Báo cáo thực tập tại tập đoàn bưu chính viễn thông VN

báo cáo khoa học biện pháp đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng của tập đoàn bưu chính viễn thông vn

báo cáo khoa học biện pháp đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng của tập đoàn bưu chính viễn thông vn
... chức quan trọng hoạt động quan hệ công chúng Chính tác dụng hữu hiệu hoạt động quan hệ công chúng trường hợp doanh nghiệp gặp phải rủi ro hay cố mà doanh nghiệp ngày ý đến hoạt động Song VNPT ... Xuân Phong Một vài suy nghĩ nhằm đẩy mạnh hoạt động công chúng VNPT Thông tin KHKT KTBĐ tháng 12/2007 [2] Bùi Thuý Nga Quan hệ công chúng Một số vấn đề đặt cho VNPT Thông tin KHKT KTBĐ tháng 12/2007♦ ... hiệu mối quan hệ hợp tác với phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt báo chí số tờ báo có uy tín Chính dẫn đến tình trạng dịch vụ công ích, hoạt động tài trợ, hoạt động xã hội không công bố...
 • 7
 • 206
 • 0

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông VN trong bối cảnh hội nhập KTQT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông VN trong bối cảnh hội nhập KTQT
... CHUNG V CNH TRANH V NNG LC CNH TRANH CA DOANH NGHIP 1.1 Cnh tranh 1.1.1 Khỏi nim cnh tranh 1.1.2 Ni dung ch yu ca cnh tranh 1.2 Nng lc cnh tranh ca doanh nghip 1.2.1.Khỏi nim nng lc cnh tranh ca ... nghip 54 2.4.5 i th cnh tranh 55 CHNG 3: MT S GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA VNPT P NG YấU CU HI NHP KINH T QUC T 60 v 3.1 nh hng vic nõng cao nng lc cnh tranh ca VNPT 60 3.1.1 C s v quan ... nghip VNPT- VDC Viettel FPT Netnam SPT EVN Th trng Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh 16 Ngun: Tng quan v cnh tranh ngnh vin thụng Vit Nam - vietbid, 2005 [17] Cú th...
 • 99
 • 399
 • 1

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
... Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị: triệu VND Mã số 10 CHỈ TIÊU Năm Năm trước Doanh ... 4.627.861 1.520.387 Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam B03-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị: triệu VND Mã số 20 30 40 50 CHỈ TIÊU Năm Năm trước Lưu ... vào hoạt động tài (6.457.288) (4.201.710) (Giảm)/tăng tiền tương đương tiền năm (2.235.499) 4.040.058 7.822.458 3.783.240 630 (840) 5.587.589 7.822.458 60 Tiền tương đương tiền đầu năm 61 Ảnh hưởng...
 • 3
 • 21
 • 0

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc
... tiến kỹ thuật ngày cao khả tăng nâng suất lao động lớn ý nghĩa nâng cao trình độ tiến độ kỹ thuật nhân tố định tốc độ tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Năng suất lao động tăng nhanh làm ... sử dụng lao động: Trong yếu tố trình sản xuất, yếu tố lao động người có tính chất định Sử dụng tốt nguồn lực sức lao động, biểu mặt số lượng thời gian lao động, tận dụng hết khả lao động Lao Trung ... quốc tế 3.3.2.3 Năng suất lao động Là tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động sống Công ty lực sản xuất người lao động sáng tạo số sản phẩm vật chất có ích thời gian định thời gian lao động hao phí...
 • 88
 • 664
 • 5

NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TẠI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TẠI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
... Giải pháp thúc đẩy đổi công nghệ Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam Giải pháp thúc đẩy đổi công nghệ doanh nghiệp Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam 1.1 Giải pháp cho đổi công nghệ Tập đoàn Bưu viễn ... Giải pháp thúc đẩy đổi công nghệ Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam .14 Giải pháp thúc đẩy đổi công nghệ doanh nghiệp Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam 14 1.1 Giải pháp cho đổi công ... bưu viễn thông 1.2 Nội dung đổi công nghệ Tập đoàn bưu viễn thông 1.3 Vai trò đổi công nghệ Tập đoàn Bưu viễn thông Đánh giá thực trạng trình đổi công nghệ doanh nghiệp Tập đoàn Bưu viễn thông...
 • 27
 • 268
 • 0

Đề tài : Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của tập đoàn bưu chính viến thông việt nam - vnpt

Đề tài : Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thông tin di động của tập đoàn bưu chính viến thông việt nam - vnpt
... dịch vụ thông tin di động tập đon bu viễn thông việt nam (vnpt) 50 3.1 định hớng kinh doanh dịch vụ thông tin di động Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam. . 50 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ... di động 1.1 Tổng quan dịch vụ thông tin di động . 1.1.1 Khái niệm dịch vụ thông tin di động 1.1.2 Đặc tính kỹ thuật dịch vụ thông tin di động 1.1.3 Đặc tính kinh tế dịch vụ thông tin di động. ... hình dịch vụ thông tin di động . 1.2 Hiệu kinh doanh dịch vụ thông tin di động 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh 12 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh...
 • 96
 • 220
 • 0

đề tài: " NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ" potx

đề tài:
... nghip VNPT- VDC Viettel FPT Netnam SPT EVN Th trng Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh Cnh tranh 16 Ngun: Tng quan v cnh tranh ngnh vin thụng Vit Nam - vietbid, 2005 [17] Cú th ... HC KINH T THNH PH H CH MINH BI TH SAO NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA TP ON BU CHNH VIN THễNG VIT NAM TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T Chuyờn ngnh : Mó s : QUN TR KINH DOANH 60.34.05 LUN VN THC S KINH ... Vit Nam 14 1.4.1 Cnh tranh lnh vc vin thụng Vit Nam 14 1.4.2 Vai trũ ca cnh tranh lnh vc vin thụng Vit Nam 17 1.5 Kinh nghim ca cỏc doanh nghip nc ngoi nõng cao nng lc cnh tranh v bi hc rỳt tra...
 • 99
 • 279
 • 0

đề tài: " nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO" potx

đề tài:
... Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới Chương III: Những kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh Tập đồn Bưu Chính Viễn Thơng Việt Nam gia nhập WTO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH ... : Tập đồn Bưu viễn thơng VN WTO :World Trade Organization :Tổ chức thương mại giới NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ... BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO thơng giới Trang 39 / 93 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP...
 • 94
 • 256
 • 2

báo cáo khoa học 'một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu dịch vụ viễn thông của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam'

báo cáo khoa học 'một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu dịch vụ viễn thông của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam'
... dự báo nhu cầu hoạt động nghiên cứu thị trường; thực trạng liệu phục vụ cho công tác dự báo; tổ chức thực dự báo nhu cầu; thuận lợi khó khăn công tác dự báo nhu cầu sau: Công tác dự báo nhu cầu ... phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh VNPT điều kiện kinh doanh II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VNPT Công tác dự báo nhu cầu VNPT xem xét khía cạnh: dự báo nhu cầu ... hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh trì thị phần thị trường Việt Nam III BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DỰ BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA VNPT Phân tích lựa chọn phương pháp dự báo Để...
 • 9
 • 292
 • 1

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán của các tỉnh , thành phố trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán của các tỉnh , thành phố trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
... TK toán toán l toán xây toán chuyên thông t ng vi n , thành ph c kê tài Phó phòng VNPT KTTKTC PHÒNG toán toán toán toán ngân hàng toán doanh thu, TK KÊ TÀI CHÍNH S 2.1.6.3 - hép : V N toán TOÁN ... th Nam có trách nhi cách t i ml kinh doanh k báo cáo c CH l Báo cáo tài quát, toàn di tình hình tài báo cáo tài chính; tình hình nv NG toán 18 2.1.1 Khái quát VTT tr -TTg - -VT bù l l - hoàn thành ... vào cô (Báo cáo tài quý) l , ph thu , toán oàn nh k toán kho n báo cáo tài gi niên áp d g n v s nghi p T oàn 1.2.2.2 Báo cáo tài h nh t oàn B u vi n thông Vi h nh t h v s n, n ph i tr , ngu k...
 • 123
 • 93
 • 0

Báo cáo : Phát triển nguồn nhân lực ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Báo cáo : Phát triển nguồn nhân lực ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
... Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam 84 3.2.1 Mục tiêu phát triển Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam đến năm 2015 84 3.2.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Bưu Viễn thông ... thông Việt Nam 86 3.2.3 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam 87 3.2.4 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam đến ... nhân lực doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tập đoàn bưu viễn thông Việt Nam Chƣơng 3: Phương hướng giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Bưu Viễn thông...
 • 121
 • 1,445
 • 6

Quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số tại công ty điện toán và truyền số liệu tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam

Quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số tại công ty điện toán và truyền số liệu  tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
... sỹ Quản dịch vụ chữ số Công ty Điện toán Truyền số liệu - Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam nghiên cứu vấn đề quản dịch vụ nói chung dịch vụ chứng thực chữ số nói riêng Dịch vụ chứng ... thực trạng quản dịch vụ chứng thực chữ số công ty điện toán truyền số liệu chương đưa giải pháp nâng cao quản dịch vụ chứng thực chữ số công ty điện toán truyền số liệu chương 31 CHƯƠNG ... quy định dịch vụ chứng thực chữ số Các báo cáo kết công ty, tập đoàn Bưu viễn thông thực trạng công tác quản dịch vụ chứng thực chữ số công ty Điện toán truyền số liệu Các báo, công trình...
 • 105
 • 54
 • 0

bao cao thuc tap đoàn trường chính trị tỉnh thanh hoá

bao cao thuc tap đoàn trường chính trị tỉnh thanh hoá
... THIỆU KHÁI QUÁT VÊ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HOÁ Vị trí – Đặc điểm 1.1 Vị trí Trường trị tỉnh Thanh Hóa nằm khu vực xã Quảng Thắng – Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khu vực tỉnh trọng đầu tư ... nâng cao chất lượng dạy học hai trường đặc biệt Học viện Báo chí Tuyên truyền – trường gắn bó với em suốt năm đại học Đối với trường trị tỉnh Thanh Hoá Qua thời gian thực tập trường trị tỉnh Thanh ... Từ năm 1996 - 2009: Nhà trường Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Công an, Trung ương Đoàn niên cộng sản Hồ Chí...
 • 42
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tập đoàn bưu chính viễn thông vnpt tuyển dụngthực trạng quá trình xây dựng và hoạt động của mô hình quản trị tập đoàn tại tập đoàn bưu chính viễn thông việt nambáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành viễn thôngbáo cáo thực tập ngành điện tử viễn thôngbài báo cáo thực tập ngành điện tử viễn thôngmẫu báo cáo thực tập ngành điện tử viễn thôngmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành viễn thôngbáo cáo thực tập khoa điện tử viễn thôngbao cao thuc tap khoa dien tu vien thongbáo cáo thực tập về điện tử viễn thôngbao cao thuc tap chuyen nganh thu vien thong tinhệ thống quản lý tài chính của tập đoàn bưu chính viễn thông vibáo cáo thực tập đài truyền hình viễn thông ngành điện tử viễn thôngxthành lập một tổ chuyên trách về đánh giá hậu dự án tại tập đoàn bưu chính viễn thôngtập đoàn bưu chính viễn thông việt namBÀI GIẢNG Kiến trúc máy tính (Nguyễn Duy Minh)Đề cương ôn luyện Toán lớp 6Đánh giá hiệu quả của một dự án học tập liên hệ toán học với thực tiễnĐề tài khảo sát nhu cầu sử dụng mì ăn liền trong sinh viênĐề thi lại Toán lớp 6ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6 HKIMẫu sổ điểm cá nhân Bậc THCSĐề kiểm tra 1 tiết Vật Lý 7 HK1 (MTĐTĐA)Bài tập đại số lớp 8Bài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 1ĐỀ THI LẠI TOÁN 8 CÓ MA TRẬNẢnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên tỷ giá hối đoái tại việt namTác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng sữa bột cho trẻ em dưới 4 tuổi tại tỉnh bình địnhTác động của chuyển động tỷ giá lên xuất khẩu của các doanh nghiệp phi tài chính trên thị trường chứng khoán việt namDự báo kiệt quệ tài chính bằng mô hình kết hợp các yếu tố tài chính, vĩ mô và thị trườngPhát triển tài chính và quy mô kinh tế ngầm ở các quốc gia đông nam áPhân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập