nhà quản trị thành công trên thế giớinhững tố chất để trở thành nhà quản trị thành côngnhững bí quyết để trở thành nhà quản trị thành côngcác nhà quản trị thành công ở việt namnhững nhà quản trị thành công trên thế giớinhững nhà quản trị thành công ở việt namĐẶC điểm HÌNH ẢNH tổn THƯƠNG ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não có hội CHỨNG CHUYỂN hóaĐÁNH GIÁ tác DỤNG GIẢM sốt của CAO THOÁI NHIỆT TRONG điều TRỊ sốt XUẤT HUYẾT DENGUE độ i và IIĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT áp của BỆNH NHÂN PHONG tại LÀNG PHONG CHÍ LINH năm 2013NHẬN xét một số đặc điểm lâm SÀNG BỆNH NHÂN mất RĂNG hàm TRÊN TỪNG PHẦN TRONG kỹ THUẬT cấy GHÉP IMPLANT NHA KHOA có GHÉP XƯƠNGPhân tích một đề tài nghiên cứu thị trường của CÔNG TY NCTT CIMIGOĐỊNH LƯỢNG THYROGLOBULIN HUYẾT THANH BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa điều TRỊ BẰNG iốt PHÓNG xạ (i 131)NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và các yếu tố NGUY cơ của BỆNH NHỒI máu nãoBẮT NẠT QUA MẠNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAQUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2015 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUANTạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ kèm bản vẽĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TIEUKHATLING TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 ĐÃ DÙNG THUỐC YHỌC HIỆN ĐẠI TẠI BỆNH VIỆN YHỌC CỔ TRUYỀNHÀNỘITÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP VỚI XÔNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃOGiải phương trình lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn (LV thạc sĩ)bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giaLÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIMỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP TIÊM TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN TRONG ĐIỀU TRỊ VÔ SINHBáo cáo chuyên đề bất đẳng thức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập