Bài giảng Mô hình hồi quy bội

BÀI 4: HÌNH HỒI QUY BỘI pps

BÀI 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI pps
... Trong hình hồi quy bội, giả thiết phương pháp OLS có khác so với hình hồi quy đơn? Vai trò hệ số hồi quy hình hồi quy bội khác so với hình hồi quy đơn? Hệ số xác định bội hình hồi quy ... lượng bình phương nhỏ Xét hình hồi quy bội Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + + βk X ki + u i Giống hình hồi quy đơn, hình hồi quy bội có tính chất sau: • Đường hồi quy bội qua điểm ( Y, X , ... Vì hình hồi quy đơn khó giải thích hành vi biến phụ thuộc Y Do việc mở rộng hình hồi quy tuyến tính bội giúp giải thích rõ biến phụ thuộc Y BÀI TOÁN hình hồi quy tuyến tính bội hình...
 • 18
 • 989
 • 10

Bài giảng hình hồi quy tuyến tính

Bài giảng mô hình hồi quy tuyến tính
... Hồi qui tuyến tính Hồi qui tuyến tính sở (1) Một cách khác sử dụng đường cong đa thức: Tùy theo giá trị M, có hàm xấp xỉ với g ị( ợ giá trị (xi, ti) cho Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến ... Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến tính sở (1) Công thức tổng quát: Trong φ j ( x) hàm sở (basis functions) w = (w0, w1, …, wM-1)T φ = (φ0, φ1, …, φM-1)T Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi ... qui tuyến tính sở (2) Hàm sở dạng đa thức: g ≡ Hàm dạng đa thức Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến tính sở (3) Hàm sở dạng Gaussian: g Trong μj tính theo công thức: Hoặc: với Hàm hồi qui tuyến tính cơ...
 • 43
 • 191
 • 0

Bài giảng kinh tế lượng hình hồi quy bội

Bài giảng kinh tế lượng Mô hình hồi quy bội
... quát hóa hình hồi quy hai biến trình bày chương cho trường hợp có nhiều hai biến, mà ta gọi hồi quy bội DẪN NHẬP Trước hết ta xét trường hợp đơn giản mơ hình hồi quy bội: hình hồi quy ba ... sánh hai hình : MH1 MH2 khác số biến ĐL - hình (2) phù hợp hình (1) - Khi thêm vào hình (1) biến CPQC làm cho giá trò hệ số hiệu chỉnh tăng lên tức là., biến (CPQC) đưa vào hình có ... Dùng để so sánh hai hàm hồi quy - Phân tích mùa Để khảo sát biến giả phân tích hồi quy ta lượng hố (mã hố) biến định tính HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Phương pháp xác đinh hệ số hồi quy: Phương pháp OLS...
 • 54
 • 1,622
 • 3

Bài tiểu luận "Mô hình hồi quy bội" ppsx

Bài tiểu luận
... giản hồi quy ba biến với hai biến độc lập Một số tính chất hồi quy ta thấy hồi quy hai biến độc lập áp dụng cho hồi quy bội tổng quát 2.2.Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến Hàm hồi quy ... – KHĐT3 Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội Tiêu dùng gạo, Y α1=α2 Tiêu dùng gạo, Y β1 = β2 β1 = β2 α Quy mô hộ, X a Mô hình đồng Tiêu dùng gạo, Y α Quy mô hộ, X b Mô hình song ... hình song song Tiêu dùng gạo, Y β1 β2 β1 α1=α2 β2 α Quy mô hộ X c Mô hình đồng quy α Quy mô hộ, X d Mô hình phân biệt Hình 4.2 Các mô hình hồi quy Biến DX xây dựng gọi biến tương tác Tổng quát...
 • 18
 • 310
 • 0

Bài tập kinh tế lượng hình hồi quy 2 biến và hình hồi quy bội

Bài tập kinh tế lượng Mô hình hồi quy 2 biến và mô hình hồi quy bội
... từ hình U hình R không bỏ biến K 12 Lê Kha K45B TC-NH Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội (Hoặc) Nếu từ hình R hình U nên thêm biến K vào Câu 3: Dạng hồi quy ... ).tα Lê Kha K45B TC-NH n 2 Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội 60, 32 2, 558 .2, 306 < Y0 < 60, 32 + 2, 558 .2, 306 54, 421 < Y0 < 66 ,21 8 Phần hai: Bài tập tổng hợp chương II Câu ... III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội Khoảng tin cậy đối xứng β : µ β − tα n 2 ( ) ( ) µ µ µ se β < β < β + se β tα n − 2 10,7 720 - 2, 11 *2, 1599< β ...
 • 25
 • 202
 • 2

hình hồi quy bội

Mô hình hồi quy bội
... đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 4: hình hồi quy bội Các Hình Ước Lượng Cho Dữ Liệu Giá Nhà Biến số HẰNG SỐ SQFT hình A 52,351 (1,404) hình B 121,179 (1,511) hình C ... tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 4: hình hồi quy bội mức ý nghóa 10 phần trăm Tất trò thống kê chọn lựa hình thấp hình Do đó, ta chọn hình hình cuối “tốt nhất” ... số hồi qui, ví dụ hình đây: (U) (R) PRICE = β1 + β2SQFT + β3BEDROOMS + β4BATHS + u PRICE = γ1 + γ2SQFT + v hình U (là hình C Bảng 4.2) gọi hình không giới hạn, hình R (là hình...
 • 56
 • 755
 • 9

Tài liệu Tiểu luận Kinh tế lượng đề tài " hình hồi quy bội " docx

Tài liệu Tiểu luận Kinh tế lượng đề tài
... – KHĐT3 Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : hình hồi quy bội Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế lượng , trường Đại học Kinh tế TP.HCM Bài tập Kinh tế lượng , trường Đại học Kinh tế TPHCM ... Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : hình hồi quy bội Chương I - Nội dung hình hồi quy bội Xây dựng hình 1.1 Giới thiệu hình hồi quy hai biến mà nghiên cứu ... – KHĐT3 Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : hình hồi quy bội Tiêu dùng gạo, Y Tiêu dùng gạo, Y β1 = β2 α1=α2 β1 = β α Quy hộ, X a hình đồng Tiêu dùng gạo, Y α Quy hộ, X b hình song...
 • 19
 • 1,372
 • 1

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 3 - hình hồi quy bội

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 3 - Mô hình hồi quy bội
... 3. 1 Hồi qui bội 3. 1.1 hình hồi qui ba biến 3. 1.2 Các giả thiết hình 3. 1.1 hình hồi qui Ba biến Hàm hồi qui biến tổng thể (PRF) có dạng: E ( Y / X i , X i ) = + X i + X i hình ... d từ hình hồi qui thu hẹp (mô hình có điều kiện ràng buộc - R) RSSUR : tổng bình phơng phần d từ hình hồi qui ban đầu (mô hình điều kiện ràng buộc - UR) m: số biến bị loại khỏi hình ... X3 quan hệ phụ thuộc tuyến tính Giả thiết 10: Số quan sát (n) lớn số biến (k) hình hồi qui 3. 2 Ước lợng tham số hình hồi qui Ba biến 3. 2.1 Phơng pháp bình phơng nhỏ hình hồi qui bội...
 • 37
 • 1,990
 • 6

Slide môn kinh tế lượng - chương 3: hình hồi quy bội

Slide môn kinh tế lượng - chương 3: Mô hình hồi quy bội
... hợp hàm hồi qui Kiểm định thu hẹp (mở rộng) hồi quy Dự báo t số dạng hàm kinh tế Chương III – hình hồi qui bội Xây dựng hình - Ví dụ: Chi tiêu hộ  Thu nhập hộ, số người, ... nhập - Cấu trúc hình hồi qui bội: PRM : Yi = f ( X 2i , X 3i , ) + U i PRF : E (Y X 2i , X 3i , ) = f ( X 2i , X 3i , ) Chương III – hình hồi qui bội Xây dựng hình - Dạng hàm hồi ... i + bβ j − tαn − k ) × SE (aβ i + bβ j );+∞) Chương III – hình hồi qui bội Chương III – hình hồi qui bội Kiểm định sự phù hợp hàm hồi quy : Cặp giả thuyết:  H 0: β = β = = β k =...
 • 33
 • 566
 • 6

BÀI 3: HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH pdf

BÀI 3: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH pdf
... 24 Bài 3: hình hồi quy tuyến tính đơn Nội dung giới thiệu hình hồi quy đơn giản đưa phương pháp ước lượng, kiểm định giả thiết dự báo Đó hình hồi quy tuyến tính đơn hay gọi hình hồi ... (bằng 5% chẳng hạn) rõ ràng hình không phù hợp với số liệu, lúc cần tìm hình khác Ta có bảng phân tích phương sai ngắn gọn sau: 41 Bài 3: hình hồi quy tuyến tính đơn Nguồn biến thiên Tổng ... tham số hình 44 Bài 3: hình hồi quy tuyến tính đơn • Định lí Gaus-Markov: Với giả thiết cho phương pháp bình phương tối thiểu thoả mãn, ước lượng bình phương tối thiểu ước lượng tuyến tính...
 • 24
 • 1,031
 • 3

KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: HÌNH HỒI QUY BỘI potx

KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI potx
... (1 −R ) 2 Nguyên tắc định: - F > Fα(2, n-3): Bác bỏ H0: hình phù hợp - F ≤ Fα(2, n-3): Chấp nhận H0: hình không phù hợp 4.2 hình hồi quy k biến hình hồi quy tổng thể E (Y / X , X ... 4.1 hình hồi quy tuyến tính biến hình hồi quy tổng thể E (Y / X , X ) = β + β X 2i + β X 3i hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi = β1 + β X 2i + ... ta dùng R để xem xét việc đưa thêm biến vào hình Biến đưa vào hình phải thỏa điều kiện: - Làm R tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số biến hình với giả thiết H0 phải bác bỏ H0 4.1.4...
 • 15
 • 282
 • 1

Chương 3: hình hồi quy bội pot

Chương 3: Mô hình hồi quy bội pot
... ng tham s c a hình h i qui bi n b ng phương pháp OLS Không có σ2 nên s d ng ˆ σ H i qui b i ˆ σ thay th ∑e = i n−3 Nguy n Th Minh Hi u 11 II hình h i qui k bi n t ng quát hình h i qui ... I MÔ HÌNH H I QUI BI N I.1 D ng hình Hàm h i qui t ng th (PRF): E(Y|X2i ,X3i) = β1 + β2X2i + β3X3i Yi = E(Y|X2i ,X3i) + ui = β1 + β2X2i + β3X3i + ui Y: bi n ph thu c X2, X3: bi n gi ... c a quan sát H i qui b i Nguy n Th Minh Hi u I.1 D ng hình β1 : h s ch n β1 = E(Y|X2=X3=0): cho bi t tác ñ ng trung bình c a bi n hình lên bi n ph thu c ñư c th hi n b ng giá tr trung bình...
 • 38
 • 193
 • 0

SLIDE KINH TẾ LƯỢNG: CHƯƠNG IV: HÌNH HỒI QUY BỘI pps

SLIDE KINH TẾ LƯỢNG: CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI pps
... bỏ H0: hình phù hợp - F ≤ F(2, n-3): Chấp nhận H0: hình không phù hợp 10 4.2 hình hồi quy k biến hình hồi quy tổng thể E (Y / X , X k )     X i    k X ki hình hồi quy mẫu ... 4.1 hình hồi quy tuyến tính biến hình hồi quy tổng thể E(Y / X , X )  1  2 X 2i  3 X 3i hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi  1   X i  ... ta dùng R để xem xét việc đưa thêm biến vào hình Biến đưa vào hình phải thỏa điều kiện: - Làm R tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số biến hình với giả thiết H0 phải bác bỏ H0 4.1.4 Khoảng...
 • 15
 • 269
 • 1

tài liệu hình hồi quy bội

tài liệu mô hình hồi quy bội
... + Hệ số r23,1 đo mức độ tương quan tuyến tính X2 X3 Y không đổi hình hồi quy k biến - Hàm hồi quy tổng thể (PRF) hình hồi quy tổng thể (PRM) có dạng: PRF: E (Y / X 2i , X 3i , , X ki ) = ... phương pháp OLS thoả mãn 2.1 Ước lượng hình - Từ tổng thể lập mẫu kích thước n: W = { (Yi , X 2i , , X ki ) : i = ÷ n} - Hàm hồi quy mẫu (SRF) hình hồi quy mẫu (SRF) có dạng: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ SRF: ... H0 hình (UR) trở thành hình (R) (Restricted Model) Yi = β1 + β X 2i + β3 X 3i + + β m X mi + U i (R) (m biến) - Thủ tục kiểm định tiến hành theo bước sau: Bước 1: Lần lượt hồi quy hình...
 • 14
 • 154
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập mô hình hồi quy bộigiải bài tập mô hình hồi quy bộibài tập mô hình hồi quy tuyến tính bộibài tập mô hình hồi quybài tập mô hình hồi quy đa biếnbài giải mô hình hồi quy hai biếnKhao sat dong dien xoay chieuLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậntổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập