HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRANH của họa sĩ NGUYỄN THỤ

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRANH của họa NGUYỄN THỤ

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRANH của họa sĩ NGUYỄN THỤ
... 2.1 Hình tượng người phụ nữ Thái tranh họa Nguyễn Thụ 12 2.2 Hình tượng người phụ nữ miền Bắc tranh họa Nguyễn Thụ 15 2.3 Hình tượng người phụ nữ miền Nam tranh họa Nguyễn Thụ ... sáng tác đề tài người phụ nữ Việt Nam CHƯƠNG HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ BIỂU HIỆN TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ NGUYỄN THỤ 2.1 Hình tượng người phụ nữ Thái tranh họa Nguyễn Thụ Trước họa Nguyễn Phan ... viết hình tượng người phụ nữ nông thôn qua tranh lụa họa Nguyễn Phan Chánh,vẻ đẹp người phụ nữ thành thị qua tranh họa Trần Văn Cẩn, hình tượng người phụ nữ miền núi phía Bắc tranh họa Nguyễn...
 • 49
 • 148
 • 1

Hình tượng người phụ nữ trong thơ của x a êxênhin

Hình tượng người phụ nữ trong thơ của x a êxênhin
... sáng tác người phụ nữ Nhắc đến người ruột thịt trở thành nguyên mẫu mảng sáng tác nguời phụ nữ x nhin, ta phải kể đến cô em gái Alekxanđra Alekxanđrôpna x nina anh trai 16 tuổi Đó người em ... phụ nữ thơ x nhin Chương 2: Nghệ thuật thể hình tượng người phụ nữ thơ x nhin 11 Kh a luËn tèt nghiÖp Hoµng H÷u TiÕn K32D – Ng÷ V¨n NỘI DUNG CHƯƠNG 1: HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ X NHIN ... Sau kết hôn, Duncan đ a x nhin đến Pari số nước Châu Âu Nhưng nhớ quê, x nhin trở Nga năm 1923, sau hai người chia tay Chẳng sau, x nhin kết thân với Galina em gái chuyển đến phòng Galina...
 • 90
 • 443
 • 0

Hình tượng người phụ nữ trong cung oán ngâm khúc của nguyễn gia thiều và thơ nôm hồ xuân hương

Hình tượng người phụ nữ trong cung oán ngâm khúc của nguyễn gia thiều và thơ nôm hồ xuân hương
... đại Việt Nam Chơng 2: Ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng - Những điểm tơng đồng Chơng 3: Ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng - Những điểm khác ... nhập vào ngời Sự xuất hình tợng ngời phụ nữ giai đoạn đợc coi hình tợng thành công nhất, trở thành hình tợng trung tâm văn học Hình tợng ngời phụ nữ Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Cung oán ngâm khúc Nguyễn ... sống ngời phụ nữ, mà ngời ta đề cập đến: Cuộc đời, số phận, vẻ đẹp tâm hồn, hình thể, tiếng nói nội tâm Nh vậy! Vấn đề hình tợng ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng...
 • 79
 • 2,417
 • 20

Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của y kawabata

Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của y kawabata
... nghiên cứu hình tợng ngời phụ nữ sáng tác Y. kawabata 3.3 Để làm bật đợc hình tợng ngời phụ nữ Nhật Bản sáng tác Y. kawabata, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất: Khảo sát giới phụ nữ sáng tác Y. kawabata ... ngời phụ nữ mà ông y u quý: Bà, mẹ, chị gái, ngời y u Nhng ngời phụ nữ lần lợt bỏ ông mà Vì v y, nói, đời sáng tạo nghệ thuật Y. kawabata, ngời phụ nữ trở thành hình tợng trung tâm sáng tác ông ... giả thân y u Y. kawabata Trong truyện ngắn Thuỷ Nguyệt ,Y. kawabata khắc hoạ sống động, chân thực hình ảnh Kyôkô, phụ nữ tinh tế, thánh thiện Kyôkô có gia đình hạnh phúc, ngời chồng thơng y u nàng...
 • 77
 • 2,734
 • 27

Nghệ thuật thể hiện hình tượng người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng của hồ xuân hương

Nghệ thuật thể hiện hình tượng người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng của hồ xuân hương
... nội dung, hình thức, phân tích thơ cụ thểvà họ đề cập nhiều đến vấn đề hình t ợng ngời phụ nữ thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Nhng Nghệ thuật thể hình tợng ngời phụ nữ thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng đề ... yêu thích thơ Nôm Hồ Xuân Hơng, mong muốn tìm hiểu cách xây dựng hình tợng ngời phụ nữ thơ Hồ Xuân Hơng khiến chọn vấn đề Nghệ thuật thể hình tợng ngời phụ nữ thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng ... thống cụ thể Nghệ thuật thể hình tợng ngời phụ nữ thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng theo thơ cụ thể, để từ thấy đợc cách nhìn nhận cách thể hình tợng ngời phụ nữ nữ sĩ họ Hồ, thấy đợc cách thể khác...
 • 65
 • 1,271
 • 1

Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của nguyễn minh châu sau năm 1975

Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của nguyễn minh châu sau năm 1975
... năm1 975 Chương 3- Ngh thu t xây d ng hình tư ng ngư i ph n sáng tác c a Nguy n Minh Châu sau năm 1975 CHƯƠNG HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC VÀ NH NG Đ I M I TƯ DUY NGH THU T C A NGUY N MINH CHÂU SAU NĂM 1975 ... th sau: Chương 1- Hành trình sáng tác nh ng ñ i m i tư ngh thu t c a Nguy n Minh Châu sau năm 1975 Chương 2- Nh ng ñ c ñi m n i b t c a hình tư ng ngư i ph n sáng tác c a Nguy n Minh Châu sau năm1 975 ... sánh v i tác ph m c a Nguy n Minh Châu trư c 1975, tác ph m c a m t s tác gi khác 7 3.2 Ph m vi nghiên c u Gi i h n ch y u nh ng sáng tác c a Nguy n Minh Châu sau 1975 ñư c in “Nguy n Minh Châu- ...
 • 23
 • 3,068
 • 31

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ hồ xuân hương

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ hồ xuân hương
... có đanh đá, thách thức” Vẽ đẹp tài năng, trí tuệ Trong nhà thơ phụ nữ nước ta, Hồ Xuân Hương thơ ca bà tượng đặc biệt nhiều người đàm luận từ xưa đến Tục truyền hồi Xuân Hương học; hôm gặp phải ... lòng Người phụ nữ giữ thủy chung, son sắt, bất biến với mối tình Một lời nói thể niềm tự hào phẩm chất, thủy chung người phụ nữ Trong thơ Ðề tranh tố nữ, tác giả ca ngợi vẻ đẹp bất diệt tuổi xuân, ... dân gian, Hồ Xuân Hương nhà thơ lịch sử văn học dân tộc đem đến cho thơ văn tiếng nói người phụ nữ ấy, tiếng than tiếng thét, tiếng căm hờn tiếng châm biếm sâu cay Đặc điểm thơ Xuân Hương không...
 • 4
 • 239
 • 6

Hình tường người phụ nữ trong lạnh lùng của nhất linh

Hình tường người phụ nữ trong lạnh lùng của nhất linh
... K36C – SP Ngữ văn Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Lạnh lùng Nhất Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Khóa luận với đề tài: Hình tượng người phụ nữ Lạnh lùng Nhất Linh chƣa đƣợc ... thú vị hình tƣợng phụ nữ trẻ họ vận động, vừa nạn nhân nhƣng vừa ngƣời mạnh mẽ dám đấu tranh, vừa Đỗ Thị Ngọc 29 K36C – SP Ngữ văn Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Lạnh lùng Nhất Linh hình ảnh phụ nữ đại ... K36C – SP Ngữ văn Hình tƣợng ngƣời phụ nữ Lạnh lùng Nhất Linh CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU 3.1 Miêu tả ngƣời phụ nữ qua ngoại 3.1.1 Miêu tả người phụ nữ qua ngoại hình hành động...
 • 63
 • 254
 • 1

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương
... mùa xuân không trở lại, nhà thơ nhận bạc bẽo người đời, hẩm hiu số phận “Câu thơ nhân hậu hờn dỗi, duyên dáng mà có đanh đá, thách thức” Vẽ đẹp tài năng, trí tuệ Trong nhà thơ phụ nữ nước ta, Hồ ... dân gian, Hồ Xuân Hương nhà thơ lịch sử văn học dân tộc đem đến cho thơ văn tiếng nói người phụ nữ ấy, tiếng than tiếng thét, tiếng căm hờn tiếng châm biếm sâu cay Đặc điểm thơ Xuân Hương không ... mà người phụ nữ phải chịu đựng, Không chồng mà chửa lại bời nói mực khoan dung, độ lượng cảnh ngộ không may họ Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ chửa hoang tai họa tầy đình, Thời Hổ Xuân Hương...
 • 2
 • 481
 • 2

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết xứ tuyết của yasunary kawataba

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết xứ tuyết của yasunary kawataba
... Kawabata Yasunary tỏc phm ca ụng Tp nghiờn cu khoa hc s nm 2004 vi bi Th phỏp tng phn truyn Ngi p say ng ca Y.Kawabata ca tỏc gi Khng Vit H Bi vit ch yu i sõu v ngh thut tỏc phm Ngi p say ng Trong ... Lê Thị Hồi CHNG 2: HèNH TNG NGI PH N TRONG TIU THUYT X TUYT 2.1 Hỡnh tng ngi ph n sỏng tỏc ca Y.Kawabata Sỏng tỏc ca Y.Kawabata l cuc hnh trỡnh i tỡm Cỏi p Trong ú, nh c bit chỳ ý n v p ca ngi ... bi vit y u trung lm ni bt v p Nht Bn sỏng tỏc ca Y.Kawabata Tuy nhiờn, chỳng mi dng khỏi quỏt Trong khoỏ lun ny, ngi vit mun i sõu vo mt phng din ca Cỏi p quan nim ca Y.Kawabata, ú chớnh l ngi...
 • 64
 • 194
 • 0

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao

hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết phế đô của giả bình ao
... Phế đô 3.4 Vị trí tác phẩm Phế đô Chương 2: ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT PHẾ ĐÔ CỦA GIẢ BÌNH AO Nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội hoàn cảnh kinh tế người phụ nữ tiểu thuyết Phế ... Chương : ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT PHẾ ĐÔ CỦA GIẢ BÌNH AO Nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội hoàn cảnh kinh tế người phụ nữ tiểu thuyết Phế đô Giả Bình Ao Truyện mở không gian ... đô Giả Bình Ao Xinh đẹp - đặc trưng bật nhất, mê lực đàn ông người phụ nữ tiểu thuyết Phế đô Giả Bình Ao Si tình đồng nghĩa với khát vọng hạnh phúc mãnh liệt người phụ nữ tiểu thuyết Phế đô Giả...
 • 77
 • 103
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của kawabatahình tượng người phụ nữ trong âm nhạchình tượng người phụ nữ trong văn họchình tượng người phụ nữ trong văn học việt namhình tượng người phụ nữ trong ca dao việt namhinh tượng người phụ nữ trong van học trung đạihinh tuong nguoi phu nu trong chinh phu ngamhình tượng người phụ nữ trong truyện kỳ mạn lụcso sanh hinh tuong nguoi phu nu trong truyen ki man luc voi truyen ki tan phahinh tuong nguoi phu nu trong tho duonghình tượng người phụ nữ trong ca daohình tượng người phụ nữ trong bài thơ tự tìnhhình tượng người phụ nữ trong văn học dân gianhình tượng người phụ nữ trong tác phẩm vợ nhặthình tượng người phụ nữ trong chiếc thuyền ngoài xaTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập