đề thi hóa học lớp 8 học kì 1

̣̣̣̣̣̣Đề thi hoá học II lop 8

̣̣̣̣̣̣Đề thi hoá học kì II lop 8
... Câu (3 điểm) Dẫn khí hiđro qua CuO nung nóng ? a) Viết phương trình hoá học xảy ? b) Sau phản ứng, thu 19,2 g Cu Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng thể tích khí hiđro...
 • 2
 • 169
 • 1

ĐỀ THI HÓA HỌC II LỚP 10

ĐỀ THI HÓA HỌC KÌ II LỚP 10
... Ht - THI HểA HC Kè II LP 10 THI HC Kè II - Nm hc: 2014-2015 Mụn: Húa hc - Khi 10 Thi gian: 45 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) A.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH: ... Ht - THI HểA HC Kè II LP 10 THI HC Kè II - Nm hc: 2014-2015 Mụn: Húa hc - Khi 10 Thi gian: 45 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) A.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH: ... Ht - THI HểA HC Kè II LP 10 THI HC Kè II - Nm hc: 2014-2015 Mụn: Húa hc - Khi 10 Thi gian: 45 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) A.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH:...
 • 20
 • 329
 • 0

bo de thi hoa hoc ki II 89

bo de thi hoa hoc ki II 89
... ĐạI ĐìNH H v tờn : Lp : KIM TRA HC K II Gv đề NM HC 2007-2008 HOá H C * LP (thi gian lm bi : 45 phỳt ) Phn I : Trc nghim khỏch quan ( 3,0 im ) Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng cho cỏc cõu ... Phản ứng phân hủy 0.25đ phản ứng 0.25đ phản ứng hóa hợp 0.25đ khoanh tròn vào câu Mỗi câu 0.5đ Câu Câu Câu Câu A B D C Câu A Câu D II Tự luận ( 6điểm) (1đ) Lập công thức hóa học tính phân tử khối ... phõn t C3H8O l: A B C D MễN : Cõu 4: Mt hyrụcacbon cú nhng tớnh cht sau : Khi chỏy sinh CO2, H2O v t l s mol CO2 v H2O l 1: ; Lm mt mu dd Br2 Hyrụcacbon ú l : A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Cõu 5:...
 • 5
 • 221
 • 2

Đề thi Hóa học II (Đề 1)

Đề thi Hóa học kì II (Đề 1)
... 0,5 M B 1,0 M C 1,6 M D 2,0 M II Tự luận (6 điểm) Câu (1 điểm) Viết công thức hoá học hợp chất tạo thành phần cấu tạo sau tính phân tử khối hợp chất II III 2) Ca PO4 1) Pb NO3 3) Fe Cl 4) Ag SO4 ... khối 108 Công thức hóa học oxit A NO C N2O3 B NO2 D N2O5 Câu Công thức hóa học hợp chất tạo nguyên tố X với nhóm SO4 X2(SO4)3 hợp chất tạo nhóm nguyên tử Y với H HY Công thức hoá học hợp chất nguyên ... O = 16; N = 14, Ag = 108, S = 32, Cl = 35,5) Câu (2 điểm) Hãy lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau: 1) Na + O2 – 2) Fe + HCl – FeCl2 + H2 3) Al + CuCl2 – AlCl3 + Cu AgNO3 – AgCl...
 • 3
 • 57
 • 1

Noel 2008-Đề thi Hóa HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 11)

Noel 2008-Đề thi Hóa HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 11)
... nồng độ % chất có dung dịch sau phản? ( điểm ) C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án D B D B A C B C Phần : ( điểm ) Bài/câu Đáp án Bài : Nêu tính chất hoá học 1/ Quí tím  xanh ... 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 Theo PTHH số mol MgCl2 = số mol Mg = 0,3 mol Khối lượng MgCl2: 95 0,3 = 28, 5 (g) Khối lượng HCl dư: 36,5 0,2 = 7,3 (g) Khối lượng dd sau PƯ: 7,2 + 200 - (0,3 2) = 206,6...
 • 4
 • 541
 • 2

Noel 2008-Đề thi Hóa HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 13)

Noel 2008-Đề thi Hóa HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 13)
... nói cần dùng để hoà tan Fe Câu 3: C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : Trắc nghiệm (4 điểm) Câu Ph .án A B D C A C D A Phần :Tự luận (6 điểm) Bài/câu Câu 1: Đáp án -Đúng ý +viết phương trình (4 x 0,5) ... mol 0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol -Thể tích Hiđrô sinh đkc : V=n x 22,4=4, 48 (l) -Khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng: m=n x M=0,2 x 98= 1,96 (g) -Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng: m=(1,96 x 100):19,6=10(g)...
 • 3
 • 398
 • 1

Bộ đề thi Hóa các lớp 8-9 (6 đề)

Bộ đề thi Hóa các lớp 8-9 (6 đề)
... HÀM HIỆP ĐỀ THI KIỂM TRA HKI - Năm học 2008-2009 Lớp : MÔN : HÓA Họ tên : ……………………………… ( Thời gian 45 phút không kể phát đề) ĐỀ I.Lý thuyết : ( đ ) Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa công thức hóa học ? ... 2009 HỌ VÀ TÊN: …………………………… Môn: Hóa học LỚP: …… Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) ĐỀ: (4điểm) Câu 1: Hiện tượng hóa học gì? Cho ví dụ Câu 2: Nguyên tố hóa học gì? Câu 3: Tìm cụm từ (tổng, ... điểm) Trường PTDTNT Hàm Thuận Lớp: ………………… Họ tên: …………………… THI HỌC KỲ I – Năm học 2008 – 2009 Môn thi: Hoá học - Lớp Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu hỏi Câu 1: (2,5 điểm)...
 • 5
 • 693
 • 20

ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 8 II CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 8 KÌ II CÓ ĐÁP ÁN
... = 0,05 80 = 4g 0.25đ http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA Trường THCS……………………… Họ tên:………………………… Lớp: 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2014-2015 ... HÓA Trường THCS……………………… Họ tên:………………………… Lớp: 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2014-2015 MÔN : Hóa Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Đề số 4: I Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào ... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA Câu 2: (vdt) (1.5đ) lọ nhãn đựng dung dịch sau: HNO 3, NaOH, KCl Bằng phương pháp hóa học, em nhận biết lọ Câu 3: (h) (2đ) Viết phương trình hóa học biểu...
 • 11
 • 292
 • 0

đề thi hóa học lớp 8 học 1

đề thi hóa học lớp 8 học kì 1
... mưa axit ĐỀ SỐ 15 : Câu 1: (2 điểm) 1) Tìm hóa trị S hợp chất: a) SO3 b) H2S 2) Lập công thức hóa học hợp chất gồm nguyên tố hóa học sau: a) Fe (III) O b) C (IV) H Câu 2: (1, 5 điểm) 1) Cho biết ... định công thức hóa học hợp chất hữu A Biết chất khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất ĐỀ SỐ 19 : Câu 1: (3 điểm) 1) Mol gì? Khối lượng mol gì? 2) Công thức hóa học hợp chất đường C12H22O 11 a) Tính khối ... học đúng, công thức sai? Sửa lại công thức hóa học sai? KO2 2) Na2SO4 1) ĐỀ SỐ 18 : Câu 1: (2 điểm) Hãy cân phương trình hóa học sau: KClO3 KCl + O2 1)  → 2) 3) 4) Fe2O3 + SO2 + Cu + HCl  →...
 • 92
 • 645
 • 0

đề thi toán Học 1 lớp 8

đề thi toán Học kì 1 lớp 8
... + - x2 + 5x +a - x2 + 2x 3x + a 3x - a- 0,75đ tính a - = ⇒ a = 0,25đ Bài 3: A K Vẽ hình ghi giả thi t kết luận 0,25đ Chỉ AMCK có đường chéocắt trung điểm đường nên AMCK hình bình hành 0,5đ Chỉ ... AKMB hình bình hành theo dấu hiệu 0,5đ Để AMCK hình vuông AM = MC 0,25đ C ∆ABC có trung tuyến AM = 1/ 2 cạnh đối BC nên ∆ABC ⊥ M A hay ∆ABC vuông cân A 0,25đ ...
 • 2
 • 937
 • 6

ĐỀ THI môn văn lớp 8 học i

ĐỀ THI môn văn lớp 8 học kì i
... CHẤM ĐỀ THI HỌC K I, NĂM HỌC: 2013- 2014 MÔN: NGỮ VĂN Câu N i dung Câu1 -Nêu kh i niệm câu ghép: - HS phân tích sau: Cảnh vật chung quanh thay đ i ,(vì) lòng CN1 VN1 CN2 có thay đ i lớn: Hôm học ... số l i nhỏ tả, đùng từ - i m 2-3: B i viết có thực yêu cầu trên, chủ yếu liệt kê phận bút, mắc v i l i tả, dùng từ - i m 1-2: B i viết đảm bảo v i yêu cầu trên; sai tả, dùng từ nhiều - i m ... M i bút chứa viên bi nhỏ, viết lăn mực để tạo chữ đều, đẹp, nhanh khô (0.5đ) Cách bảo quản Kết b i: Kết luận nhấn mạnh tầm quan trọng bút bi sống BIỂU I M: - i m 4.5-5: B i thuyết minh đảm bảo...
 • 3
 • 2,161
 • 4

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HÓA HỌC HAY LỚP 8

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HÓA HỌC HAY LỚP 8
... 17,1M = 2,7M+ 388 ,8 - 14,4M= 388 ,8 388 ,8 M= = 27(g) 14,4 M= 27 nhôm (Al) 5,4 b, Nal = = 0,2(mol) 27 2Al+ 3H2SO4 - Al2 (SO4)3+3H2 o,2 mol o,3 mol - Nh2SO4 = 0,3 mol Mh2 SO4 = 0,3 x 98 = 29,4 (g) ... Dung dịch muối có C% = 8, 55% MddxC % 8, 55 x 400 M muối = = = 34,2 (g) 100% 100 Phơng trình hoá học 2M +3H2SO4 - M2(SO4)3 +3H2 2, M(g) (2M+ 288 )g 5,4(g) 43,2 (g) 2M M + 288 M M + 144 = = 5,4 34,2 ... g CaCO3 b phõn hy 30 ì100 68, x= = 68, 2( g ) , H = ì 100% = 80 , 2% 44 85 56 ì 30 = 38, 2( g ) b Khi lng CaO to thnh l: 44 Trong 70 g cht rn sau nung cha 38, 2g CaO 38, ì100% = 54, 6% (1,5) Vy...
 • 139
 • 5,028
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hoá học kì 1 lớp 8đề thi hóa học kì 1 lớp 8đề thi hóa học kì 1 lớp 8 violetđề thi hóa học kì 1 lớp 10 trắc nghiệmđề thi hoá học kì 1 lớp 10đề thi hoá học kì 1 lớp 11đề thi hóa học kì 1 lớp 11đề thi hóa học kì 1 lớp 9đề thi hóa học kì 1 lớp 10 nâng caođề thi hóa học kì 1 lớp 10đề thi hoá học kì 1 lớp 12de thi hoa hoc ki 1 lop 12 co dap anđề thi hóa học kì 1 lớp 11 tự luậnde thi hoa hoc ki 1 lop 10 tu luanđề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn hóaSLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG JAVASLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 5 NHẬP XUẤTChế tạo ECU điều khiển phun xăng đánh lửa cho xe gắn máy và giới thiệu mạch điện xe SHiCác thành phần cơ bản của ngôn ngữ c wikiversityTuyển tập đề thi ôn luyện môn ToánPhát triển năng lực suy luận ngoại suy cho HS trong dạy học hình học lớp 9 (LV thạc sĩ)Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường Trung học phổ thông huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tếGiải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyênPhương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụngNghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳngBáo cáo thực tập về mạng MENDãy hồi quy bậc haiBài tập lớn Robotics Đại Học Bách Khoa Hà NộiChủ nghĩa duy vật mác xítPhủ định của phủ địnhLý luận nhận thức duy vật biện chứngGiai cấp đấu tranh giai cấp cách mạng xã hộiNhà nước cách mạng xã hộiTính độc lập tương đối của ý thức xã hội
Đăng ký
Đăng nhập