Tóm tắc lý thuyết sinh học 12 đặng hoàng như nguyện

Tài liệu TaiLieu.VN Tóm tắt thuyết Sinh học 12 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam docx

Tài liệu TaiLieu.VN Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam docx
... Object Tóm tắt thuyết Sinh học 12 Tài liệu tổng hợp thuyết sinh học 12 cần thiết cho thi tốt nghiệp THPT thi vào trường ĐH Tài liệu tổng hợp thuyết sinh học 12 cần thiết cho thi tốt ... thi sinh học 12, Tóm tắt thuyết Sinh học Bộ Sưu Tập Nổi Bật • Bộ sưu tập phương pháp giải nhanh Object10 tài liệu • Bộ sưu tập đề thi tuyển sinh vào 14 tài liệu • Bộ sưu tập môi trường tài liệu ... với TaiLieu.VN Facebook Object download free ngày Object Thể loại: Khoa Học Tự Nhiên - Sinh học Tag: thuyết sinh học 12, tổng hợp kiến thức sinh khối 12, ôn thi tốt nghiệp môn sinh, tài liệu...
 • 14
 • 3,930
 • 189

Tóm tắt thuyết Sinh học 12 ppt

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 ppt
... thể lặp lại phát triển rút gọn loài Địa sinh vật học Nhiều loài phân bố nhiều vùng địa khác lai giống số đặc điểm  chung tổ tiên Tế bào học sinh học phân tử Sự tương đồng nhiều đặc điểm ... vốn gen quần thể Các đặc điểm trình phát sinh sống loài ngƣời Sự phát sinh Các giai đoạn Tiến hoá hoá học Sự sống Tiến hoá tiền sinh học Tiến hoá sinh học Người tối cổ Loài người Người cổ Người ... xã) Hội sinh, cộng sinh, hợp tác Cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật ăn thịt sinh vật khác Đặc điểm cấp độ tổ chức sống Cấp độ tổ chức sống Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Sinh Khái...
 • 10
 • 1,197
 • 83

Tóm tắt thuyết Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12
... trc lin k -Gi H l hiu xut sinh thỏi H= sinh khối sinh vậtưthựcưbậcưsau X100% sinh khối sinh vậtưthựcưbậcưtrư c H= sinh khối sinh vậtưtoànưphầnưbậcưsau X100% sinh khối sinh vậtưtoànưphầnưbậcưtrư ... SINH THI I Khỏi nim h sinh thỏi - H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v sinh cnh VD: H sinh thỏi ao h,ng rung, rng -H sinh thỏi l mt h thng sinh hc hon chnh v tng i n nh nh cỏc sinh vt luụn tỏc ng ... + Sinh vt sn xut + Sinh vt tiờu th (Bc 1,2,3, ) + Sinh vt phõn gii III Cỏc kiu h sinh thỏi trờn trỏi t Gm h sinh thỏi t nhiờn v h sinh thỏi nhõn to H sinh thỏi t nhiờn: gm: Trờn cn, Di nc H sinh...
 • 35
 • 236
 • 1

tóm tắt thuyết sinh học

tóm tắt lý thuyết sinh học
... axít nuclêic coi sở vật chất chủ yếu sống A TĨM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN Prơtêin polyme sinh học, cấu tạo từ khoảng 20 loại L – axít aimin khác (ở sinh vật nhân sơ có D- axít amin) Các axít amin ... Hệ sinh thái hệ thống hồn chỉnh, tương đối ổn định bao gồm quần xã sinh vật nơi sống chúng (sinh cảnh) Sự tác động qua lại quần xã với sinh cảnh tạo nên mối quan hệ sinh thái thơng ... xúc tác enzim - Yếu tố nhũ hố, điều tiết sinh trưởng (hoocmon) … Bài 5: Protêin Prơtêin polyme sinh học, cấu tạo từ khoảng 20 loại L – axít aimin khác (ở sinh vật nhân sơ có D- axít amin) Các axít...
 • 26
 • 1,389
 • 54

Tóm tắt thuyết hoá học 12 Chương 3: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEA-POLIME pdf

Tóm tắt lý thuyết hoá học 12 Chương 3: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEA-POLIME pdf
... 05/ 2010 Trang 19 Tóm tắt thuyết hố học 12 B- VẬT LIỆU POLIME I – CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm ... Cl CH CH C CH CH n poliisopren hiđroclo hoá CH CH C CH +nHCl CH n poliisopren Tóm tắt thuyết hố học 12 Phản ứng tăng mạch polime ( khâu mạch )  Phản ứng lưu hố chuyển cao su ... Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 20 Tóm tắt thuyết hố học 12 OH OH CH2 OH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 Mộđoạ mạ h phâ tử a rezit t n c n nhự II – TƠ Khái niệm - Tơ polime hình sợi dài mảnh với độ...
 • 5
 • 11,395
 • 360

BÍ QUYẾT HỌC TỐT THUYẾT SINH HỌC 12

BÍ QUYẾT HỌC TỐT LÝ THUYẾT SINH HỌC 12
... phôi sinh học so sánh 31 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học sinh học phân tử 32 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 33 Bài 32: Học thuyết ... Biên soạn: Phan Tấn Thiện Di động: 09.222.777.44 MỤC LỤC học tốt thuyết Sinh học 12 .1 Mục lục Bài 1: Axit nuclêic ... Diễn sinh thái 55 Bài 54: Hệ sinh thái , 56 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa hệ sinh thái 57 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa hệ sinh...
 • 20
 • 643
 • 1

ôn tập thuyết sinh học 12

ôn tập lý thuyết sinh học 12
... thể truyền lại cho hệ sau băng sinh sản hữu tính - Xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng đgl ĐB xôma => Đb xôma nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng ko thể truyền qua sinh sản hữu tính BÀI : ĐỘT BIẾN ... nhân tế bào BÀI 25 : TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN Công nghệ gen : Là quy trình tạo tế bào or sinh vật có gen bị bién đổi , có thêm gen , từ tạo thể có đặc điểm Công nghệ gen phổ biến tạo phân tử ... (UV) làm cho bazơ timin ADN liên kết vs +> phát sinh ĐBG - Hoá học : + BU chất đồng đẳng timin gây thay A-T = G-X + Acriđin : Nếu chèn vào mạch khuôn cũ gây ĐB thêm cặp Nu Nếu chèn vào mạch tổng...
 • 11
 • 471
 • 5

Tóm tắt thuyết hóa học 12

Tóm tắt lý thuyết hóa học 12
... đồng-amoniac Trường THPT Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang Tóm tắt thuyết hố học 12 Bảng tóm tắt tính chất cacbonhiđrat Glucozơ Fructozơ Saccarozơ +[Ag(NH3)2]OH Ag ↓ + - ... trình giải mã thơng tinh di truyền Bảng tóm tắt tính chất : Trường THPT Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 16 Tóm tắt thuyết hố học 12 Chất Amin bậc Vấn đề Cơng thức RNH2 ... Trường THPT Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 12 :NH2 + 3Br2 H2O Br NH2 Tóm tắt thuyết hố học 12 Br + 3HBr Br (2,4,6-tribromanilin) IV Điều chế : - Từ NH3 ankyl halogenua...
 • 32
 • 217
 • 0

thuyết Sinh học 12

Lý thuyết Sinh học 12
... Ôn tập Sinh 12 thi tốt nghiệp + đại học Khái niệm: - ĐBG biến đổi cấu trúc gen - Đa số ĐB điểm (chỉ liên quan cặp nuclêôtit) - ĐBG xảy đối với: + TB sinh dục, tiền phôi → di truyền qua sinh sản ... quan nhiều aa chuỗi pôlypéptit Nguyên nhân gây ĐBG: - Do TNĐB (vật lí – hoá học sinh học - rối loạn sinh lí) Cơ chế phát sinh ĐBG: - Do bắt cặp nhầm lẫn nhân đôi: (VD G-X lẽ cho G-X, lại nhầm lẫn ... không) GV : Trần Minh Quýnh - Cam Lộ Ôn tập Sinh 12 thi tốt nghiệp + đại học III Ứng dụng công nghệ gen: Tạo giống biến đổi gen Sinh vật biến đổi gen ? - Sinh có gen bị người làm biến đối → cho sản...
 • 14
 • 98
 • 0

thuyết sinh học 12

Lý thuyết sinh học 12
... LỚN Dựa tổng hợp thành tựu thuyết nhiều lĩnh vực nhƣ phân loại học, cổ sinh vật học, di truyền học quần thể, sinh thái học quần thể, học thuyết sinh xây dựng nên thuyết tiến hóa tổng hợp bao ... nuclêôtit giống ngƣợc lại Ý nghĩa - Nguồn gốc thống loài BÀI 18 : HỌC THUYẾT LAMAC – ĐACUYN BÀI : THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN HỌC THUYẾT LAMAC HỌC THUYẾT ĐÁCUYN Nguyên nhân tiến hóa Do tác dụng ngoại cảnh ... thể sinh vật đƣợc cấu tạo từ tế bào -Tế bào đơn vị cấu tạo thể -Các tế bào đƣợc sinh từ tế bào sống trƣớc -Sự giống khác tế bào vi khuẩn, sinh vật cổ sinh vật nhân chuẩn Giả thuyết nội cộng sinh...
 • 75
 • 239
 • 0

thuyết sinh học 12

Lý thuyết sinh học 12
... LỚN - Dựa tổng hợp thành tựu thuyết nhiều lĩnh vực nhƣ phân loại học, cổ sinh vật học, di truyền học quần thể, sinh thái học quần thể, học thuyết sinh xây dựng nên thuyết tiến hóa tổng hợp bao ... nuclêôtit giống ngƣợc lại Ý nghĩa - Nguồn gốc thống loài BÀI 18 : HỌC THUYẾT LAMAC – ĐACUYN BÀI : THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN HỌC THUYẾT LAMAC HỌC THUYẾT ĐÁCUYN Nguyên nhân tiến hóa Do tác dụng ngoại cảnh ... nhân tố sinh thái hữ sinh ngƣời nhân tố ảnh hƣởng lớn tới đời sống nhiều sinh vật III GIỚI HẠN SINH THÁI - Giới hạn sinh thái : Là khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật...
 • 70
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt lý thuyết sinh học 12hệ thống và tóm tắt lý thuyết sinh học 12tóm tắt lý thuyết sinh học 12 chương 1tóm tắt lý thuyết sinh học 12 ôn thi đại họctom tat ly thuyet sinh hoc 12 violettóm tắt lý thuyết sinh học 12 chương 2tom tat ly thuyet sinh hoc 12 co bantom tat ly thuyet sinh hoc lop 12lý thuyết sinh học 12 tổng hợp kiến thức sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp môn sinh tài liệu luyện thi sinh học 12 tóm tắt lý thuyết sinh họctóm tắt lý thuyết hoá học 12lý thuyết sinh học 12 violetlý thuyết sinh học 12 chương 1lý thuyết sinh học 12 nâng caotài liệu lý thuyết sinh học 12tổng hợp lý thuyết sinh học 12 thi đại họcMột số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#so sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập