Đề thi IQ tuyển dụng

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013
... thép a 3cm b 5cm c 8cm d 6cm Câu 15: Điền số thi u vào dãy số: 17 34 51 68 x 102 Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85 Câu 16: Điền số thi u vào dãy số: 13 29 x Số sau = Số trước + 2^n => ... điện cho tớ trước mua d Câu 25: Đơn hàng khách hàng tạm thời tăng mà doanh nghiệp bạn không đáp ứng số lượng hàng cung cấp Bạn sẽ: a Từ chối nhận thêm đơn hàng b Mua thêm máy móc để sản xuất ... 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92 a 21 b 22 c 23 d 24 Câu 6: Một ếch đáy giếng sâu 12m, ngày nước giếng dâng lên 3m lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên...
 • 10
 • 1,042
 • 4

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013
... thép a 3cm b 5cm c 8cm d 6cm Câu 15: Điền số thi u vào dãy số: 17 34 51 68 x 102 Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85 Câu 16: Điền số thi u vào dãy số: 13 29 x Số sau = Số trước + 2^n => ... điện cho tớ trước mua d Câu 25: Đơn hàng khách hàng tạm thời tăng mà doanh nghiệp bạn không đáp ứng số lượng hàng cung cấp Bạn sẽ: a Từ chối nhận thêm đơn hàng b Mua thêm máy móc để sản xuất ... Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92 a 21 b 22 c 23 d 24 Câu 6: Một ếch đáy giếng sâu 12m, ngày nước giếng dâng lên 3m lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên...
 • 8
 • 26
 • 0

Đề thi IQ tuyển dụng

Đề thi IQ tuyển dụng
... Tìm số thi u để điền vào dấu chấm hỏi (?): Đáp án: Số thi u = vì: 8*1=8→8 3*2=6→6 …… Tương tự: * = 10 → Số thi u là: Câu số 57: Hãy điền số thi u vào chỗ dấu chấm hỏi? Đáp án: Số hình tam giác ... chưa bao gồm thuế không Nhưng dịch nghĩa không quan tâm tới thuế chọn câu trả lời a Tuy nhiên đề thi trắc nghiệm thường họ cho lựa chọn phương án Biến thể câu hỏi sau: Gary has amount of money ... by another letter a True b False Đáp án: a – True Từ “FIN” xếp từ que tăm Câu hỏi 30: This sentence has thirty-five letters a True b False Dịch: Câu có 35 ký tự Hướng dẫn: Câu kiểm tra khả đếm...
 • 25
 • 111
 • 0

Tài liệu CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KIẾN THỨC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC MÔN TOÁN doc

Tài liệu CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KIẾN THỨC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC MÔN TOÁN doc
... Số câu 10 Số câu 10 MÔN HÓA HỌC (Số câu cho thí sinh: 50 câu) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu] Nội dung Nguyên t ử, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, liên kết hoá học Phản ứng oxi hóa ... hợp nội dung kiến thức hoá hữu thuộc chương trình phổ thông PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn [10 câu] Nội dung Tốc độ phản ứng, cân hoá học, điện ... Công thức khoảng cách Số phức Số câu 10 10 MÔN VẬT LÍ (đề thi trắc nghiệm, số câu cho thí sinh: 50 câu) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu] Chủ đề Nội dung • Dao động điều hoà • Con lắc lò xo...
 • 6
 • 303
 • 0

THỊ DUYÊN CHUYÊN đề công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần xây lắp tâm phát

LÊ THỊ DUYÊN CHUYÊN đề công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần xây lắp tâm phát
... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần xây lắp tâm phát 2.1.1 Thông tin chung công ty Tên nhà thầu: Công ty CP Xây Lắp Tâm Phát ... CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT 3.1 Quan điểm tuyển dụng nhân sự công ty Một là: Việc tuyển dụng nhân công việc diễn đặn theo chu kỳ hàng tháng mà thường công ty ... Công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần xây lắp Tâm Phát chuyên đề tốt nghiệp Việc nghiên cứu vừa đánh giá thực tế trình tuyển dụng để đưa biện pháp đóng góp cho công ty công tác tuyển dụng công...
 • 62
 • 294
 • 0

20 đề thi toán tuyển sinh cao học trường đh xây dựng

20 đề thi toán tuyển sinh cao học trường đh xây dựng
... →+∞ ∫e t dt x2 ðỀ THI SAU ðẠI HỌC KHOÁ 200 3 A Phần chung ( dành cho toán toán 2) I Giải phương trình vi phân y’ = y + x sin x với ñiều kiện y( π )= π x y’’ – 7y’ + 6y = 6x2 – 20x +3 II Khảo sát ... riêng: (Câu 5a cho toán 1, câu 5b cho toán 2) 2 Câu 5A Tìm cực trị hàm z = x − x y + y − y Câu 5B Tìm giá trị lớn giá trị bé hàm y = ( x − x) ñoạn [ 0,3] ðỀ THI SAU ðẠI HỌC KHOÁ 200 2 A Phần chung: ... Tìm giá trị bé lớn y= e x e − (1 + x) x →0 x Tính L = lim −3 x   ñoạn − ,2   x ðỀ THI SAU ðẠI HỌC KHOÁ 200 4 A Phần chung Câu 1/ Giải phương trình vi phân xdy- ydx=3x2sinxdx 2/ Giải phương...
 • 7
 • 64
 • 0

Tuyển tập 4 đề thi môn tín dụng ngân hàng

Tuyển tập 4 đề thi môn tín dụng ngân hàng
... 835 42 9,2 đồng B- 125 039 377,7 đồng C- 68 035 579,8 đồng D- 146 0 54 777 đồng Câu 4: Siêu thi Intimex bán chịu chiêc ô tô trị giá 300 tr đ cho người tiêu dùng Theo hợp đồng siêu thi ... thi không có rủi ro cho ngân hàng.” Câu 3: Giải thi ch vì cho vay tiêu dùng gián tiêp góp phần làm tăng doanh số cho ngân hàng CVTD gián tiêp tiềm ẩn những rủi ro gì? Câu 4: ... vay hàng năm - ĐỀ I CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Nêu các điều kiện để giao dịch cho thuê được coi là cho thuê tài chính Câu 2: Nhận định sau hay sai? Giải thi ch “Nêu một...
 • 9
 • 128
 • 0

Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng

 Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụng
... tôi" Những dạng câu hỏi thường gặp vấn - 30/10/2006 22h:36 Khi tham gia vấn nhiều ứng viên thường hay lúng túng trước câu hỏi khó nhà tuyển dụng Dưới câu hỏi nhà tuyển dụng hay hỏi Các câu hỏi ... bạn có cam kết làm việc lâu dài không? Hỏi lại nhà tuyển dụng Khi kết thúc vấn, nhà tuyển dụng thường hỏi: Anh chị có cần hỏi không? Lúc này, biết nêu câu hỏi phù hợp, rõ ràng cách thể chín chắn, ... Điều cần tìm hội Đây câu trả lời hay Rõ ràng câu trả lời có lợi cho nhà tuyển dụng bất lợi với bạn Chẳng lẽ bạn không muốn trả lương xứng đáng cho tài hay sao? Trả lời vấn đòi hỏi khéo léo, tinh...
 • 13
 • 473
 • 4

Đề thi &ĐA tuyển sinh 10 đại trà môn địa 2

Đề thi &ĐA tuyển sinh 10 đại trà môn địa 2
... 20 07 20 08 Mã ký hiệu Môn thi: Địa lí HD 02 -08-TS10DT2 ( Hớng dẫn chấm gồm 01 trang ) * Mỗi câu cho 0 ,2 điểm C D D C D D C B B 10 D 11 B 12 D 13 A 14 C 15 B 16 A 17 D 18 D 19 D 20 A 21 D 22 D 23 ... Thừa Thi n Huế, khoáng sản có giá trị kinh tế cao là: A Phi kim loại B Kim loại C Nhiên liệu D Cả loại Hết Hớng dẫn chấm đề thi tuyển sinh đại trà loại lớp 10 Năm học 20 07 ... 14 C 15 B 16 A 17 D 18 D 19 D 20 A 21 D 22 D 23 C 24 D 25 A 26 D 27 D 28 C 29 D 30 C 31 B 32 C 33 A 34 A 35 D 36 D 37 A 38 C 39 A 40 D 41 B 42 B 43 C 44 B 45 B 46 A 47 D 48 D 49 D 50 A ...
 • 6
 • 192
 • 0

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 chuyên môn địa 2

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 chuyên môn địa 2
... Mã ký hiệu hd 02 - 08 - ts10 - ch Hớng dẫn chấm đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Năm học: 20 07 -20 08 Môn: Địa lí (Hớng dẫn gồm: 03 trang) Câu 1: Nguồn lực tự nhiên ... số liệu, giải + Thi u yếu tố trừ 0 ,25 điểm c Nhận xét - Diện tích lúa tăng liên tục, nhng chậm sau 15 năm tăng 27 ,4 nghìn - Năng suất lúa tăng nhanh, sau 15 năm suất lúa tăng 22 tạ/ha Càng sau ... Mặc dù có biến động cấu công nghiệp nhng suốt thời 0,5 điểm 2, 0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 3,0 điểm 2, 0 điểm 1,5 điểm 0,5 điểm gian tỉ trọng nhóm B lớn nhóm A...
 • 5
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi câu hỏi đúng saiđề thi sơ tuyển ngân hàngđề thi khoa xây dựngđề thi điện dân dụngde thi tin ung dungđề thi luật tố dụng dân sựđề thi thử tuyển sinh đại họcđề thi toán tuyển sinh lớp 10đề thi sơ tuyển môn sinhđề thi lý tuyển sinh đại họcđề thi toán tuyển sinh thcsđề thi thử tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010pr tên tuổi trên thị trường tuyển dụngđể được nhà tuyển dụng chú ý và nhớ đếnđề thi tin ứng dụng tuebaNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Kỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóDanh sach TC chung nhan dky linh vuc hdong update ngay 04 9 13Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùngPhân tích tài chính công ty cổ phần sản xuất và thương mại vinh quangHĐLĐ 2017 11 nghiem van luanVăn hóa doanh nghiệp của samsung vietnam rd centerNGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂNSKKN: Công tác bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ tại trườngTHCSMột số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội của trường tiểu họcbảo mật mạng cho công tyBảo mật mạng không dây powerpointHuy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quangXác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn mẹo nuôi tại huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ anQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện lục yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập