NGHIÊN cứu độc TÍNH bán RƯỜNG DIỄN của CAO LỎNG HVT TRÊN THỰC NGHIỆM

Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae) trên thỏ potx

Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae) trên thỏ potx
... đờng huyết thổ phục linh" (Smilax glabra) , Tạp chí Nghiên cứu Y học, Đại học Y Hà Nội, Vol 11 No 1, 37 -42 Nguyễn Ngọc Xuân, Đào Văn Phan, Nguyễn Duy Thuần (2000), Bớc đầu nghiên cứu tác dụng ... thổ phục linh (Similax glabra) chuột nhắt, Tạp chí Nghiên cứu Y học, Đại học Y Hà Nội, Vol 11, No, - Nguyễn Ngọc Xuân, Đào Văn Phan, Nguyễn Duy Thuần (2003), Đánh giá tác dụng hạ đờng huyết Thổ ... Đánh giá tác dụng hạ đờng huyết Thổ phục linh (Smilax glabra roxb, Liliaceae - SG) theo đờng uống chuột nhắt ảnh hởng test dung nạp glucose, Tạp chí Nghiên cứu Y học, Đại học Y Hà Nội Fukunaga,...
 • 5
 • 243
 • 3

Báo cáo y học: "Nghiên cứu độc tính và tác dụng hạ huyết áp của cao lỏng HHA trên thực nghiệm " ppsx

Báo cáo y học:
... cứu cho th y: cao lỏng HHA tác dụng làm giảm huyết áp động vật thực nghiệm Tác dụng chủ y u g y giãn trơn thành mạch ngoại vi trung tâm Kết luận - Cao lỏng HHA độc: thử độc cấp tính, không ... viện Quân y sở khoa học đánh giá độc tính tác dụng cao lỏng HHA, nghiên cứu đợc thực với mục tiêu: Đánh giá độc tính Phơng pháp nghiên cứu * Xác định độc tính: cấp bán trờng diễn cao lỏng HHA - Xác ... 50 (LD50) cao lỏng HHA đờng uống Tình trạng chuột thí nghiệm hầu nh không thay đổi sau uống thuốc 72 giờ, chứng tỏ cao lỏng HHA độc Kết nghiên cứu độc tính bán trờng diễn cao lỏng HHA Bảng 2:...
 • 7
 • 188
 • 4

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc Sinh Tinh Thang potx

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc Sinh Tinh Thang potx
... học, nhận thấy thay đổi Kết nghiên cứu độc tính cấp bán trờng diễn thuốc sinh tinh thang chuột thỏ thực nghiệm cho thấy thuốc độc tính cấp Với liều 12,6g/ kg thỏ, thuốc không làm biến đổi số ... hai thuốc bổ đợc sử dụng rộng rãi y học cổ truyền từ xa xa Nhng hai thuốc kết hợp với liệu thuốc "Sinh tinh thang" có gây độc thể hay không điều cần phải đợc nghiên cứu Nghiên cứu độc tính cấp thuốc ... định đợc liều chết 50% thuốc Nói cách khác, thuốc độc tính cấp dùng gấp 10 lần liều dùng lâm sàng cho ngời Nghiên cứu độc tính bán trờng diễn thuốc thỏ, thấy nhóm thỏ nhận thuốc ăn uống hoạt động...
 • 5
 • 423
 • 5

nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang thạch cam ngưu giác

nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang thạch cam ngưu giác
... Vì vậy, chóng tiến hành nghiên cứu đề tàivới mục tiêu sau: Nghiên cứu độc tính cấp độc tính bán trường diễn viên nang Thạch cam ngưu giỏc” Đánh giá tác dụng ức chế tăng tính thấm thành mạch chống ... BÀN LUẬN Các kết nghiên cứu • Các đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Độc tính cấp độc tính bán trường diễn Thạch cam ngưu giác • Hiệu ức chế tính thấm thành mạch thuốc KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ... 32 CAM NGƯU GIÁC” Trọng lượng thể chuột 32 33 3.2.2 Tiêu thụ thức ăn nước uống chuột 3 Quan sát dấu hiệu ngộ độc: Kết luận: 33 33 3.3.NGHIấN CỨU ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA VIấN NANG “THẠCH CAMNGƯU...
 • 29
 • 153
 • 2

Nghiên cứu độc tính bán cấp của dẫn xuất artemisinin gắn fluor ở động vật thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính bán cấp của dẫn xuất artemisinin gắn fluor ở động vật thực nghiệm
... xut artemisinin gn fluor 1.4.1 S lc v qui trỡnh tng hp cỏc dn cht artemisinin gn fluor 15 ầ H R Hỡnh 1.3 Cụng thc cu to ca cỏc dn cht artemisinin gn fluor tng hp cỏc dn cht artemisinin gn fluor ... Tỡnh hỡnh nghiờn cu dn xut artemisinin gn flour 11 1.4.1 S lc vờ qui trỡnh tng hp cỏc dn cht artemisinin gn fluor 11 1.4.2 c im cỏc dn cht artemisinin gn fluor v BB 134 12 PHN THC NGHIM ... nhúm trifluoromethyl (-CF3) vo Co ca dihydroartemisinin to 10-trifluoromethyl deoxoartemisinin, t ú tng hp cỏc dn cht khỏc theo s sau; H aC v/ I I ề [ 16 CF Hỡnh 1.4 S tng hp cỏc dn cht artemisinin...
 • 42
 • 148
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang
... hiệu suất, lên tới 66%[11] đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang điện pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Chấm lượng tử CdSe chọn dễ dàng tổng hợp độ rộng vùng cấm thay đổi ... nano CdSe ►Chế tạo màng TiO2 -CdSe nghiên cứu tính chất quang màng ►Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin PHẦN I: TỔNG QUAN CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CHẤM LƯỢNG TỬ Huỳnh ... IV-VI, chấm lượng tử chứa từ 100-1000 nguyên tử (hình 1.1), chẳng hạn chấm lượng tử CdS ,CdSe, ZnS, ZnSe… Hình 1.1: Cấu trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có...
 • 74
 • 272
 • 0

nghiên cứu hiệu quả kháng pseudomonas aeruginosa và staphylocous aureus của cao lô hội trên thực nghiệm

nghiên cứu hiệu quả kháng pseudomonas aeruginosa và staphylocous aureus của cao lô hội trên thực nghiệm
... 55 4.3.2 Tác dụng ức chế vi khuẩn CreamLô hội 56 4.3.3 nh hởng CreamLô hội tới trình liền vết thơng bỏng 58 4.4 Nhận xét hiệu quả, tính an toàn CreamLô hội 60 KT LUN 61 KIN NGH 63 TI LIU THAM ... bng Kt qu nghiờn cu chỳng tụi thy: S aureus chim44%; P aeruginosa3 7%; Enterobacter3%; E cloacae3%;E faecium13% Nh vy hai chng S aureus v P aeruginosa chim t l cao hn cỏc chng khỏc Kt qu ny tng t ... : Huyết áp HVQY: Hc vin Quõn y : Học viện Quân y M: Mch : Mạch P aeruginosa : Pseudomonas aeruginosa S aureus : Staphylococcus aureus SLTBV: s lng t bo viờm : Số lợng tế bào viêm T : Thõn nhit...
 • 34
 • 133
 • 0

nghiên cứu hiệu quả kháng pseudomonas aeruginosa và staphylocous aureus của cao lô hội trên thực nghiệm vết thương bỏng

nghiên cứu hiệu quả kháng pseudomonas aeruginosa và staphylocous aureus của cao lô hội trên thực nghiệm vết thương bỏng
... nng dit S .aureus v P .aeruginosa ca cao Lụ hi bng phng phỏp khuych tỏn trờn thch (invitro) v vt bng nhim S .aureus v P .aeruginosa trờn ng vt thc nghim (invivo) Kt qu th nghim khỏng khun ca cao Lụ ... s 1988, Hogan 1988) [90] Nguyn Qunh Anh (2006), Nghiờn cu hiu qu khỏng Pseudomonas aeruginosa v Staphylocous aureus ca cao Lụ hi trờn thc nghim[2] tip ni cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trc v tha k ... Polyvinyl, cht to keo n phõnMt s thuc to mng cú ngun gc t thuc nam nh cao c lỏ Sim, cao Khỏo nhm, c Nõu, cao Xoan tr [2] [7] [31] [79] Cao Xoan tr (B76) c dựng t nm 1967-1968, thuc to mng khụ, lm gim...
 • 92
 • 146
 • 0

Kết quả nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của bài thuốc thân thống trục ứ thang trên thực nghiệm

Kết quả nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của bài thuốc thân thống trục ứ thang trên thực nghiệm
... B KẾT QUẢ THỬ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA BÀI THUỐC THÂN THỐNG TRỤC I Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 1.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.1.1 Thuốc hoá chất nghiên cứu: * Thuốc nghiên cứu: Bài thuốc ... Nhận xét kết luận: Kết nghiên cứu độc tính bán trường diễn thuốc Thân thống trục thang cho thấy: Trên hai lô thỏ, lô trị uống Thân thống trục liều 7g/kg/ngày lô trị uống Thân thống trục liều ... A KẾT QUẢ THỬ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC THÂN THỐNG TRỤC THANG I Nguyên liệu, đối tượng phương pháp nghiên cứu 1.1 Nguyên liệu đối tượng nghiên cứu 1.1.1 Nguyên liệu nghiên cứu Bài thuốc...
 • 27
 • 598
 • 2

Báo cáo y học: "NGHIÊN CứU ĐộC TíNH CấP Và TáC DụNG TĂNG LựC CủA VIÊN NANG MềM SÂM NGọC LINH TRÊN ĐộNG VậT THựC NGHIệM" pot

Báo cáo y học:
... viên nang mềm sâm Ngọc linh lô dùng viên nang mềm alka, khác biệt ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Viên nang mềm sâm Ngọc Linh thể rõ tác dụng tăng lực sau uống thuốc ng y Tác dụng tơng đơng với viên ... Nghiên cứu độc tính cấp viên nang mềm sâm Ngọc Linh: Theo phơng pháp Abrhams W B Turner A, quy định Tổ chức Y tế Thế giới Bộ Y tế Việt Nam nghiên cứu tính an toàn hiệu lực thuốc y học cổ truyền ... có tác dụng dợc lý rõ g/50 kg TLCT hay 0,02 g/kg TLCT mức liều dùng cho nghiên cứu độc tính cấp cao gấp 104 lần Điều cho th y viên nang mềm sâm Ngọc Linh có độ an toàn cao Kết nghiên cứu tác dụng...
 • 5
 • 364
 • 4

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạn

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạn
... Nghiên cứu độc tính cấp tác dụng điều trị thuốc Tế sinh thận khí hoàn gia vị bệnh nhân đái tháo đường biến chứng suy thận mạn với mục tiêu: Thử độc tính cấp thuốc Tế sinh thận khí hoàn gia vị ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LÊ VĂN THƯ NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA BÀI THUỐC TẾ SINH THẬN KHÍ HOÀN GIA VỊ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ BIẾN ... QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA BÀI THUỐC TẾ SINH THẬN KHÍ HOÀN TRÊN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG .55 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng 55 4.2.2 Ảnh hưởng thuốc Tế sinh thận khí hoàn lên kết điều trị bệnh thận đái tháo...
 • 96
 • 301
 • 1

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm – mô hình nội sinh

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm – mô hình nội sinh
... Nghiên cứu độc tính cấp tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu thuốc BBT thực nghiệm hình nội sinh thực với mục tiêu: Nghiên cứu độc tính cấp thuốc BBT thực nghiệm Đánh giá tác dụng điều chỉnh ... NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA BÀI THUỐC BBT TRÊN THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH NỘI SINH Chủ nhiệm đề tài: ... số hình dược lý thực nghiệm gây tăng cholesterol máu để nghiên cứu thuốc điều trị loạn lipid máu 24 Để nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn lipid máu, trước hết phải gây hình tăng lipid máu...
 • 45
 • 369
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạnnghiên cứu độc tính của hai quần thể rầy nâu ở hà nội và tiền giangyếu tố cần xác đònh khi nghiên cứu độc tính của một chấtphương pháp nghiên cứu ước tính trữ lượng carbon của rừngnghiên cứu nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huếnghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc tính hoá sinh dược của một số phân đoạn dịch chiết từ quả bí đao benincasa hispida cognnghiên cứu và tính toán phần điện cho nhà máy nhiệt điện uông bí 2 công suất 300mwkhảo sát độc tính bán trường diễn 2 4 6 7nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của cà gai leosố lượng nghiên cứu độc tính cấp 60 connghiên cứu độc tính bất thường 5 conphương pháp nghiên cứu độc tính cấpphương pháp nghiên cứu độc tính bất thườngnghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiHoạt động thương mại – truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sởBài thuyết trình virusKỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcGiáo án điện tử Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiênHình thức nộp thuế qua mạng đối với các chủ kinh doanh facebookPhân loại sản phẩmQUANG BÁO GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH DÙNG 8051NHẬN DẠNG BAR CODETÊN ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA BLUETOOTH DÙNG PICTÌM HIỂU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾPProject ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCSNghiên cứu phát triển xúc tác hoạt hóa h2o2 nhằm xử lý chất màu trong nước thải dệt nhuộm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập