An toàn lao động trong xây dựng công trình đô thị

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng, áp dụng cho công trình lotte center

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng, áp dụng cho công trình lotte center
... CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 2.1 Đánh giá hiệu quản mặt pháp chế công tác an toàn xây dựng Việt Nam 2.1.1 Quy trình quản an toàn lao ... quản lao động công trường nhằm đảm bảo an toàn thi công xây dựng công trình Quản an toàn lao động xây dựng = Quản lao động + An toàn thi công xây dựng công trình 1.3 Tình hình Quản ... dựng − Mô hình quản an toàn quản an toàn lao động công trình Lotte Center CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan Quản dự án xây dựng công trình 1.1.1...
 • 93
 • 749
 • 12

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014
... VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Đ1 Khái niệm chung 1) Thế an toàn lao động ? Là tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm sản xuất  Điều kiện lao động ... bảo an toàn, an ninh trật tự CHƯƠNG IV:: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG IV KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG 15 - Cơ giới hoá công việc xây dựng nâng cao suất lao động ... người lao động - Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh số lượng thể chất Đ2 Nội dung bảo hộ lao động Bảo hộ lao động gồm phần: 1) Luật pháp bảo hộ lao động: quy định chế độ bảo hộ lao động...
 • 48
 • 666
 • 3

an toàn lao động trong xây dựng thuỷ lợi

an toàn lao động trong xây dựng thuỷ lợi
... sinh lao động (VSLĐ); Kỹ thuật an toàn lao động (KTANLĐ) kỹ thuật phòng chống cháy (KTPCC) Trong trình xây dựng công ước Quốc tế tổ chức lao động Quốc tế (ILO) Bảo hộ lao động, xây dựng Bộ luật lao ... công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, người lao động tác động qua lại chúng, tạo điều kiện hoạt động người trình sản xuất Yêu cầu an toàn lao động: Các yêu cầu ... SỐ THIẾT BỊ AN TOÀN CỦA MÁY XÂY DỰNG: Thiết bị an toàn máy xây dựng phân thành nhóm chủ yếu: Thiết bị an toàn tự động, thiết bị phòng ngừa, thiết bị tín hiệu - Thiết bị an toàn tự động có tác...
 • 100
 • 734
 • 2

An toàn lao động trong xây dựng thuỷ lợi

An toàn lao động trong xây dựng thuỷ lợi
... sinh lao động (VSLĐ); Kỹ thuật an toàn lao động (KTANLĐ) kỹ thuật phòng chống cháy (KTPCC) Trong trình xây dựng công ước Quốc tế tổ chức lao động Quốc tế (ILO) Bảo hộ lao động, xây dựng Bộ luật lao ... công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, người lao động tác động qua lại chúng, tạo điều kiện hoạt động người trình sản xuất Yêu cầu an toàn lao động: Các yêu cầu ... SỐ THIẾT BỊ AN TOÀN CỦA MÁY XÂY DỰNG: Thiết bị an toàn máy xây dựng phân thành nhóm chủ yếu: Thiết bị an toàn tự động, thiết bị phòng ngừa, thiết bị tín hiệu - Thiết bị an toàn tự động có tác...
 • 100
 • 271
 • 0

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 1

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 1
... truyền giáo dục, tổ chức lao động tuân thủ nội quy, quy trình, quy phạm an toàn vệ sinh lao động ngời sử dụng lao động ngời lao động 3.2 .1- Phạm vi đối tợng công tác bảo hộ lao động: a/Ngời lao động: ... an toàn, vệ sinh lao động -Khiếu nại với quan Nhà nớc có thẩm quyền tra viên an toàn lao động nhng phải nghiêm chỉnh chấp hành định An toàn lao động: Chơng I- Những vấn đề chung an toàn lao động ... sách, chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động An toàn lao động: Chơng I- Những vấn đề chung an toàn lao động -9- Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh Xây dựng, ban hành quản lý...
 • 15
 • 151
 • 9

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 3

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 3
... xung quanh công trờng có biển báo, tín hiệu vùng nguy hiểm để ngăn ngừa ngời nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự An toàn lao động: Chơng III-Kỹ thuật an toàn thiết kế tổ chức xây dựng thi ... xa 50m từ phía Bán kính đờng vòng nhỏ từ 30 -40m Độ dốc ngang không 5% An toàn lao động: Chơng III-Kỹ thuật an toàn thiết kế tổ chức xây dựng thi công - 34 - Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng ... thi công tối u phục vụ cho an toàn lao động, sức khoẻ công nhân cho suất cao -Việc thiết kế tốt yếu tố thiết yếu công tác chuẩn bị, đem lại hiệu an toàn thi công xây dựng -Trớc thiết kế mặt cần...
 • 4
 • 159
 • 3

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 4

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 4
... (độ) Hệ số c 30 45 60 1.15 1 .42 An toàn lao động: Chơng IV-Kỹ thuật an toàn sử dụng máy xây dựng - 44 - Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh 4. 1.3-Xác định độ dài nhánh dây: -Trong trờng ... k =4. 5 o Palăng với tời điện k=5 4. 1.2.1-Khi dây cáp vị trí thẳng đứng: An toàn lao động: Chơng IV-Kỹ thuật an toàn sử dụng máy xây dựng - 43 - Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh Q (4. 9) ... mômen ứng lực dây cáp 4. 3.2-Tính toán ổn định tời: 4. 3.2.1-Trờng hợp có đối trọng bên dây cáp nằm ngang: An toàn lao động: Chơng IV-Kỹ thuật an toàn sử dụng máy xây dựng - 46 - Biên soạn: Nguyễn...
 • 14
 • 98
 • 4

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 5

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 5
... thuật an toàn loại công việc xây lắp cao, cần nắm vững kỹ thuật an toàn chung cho công việc Đó kỹ thuật an toàn trong việc lắp dựng sử dụng giàn giáo An toàn lao động: Chơng V-Kỹ thuật an toàn ... Ft = tg t hệ số an toàn ổn định n=1 Do góc mái dốc xuất phát từ đẳng thức: tg = tg t n (5. 5) Trong đó: An toàn lao động: Chơng V-Kỹ thuật an toàn đào đất đá làm việc giàn giáo - 52 - Biên soạn: ... ngắn 225m Theo công thức kinh nghiệm an toàn An toàn lao động: Chơng V-Kỹ thuật an toàn đào đất đá làm việc giàn giáo - 59 - 0.98 0.77 0.91 Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh 2 .5. 2-Khoảng...
 • 21
 • 106
 • 4

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 6

Giáo trình an toàn lao động trong xây dựng Chương 6
... bảo vệ tự động: I II III An toàn lao động: Chơng VI-Kỹ thuật an toàn điện - 78 - Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh 1 .Động điện 2.Lò xo 3.Cầu dao 4.Lõi sắt 5.Cuộn dây Hình 6. 6: Cắt điện ... qua ngời nhỏ nữa, bảo đảm an toàn cho ngời 2.3.2-Nối đất bảo vệ qua dây trung hoà: Hình 6. 5: Nối đất bảo vệ qua dây trung hòa An toàn lao động: Chơng VI-Kỹ thuật an toàn điện - 77 - Biên soạn: ... điện Điện áp an toàn điện áp không gây nguy hiểm ngời chạm phải thiết bị mang điện 1.2.1-Phân loại nơi làm việc theo mức độ nguy hiểm điện: An toàn lao động: Chơng VI-Kỹ thuật an toàn điện - 74...
 • 17
 • 95
 • 5

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng
... Cäüng ho vãư lao âäüng âọ cọ nhỉỵng âiãưu khon liãn quan âãún bo häü lao âäüng Bo häü lao âäüng l mäüt cäng tạc ráút quan trng nhàòm tàng nàng sút lao âäüng, phng trạnh tai nản ri ro, mang lải hảnh ... trỉåìng âọ quạ trçnh lao âäüng âỉåüc thỉûc hiãûn - Nhỉỵng âàûc trỉng ca quạ trçnh lao âäüng l cháút v cỉåìng âäü lao âäüng, trảng thại lao âäüng ( ca lm viãûc ban âãm, ban ngy ), tỉ thãú ca ngỉåìi ... thiãûn âiãưu kiãûn lao âäüng, âm bo cạc biãûn phạp an ton v vãû sinh lao âäüng 1.3.2 Tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp 1.3.2.1 Tai nản lao âäüng : L tai nản xy quạ trçnh lao âäüng tạc âäüng...
 • 150
 • 105
 • 0

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG xây DỰNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG xây DỰNG
... cách an toàn Khoảng cách an toàn khoảng cách tính từ chỗ nổ, mà phạm vi sức ép khả gây tác hại ngời, máy móc thi công công trình lân cận 1.Khoảng cách an toàn sóng động đất nổ mìn: a/Cự ly an toàn ... đảm vận chuyển vật liệu thời gian sử dụng Bảo đảm điều kiện an toàn lao động giàn giáo thời gian lắp dựng sử dụng Chỉ đợc sử dụng giàn giáo lắp dựng xong hoàn toàn đợc kiểm tra đồng ý cán kỹ ... Vì không cho phép ray có độ dốc ngang, độ dốc dọc 1-2.5% tức khoảng 0o35-1o30 II .An toàn di chuyển máy: -Sử dụng máy móc xây dựng công trờng xây dựng có liên quan đến việc vận chuyển chúng đờng...
 • 40
 • 75
 • 0

thuyết trình an toàn lao động trong xây dựng

thuyết trình an toàn lao động trong xây dựng
... xã hội nào ,lao động người yếu tố định Xây dựng quốc gia giàu có,tự do,dân chủ nhờ người lao động Trí thức mở mang nhờ lao động (lao động trí óc) lao động động lực tiến loài người THE END ... Thuyết trình an toàn lao động nhà máy sản xuất VLXD • SVTH:Nguyễn Thanh Hùng • MSSV:91956 • Lớp:57VL1 Chủ đề: THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG I.GIỚI THIỆU CHUNG  Bảo hộ lao động( BHLD) ... nghĩa công tác bảo hộ lao động • Công tác bảo hộ lao động mang lại lợi ích kinh tế, trị, xã hội có ý nghĩa nhânđạo lớn lao Lao động động lực tiến loài người, BHLĐ nhiệm vụ quan trọng thiếu dự án,...
 • 24
 • 424
 • 0

An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng
... lĩnh vực xây dựng yêu cầu cần thiết Sau xin giới thiệu số vấn đề an t an xây dựng sở quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng- TCVN 5308:1991 Phần thứ Các yêu cầu atlđ xây dựng Phần thứ hai an toàn sử ... cầu thang, thang chiếm hẳn khoang giàn giáo Độ dốc cầu thang 60 độ Khi giàn giáo không 12m thi dùng thang tựa hay thang dây; Xây nhà cao tầng không giàn giáo, lan can an toàn IIi an toàn sử ... Phần thứ hai An toàn sử dụng máy móc, thiết bị xây dựng I an toàn sử dụng điện công trờng ii An toàn vận hành xe, máy thi công iii An toàn sử dụng loại giàn giáo, giá đỡ i .an toàn sử dụng điện...
 • 49
 • 233
 • 0

An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng
... phóng điện hồ quang: Để đề phòng bị phóng điện hồ quang, làm việc gần lại đường dây tải điện cao áp phải tuân theo khoảng cách an toàn theo phương ngang phương đứng Khoảng cách an toàn tối thiểu ... 3.2 AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG 3.2.1 NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN - Tiếp xúc va chạm vào phận mạng điện: Dây dẫn trần, ... ngưng hoạt động tim phổi Nếu dòng điện qua não phá hủy trực tiếp hệ thần kinh trung ương 3.2.3 TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN LÊN CƠ THỂ CON NGƯỜI - Tác động nhiệt: Khi thể va chạm vào phận mang điện,...
 • 21
 • 124
 • 0

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng lương hòa hiệp

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng  lương hòa hiệp
... (dây an toàn, gang tay, ủng,…) 12 4/6/2014 I BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.4 Nguyên nhân tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (4) Nguyên nhân chủ quan: 13 I BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.4 Nguyên nhân tai nạn lao động ... 4/6/2014 Một số loại máy xây dựng 47 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 48 24 4/6/2014 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 49 Một số tai nạn liên quan đến máy xây dựng 50 25 4/6/2014 ... thực nội quy an toàn 89 IV AT ĐÀO ĐẤT ĐÁ & LÀM VIỆC TRÊN CAO 4.4 Các biện pháp an toàn làm việc cao Biện pháp kỹ thuật  Thiết kế chỗ neo dây an toàn không sử dụng dàn giáo lan can an toàn  Tất...
 • 70
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan ly an toan lao dong trong xay dungan toàn lao dong trong xây dựngbien phap an toan lao dong trong xay dungmau huan luyen an toan lao dong trong xay dunggioá án an toàn lao đông trong xây dựngan toan lao dong trong xay dung dan dunggiao trinh an toan lao dong nganh xay dunggiáo trình anh toàn lao động trong xây dựnghợp đồng trong xây dựng công trìnhxây dựng công trình đô thịcông ty xây dựng công trình đô thị đà nẵngcao đẳng xây dựng công trình đô thị ở đâucao dẳng xây dựng công trình đô thịđầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵngcao đẳng xây dựng công trình đô thị huếỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển thương hiệu tại Trường Cao đẳng Lạc ViệtPhát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NaPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập