Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế hưng thịnh

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu thương mại quốc tế hưng thịnh

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế hưng thịnh
... đ ng ngu n v n vào trình s n xu t kinh doanh c a công ty D i tình hình tài s n, ngu n v n c a công ty giai đo n n m 2011 – 2013 Tình hình tài s n Bi uăđ Quy mô tài s n c a công ty giaiăđo năn ... thành tài s n c a công ty t i m t th i m nh t đ nh B ng cân đ i k toán có ý ngh a quan tr ng công tác qu n lý công ty S li u b ng cân đ i k toán cho bi t toàn b giá tr tài s n hi n có c a công ty ... soát toàn b vi c thu - chi tài c a Công ty - Có trách nhi m yêu c u t t c thành viên Công ty th c hi n nghiêm ch nh nguyên t c tài c a Công ty - T v n cho Giám c v v n đ tài chính, thu - Báo cáo...
 • 68
 • 53
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu thương mại quốc tế hưng thịnh

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế hưng thịnh
... dụng tài sản ngắn hạn Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại Quốc tế Hƣng Thịnh Chƣơng 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại Quốc tế Hƣng Thịnh Thang ... giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty Cổ phần đầu thương mại Quốc tế Hưng Thịnh 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn doanh ... THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HƢNG THỊNH 27 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại Quốc tế Hƣng Thịnh ...
 • 78
 • 32
 • 1

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu thương mại TNG

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
... HOT NG KINH DOANH V HIU QU KINH DOANH CA CễNG TY C PHN U T V THNG MI TNG 3.1 TNG QUAN V CễNG TY C PHN U T V THNG MI TNG 3.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty Cổ Phần Đầu t Thơng mại TNG ... Hiu qu kinh doanh tng hp v hiu qu kinh doanh b phn Hiu qu kinh doanh tng hp th hin mi tng quan gia kt qu thu c v chi phớ b thc hin hot ng kinh doanh Hiu qu kinh doanh b phn li th hin mi tng quan ... CễNG TY C PHN TRONG NN KINH T TH TRNG 1.1 KHI NIM KINH DOANH, HIU QU KINH DOANH V PHN LOI HIU QU KINH DOANH 1.1.1 Khỏi nim kinh doanh, hiu qu kinh doanh 1.1.1.1 Khỏi nim kinh doanh Hin cú nhiu quan...
 • 84
 • 78
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ THƯƠNG mại QUỐC tế HCM

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ và THƯƠNG mại QUỐC tế HCM
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HCM 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Quốc tế HCM 2.1.1 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý công ty 2.1.1.1 Sơ ... trọng việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chọn Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Quốc tế HCM đề tài ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NGUYỄN THỊ TUYẾT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH:...
 • 95
 • 101
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Đầu Thương mại Quốc tế CDC Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế CDC Việt Nam
... hình sử dụng lao động Công ty, ta phải thấy hiệu sử dụng lao động công ty có tác động đến hoạt động kinh doanh công ty Công ty cổ phần Giầy Thăng Long công ty trực thuộc hiệp hội Da Giầy Việt Nam ... lao động tích cực, chủ động, sáng tạo, nhạy bén Về yếu tố quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động 2.1.Ưu điểm Tuy kết thực công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động công ty chưa tốt công ty ... ty II Thực trạng hiệu sử dụng lao động công ty giầy Thăng Long Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động Để đánh giá hiệu sử dụng lao động, công ty Cổ phần Giầy Thăng Long sử dụng số tiêu sau:...
 • 65
 • 75
 • 0

Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu phát triển Vương Long

Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long
... Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm phơng hớng nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần đầu t phát triển Vơng Long Mục đích đề tài vận dụng lý luận hạch toán chi phí sản ... gía công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu t phát triển Vơng Long Chơng Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành 1.1 Khái quát chung hạch toán ... thành sản phẩm Chơng 2: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty cổ phần đầu t phát triển Vơng Long 2.1.Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên công ty: Công ty cổ phần...
 • 104
 • 129
 • 0

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu xây dựng số 1 Hà Nội (2)

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (2)
... SL TT(%) 852 10 0 10 0 12 ,15 98 11 ,62 95 11 ,15 82 632 1, 09 9,96 76,8 11 97 637 1, 3 11 ,5 75,58 11 94 652 1, 29 11 ,03 76,53 ( Ngun phũng t chc hnh chớnh) Hng nm cụng ty luụn cú cỏc chớnh sỏch tuyn ... 3.950 4.237 2.368 Giỏ tr TSC BQ/nm 10 . 614 12 .880 11 .888 VL BQ/nm 17 7326 S lao ng BQ/nm 11 9. 310 823 843 227.2 61 852 Tng CFSX 93.847 16 1. 414 18 9.0 31 10 Li nhun BQ/1L 6,93 7,02 3,86 ( Ngun bỏo cỏo ... kt qu kinh doanh cụng ty lnh vc XDCB (n v: t ng) STT Ch tiờu Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Giỏ tr sn lng 57.3 71 98.702 11 5.263 Doanh thu thun 48.3 21 87. 013 10 1.502 Li nhun trc thu 1. 835 1. 9 71 2 .14 2 Chi...
 • 42
 • 185
 • 1

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần đầu thương mại quốc tế CDC Việt Nam.

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế CDC Việt Nam.
... TI CễNG TY C PHN U T V THNG MI QUC T CDC VIT NAM 1.1 c im ti sn c nh hu hỡnh ti Cụng ty c phn u t v thng mi quc t CDC Vit Nam Biu s 1.1.1: Danh mc TSCHH ca Cụng ty c phn u t v phỏt trin CDC Vit ... Kớnh gi: ễng Tng Giỏm c Cụng ty c phn u t v thng mi quc t CDC Vit Nam Cn c vo Quyt nh s 014/Q-DTTMQTCDCVN ngy 19/02/2009 ca Tng Giỏm c Cụng ty CP u t v thng mi quc t CDC Vit Nam v vic thnh lp Ban ... Cụng ty C phn u t v thng mi quc t CDC Vit Nam v kh nng ca Cụng ty C phn Thng mi v Xõy dng cụng nghip Trng An Hụm nay, ngy 01 thỏng 03 nm 2010, ti H Ni chỳng tụi gm: CễNG TY CP U T V PHT TRIN CDC...
 • 62
 • 86
 • 0

Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần đầu thương mại quốc tế

Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế
... trưởng Kế toán phó Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán tàI sản cđ Thủ quỹ Kế toán ngân hàng 1.1.6 Hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng Công ty cổ phần đầu t xây dựng thơng mại quốc tế áp ... kế toán Ngoài máy kết toán tham gia công tác phân tích hoạt động kinh tế, kiêm tra kế toán, tổ chức bảo quản lu trữ hồ sơ, tài sản kế toán theo quy định Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế toán ... đốc công ty kinh doanh thơng mại Hà Nội Ông: Đoàn anh Tuấn Chức vụ: Tổng giám đốc công ty đầu t xây dựng thơng mại quốc tế Địa điểm nhận tài sản cố định Công ty Đầu t xây dựng Thơng mại quốc tế...
 • 56
 • 165
 • 0

Một số biện pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty cổ phần Đầu thương mại Quốc tế Huy Hoàng

Một số biện pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Quốc tế Huy Hoàng
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu thương mại Quốc tế Huy Hoàng 1.1.1 Lịch sử hình thành Tên công ty: CÔNG TY CPĐT&TMQT ... hoạt động bán hàng doanh nghiệp nên chọn đề tài: Một số biện pháp đẩy mạnh bán hàng Công ty cổ phần Đầu thương mại Quốc tế Huy Hoàng Để hiểu kỹ hoạt động bán hàng, tình hình bán hàng doanh ... nên công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, điển hình số công ty: + Công ty Cổ phần Nam Minh Hoàng + Công ty Cổ phần Sao Việt + Công ty Cổ phần vật liệu ST + Công ty Cổ phần Vĩnh ng + Công...
 • 67
 • 127
 • 3

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Thương Mại Sơn Phúc

Nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Sơn Phúc
... HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC 3.1 Các giải pháp công tác tuyển mộ Trong mục tiêu nầng cao hiệu tuyển dụng, nâng cao hiệu cho công tác tuyển ... VÀ THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC 2.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Đầu Thương Mại Sơn Phúc 2.1.1 Giới thiệu chung Công Ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC Năm thành lập: ... Thương Mại Sơn Phúc Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty cổ phần Đầu Thương Mại Sơn Phúc CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tuyển...
 • 36
 • 94
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại sơn phúcbáo cáo thưc tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại tngmột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại an thắnghoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại tnghoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại sơn phúcđề xuất một số giải pháp nhăm hoàn thiện công tác tuyển dụng và biên chế nhận lực taị công ty cổ phần đầu tư và thương mại bảo tínmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hòa bình minhphương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty xây dựng thủy lợi thái bìnhcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao sumột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần cơ khí ô tô cần thơsự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu cho chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và thương mại tạp phẩm sài gòn tại hà nộigiải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCOGiải pháp marketing nhằm phát triển thị trường mới sản phẩm ngành điện của công ty TNHH thương mại và tổng hợp việt á trên thị trường miền bắcNâng cao chất lượng dịch vụ tại sàn giao dịch thương mại điện tử vnemart com vnbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DIJKSTRAbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề PHÂN LOẠI bài TOÁN đồ THỊRèn luyện kỹ năng duyệt trong đồ thịbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số bài TOÁN về cây KHUNG NHỎ NHẤTĐồ án Thiết kế cầu nhịp cầu bê tông cốt thép DƯL nhịp giản đơn dầm cầu tiết diện chữ IPhát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinPhát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha TrangPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình ĐịnhTiêu Chuẩn Việt Nam 9244 2012Quản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng NgãiQuản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh HòaQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon TumQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnSử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọcTăng cường kiểm soát chi phí tại Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KVII
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập