Bài giảng Vi xử lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng GIẢI TÍCH I Đại học Bách Khoa Nội - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng GIẢI TÍCH I Đại học Bách Khoa Hà Nội - Bùi Xuân Diệu
... xo ii i m gián đoạn lo i 2: Nếu xo không i m gián đoạn lo i ta n i i m gián đoạn lo i (c) Chú ý: V i quan i m xem i m gián đoạn bỏ trường hợp đặc biệt i m gián đoạn lo i v i xo i m gián ... chọn i m ξ i ∈ [ xi , xi +1 ] thành lập biểu thức Sn = n −1 ∑ f (ξ i ) xi v i (2.1) xi = xi +1 − xi i =0 Biểu thức Sn g i tổng tích phân G i λ = max xi Nếu tồn gi i hạn hữu 1≤ i ≤ n hạn I = lim ... + b sin x x ≥ x < B i tập 1.35 i m x = i m gián đoạn lo i hàm số a y = − 2cotg x b y = sin x e ax − ebx c y = x ex − G i ý & Đáp số a ĐS: Lo i I b ĐS: Lo i II B i tập 1.36 Xét liên tục hàm số...
 • 98
 • 2,113
 • 6

Bài giảng GIẢI TÍCH II Đại học Bách Khoa Nội - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng GIẢI TÍCH II Đại học Bách Khoa Hà Nội - Bùi Xuân Diệu
... tích phân kép hàm số f ( x, y) miền D, kí hiệu f ( x, y) dS D Khi ta nói hàm số f ( x, y) khả tích miền D Do tích phân kép không phụ thuộc vào cách chia miền D thành mảnh nhỏ nên ta chia D thành ... miền D nên chắn khả tích D Tuy nhiên bạn thấy tính tích phân mà làm theo 19 20 Chương Tích phân bội thứ tự dy trước tính được, hàm số ey nguyên hàm sơ cấp! Còn đổi thứ tự lấy tích phân thì: √ I= ... hạn gọi tích phân bội ba hàm số f ( x, y, z) miền V , f ( x, y, z) dV kí hiệu V Khi ta nói hàm số f ( x, y, z) khả tích miền V Do tích phân bội ba không phụ thuộc vào cách chia miền V thành miền...
 • 115
 • 8,186
 • 34

Bài giảng Giải tích III - Đại học Bách Khoa Nội - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo (cập nhật lần 2 năm 2014)

Bài giảng Giải tích III - Đại học Bách Khoa Hà Nội - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo (cập nhật lần 2 năm 2014)
... PGS TS Nguyễn Xuân Thảo Email: thaon.nguyenxuan@hust.edu.vn 1 2 1 n 2 n n  n  3 2n  2n  2n  2n 2n n 2  lim  :  1 n   2n 2n   2n  n 1 hội tụ  2n3  hội tụ  n 1 n 2 Ví dụ ... môn học Mùa xuân năm 20 14 PGS TS Nguyễn Xuân Thảo PGS TS Nguyễn Xuân Thảo thao.nguyenxuan@hust.edu.vn MỤC LỤC Bài Chuỗi số, chuỗi số dương Bài Chuỗi với số hạng có dấu 11 Bài ... bát bán cầu dy (8y – y2)   ( ) 2. 32y ; dt 24 16 3 /2 5 /2 (8 y 1 /2  y 3 /2 )dy   dt ; y  y   t  C 72 72 16 3 /2 5 /2 448 4   Do y(0) = 4, ta có C  15 448  21 50 (s ); tức khoảng 35...
 • 113
 • 8,341
 • 15

Bài giảng giải tích 3 đại học bách khoa nội

Bài giảng giải tích 3 đại học bách khoa hà nội
... / 33 • e− x y = e dx = − e −4 x / + C, 32 33 − x / • y ( x ) = Ce x − e 32 • Thay x = y = –1 vào ta có C = 1 /32 , nghi m riêng c n tìm x 33 − x / x y(x) = e − e = (e − 33 e − x / ) 32 32 32 −3x ... 2°/ Gi i phương trình y' + 3y = 2x.e • ∫ +) ρ = e ∫ = e3x d ( y e3 x ) = 2x +) dx 3dx +) p = 3, q = 2x.e−3x +) e3x (y' + 3y) = 2x +) y.e3x = x2 + C ⇒ y = (x2 + C)e−3x dy 3 / Gi i: ( x + y e y ) ... + 3x2 – 3xy2, ∂y ∂y • g'(y) = 4y ⇒ g(y) = 2y2 + C1, • F(x, y) = 3x2y – xy3 + 2y2 + C1 • Tích phân t ng quát 3x2y – xy3 + 2y2 = C ∫ 2°/ (2x + 3y)dx + (3x + 2y)dy = +) P = 2x + 3y; Q = 3x + 2y...
 • 88
 • 4,950
 • 6

bài giảng hệ điều hành đại học bách khoa nội

bài giảng hệ điều hành đại học bách khoa hà nội
... nguyên b Hệ điều hành đơn chơng hệ điều hành đa chơng (MultiUsers) - Hệ điều hành đơn chơng Tại thời điểm xác định hệ điều hành cho phép ngời sử dụng thao tác mà - Hệ điều hành đa chơng Hệ điều hành ... loại hệ điều hành a Hệ điều hành đơn nhiệm hệ điều hành đa nhiệm Dựa vào cách thức đa chơng trình vào nhớ, chọn chơng trình có sẵn nhớ để processor thực hiện, ngời ta phân thành: hệ điều hành ... lập trình hệ thống, vị trí họ bên hệ điều hành Họ quan sát module, thành phần hệ thống, quan sát mối quan hệ chúng Đây quan điểm suốt trình khảo sát nghiên cứu hệ điều hành - Nh HĐH hệ chuyên...
 • 96
 • 291
 • 0

Bài giảng lập trình mạng Đại học Bách Khoa Nội

Bài giảng lập trình mạng Đại học Bách Khoa Hà Nội
...  các  mô   hình lập trình mạng   Lương  Ánh  Hoàng   hoangla@soict.hut.edu.vn   Chương  1  Giới  thiệu  các  mô  hình lập trình   mạng   •  1.1  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  1.2 ...  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  Khái  niệm   –  Lập trình mạng  là  các  kỹ  thuật lập trình  nhằm  xây  dựng   ứng  dụng,  phần  mềm  khai  thác  hiệu  quả  tài  nguyên   mạng  máy  tính ...  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  Ngôn  ngữ lập trình mạng   –  C/C++:  Mạnh  và  phổ  biến,  được  hầu  hết  các lập trình   viên  sử  dụng  để  viết  các  ứng  dụng mạng  hiệu  năng...
 • 181
 • 178
 • 0

Bài giảng hệ thống phanh đại học bách khoa nội

Bài giảng hệ thống phanh  đại học bách khoa hà nội
... dn ng iu khin phanh bng khớ nộn Bu phanh Bu phanh n loi pớt tụng 15.4 H thng dn ng iu khin phanh bng khớ nộn Bu phanh Bu phanh tớch nng A S B Khụng phanh Q B T A s1 P Phanh bng phanh chõn B 14 ... Lò xo hồi vị Mâm phanh 3,5 Guốc phanh phanh Xylanh công tác Chc nng ca c cu phanh? Nguyờn tc chung to mụ men phanh? Cỏc loi c cu phanh thng gp trờn ụ tụ? Trng phanh, mõm phanh ghộp ni vi ... a so vi c cu phanh tang trng? 0,2 = 0,30 0,4 0,6 à = 0,38 15.2 C cu phanh C cu phanh a Phõn bit loi c cu phanh a hỡnh bờn? 15.2 C cu phanh C cu phanh a Đĩa phanh a) Yờu cu i vi a phanh? Phõn tớch...
 • 54
 • 38
 • 0

Luận văn tốt nghiệp hệ thống báo trộm bằng tia hồng ngoại dùng vi xử lý ( đại học bách khoa) khao điện, điện tử

Luận văn tốt nghiệp hệ thống báo trộm bằng tia hồng ngoại dùng vi xử lý ( đại học bách khoa) khao điện, điện tử
... Với đề tài Hệ thống báo trộm hồng ngoại dùng Vi xử gồm chương: Chương 1: Tổng quan Giới thiệu kỹ thuật ứng dụng mạch chống trộm vào sống, đặc biệt vi c ứng dụng vi xử để xử tín hiệu ... thời gian làm luận văn có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót mong đóng góp qúy thầy cô bạn B n quy n thu c v Goccay.vn i TÓM TẮT Hệ thống báo trộm hồng ngoại dùng Vi xử hệ thống hoàn ... 2.4 KHỐI XỬ LÝ Với khối xử người ta dùng IC rời khối vi xử Nếu sử dụng vi xử khối xử lý, người ta thiết kế mạch điện giao tiếp với máy tính nên dễ dàng cho vi c điều khiển từ xa vi c thay...
 • 92
 • 941
 • 6

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Nội 2013 - 2014

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Hà Nội 2013 - 2014
... y  z)dydz  ( z  x)dzdx  S 10 Trường Đại học Bách Khoa Nội Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 CHƯƠNG Lý thuyết trường  Tính đạo hàm theo hướng l hàm u  x3  y  3z điểm A(2;0;1)   ... x Trường Đại học Bách Khoa Nội  e)  e  ax Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 sin(bx)  sin(cx ) dx , (a, b, c  0) f) x   e x cos( yx)dx  Biểu thị  sin m x cos n xdx qua hàm B (m, ... S  {( x, y , z ) : z  x  y ,0  z  1} S Tính tích phân mặt loại sau Trường Đại học Bách Khoa Nội  z( x Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014  y )dxdy , S nửa mặt cầu: x  y  z  , z ...
 • 11
 • 4,313
 • 173

Chuẩn bị thí nghiệm vi điều khiển Đại Học Bách Khoa Nội

Chuẩn bị thí nghiệm vi điều khiển Đại Học Bách Khoa Hà Nội
... 0030H MAIN: MOV A,#10000010b ; từ điều khiển xuất từ vđk port A,port C đầu port B đầu vào MOV DPTR,#8003H ; chọn ghi điều khiển MOVX @DPTR,A ; xuất từ điều khiển MOV A,#11110000b MOV DPTR,#8001H ... lcd_Clear();//Xoa man hinh lcd_Gotoxy(0,0);//Tro toi vi tri lcd_Puts("Test LCD ."); delay_ms(2000); lcd_clear(); lcd_Gotoxy(0,1);//Tro toi vi tri lcd_Puts("PHIM BAN NHAN LA"); while(1);//ko lam ... A,@DPTR ; đọc tất hàng ANL A,#11110000B ; che bit không dùng tới CJNE A,#11110000B,OVER ; Nếu có phim dc ấn nhảy đến chương trình OVER (chương trình đảm bảo cho bàn phim không bị lỗi xung nhiểu...
 • 19
 • 413
 • 19

slide bài giảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên - đại học bách khoa nội chương 2 tách từ tiếng việt

slide bài giảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên - đại học bách khoa hà nội chương 2 tách từ tiếng việt
... lúc… D2: gồm danh từ lại Ví dụ: - Con mèo đen lớn - Cô y tá - Phía sân 17/10/14 Diệp Quang Ban (1999) 11 Phần phụ trước Phần phụ trung Phần phụ sau tâm -3 Ví dụ: -2 tất -1 mèo đen -2 -1 1 -3 - vị ... sang (*) Học sinh/ học sinh/ học So khớp từ phải sang Học / sinh học /sinh học Kết hợp hai ??? 17/10/14 Automat tách từ Tiếng Việt 17    Một toán automat nhận diện chuỗi w có thuộc ngôn ngữ L ... trí vị trí danh từ - vị trí -1 vị trí từ xuất - vị trí -2 vị trí từ số lượng, ví dụ: một, hai,…; vài, ba, dăm, dăm ba ; mỗi, từng, mọi…; những, các, một…; - vị trí -3 vị trí từ tổng lượng, ví...
 • 32
 • 824
 • 0

Bài giảng vật lý đại cương đại học bách khoa nội

Bài giảng vật lý đại cương đại học bách khoa hà nội
... v phơng pháp vật học Nghiên cứu dạng vận động giới vật chất, giới tự nhiên Ăng-ghen: vận động bao gồm biến đổi xảy vũ trụ từ dịch chuyển đơn giản đến t Vật học l môn khoa học tự nhiên ... Vật liệu Công nghệ Tin học phát triển xâm nhập v hỗ trợ ngnh khoa học khác Nớc lạnh Kí nh Cách nhiệt Nớc nóng 700 Mục đích học Vật lý: - Kiến thức cho SV để học môn khác - T duy, suy luận khoa ... hay Cos, âm hay dơng Chơng IV Năng &trờng lực Bi giảng Vật đại cơng Tác giả: PGS TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật kỹ thuật Trờng ĐH Bách khoa H nội Công v công suất rr 1.1 Định nghĩa: A = F.s A...
 • 242
 • 6,719
 • 4

Bài giảng lý thuyết mạch 2 ( Đại học bách khoa nội )

Bài giảng lý thuyết mạch 2 ( Đại học bách khoa hà nội )
... cos (2 x) sin ( x)   cos (2 x) cos ( x)  sin (2 x)  2. sin( x).cos( x) 3sin( x)  sin(3x) cos(3x)  3cos( x) cos(3x)  cos3 ( x)  3cos( x)  cos3 ( x )  sin(3 x)  3sin( x)  4sin ( x)  sin ( ... x).sin( y ) sin( x  y )  sin( x).cos( y )  sin( y ). cos( x) cos( x - y )  cos( x ). cos( y )  sin(x ). sin( y ) sin( x  y )  sin(x ). cos( y )  sin( y ). cos(x ) cos (2 x)  cos ( x)  sin ( x) ... 14 i3 (u AB ) i (u AB ) R3  7( ) R1 f (u AB ) R2 i3 E1  9(V) 12 E  5(V) B 10 E1  u AB  u1 (i1 )  u AB (i1 )  E1  u1 (i1 ) E1 E2  u AB  u2 (i2 )  u AB (i2 )  E2  u2 (i2 ) i2 A i3...
 • 85
 • 1,492
 • 0

Bài giảng đại số tuyến tính Đại học Bách khoa Nội - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng đại số tuyến tính Đại học Bách khoa Hà Nội - Bùi Xuân Diệu
... §3 C Ơ SỞ VÀ TOẠ ĐỘ 3.1 Độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính Định nghĩa 3.12 (Độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính) a) Hệ (α1 , , αn ) gọi độc lập tuyến tính hệ thức a1 α + a2 α + a ... Nhận xét số phức z = có n số bậc n khác , k = 0, n − 5.3 Số phức liên hợp Cho số phức z = a + bi, số phức z = a − bi gọi số phức liên hợp số phức z Ở dạng lượng giác, số phức liên hợp số phức ... −6 37 38 Chương Ma trận - Định thức - Hệ phương trình §4 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 4.1 Dạng tổng quát hệ phương trình tuyến tính Đó hệ m phương trình đại số bậc n ẩn số   a11 x1 + a12 x2 +...
 • 97
 • 4,172
 • 17

Bài giảng tín hiệu và hệ thống Đại Học Bách Khoa Nội

Bài giảng tín hiệu và hệ thống Đại Học Bách Khoa Hà Nội
... thống rời rạc Ghép nối hệ thống đầu vào hệ thống hệ thống đầu hệ thống đầu vào + đầu hệ thống đầu vào + hệ thống hệ thống đầu Tính ổn định hệ thống Một hệ thống T ổn định (BIBO stable) đầu bị chặn ... http://ss.edabk.org Trường Đại học Bách Khoa Nội Viện Điện tử - Viễn thông 2011-2012 Outline Phép chập Các tính chất phép chập hệ thống LTI Biểu diễn hệ thống LTI Phép chập (1) Xét hệ thống LTI rời rạc ... |x(t)| < ∞, ∀t đầu vào bị chặn Ví dụ: Xét tính ổn định hệ thống y [n] = r n x[n] với |r | > Thuộc tính nhớ ◮ Hệ thống gọi nhớ (memoryless) đầu phụ thuộc vào đầu vào thời điểm ◮ Hệ thống gọi có nhớ...
 • 97
 • 4,283
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tự luận môn vi xử lý đại học công gnhieepj hà nộiđề thi môn vi xử lý đại học công nghiệp hà nộikinh tế quản lý đại học bách khoa hà nộigiáo trình hóa lý đại học bách khoa hà nộibài tập giải tích i đại học bách khoa hà nộiviện vật lý đại học bách khoa hà nộiphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý tour du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập