Hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử hiện đại Việt Nam

Hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử hiện đại Việt Nam

Hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử hiện đại Việt Nam
... thuyết lịch sử cách diễn giải lịch sử Đó ưu tiểu thuyết lịch sử so với lịch sử Mà quan tâm bỏ lịch sử tiểu thuyết lịch sử 1.1.4 Quan niệm nhà văn nhân vật anh hùng lịch sử anh hùng tiểu thuyết lịch ... cứu vào lịch sử nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử nói chung hình tượng nhân vật tiểu thuyết lịch sử nói riêng Qua việc nghiên cứu hình tượng nhân vật anh hùng bốn tiểu thuyết lịch sử nói trên, hi ... dựng hình tượng nhân vật anh hùng tiểu thuyết lịch sử đại Việt Nam NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 1 Một số vấn đề chung tiểu thuyết lịch sử 1.1.1 Khái niệm tiểu thuyết...
 • 108
 • 879
 • 3

Hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử hiện đại Việt Nam

Hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết lịch sử hiện đại Việt Nam
... Khái quát chung tiểu thuyết lịch sử; Chương Nhân vật anh hùng tiểu thuyết lịch sử đại Việt Nam; Chương Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng tiểu thuyết lịch sử đại Việt Nam chương 1, ... đề lịch sử văn hóa; tái phần khuất lấp “xét lại” nhân vật lịch sử Trong CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM, vào nghiên cứu kiểu hình tượng nhân vật ... vấn đề nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử đại Việt Nam dựa nghiên cứu tượng nhân vật anh hùng qua công trình nghiên cứu: Hình tượng nhân vật anh hùng tiểu thuyết lịch sử đại Việt Nam Do giới hạn nghiên...
 • 12
 • 139
 • 0

hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết “tiếu ngạo giang hồ” của nhà văn kim dung

hình tượng nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết “tiếu ngạo giang hồ” của nhà văn kim dung
... chiếm đoạt trời đất không dung tha 30 CHƢƠNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT “TIẾU NGẠO GIANG HỒ” CỦA NHÀ VĂN KIM DUNG 2.1 “Tƣ tƣởng anh hùng văn học Trong văn chương giới nói chung, ... pháp bá đạo CHƢƠNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT “TIẾU NGẠO GIANG HỒ” CỦA KIM DUNG 2.1 “Tƣ tƣởng ngƣời anh hùng văn học 2.2 Những đặc trƣng chung ngƣời anh hùng tác phẩm 2.2.1 ... NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TÁC PHẨM “TIẾU NGẠO GIANG HỒ” 3.1 Nghệ thuật miêu tả nhân vật 3.1.1 Ngoại hình nhân vật 3.1.2 Tính cách nhân vật 3.1.3 Nội tâm nhân vật PHẦN KẾT LUẬN...
 • 99
 • 240
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hình tượng nhân vật lê lợi trong tiểu thuyết lịch sử hội thề của nguyễn quang thân '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hình tượng nhân vật lê lợi trong tiểu thuyết lịch sử hội thề của nguyễn quang thân '
... cảm Dường tiểu thuyết Hội thề mình, Nguyễn Quang Thân đặt gần toàn tư tưởng khởi nghóa Lam Sơn vào suy tư, chiêm nghiệm Nguyễn Trãi Cùng với Lợi, nhà văn xây dựng thành công nhân vật Nguyễn Trãi ... thai nghén), tiểu thuyết lòch sử “xa”, nghóa tiểu thuyết lòch sử “đích thực” theo quan niệm mặc đònh từ trước đến Ngay từ đời, tiểu thuyết Hội thề gây xôn xao dư luận giới nghiên cứu phê bình ... tiểu thuyết lòch sử, nhà văn giúp có nhìn thấu đáo sâu sắc cách hiểu nhìn nhận người, đặc biệt danh nhân lòch sử Từ chân dung lòch sử đến chân dung nghệ thuật, nhân vật lòch sử Nguyễn Quang Thân...
 • 9
 • 325
 • 2

Hình tượng nhân vật anh hùng trong sử thi đăm san (klei khan y đăm san)

Hình tượng nhân vật anh hùng trong sử thi đăm san (klei khan y đăm san)
... chy thng húa nhn) chỏu nộm vo vnh tai hn l c(on m San chin u vi Mtao Mx y) Hay on m San cht c y Smuk- c y linh hn ca H Nh v H Bh m San: () ny cỏc con, c y ny c y gỡ vy? Tụi t: C y Smuk, c y Smun, ... gy phớa no khụng rừ, nú ng phớa no khụng hay C y thn ú, ụng m San: B bn ta, vy thỡ ta h c y ny i! Ai g y rỡu h y i rốn rỡu! Ai g y ch- gc h y i rốn ch- gc! Ngay c vic cht c y thn (vt t linh thi ng ... thy nỳi xa m San: _Tụi gi anh khụng phi vỡ vic ny vic n Tụi gi cỏc chỳ i n c y Mrua; n c y Klu, i ly m y ly song y l cnh thng gp cỏc khan khỏc ca ng bo ấờ: Cnh cht c y lm nh (Y Ban) Cht m y, ...
 • 72
 • 385
 • 0

Hình tượng nhân vật kẻ thù trong tiểu thuyết của Nguyễn bảo

Hình tượng nhân vật kẻ thù trong tiểu thuyết của Nguyễn bảo
... quát hình tượng nhân vật kẻ thù tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 19541975 Giá trị nội dung tiểu thuyết Thượng Đức Nguyễn Bảo Nhân vật kẻ thù tiểu thuyết Thượng Đức Nguyễn Bảo Nghệ thuật xây dựng nhân ... mang đầy giá trị chân thực Nhân vật kẻ thù tiểu thuyết Thượng Đức Nguyễn Bảo Nguyễn Bảo có nhìn khách quan xây dựng nhân vật kẻ thù tiểu thuyết Thượng Đức Mỗi nhân vật kẻ thù tác phẩm có đời sống ... nhân vật Nhờ đó, hình tượng nhân vật kẻ thù tiểu thuyết Thượng Đức trở nên đa dạng phức tạp 4.1 Mô tả ngoại hình, khắc hoạ tính cách nhân vật thông qua ngôn ngữ, hành động Nhân vật kẻ thù tiểu thuyết...
 • 6
 • 619
 • 6

Nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết bão táp triều trần của hoàng quốc hải

Nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết bão táp triều trần của hoàng quốc hải
... 1: Bão táp triều Trần bối cảnh tiểu thuyết viết triều đại nhà Trần Chương 2: Nhân vật anh hùng giới nhân vật Bão táp triều Trần Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật anh hùng Bão táp triều Trần ... Chương 2: NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG THẾ GIỚI NHÂN VẬT CỦA BÃO TÁP TRIỀU TRẦN 2.1 Giới thuyết khái niệm 2.1.1 Nhân vật vai trò nhân vật tiểu thuyết 2.1.2 Nhân vật tiểu thuyết lịch ... DỰNG NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG BÃO TÁP TRIỀU TRẦN 3.1 Đặt nhân vật vào biến cố mang tính bước ngoặt lịch sử 74 3.1.1 Nhân vật anh hùng Bão táp cung đình” 80 3.1.2 Nhân vật anh hùng “Thăng...
 • 122
 • 356
 • 0

Cảm nhận của anh (chị về) hình tượng nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao pptx

Cảm nhận của anh (chị về) hình tượng nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao pptx
... Ket thúc tác phẩm, Nam Cao để Thị Nở nhìn nhanh xuống bụng thấp thoáng hình ảnh “cái lò gạch cũ” vắng người qua lại Rất Chí Phèo đời để nối nghiệp bố Hình tượng Chí Phèo Nam Cao khắc hoạ thành ... sống vật chuyên làm kẻ ác Anh chết không chịu từ bỏ khát vọng hoàn lương Đó cảm thông niềm tin Nam Cao vào chất tốt đẹp người Khi miêu tả bi kịch số phận Chí Phèo, Nam Cao sâu giải thích nguyên nhân ... chấm dứt bi kịch Chí Phèo cần phải tiêu diệt xã hội Đây chiều sâu ngòi bút Nam Cao miêu tả thực xã hội Hình tưcmg nhân vật Chí Phèo đế lại lòng người đọc nhiều niềm xúc động lòng cảm thông sâu sắc...
 • 8
 • 2,385
 • 18

Cảm nhận về hình tượng nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao pdf

Cảm nhận về hình tượng nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao pdf
... Ket thúc tác phẩm, Nam Cao để Thị Nở nhìn nhanh xuống bụng thấp thoáng hình ảnh “cái lò gạch cũ” vắng người qua lại Rất Chí Phèo đời để nối nghiệp bố Hình tượng Chí Phèo Nam Cao khắc hoạ thành ... chấm dứt bi kịch Chí Phèo cần phải tiêu diệt xã hội Đây chiều sâu ngòi bút Nam Cao miêu tả thực xã hội Hình tưcmg nhân vật Chí Phèo đế lại lòng người đọc nhiều niềm xúc động lòng cảm thông sâu sắc ... cháu nhà Thị Nở chân đưa đến nhà bá Kiến Đoạn văn Nam Cao mô tả vô tinh tế họp lý Lúc này, Chí Phèo vừa tỉnh lại vừa say, say để lẩm bẩm giết chết “con khọm già” nhà Thị Nở, tỉnh đế đến nhà bá...
 • 7
 • 4,524
 • 50

PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TRONG TÁC PHẨM CHÍ PHÈO CỦA NHÀ VĂN NAM CAO.

PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TRONG TÁC PHẨM CHÍ PHÈO CỦA NHÀ VĂN NAM CAO.
... sáng Nhà văn xót thương cho nhân vật, cay đắng đau đớn nhân vật Đây vẻ đẹp lòng nhân đạo yêu thương nhà văn dành cho kiếp người Chí Phèo Nam Cao giận Chí Phèo, ngòi bút ông dành cho nhân vật nồng ... đau đớn thay, rốt Thị Nở gắn bó với Chí Phèo Chút hạnh phúc nhỏ nhoi cuối không đến với Chí Phèo Và thật khắc nghiệt, tính người nơi Chí Phèo trỗi dậy, lúc Chí Phèo hiểu không trở với lương thiện ... đi, định đến nhà Thị Nở Trong ý định, Chí định đến nhà đâm chết "khọm già", "đĩ Nở" thức tỉnh ý thức thân phận bi kịch đẩy chệch hướng Chí dẫn Chí đến thẳng nhà Bá Kiến Hơn hết lúc Chí hiểu rằng:...
 • 4
 • 411
 • 5

Tiểu luận: Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài

Tiểu luận: Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài
... nó: khoa học người, tự biểu người Với vốn có người, đơn, sợ đơn, bị đơn ám ảnh Hình tượng người đơn "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài thực hình tượng nghệ thuật có sức ám ảnh Bài tiểu luận văn ... điểm tiểu thuyết Thiên sứ" (Lại Nguyên Ân); "Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Nguyễn Thanh Sơn); "Phạm Thị Hoài, Thiên sứ" (Thuỵ Khuê); "Đứa trẻ thành phố Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Đặng Thị Hạnh) Bài tiểu ... Nguyễn Thị Hải Hậu – Cái đơn tiểu thuyết "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài Báo cáo khoa học Nguyễn Thanh Huyền – Hình tượng người đơn "Trăm năm đơn Macket Báo cáo khoa học, 2003 Phạm Thị Hoài – Thiên...
 • 36
 • 1,150
 • 8

Cảm nhận của anh chị về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao?

Cảm nhận của anh chị về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao?
... dân làng Vũ Đại quen coi Chí tên lưu manh,là quỷ Hôm nay, linh hồn trở không nhận Thế Chí Phèo thật rơi vào bi kịch tinh thần đau đớn Chí Phèo thật bị xã hội cự tuyệt Chí vật vã quằn quại đau đớn ... sắc, Nam Cao đặt giải bi kịch người nông dân Bi lkịch bị cự tuyệt quyền làm người Với nhân vật Chí Phèo, Nam Cao hai lần tố cáo xã hôij thực dân phong kiến Xã hội cướp Chí Phèo có cướp Chí Phèo ... Qua hình tượng Chí Phèo, Nam Cao đặt câu hỏi lớn Đó vấn đề có ý nghĩa xã hội, có ý nghĩa triết học, có tầm vóc lớn lao Nhân vật Chí Phèo điển hình nông dân mẻ, độc đáo, sâu sắc mà Nam Cao góp vào...
 • 3
 • 1,725
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: su dung tai lieu van hoc vao day hoc dang bai nhan vat anh hung trong phan mon lich su lop 5cảm nhận về hình tượng nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn nam cao pdftiểu thuyết lịch sử võ thuật việt namtiểu thuyết tình yêu hiện đại việt namtiểu thuyết lãng mạn hiện đại việt namtiểu thuyết tình cảm hiện đại việt namtìm hiểu một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản tự sự hiện đại việt nam ngữ văn 9cam nghi cua anh chi ve hinh tuong nhan vat chi pheo trong truyen ngan cung ten cua nam caohình tượng nhân vật trữ tình trong thơhình tượng nhân vật huấn cao trong cảnh cho chữmo bai cua phan tich hinh tuong nhan vat huan cao trong chu nguoi tu tu cua nha van nguyen tuanhình tượng nhân vật trung tâm trong văn thơ chống pháp của nguyễn đình chiểuhình tượng nhân vật chí phèo trong tác phẩm chí phèohình tượng nhân vật bá kiến trong chí phèohình tượng nhân vật huấn cao trong chữ người tử tùHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6Giải sách ngữ pháp ms helen KCPebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyPhan tich bai hoc tu lao an mayLUY THUA DAI SO LOP 7Bài giảng nhi khoa tập 2Cambridge grammar for IELTS bookBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập