NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP lấy sỏi THẬN QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm

NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP lấy sỏi THẬN QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm

NGHIÊN cứu PHƯƠNG PHÁP lấy sỏi THẬN QUA DA ĐƯỜNG hầm NHỎ dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm
... ưu điểm phương pháp này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phương pháp lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ hướng dẫn siêu âm nhằm áp dụng tốt phương pháp phẫu thuật lấy sỏi thận qua da bệnh ... VĂN HẬU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC ... Mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá kết phương pháp lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận Nghiên cứu số yếu tố liên quan 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu liên quan thận - Liên quan phía...
 • 41
 • 91
 • 3

Phương pháp lấy sỏi thận qua da pptx

Phương pháp lấy sỏi thận qua da pptx
... sỏi thận thận dị dạng ( thận móng ngựa, thận dị dạng xoay, thận lạc chỗ ), dị dạng cột sống, hẹp đài bể thận, định PCNL cần thận trọng Kết điều trị thu Kết điều trị sỏi thận phương pháp lấy sỏi ... - Sỏi san hô, bán san hô, sỏi thận kích thước lớn ( > 2,5 cm ), sỏi thận nhiều viên - Bệnh nhân sỏi thận tán sỏi thể thất bại chống định tán sỏi thể Trường hợp không dùng ... kết lấy sỏi thận qua da Bệnh viện Bình dân 50 trường hợp, kết tốt đạt 84%, thời gian nằm viện trung bình 6,36 ngày Lê Sĩ Trung cộng ( 2002) nghiên cứu kết phối hợp điều trị sỏi niệu PCNL tán sỏi...
 • 3
 • 162
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN docx

PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN docx
... sỏi thận định mổ lấy sỏi phương pháp lấy sỏi thận qua da (PCNL: Percutaneous NephroLithotomy) bệnh viện Bình Dân từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2007 Tiêu chuẩn nhận bệnh Tất bệnh nhân mổ lấy sỏi ... sỏi thận sỏi niệu quản phương pháp lấy sỏi thận qua da bệnh viện Bình dân từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 12 năm 1007 Tiêu chuẩn loại trừ Tất bệnh nhân lên chương trình mổ theo phương pháp lấy sỏi ... thuật lấy sỏi thận qua da thông qua đường mở thận da nong rộng trước Năm 1983 Segura cộng đã chứng minh lấy sỏi thận qua da sau nong đường chọc vào hệ thống tiết cách an toàn Từ phương pháp lấy sỏi...
 • 30
 • 382
 • 0

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của gây tê đám rối THẦN KINH CÁCH TAY ĐƯỜNG TRÊN đòn dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm tại BỆNH VIỆN SAINT PAUL hà nội

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của gây tê đám rối THẦN KINH CÁCH TAY ĐƯỜNG TRÊN đòn dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm tại BỆNH VIỆN SAINT PAUL hà nội
... % đ u hài lòng đánh giá gây ĐRTKCT đư ng đòn dư i siêu âm phương pháp vô c m t t thu n l i cho ph u thu t K T LU N Qua nghiên c u th c hi n phương pháp gây đám r i th n kinh cánh tay dư ... th n S d ng siêu âm đ gây đám r i th n kinh cánh tay mang l i k t qu thành công cao, tránh đư c nhi u tác d ng không mong mu n Vi c s d ng kim lu n lu n vào đám r i th n kinh cánh tay đ m b ... n kinh, tràn khí màng ph i Các ch tiêu đánh giá k t qu nghiên c u: 6.1: Đánh giá tác d ng c ch v n đ ng c m giác Đánh giá th i gian ch đáp ng v i c ch v n đ ng c m giác sau tiêm thu c + Đánh giá...
 • 3
 • 133
 • 1

Báo cáo y học: "Nghiên cứu đặc điểm của mủ áp xe gan do amíp ở Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp với điều trị nội khoa" ppsx

Báo cáo y học:
... trị phương pháp chọc hút mủ hướng dẫn siêu âm kết hợp với điều trị nội khoa Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 108 BN chẩn đoán xác định áp xe gan amíp dựa vào triệu chứng lâm ... thời gian chọc hút trung bình 21,82 ± 7,48 ng y sau khởi phát hình ảnh siêu âm thường giảm âm Kết luận Nghiên cứu đặc điểm mủ áp xe gan amíp 108 BN, có số kết luận sau: - Mủ áp xe gan amíp thường ... Như v y, trường hợp n y, mủ có màu xanh màu vàng nhạt nhiễm trùng loại vi khuẩn kết hợp áp xe gan amíp, cảm quan cần lưu ý chẩn đoán điều trị Khác với áp xe gan vi khuẩn, mủ áp xe gan amíp thường...
 • 8
 • 271
 • 2

đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai

đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai
... khớp vai phương pháp tiêm corticoid hướng dẫn siêu âm Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu Đánh giá hiệu phương pháp tiêm corticoid hướng dẫn siêu âm điều trị viêm quanh khớp vai thể đau khớp vai đơn ... 672-682 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG NGỌC TÂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIấM CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VIấM QUANH KHỚP VAI ĐỀ CƯƠNG ... - 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG NGỌC TÂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIấM CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VIấM QUANH KHỚP VAI Chuyên...
 • 45
 • 397
 • 5

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ VIÊM gân TRÊN GAI BẰNG TIÊM CORTICOSTEROID dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ VIÊM gân TRÊN GAI BẰNG TIÊM CORTICOSTEROID dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm
... biểu đau khớp vai [4],[23],[49] 1.2 Viêm quanh khớp vai thể viêm gân gai Viêm quanh khớp vai : Thể viêm gân, thể đau vai cấp, thể giả liệt, thể đông cứng Viêm quang khớp vai thể viêm gân gai thuộc ... - Gân nhị đầu dài phần bờ ổ chảo 1.2 Viêm quanh khớp vai thể viêm gân gai .7 Viêm quanh khớp vai : Thể viêm gân, thể đau vai cấp, thể giả liệt, thể đông cứng Viêm quang khớp vai thể ... thương khớp vai viêm gân gai đơn Trong nhiều nghiên cứu giới Việt Nam mà có chủ yếu nghiên cứu hiệu điều trị corticosteroid chỗ viêm quanh khớp vai Chưa có đề tài nghiên cứu riêng đối viêm gân gai...
 • 91
 • 103
 • 3

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ bước đầu gây tê đám rối THẦN KINH CÁNH TAY dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ bước đầu gây tê đám rối THẦN KINH CÁNH TAY dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm
... phỳt (s dng mỏy siờu õm gõy tờ ỏm ri thn kinh cỏnh tay) , thp hn so vi cỏc tỏc gi s dng phng phỏp gõy tờ ỏm ri thn kinh cỏnh tay bng mỏy kớch thớch thn kinh c nh: tỏc gi Ali Movafegh, Mehran Razazian ... tiờu: - ỏnh giỏ hiu qu ca gõy tờ ỏm ri thn kinh cỏnh tay ng liờn c bc thang di hng dn ca siờu õm - ỏnh giỏ cỏc bin chng ca gõy tờ ỏm ri thn kinh cỏnh tay ng liờn c bc thang di hng dn ca siờu õm ... ca siờu õm I TNG, PHNG PHP NGHIấN CU 30 bnh nhõn phu thuõt chi trờn t cỏnh tay n bn tay c gõy tờ ỏm ri thn kinh cỏnh tay ng liờn c bc thang di hng dn ca siờu õm, thc hin ti khoa Gõy mờ Hi sc v...
 • 5
 • 241
 • 7

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm doppler trong điều trị bệnh trĩ

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm doppler trong điều trị bệnh trĩ
... tràng, tổn thương 1.7 Tình hình điều trị bệnh trĩ nghiên cứu phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ hướng dẫn siêu âm Doppler điều trị bệnh trĩ 1.7.1 Trên Thế giới 1.7.1.1 Điều trị nội khoa: YHHĐ, YHCT, chế ... Whitehead W (1882), Phẫu thuật Toupet A (1969) * Nhóm phẫu thuật can thiệp phía đường lược: Phẫu thuật Longo, Khâu búi trĩ, Khâu triệt mạch trĩ hướng dẫn siêu âm Doppler (Phẫu thuật HAL, HAL-RAR, ... YHHĐ với thuốc, thủ thuật YHCT điều trị bệnh trĩ 1.7.2.5 Tình hình nghiên cứu phẫu thuật THD Việt nam Phẫu thuật THD thực nước ta từ năm 2009, nhiên nghiên cứu phẫu thuật Trịnh Hồng Sơn (2011)...
 • 25
 • 83
 • 0

Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticosteroid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm gân trên gai đơn thuần

Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticosteroid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm gân trên gai đơn thuần
... mục tiêu Đánh giá hiệu quả phương pháp tiêm Corticosteroid hướng dẫn siêu âm điều trị viêm gân gai đơn Nhận xét tính an toàn phương pháp tiêm corticosteroid khớp vai hướng dẫn siêu âm Chương ... Đánh giá hiệu điều trị viêm gân gai đơn tiêm cotisteroid (Depo-Medrol) hướng dẫn siêu âm 42 3.3.1 Đánh giá hiệu giảm đau điều trị viêm gân gai đơn tiêm coticosteroid hướng dẫn siêu âm 42 ... thương gân gai siêu âm hay gặp a.Hình ảnh gân gai b Hình ảnh viêm bình thường gân gai c Đứt bán phần d Đứt hoàn toàn e Can xi hóa gân gân gai gân gai gai Hình 10 Các hình ảnh tổn thương gân gai...
 • 87
 • 101
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị tiêm corticosteroid nội khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Đánh giá kết quả điều trị tiêm corticosteroid nội khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
... nghiờn cu S NGHIấN CU Bnh nhân VKDT Tổn thơng khớp cổ tay Nhóm1 Đối tợng NC: Đánh giá LS-CLS Nhom Tiêm dới hớng dẫn SA Điều trị chung: chống viêm, giảm đau, thuốc điều trị Tiêm mù Đanh gia: LS, CLS, ... khp quay-c tay: ni u di xng quay vi cỏc xng c tay Din khp gia c tay: liờn kt gia hai hng xng c tay, din khp phc hỡnh th khụng u Din khp c tay - t bn tay: liờn kt gia cỏc xng hng di c tay vi nn ... Gii phu nh khu khp c tay Hỡnh 1.1: Gii phu khp c tay (Thit ng ngang) [3] - Khp c tay c to nờn bi cỏc xng xng c tay, u di xng quay, xng tr v u gn cỏc t xng bn tay - Khi xng c tay bao gm xng xp thnh...
 • 71
 • 374
 • 0

bước đầu đánh giá kết quả điều trị tiêm khớp háng bằng tiêm cortisteroid dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân vcsdk

bước đầu đánh giá kết quả điều trị tiêm khớp háng bằng tiêm cortisteroid dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân vcsdk
... cortisteroid hướng dẫn siêu âm bệnh nhân VCSDK Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá hiệu tiêm corticoid chỗ hướng dẫn siêu âm điều trị tổn thương viêm khớp háng bệnh nhân VCSDK Đánh giá độ an toàn thủ ... siêu âm rẻ tiền linh hoạt [31],[34],[41] Trong thực không tìm thấy nghiên cứu vấn đề Vì tiến hành nghiên cứu đề tài với tên: Bước đầu đánh giá kết điều trị tiêm khớp háng tiêm cortisteroid hướng ... pháp điều trị bản: bệnh nhân biểu thể ngoại vi, thất bại với điều trị (Basdai>= với >= thuốc điều trị) Điều trị chỗ: định với viêm khớp chậu, khớp liên mỏm sau, khớp sườn cột sống, khớp ức đòn, khớp...
 • 83
 • 165
 • 0

ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ QUA ỐNG THÔNG dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm TRONG BUỒNG TIM (ICE)

ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ QUA ỐNG THÔNG dưới HƯỚNG dẫn của SIÊU âm TRONG BUỒNG TIM (ICE)
... xảy r ro g rì ủ uậ bí dù ô g l ê ĩ bằ g dụ g ụ g úp ướ g dẫ b p áp đ ều rị í ợp Hạn chế siêu âm buồng tim: Cá ặ ắ sử dụ g ro g s â ro g buồ g k vớ s â k để (s â qu ự , s â qu gự ê đò ỏ gườ bá ... 40/40 (100%) 40/40 (100%) /40 Đo kí ướ ô g l ê ĩ bằ g bó g 37/38 (97%) 37/38 (97%) 1/38 Siêu âm trình bít dù thông liê ĩ (ASD 36/37(97%) 36/37 (97%) 1/37 S â k ảo sá Dù ASO s u g 36/37 (97%) 36/37 ... â qu ự ê k ự s â ro g buồ g ũ gả ưở g í ều đế kế kí ướ lỗ ô g l ê ĩ rê s â ro g buồ g tim V Ế ẬN - Siêu âm tro g buồ g ộ kĩ uậ ó í k ả , í oà , u g ấp k đầy đủ ì ả vá l ê ĩ vớ rì ươ g ứ g xu...
 • 8
 • 40
 • 0

Nghiên cứu phương pháp Pictogram trên kết quả thực nghiệm của bệnh nhân tâm thần phân liệt

Nghiên cứu phương pháp Pictogram trên kết quả thực nghiệm của bệnh nhân tâm thần phân liệt
... tâm thần phân liệt .- 22 1.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán tâm thần phân liệt - 23 1.2.3 Đặc điểm rối loạn tâm thần bệnh nhân tâm thần phân liệt .- 24 1.3 Các phương pháp nghiên cứu tâm lý ... NHIỆM VỤ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận phương pháp luận, phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu cụ thể TLH - Nghiên cứu lý luận thực nghiệm Pictogram, lịch ... hiệu hoạt động chẩn đoán tâm lý, lựa chọn đề tài Nghiên cứu phương pháp Pictogram kết thực nghiệm bệnh nhân tâm thần phân liệt làm đề tài luận văn thạc sỹ Pictogram phương pháp A.R.Luria đưa vào...
 • 107
 • 401
 • 0

Nghiên cứu phương pháp cắt niêm mạc qua nội soi điều trị thương tổn tân sinh ở niêm mạc dạ dày

Nghiên cứu phương pháp cắt niêm mạc qua nội soi điều trị thương tổn tân sinh ở niêm mạc dạ dày
... 1.5.4.1 Phương pháp cắt políp có dùng thòng lọng qua nội soi Cắt políp dày qua nội soi giống phương pháp can thiệp xâm lấn khác, phương pháp điều trị gây tổn thương cho bệnh nhân Bác sĩ nội soi phải ... niêm mạc xung quanh Vì qua nội soi dày bác sĩ nội soi chẩn đoán cắt políp nên nội soi dày lựa chọn để điều trị políp dày Políp dày chia thành nhóm tổn thương xuất phát từ biểu mô tuyến nhóm tổn ... thời điểm nghiên cứu * Quan sát thấy phần niêm mạc tổn thương phồng to lên tổn thương di động lên cao niêm mạc bình thường xung quanh nghĩa tổn thương khu trú niêm mạc cắt qua nội soi ống mềm...
 • 114
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp an thần bằng propofolnghiên cứu phương pháp chăm sóc theo dõi dẫn lưu kehr trong phẫu thuật sỏi mậtnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng glycosid theo chất gs trong sản phẩm chiết xuất làm thuốc chữa bệnh đái tháo đường từ quả mướp đắngcâu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu và kết quảnghiên cứu phương pháp bài toán phân cụmnghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh dựanghiên cứu phương pháp quản trịnghiên cứu phương pháp tínhphương pháp lấy mẫu rau quả tươinghiên cứu phương pháp học tậpnghiên cứu phương pháp lọcnghiên cứu phương pháp tìm kiếmnghiên cứu phương pháp xác định trễ gói ip trong mạng truyền tải thế hệ mớinghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh mtsat cho khu vực việt namnghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíGIA CONG PRO 2GIA CONG PROco tay lap trinh cncCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Bài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngcác dạng bài tập số phức điển hìnhSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưngphúc lợi trong doanh nghiệpThiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1 nâng caoNhững bài làm văn tiêu biểu 11đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látHướng dẫn học và làm bài ngữ văn 11Tuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Trọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 2Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dụcHoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017The impact of perceived leadership styles on organizational commitmentHoàn thiện dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namHoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập