Người Nùng Phàn Slình ở Đồng Hỷ TN và lễ hội oóc pò cùng điệu sli, lượn

Làn điệu sli, lượn lễ hội Oóc của người Nùng Phàn, Slình xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Làn điệu sli, lượn và lễ hội Oóc Pò của người Nùng Phàn, Slình ở xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf
... đại học thái nguyên tr-ờng đại học s- phạm hoàng thuý nga sli, l-ợn lễ hội oóc ng-ời nùng phàn slình hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên chuyên ngành: văn ... ting sli, ging ln Ch tr gic ng v ba n ca h Sli, ln vang lờn t mi nh, khp bn mng, ngoi ng, trờn róy, ngoi ch, ngoi ngKhụng ch cú niờn m ngi gi, ngi tr u sli, ln, thớch nghe sli, ln [ 25;26] Sli, ... di Hỏt sli, hỏt ln mt thi thụi - Vic lm, vic n nuụi sng ngi Hỏt sli, hỏt ln búng giú thụi - Cụng vic lm n c mt i Hỏt Sli, hỏt ln ch tui xuõn (Sli i ỏp) V ú cng l ni h Gi c tõm tỡnh vo li sli,...
 • 116
 • 415
 • 2

luận văn:LỄ HỘI OÓC VỚI SLI, LƯỢN CỦA NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HOÀ BÌNH - ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN doc

luận văn:LỄ HỘI OÓC PÒ VỚI SLI, LƯỢN CỦA NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH Ở HOÀ BÌNH - ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN doc
... đại học thái nguyên tr-ờng đại học s- phạm hoàng thuý nga sli, l-ợn lễ hội oóc ng-ời nùng phàn slình hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên chuyên ngành: văn học ... số: 60.22.34 luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hằng Ph-ơng tHáI NGUYÊN - 2010 LI CM N S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Ho Bỡnh - ng H - Thỏi Nguyờn 15 1.3 Khỏi lc v sli, ln. 24 Chng SLI, LN CA NGI NNG PHN SLèNH HO BèNH NG H - THI NGUYấN 32 2.1 Nhng ni dung c bn ca sli, ln Ho Bỡnh - ng H - Thỏi Nguyờn...
 • 116
 • 213
 • 0

Luận văn: Sli, lượn lễ hội oóc của người nùng phàn slình Hoà Bình - Đồng Hỷ - Thái Nguyên potx

Luận văn: Sli, lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn slình ở Hoà Bình - Đồng Hỷ - Thái Nguyên potx
... đại học thái nguyên tr-ờng đại học s- phạm hoàng thuý nga sli, l-ợn lễ hội oóc ng-ời nùng phàn slình hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên chuyên ngành: văn học ... số: 60.22.34 luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hằng Ph-ơng tHáI NGUYÊN - 2010 LI CM N S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Ho Bỡnh - ng H - Thỏi Nguyờn 15 1.3 Khỏi lc v sli, ln. 24 Chng SLI, LN CA NGI NNG PHN SLèNH HO BèNH NG H - THI NGUYấN 32 2.1 Nhng ni dung c bn ca sli, ln Ho Bỡnh - ng H - Thỏi Nguyờn...
 • 116
 • 181
 • 0

Làn điệu sli, lượn lễ hội Oóc của ngƣời Nùng Phàn, Slình xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Làn điệu sli, lượn và lễ hội Oóc Pò của ngƣời Nùng Phàn, Slình ở xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
... đại học thái nguyên tr-ờng đại học s- phạm hoàng thuý nga sli, l-ợn lễ hội oóc ng-ời nùng phàn slình hoà bình - đồng hỷ - thái nguyên chuyên ngành: văn học ... ting sli, ging ln Ch tr gic ng v ba n ca h Sli, ln vang lờn t mi nh, khp bn mng, ngoi ng, trờn róy, ngoi ch, ngoi ngKhụng ch cú niờn m ngi gi, ngi tr u sli, ln, thớch nghe sli, ln [ 25;26] Sli, ... di Hỏt sli, hỏt ln mt thi thụi - Vic lm, vic n nuụi sng ngi Hỏt sli, hỏt ln búng giú thụi - Cụng vic lm n c mt i Hỏt Sli, hỏt ln ch tui xuõn (Sli i ỏp) V ú cng l ni h Gi c tõm tỡnh vo li sli,...
 • 116
 • 322
 • 0

Bước đầu tìm hiểu hát sli của người nùng phàn SLình huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Bước đầu tìm hiểu hát sli của người nùng phàn SLình ở huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... tồn phát huy tác dụng hát Sli (soong hao) ngời Nùng Phàn Slình Tôi mạnh dạn chọn đề tài: Bớc đầu tìm hiểu hát Sli ngời Nùng Phàn Slình huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Tình hình nghiên cứu Hát Sli ... ngời Nùng phàn slình huyện Lục Ngạn 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội huyện Lục Ngạn 1.2 Khái quát văn hóa Nùng Phàn Slình huyện Lục Ngạn 10 Chơng Hát Sli ngời phàn Slình huyện Lục Ngạn ... quan ngời Nùng Phàn Slình huyện Lục Ngạn Chơng 2: Hát dân ca Sli (soong hao) Nùng Phàn Slình Lục Ngạn Chơng 3: Bảo tồn phát huy giá trị, nghệ thuật dân ca Sli (soong hao) Nùng Phàn Slình thời...
 • 12
 • 226
 • 3

Tìm hiểu dân ca sli trong đời sống của người nùng phàn slình huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Tìm hiểu dân ca sli trong đời sống của người nùng phàn slình ở huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... Chương 2: Dân ca Sli người Nùng Phàn Slình huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Chƣơng CƠ SỞ HÌNH THÀNH DÂN CA SLI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA ... Gia, tỉnh Lạng Sơn điều kiện cho đời phát triển dân ca Sli người Nùng Phàn Slình 23 Chƣơng DÂN CA SLI CỦA NGƢỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN Sli thể loại trữ tình dân gian dân ... 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH DÂN CA SLI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN ...
 • 85
 • 243
 • 2

Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình (Nghiên cứu huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình (Nghiên cứu ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)
... Phàn Slình huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 36 CHƯƠNG DÒNG HỌ CỦA NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HUYỆN CAO LỘC 2.1 Quan niệm dòng họ người Nùng Phàn Slình Dòng họ đóng vai trò quan trọng xã hội người Nùng ... Nùng Phàn Slình với ba mối quan hệ dòng họ 2.3 Cấu trúc dòng họ người Nùng Phàn Slình 2.4 Đặc điểm dòng họ người Nùng Phàn Slình huyện Cao Lộc 2.5 Vai trò cá nhân dòng họ người Nùng Phàn Slình Chương ... trình chuyên sâu quan hệ dòng họ người Nùng nói chung Nùng Phàn Slình Cao Lộc, Lạng Sơn nói riêng cách có hệ thống Để làm rõ mối quan hệ dòng họ người Nùng Phàn Slình Cao Lộc, Lạng Sơn, luận án...
 • 192
 • 281
 • 4

tóm tắt luận án quan hệ dòng họ của người nùng phàn slình (nghiên cứu huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn)

tóm tắt luận án quan hệ dòng họ của người nùng phàn slình (nghiên cứu ở huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn)
... chiều quan hệ dòng họ Đây tảng để luận án đưa phân tích, đánh giá cách hệ thống, khách quan, khoa học mối quan hệ dòng họ người Nùng Phàn Slình huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn CHƯƠNG DÒNG HỌ CỦA NGƯỜI ... NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH HUYỆN CAO LỘC 2.1 Quan niệm dòng họ người Nùng Phàn Slình Người Nùng Phàn Slình họ thân thích đến mười phần mười (Tồng sinh síp phăn slăm) Người họ không người quan hệ huyết ... sở Trong phạm vi luận án, đề cập tới mối quan hệ dòng họ hệ thống trị cấp sở (cấp xã chân rết hành - cấp thôn) đây, quan hệ dòng họ người Nùng Phàn Slình đặt bối cảnh quan hệ dòng họ nhóm người...
 • 27
 • 191
 • 0

Tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công Bộ Lao động thương binh hội

Tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công Bộ Lao động thương binh và xã hội
... Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người công Khánh Hoà Trung tâm điều dưỡng người công tỉnh Kiên Giang Nguồn: Cục Người công - Bộ Lao động thương binh hội 1.2.3 Thực trạng đầu vào trung ... động thương binh hội Năm 2004 năm mà Bộ đặc biệt quan tâm tới công tác đầu vào trung tâm điều dưỡng người công với tỷ lệ vốn đầu vào trung tâm điều dưỡng so với Tổng vốn đầu 6.43% ... luật 1.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Đảng nhà nước ta đưa nhiều sách ưu đãi, điều dưỡng nuôi dưỡng người công nhằm thực phong...
 • 56
 • 416
 • 0

Tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công Bộ Lao động thương binh hội

Tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công Bộ Lao động thương binh và xã hội
... 1: Thực trạng đầu vào trung tâm điều dưỡng Bộ Lao động thương binh hội Chương 2: Định hướng giải pháp đầu cho trung tâm điều dưỡng người công Bộ Lao động thương binh hội thời gian ... điều dưỡng người công vai trò quan trọng công tác đền ơn đáp nghĩa Từ vấn đề em định chọn đề tài: Tình hình đầu vào trung tâm điều dưỡng người công Bộ Lao động thương binh hội ... Hoá Trung tâm điều dưỡng phục vụ người công với cách mạng Quảng Ngãi Trung tâm điều dưỡng người công Quảng Nam Trung tâm Nuôi dưỡng người công đối ng hội - Quảng Bình Khu điều dưỡng...
 • 34
 • 253
 • 0

Phan tich hoat dong tin dung va mot so giai phap nang cao chat luong hoat dong tin dung

Phan tich hoat dong tin dung va mot so giai phap nang cao chat luong hoat dong tin dung
... bảo đảm tiền vay nhằm giảm thiểu rủi ro cho khoản vay mức thấp Phương thức cho vay: Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng vay việc áp dụng phương thức vay sau đây: + Cho vay lần + Cho vay theo hạn ... vay - Thực phát tiền vay Kiểm tra q trình sử dụng vốn vay thu nợ - Cán trực tiếp cho vay - Phụ trách phận trực tiếp cho vay - Thủ trưởng đơn vị trực tiếp cho vay - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay ... nâng cao chất lượng tín dụng GVHD: Trần T Thanh Phương Giai đoạn 1: Quy trình xét duyệt cho vay Giai đoạn 2: Quy trình phát tiền vay Giai đoạn 3: Quy trình kiểm tra q trình sử dụng vốn vay thu...
 • 71
 • 204
 • 0

tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công bộ lao động thương binh hội

tình hình đầu tư vào các trung tâm điều dưỡng người có công bộ lao động thương binh và xã hội
... 1: Thực trạng đầu vào trung tâm điều dưỡng Bộ Lao động thương binh hội Chương 2: Định hướng giải pháp đầu cho trung tâm điều dưỡng người công Bộ Lao động thương binh hội thời gian ... Nguồn: Bộ Lao động thương binh hội Miền Bộ Lao động thương binh hội đầu cho trung tâm điều dưỡng nuôi dưỡng người công trực thuộc trung tâm địa phương đủ điều kiện để chi trả cho việc đầu ... tới người công Chi tiết lượng vốn đầu Bộ cho công tác đầu vào cáo trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng người công thể bảng đây: Bảng 1.3: Tỷ lệ vốn cho trung tâm điều dưỡng người công...
 • 81
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngƣời nùng phàn slìnhsử dụng phân bón ở đồng bằng sông cửu longkhai thác khoáng sản trái phép ở đồng hỷtuỳ theo phương thức thụ tinh xảy ra ở bên trong hoặc ngoài cơ thể mà người ta phân biệt thành thụ tinh ngoài và thụ tinh trongmẫu quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng giám đốc sở lao động thương binh và xã hộilợi thế căn bản để việt nam tham gia tích cực vào phân công lao động khu vực và quốc tếphân biệt hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng tái bảo hiểmphân biệt giữa đồng bảo hiểm và tái bảo hiểmviệt nam cần phát huy những lợi thế căn bản nào để tham gia tích cực vào phân công lao động khu vực và quốc tếđề cương báo cáo thực tập khảo sát và phân tích hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệpngười giao nhận và vai trò của người giao nhận trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tếbài tiểu luận sự biến đổi khí hậu ở đông nam á và việt nam như thế nàothực trạng nhập khẩu của công ty cổ phần xnk ô tô hà nội và một số kiến nghịphần hai hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của techcombankphần 1 giới thiệu chung về bộ lao động thương binh và xã hộiGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7giáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9giáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng HS giỏi ngữ văn 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Người lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngKhung Chính Sách Tái Định Cư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập