Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm nội dung phục vụ lĩnh vực y tế cộng đồng

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO THUÊ NGHỀ CÁ QUY MÔ NHỎ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO THUÊ NGHỀ CÁ QUY MÔ NHỎ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... thực xây dựng luận án tiến sỹ chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng hình quản dựa vào cộng đồng cho nghề quy nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiên cứu Mục đích Luận án nghiên cứu xây dựng ... triển quản nghề dựa vào dân 2) Loại hình Hội Nghề tổ chức ngư dân phù hợp cho việc xây dựng hệ thống quản dựa vào cộng đồng cho nghề quy nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế 12 3) Quy hạt ... nghề dựa vào cộng đồng khu hệ sinh thái, sở Đặc điểm nghiên cứu - triển khai hình Điểm khác biệt "nghiên cứu xây dựng hình quản dựa vào cộng đồng cho nghề quy nhỏ tỉnh Thừa...
 • 28
 • 990
 • 5

nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng cho nghề cá quy mô nhỏ tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng cho nghề cá quy mô nhỏ tỉnh thừa thiên huế
... tài: Nghiên cứu xây dựng hình quản dựa vào cộng đồng cho nghề quy nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiên cứu Mục đích Luận án nghiên cứu xây dựng hình quản có hiệu hiệu lực hơn, dựa ... vào cộng đồng ngƣời làm nghề cho nghề quy nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần phát triển thuỷ sản bền vững địa phƣơng Nhiệm vụ Luận án xây dựng hình quản nghề quy nhỏ cho ... quản nghề đƣợc hiểu khái niệm "quản nghề cá" "đồng quản lý" Đồng quản nghề có riêng nghề cá, đồng thời "đồng quản lý" có chung việc quản tài nguyên thiên nhiên "Đồng quản định...
 • 189
 • 226
 • 1

TÌM HIỂU ONTOLOGY XÂY DỰNG ONTOLOGY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

TÌM HIỂU ONTOLOGY XÂY DỰNG ONTOLOGY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
... đó, ontology nâng cấp TÌM HIỂU ONTOLOGY - X Y DỰNG ONTOLOGY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 2.2 Phương pháp x y dựng Ontology 2.2.1 X y dựng Ontology Ng y nay, việc nghiên cứu trình x y dựng ontology ng y ... dấu cho tài nguyên Web, có hỗ trợ suy luận TÌM HIỂU ONTOLOGY - X Y DỰNG ONTOLOGY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 2.2.3 Công cụ x y dựng Ontology Về mặt lý thuyết, người x y dựng quản trị Ontology không cần ... lĩnh vực sinh y học Đ y dự án nhận quan tâm tài trợ từ nhiều tổ chức, có Bộ Quốc Phòng Mỹ TÌM HIỂU ONTOLOGY - X Y DỰNG ONTOLOGY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHƯƠNG 3: X Y DỰNG ONTOLOGY VỀ LĨNH VỰC Y TẾ.THIẾT...
 • 17
 • 615
 • 1

nghiên cứu điều chế các sản phẩm thơm nói chung và phenol nói riêngtừ lignin

nghiên cứu điều chế các sản phẩm thơm nói chung và phenol nói riêngtừ lignin
... nghiên cứu điều chế sản phẩm thơm nói chung phenol nói riêng từ lignin với hai mục tiêu chính:  Tạo sản phẩm thơm có ích từ nguyên liệu lignin - sản phẩm phụ trình sản xuất giấy  Điều chế xúc tác ... cứu lignin tương đối hạn chế, hướng nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp điều chế sản phẩm thơm từ lignin Qua khảo sát, thấy rẳng phenol có nhiều ứng dụng thực tế Do định lựa chọn hướng nghiên cứu điều ... điều chế hợp chất thơm nói chung phenol nói riêng từ trình deployme hóa lignin sở xúc tác FCC thải khả thi, nghiên cứu phát triển thành quy mô công nghiệp Để làm điều cần nhiều thời gian để nghiên...
 • 25
 • 372
 • 0

nghiên cứu điều chế các sản phẩm thơm nói chung và phenol nói riêng từ lignin

nghiên cứu điều chế các sản phẩm thơm nói chung và phenol nói riêng từ lignin
... nghiên cứu điều chế sản phẩm thơm nói chung phenol nói riêng từ lignin với hai mục tiêu chính:  Tạo sản phẩm thơm có ích từ nguyên liệu lignin - sản phẩm phụ trình sản xuất giấy  Điều chế xúc tác ... cứu lignin tương đối hạn chế, hướng nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp điều chế sản phẩm thơm từ lignin Qua khảo sát, thấy rẳng phenol có nhiều ứng dụng thực tế Do định lựa chọn hướng nghiên cứu điều ... điều chế hợp chất thơm nói chung phenol nói riêng từ trình deployme hóa lignin sở xúc tác FCC thải khả thi, nghiên cứu phát triển thành quy mô công nghiệp Để làm điều cần nhiều thời gian để nghiên...
 • 33
 • 326
 • 0

Nghiên cứu GDP và tổng sản phẩm nội địa

Nghiên cứu GDP và tổng sản phẩm nội địa
... Mỹ GDP tính toán Cục phân tích kinh tế (vt:BEA) III) GDP DANH NGHĨA VÀ GDP THỰC TẾ: ♥ GDP danh nghĩa tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá dịch vụ cuối tính theo giá hành Sản phẩm ... lượng sản phẩm ; Qi: số lượng sản phẩm loại i  P: giá mặt hàng; Pi: giá mặt hàng thứ i  24 [Pick the date] ♥ GDP thực tế tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá dịch vụ cuối năm nghiên ... pháp chi phí, tổng sản phẩm quốc nội tổng thu nhập từ yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận (profit) tiền thuê (rent); tổng chi phí sản xuất sản phẩm cuối xã hội GDP = W + R...
 • 25
 • 254
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu thị trường các sản phẩm thuỷ sản ở tỉnh cà mau'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu thị trường các sản phẩm thuỷ sản ở tỉnh cà mau'
... Tp Nghiờn cu Khoa hc 2006: 247-258 Trng i hc Cn Th Lờ Xuõn Sinh (2005), Giỏo trỡnh mụn hc Kinh T Thy Sn, Trng i hc Cn Th (Lu hnh ni b) Nguyn ỡnh Th (1996), Nghiờn cu Marketing, Khoa Qun Tr Kinh ... lc ci tin th trng gúp phn cho vic phỏt trin ngnh thy sn ca tnh mt cỏch bn vng 248 Tp Nghiờn cu Khoa hc 2006: 247-258 Trng i hc Cn Th PHNG PHP V NI DUNG NGHIấN CU 2.1 Phng phỏp nghiờn cu Nghiờn ... trờn triu ng, cũn li nhun bỡnh quõn trờn mi chuyn bin ca h khai thỏc l hn triu ng 249 Tp Nghiờn cu Khoa hc 2006: 247-258 Trng i hc Cn Th nhõn khu bỡnh quõn ca h l 6,21 Thu nhp trung bỡnh hng nm ca...
 • 12
 • 256
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM THUỶ SẢN Ở TỈNH CÀ MAU" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vic hũan chnh bi vit ny TI LIU THAM KHO FAO (2001), Biờn bn Hi tho ng d ỏn "Tip cn th trng v tớn dng thy sn ti Vit Nam" (MTF/VIE/025/MSC), H Ni, thỏng 10 nm 2001 FAO (1997), Tip cn th trng cỏc ... Tp Nghiờn cu Khoa hc 2006: 247-258 Trng i hc Cn Th Lờ Xuõn Sinh (2005), Giỏo trỡnh mụn hc Kinh T Thy Sn, Trng i hc Cn Th (Lu hnh ni b) Nguyn ỡnh Th (1996), Nghiờn cu Marketing, Khoa Qun Tr Kinh ... lc ci tin th trng gúp phn cho vic phỏt trin ngnh thy sn ca tnh mt cỏch bn vng 248 Tp Nghiờn cu Khoa hc 2006: 247-258 Trng i hc Cn Th PHNG PHP V NI DUNG NGHIấN CU 2.1 Phng phỏp nghiờn cu Nghiờn...
 • 12
 • 206
 • 0

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Cao đẳng Hải Dương

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Cao đẳng Hải Dương
... tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện Trường Cao đẳng Hải Dương làm đề tài luận văn thạc sỹ CHƯƠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG ... CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 3.1 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện có 3.1.1 Hoàn thiện sản phẩm thông tin thư viện ... giá sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện 2.4.1 Đánh giá chất lượng sản phảm, dịch vụ thông tin thư viện Ưu điểm: Về SP - DV TTTV thư viện trường CĐHD đáp ứng nhu cầu thông tin NDT trường CĐHD: Các...
 • 97
 • 209
 • 0

An investigation in building business strategy - the case of Nam A Company = Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh - trường hợp công ty cổ phần xây dựngsản xuất Nam Á

An investigation in building business strategy - the case of Nam A Company = Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh - trường hợp công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Nam Á
... books, articles, company annual reports and company capacity record Then, open-ended interviews have been launched aiming at Nam A Company s directors and employees All the information related to company ... years? - How to implement the general strategy in daily operation of the company? Methodology The research focuses on Nam A Company as a case study to make an in- depth investigation within their ... 32 Table 2.2: Comparison of doors and windows’ characteristics 42 Table 2.3: SWOT analysis of Nam A Company 60 Table 3.1: Comparison of typical strategies in the case of Nam A Company...
 • 83
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lýnghien cuu xay dung cong nghe san xuat may thu hinh va cac san pham dien tu dan dung dang ikdnghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía tây thành phố hà nộinghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitnghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các tổn thương cơ xương khớp khó liềnbước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảncác bước nghiên cứu và phát triển sản phẩmnghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ gcmstiểu luận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại viện máy và dụng cụ công nghiệp docnghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noinghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfnghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý tại huyện gia lộc tỉnh hải dươngnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinatenghiên cứu xây dựng phần mềm chuyển đổi dữ liệu đo của máy đo toạ độ 3d qm333 mitutuyo thành các dữ liệu thiết kế tự động phục vụ thiết kế các chi tiết 3dHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Đóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungNhìn lại chặng đường đấu tranh chống pháp của nhân dân quảng bình cuối thế kỉ XIXPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Sử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSỨng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội việt namNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Văn xuôi Yên Bái từ 1986 đến nay (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở tỉnh phú thọNghiên cứu và so sánh một số phần mềm dùng trong mô phỏng thí nghiệm vật lý ở chương trình phổ thôngĐộc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện Nôm bác học (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20152020Nồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)AN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING STYLES OF NON – LANGUAGE MAJOR FRESHMEN AT QUANG BINH UNIVERSITY tran thi giang ngaAPPLY SOME SOFT SKILLS IN COMMUNICATION TO MEET MEET THE EMPLOYER’S REQUIREMENTS FOR ENGLISH MAJORED SENIORS AT QUANG BINH UNIVERSITY ĐINH THỊ THẢO NHUNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập