Người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam

Người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam

Người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam
... nhng phm cht thm m mi ca chng Thch Lam 2.2 Nhng bi vit nghiờn cu v ngi ph n xuụi Thch Lam H Vn c Th gii nhõn vt ca Thch Lam cú vit Trong tỏc phm ca mỡnh, Thch Lam thng vit v ngi dõn nghốo vi mt ... khỏc nh Thch Lam ca Nguyn Tuõn, Thch Lam ca Phm Th Ng, Vn hc lóng mn Vit Nam (1932-1945) ca Phan C , Thch Lam T lc on ca Phong Lờ, Mt khuynh hng truyn ngn ca Nguyn Honh Khung, Thch Lam (1910-1942) ... ph n, cm thụng chia s vi s phn ca h c Thch lam th hin qua nhiu tỏc phm (6, 593) Trong Ngụn ng v ging iu truyn ngn Thch Lam, ụng vit Cỏi p ln nht m Thch Lam em n cho mi ngi l tỡnh yờu vụ hn ca nhng...
 • 127
 • 158
 • 0

Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn thạch lam

Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn thạch lam
... toàn diện hệ thống hình ảnh ng-ời phụ nữ truyện ngắn Thạch Lam, lựa chọn đề tài : Hình ảnh ng-ời phụ nữ truyện ngắn Thạch Lam 1.2 Một lý xuất phát từ thực tế, nhận thấy Thạch Lam tác giả đ-ợc giảng ... luận hình ảnh ng-ời phụ nữ truyện ngắn Thạch Lam thời đại 3.2 Nội dung Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Hoàn K29-A Văn Đề tài này, chủ yếu vào khai thác hình ảnh ng-ời phụ nữ truyện ngắn Thạch Lam ... mà Thạch Lam khám phá phẩm chất đáng trân trọng ng-ời phụ nữ Thạch Lam dành nhiều -u cho ng-ời phụ nữ Trong truyện ngắn Thạch Lam ng-ời phụ nữ lên với phẩm chất ngời sáng mà tr-ớc hết ng-ời phụ...
 • 37
 • 41
 • 0

Người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam

Người phụ nữ trong truyện ngắn Thạch Lam
... VẬT NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN XUÔI 1930 – 1945 VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA THẠCH LAM CHƢƠNG 2: ĐỜI SỐNG VÀ THÂN PHẬN NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM CHƢƠNG 3: NHÂN VẬT NGƢỜI PHỤ NỮ NHÌN TỪ ... phân loại thực phức tạp” Trong luận văn, hƣớng đến tổng hợp truyện ngắn Thạch Lam truyện ngắn (chọn lọc), tìm điểm chung ngƣời phụ nữ giới nhân vật truyện ngắn Thạch Lam, từ đến kết luận khái ... chất thẩm mỹ văn chƣơng Thạch Lam 2.2 Những viết nghiên cứu người phụ nữ văn xuôi Thạch Lam Hà Văn Đức Thế giới nhân vật Thạch Lam có viết Trong tác phẩm mình, Thạch Lam thƣờng viết ngƣời dân...
 • 11
 • 11
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn
... phận người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn cách tương đối cụ thể Trần Thị Thuý Nguyệt luận văn Đề tài người lao động người trí thức truyện ngắn Lỗ Tấn viết hình ảnh người phụ nữ lao động: Người phụ nữ ... xây dựng hình tượng người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA LỖ TẤN Lỗ Tấn tên thật Chu Thụ Nhân, tên chữ Dự Tài, với nhiều bút danh Lỗ Tấn, Thân ... tượng, phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu hình tượng người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hình tượng người phụ nữ truyện ngắn...
 • 59
 • 1,455
 • 18

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA WILLIAM SOMMERSET MAUGHAM - THE IMAGE OF WOMEN IN WILLIAM SOMERSET MAUGHAM’S SHORT STORIES

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA WILLIAM SOMMERSET MAUGHAM - THE IMAGE OF WOMEN IN WILLIAM SOMERSET MAUGHAM’S SHORT STORIES
... http://usernameamanda.hubpages.com/hub /The- Surprising-Portrayal -of- Womenin-Old-British-Literature Wilson, E The Apotheosis of Somerset Maugham , in Edmund Wilson: Literary Essays and Reviews of the 1930s & 40s: The Triple Thinkers, ... new topic on the portrayal of women in Maugham s short stories The images of women in the English society in the early twenties 1.1 The English society in the early twenties According to Wilson ... drives the researcher to conduct a study on The portrayal of women in Maugham s short stories Aims and objectives of the study This thesis aims at investigating the portrayal of women in Maugham s...
 • 47
 • 834
 • 1

hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn minh châu sau 1975

hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn minh châu sau 1975
... Nguyễn Minh Châu 1.3.2 Văn chƣơng Nguyễn Minh Châu trƣớc 1975 1.3.2 Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 CHƢƠNG : BIỂU HIỆN CỦA HÌNH ẢNH NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 ... nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Minh Châu nhận định hình ảnh ngƣời phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Minh Châu giúp có nhìn tổng quát hình ảnh ngƣời phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975, nhiên, ... 20 truyện ngắn đƣợc sáng tác sau 1975 Nguyễn Minh Châu, luận văn tập trung vào hình ảnh ngƣời phụ nữ nghệ thuật xây dựng thành công hình ảnh truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 Nguyễn Minh Châu...
 • 109
 • 1,100
 • 15

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh TT[154414].PDF

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh TT[154414].PDF
... nhiều bút nữ với nhiều tác giả tiêu biểu: Y Ban, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Ba bút nữ trẻ: Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh Đỗ Hoàng Diệu với ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *********** TRẦN THỊ THANH MAI NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ, ĐỖ HOÀNG DIỆU VÀ PHAN THỊ VÀNG ANH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ... hiểu nhân vật người phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu Phan Thị Vàng Anh, thấy: 1.Diện mạo truyện ngắn nữ đương đại nói chung truyện ngắn ba tác giả trẻ nói riêng diện mạo văn học nữ...
 • 27
 • 205
 • 2

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh[154406].PDF

Nhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu và Phan Thị Vàng Anh[154406].PDF
... truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh 71 2.3.2.3 Nhân vật người phụ nữ mạnh mẽ, liệt đầy táo bạo truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu 75 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN ... bút nữ: Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu Phan Thị Vàng Anh Có thể thấy rằng, nhân vật xuyên suốt truyện ngắn tác giả đương đại nói chung ba bút nữ nói riêng nhân vật người phụ nữ Hình ảnh người phụ ... 1: Truyện ngắn nữ đương đại sáng tác của: Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Ngọc Phan Thị Vàng Anh Chương 2: Loại hình nhân vật người phụ nữ truyện ngắn ba tác giả Chương 3: Nghệ thuật biểu nhân vật người...
 • 111
 • 529
 • 1

Thân phận người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Thân phận người phụ nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
... biểu thân phận người phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc 10 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu thân phận người phụ nữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc , từ nét cách nhìn nhận, khám phá thân phận người phụ nữ ... tế nhà văn, thân phận người đặc biệt người phụ nữ lại lên với nhiều diện mạo, sắc thái khác 1.3 Trong sáng tác Nguyễn Ngọc thân phận người phụ nữ vừa mang nét chung người phụ nữ xưa mang nét ... tìm hiểu truyện ngắn chị NỘI DUNG CHƯƠNG THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ TRONG BỐI CẢNH VĂN XUÔI ĐƯƠNG ĐẠI 1.1 Thân phận người phụ nữ qua sáng tác nhà văn nữ đương đại Có...
 • 110
 • 338
 • 8

Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn nguyên hồng trước cách mạng tháng tám 1945

Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn nguyên hồng trước cách mạng tháng tám 1945
... phong cách nghệ thuật Nguyên Hồng Chơng 2: Vẻ đẹp ngời phụ nữ truyện ngắn Nguyên Hồng trớc cách mạng tháng - 1945 Chơng 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật phụ nữ truyện ngắn Nguyên Hồng trớc cách mạng ... Hồng .12 Chơng Vẻ đẹp ngời phụ nữ truyện ngắn Nguyên Hồng trớc cách mạng tháng tám - 1945 2.1 Những khổ đau bất hạnh ngời phụ nữ truyện ngắn Nguyên Hồng trớc cách mạng 20 2.1.1 Những đau ... hồn Nguyên Hồng văn phẩm ông đến chổ 23 Chơng Vẽ ĐẹP CủA NGƯời phụ nữ truyện ngắn nguyên hồng trớc cách mạng tháng - 1945 Nhân vật phụ nữ chiếm 2/3 giới nhân vật Nguyên Hồng mảng truyện ngắn...
 • 64
 • 177
 • 0

Con người trong truyện ngắn Thạch Lam (Dưới cái nhìn thi pháp học)

Con người trong truyện ngắn Thạch Lam (Dưới cái nhìn thi pháp học)
... nghệ thuật người Thạch Lam đặc điểm nội dung hình thức nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam thể quan niệm nghệ thuật người Xuất phát từ lí thúc tìm hiểu đề tài Con người truyện ngắn Thạch Lam II MỤC ... đẹp người Thạch Lam hướng đến mục đích lọc tâm hồn, tình cảm người Đó nét độc đáo quan niệm người nhà văn 15 II.2 Con người với tư cách cá nhân riêng biệt Con người truyện ngắn Thạch Lam không người ... Thạch Lam không say sưa mô tả trình tha hóa người quy luật khó tránh Cái nhìn người Thạch Lam không mang màu sắc bi quan Thạch Lam mong muốn tin tưởng vào ăn năn, hối hận người Trong truyện ngắn...
 • 42
 • 1,415
 • 8

Hình tượng tác giả trong truyện ngắn thạch lam

Hình tượng tác giả trong truyện ngắn thạch lam
... loại truyện ngắn vấn đề hình tợng tác giả sáng tác Thạch Lam - Chơng 2: T tởng nghệ thuật nhìn chủ thể sáng tạo truyện ngắn Thạch Lam - Chơng 3: Giọng điệu ngôn ngữ tác giả truyện ngắn Thạch Lam ... truyện ngắn hình tợng tác giả sáng tác Thạch lam 4.2 Tìm hiểu, phân tích xác định t tởng nghệ thuật nhìn chủ thể sáng tạo truyện ngắn Thạch Lam Cuối rút số kết luận hình tợng tác giả truyện ngắn ... kiếp ngời tạo nhìn Thạch lam Cái nhìn Thạch Lam nhìn hình tợng tác giả tác phẩm ông, thể tinh thần nhân đạosâu sác coa Hình tợng tác giả sáng tác Thạch Lam (đặc biệt truyện ngắn) nhìn chung vấn...
 • 79
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn anh đứcso phan nguoi phu nu trong truyen ngan nam caongôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn thạch lamthân phận người phụ nữ trong truyện kiềuhinh anh nguoi phu nu trong truyen ky tan pha cua doan thi diemhình tượng người phụ nữ trong truyện kỳ mạn lụcbi kịch của người phụ nữ trong truyện kiềuso sanh hinh tuong nguoi phu nu trong truyen ki man luc voi truyen ki tan phanghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn thạch lamnghệ thuật trong truyện ngắn thạch lamkhông gian nghệ thuật trong truyện ngắn thạch lamnhân vật trong truyện ngắn thạch lamthân phận của người phụ nữ trong truyện kiềutừ ngữ và câu văn trong truyện ngắn thạch lamnhững đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn thạch lamQuản trị rủi ro tỷ giá hối đoái cho công ty GMCThực tập 2011, nhà máy cơ khí 19 5 thái nguyênHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngHệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDFHiện đại hoá hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.PDFHiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Hải phòngTiêu thụ sản phẩm và một số đặc điểm về hoạt động marketing của công ty bia hà nộiHiệu quả hoat động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.PDFHIệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty giầy Thuỵ Khê giai đoạn 2001-2010Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu công ty ORIONHoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam.PDFHoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.PDFHoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của Trường cao đẳng nghề thương mại và công nghiệpSÁCH KINH điển tập 39 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách huyện ở Việt Nam ( Lấy ví dụ huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình)Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần phát triển hạ tầng và khoa học kỹ thuật Hà nộiHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trung tâm quản lý Bay dân dụng Việt nam theo mô hình Tổng công ty nhà nướcHoàn thiện cơ chế tài chính trong phòng chống ma tuý của lực lượng Công an Việt NamHoàn thiện cơ chế thanh tra đối với người nộp thuế tự khai, tự nộp ở Việt NamHoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm chuyển giao công nghệ nước sạch và vệ sinh môi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập