Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu viễn thông vinagroup

vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư viễn thông vinagroup
... triển công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup a Giới thiệu chung công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup Tên công ty : Công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup Tên giao dịch : Vinagroup ... chung vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn lưu động công ty Cổ phần đầu viễn thông Vinagroup Chương 3: Các giải pháp kiến nghị nhằm ... giảm hiệu vốn kinh doanh 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup 2.2.2.1 Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động công ty  Kết cấu vốn...
 • 72
 • 118
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VIỄN THÔNG VINAGROUP

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG VINAGROUP
... dẫn đầu ngành 2.2Tình hình tổ chức quản lý hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần đầu viễn thông VINAGROUP 2.2.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động công ty cổ phần đầu viễn thông ... ty cổ phần đầu viễn thông VINAGROUP 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup a Giới thiệu chung công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup Tên công ty ... lý Trên sở đề biện pháp sử dụng quản lý thành phần vốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Ta xem xét bảng kết cấu vốn lưu động công ty cổ phần đầu viễn thông Vinagroup năm 2012 (...
 • 68
 • 35
 • 0

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
... sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang: 5.2 Danh sách Công ty Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang ... thành phát triển Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang Với 25 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ ngày phong ... Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang Ông Trần Chí Thiện Chức vụ: Trƣởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang Chúng đảm bảo...
 • 63
 • 57
 • 0

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông
... chứng khoán  Công ty Công ty Cổ phần Đầu phát triển công nghệ điện tử - viễn thông  Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu phát triển công nghệ điện tử - viễn thông  SSI Công ty Cổ phần Chứng ... Đầu phát triển công nghệ điện tử - viễn thông) (Nguồn: Công ty cổ phần Đầu phát triển công nghệ điện tử - viễn thông)  Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng Cổ đông quan quyền lực cao Công ty ... Trang 14 BẢN CÁO BẠCH Năm 2004 - Năm đánh dấu cho phát triển Elcom Ltd việc chuyển thành Công ty cổ phần Đầu phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (Elcom Jsc) Cùng với đời nhiều công ty trực...
 • 99
 • 38
 • 0

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà Mơ ước

Bản cáo bạch năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... - BKS: Ban kiểm soát - Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Căn Nhà Ước - Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu Căn Nhà Ước - Dreamhouse: Công ty Cổ phần Đầu Căn Nhà Ước - Tổ chức ... đốc Công ty Cổ Phần Căn Nhà Ước Cửu Long Chức vụ công tác nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu Căn Nhà Ước, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Căn Nhà Ước Cửu Long; - Số lượng cổ phần ... 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CĂN NHÀ MƠ ƢỚC Tổng cộng 80,238,920,680 Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu Căn nhà ước 14 Các dự án đầu Công ty 14.1 Dự án Khu đô thị Căn Nhà Ƣớc - Dreamhouse...
 • 64
 • 15
 • 0

báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng cổ phần đầu tưu phát triển việt nam chi nhánh huế

báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng cổ phần đầu tưu phát triển việt nam chi nhánh huế
... chức kinh tế: Ngân hàng chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam, ngân hàng có quan hệ hợp tác với tập đoàn kinh tế tổng công ty lớn ngân hàng đầu việc cung cấp dịch vụ tốt cho doanh nghiệp vừa nhỏ ... phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác Hoạt động ngân hàng phải tạo đặc điểm - hình ảnh mình, ngân hàng có mà ngân hàng khác Như vậy, marketing ngân hàng phải tạo khác biệt hình ảnh ngân hàng - ... xây dựng phát triển đất nước, vừa đảm bảo cho hoạt động ngân hàng ổn định đạt hiệu cao Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Huế tập trung nỗ lực coi nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh nên...
 • 33
 • 79
 • 0

Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu hệ thống MS

Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư hệ thống MS
... Chương II: Thực trạng công tác tiền lương Công ty Cổ phần đầu hệ thống MS  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương Công ty Cổ phần đầu hệ thống MS SV: Hoàng Vinh QTKD Tổng ... 2008 từ Công ty TNHH đầu hệ thống MS chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu hệ thống MS Sở kế hoạch đầu TP Hà Nội cấp Tên doanh nghiệp tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu hệ thống MS Tên ... tập Công ty em định lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương Công ty cổ phần đầu hệ thống MS , với mong muốn ứng dụng kiến thức học vào thực tế góp phần với Công ty đưa giải pháp cải thiện...
 • 55
 • 126
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU GMI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU GMI
... t ch c công ty c ph n GMI (Ngu n: Phòng hành – t ng h p) 2.3 Kháiăquátăv ăngƠnhăngh ăkinhădoanhăc a công ty 2.3.1 Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty c ph n GMI Công ty c ph n GMI m t ... C Aă CỌNGă TY C ă PH Nă Uă T ă TRUY NăTHỌNGăTOÀNăC U 2.1 QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc a công ty c ăph n GMI Công ty c ph n u T Truy n Thông Toàn C u (Global Media Invest -GMI) t a l c ... VÀ HI U QU NG C A CÔNG TY C PH Nă S Uă T ă TRUY N THÔNG TOÀN C U 13 2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a công ty c ph n GMI 13 2.2 C ăc u t ch c c a công ty c ph n GMI 13 2.3...
 • 66
 • 27
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU GMI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU GMI
... t ch c công ty c ph n GMI (Ngu n: Phòng hành – t ng h p) 2.3 Kháiăquátăv ăngƠnhăngh ăkinhădoanhăc a công ty 2.3.1 Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty c ph n GMI Công ty c ph n GMI m t ... C Aă CỌNGă TY C ă PH Nă Uă T ă TRUY NăTHỌNGăTOÀNăC U 2.1 QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc a công ty c ăph n GMI Công ty c ph n u T Truy n Thông Toàn C u (Global Media Invest -GMI) t a l c ... VÀ HI U QU NG C A CÔNG TY C PH Nă S Uă T ă TRUY N THÔNG TOÀN C U 13 2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a công ty c ph n GMI 13 2.2 C ăc u t ch c c a công ty c ph n GMI 13 2.3...
 • 66
 • 30
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu truyền thông toàn cầu GMI

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư truyền thông toàn cầu GMI
... n GMI 28 B ng 2.6 Kh a công ty c ph n GMI 30 B ng 2.7 Ch tiêu kh B ng 2.8 Kh B ng 2.9 Ch n 2010-2012 22 n lý n c a công ty c ph n GMI 32 ic i công ty c ph n GMI 34 n kho c a công ... công ty 13 2.3.1 Khái quát v ngành ngh kinh doanh c a công ty c ph n GMI 13 2.3.2 Quy trình ho 2.4 K t qu ho ng kinh doanh c a công ty 14 ng s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n GMI ... V NG VÀ HI U QU NG C A CÔNG TY C S PH TRUY N THÔNG TOÀN C U 13 2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a công ty c ph n GMI 13 2.2 C u t ch c c a công ty c ph n GMI 13 2.3 Khái quát...
 • 66
 • 31
 • 0

bản cáo bạch năm 2007 công ty cổ phần xi măng sài sơn

bản cáo bạch năm 2007 công ty cổ phần xi măng sài sơn
... 6.459.400.000 5,93 23,28 (Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn) Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập 15 CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN TT BẢN CÁO BẠCH Số cổ phần Tên cổ đông Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn ... QĐ/UB việc phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Xi măng Sài Sơn thành Công ty CP Xi măng Sài Sơn, vốn điều lệ 11.742 triệu đồng Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đăng ký kinh doanh lần đầu ... Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty CP Xi măng Sài Sơn cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM  Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn  Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ...
 • 77
 • 98
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2010 công ty cổ phần đầu xây dựng và phát triển đô thị sông đà

bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2010 công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sông đà
... Công ty CP Đầu Phát triển đô thị Long Giang (LGL) - Tổng Công ty CP Đầu Phát triển Xây dựng (DIG) - Công ty CP Sông Đà (SD2) - Công ty CP Đầu Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà ... cáo tài tổng hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 7, nhà G10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu ... niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 7, nhà G10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội tháng đầu năm tài 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ...
 • 26
 • 168
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập