Đánh giá chức năng thất trái ở bệnh nhân ung thư trước và sau điều trị bằng anthracyclin

đánh giá chức năng thất phải bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn

đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn
... biến chứng suy thất phải tỷ lệ mắc quan trọng có liên quan với sửa chữa tứ chứng Fallot  Chính vậy, tiến hành đánh giá chức thất phải bệnh nhân sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn T4F  SƠ LƯỢC TỨ ... Mục đích: Đánh giá chức tâm thu thất phải nghiên cứu mối tương quan biến đổi chức tâm thu thất phải với chức tâm thu thất trái bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn siêu ... LƯỢC TỨ CHỨNG FALLOT Hình ảnh giải phẫu thất (P) PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN       Phẫu thuật sửa chữa toàn phần qua đường mở thất phải Các phương pháp mở rộng đường thoát thất phải Làm...
 • 44
 • 86
 • 0

đánh giá chức năng thất phải bệnh nhân hẹp van hai lá bằng siêu âm dopler mô cơ tim

đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng siêu âm dopler mô cơ tim
... chức thất phải siêu âm liên quan đến vị trí, hình dạng vận động khác biệt thất phải so với thất trái  nước ta, có nghiên cứu chức thất phải bệnh nhân HHL siêu âm tim MỤC TIÊU 1 .Đánh giá chức ... 1 .Đánh giá chức thất phải bệnh nhân hẹp van hai Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến chức thất phải bệnh nhân hẹp hai TỔNG QUAN Vài nét bệnh HHL 1.1 Nguyên nhân: đa số thấp tim 1.2.Sinh lý bệnh HHL Khi ... phản ánh chức tâm trương TP TỔNG QUAN - Chỉ số Tei thất phải: (a’-b’)/b’  Siêu âm Speckle tracking  Siêu âm D TỔNG QUAN Một số nghiên cứu đánh giá chức thất phải siêu âm Doppler tim -Yelda...
 • 40
 • 238
 • 0

Đánh giá chức năng thất trái những bệnh nhân suy tim do nhồi máu cơ tim trước sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc

Đánh giá chức năng thất trái ở những bệnh nhân suy tim do nhồi máu cơ tim trước và sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc
... bệnh nhân suy tim nhồi máu tim trước sau điều trị phối hợp tế bào gốc 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nhồi máu tim vấn đề suy tim sau nhồi máu tim 1.1.1 Dịch tễ học bệnh 1.1.1.1 Trên giới NMCT bệnh phổ ... để đánh giá chức tâm trương thất trái + Chỉ số chức tim (Tei-index) đánh giá chức thất trái tâm thu tâm trương 34 Hình 2.4 Siêu õm Doppler tim đánh giá sau tiêm tế bào gốc d Đánh giá chức thất ... tiêm tế bào gốc lại động mạch vành bệnh nhân 37 ± 20 phút (25 - 61 phút) - Tất bệnh nhân chụp buồng thất trái để đánh giá chức thất trái trước ghép tế bào gốc - Cả bệnh nhân tiêm 10 ml thể tích tế...
 • 82
 • 271
 • 0

đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim

đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim
... Tuổi Giới Chỉ số BMI Tính chất tổn thương địa động mạch vành NMCT Đái tháo đường Chức thất trái Yếu tố gia sau can thiệp đình Tăng huyết áp Rối loạn mỡ máu Hút thuốc Nghiện rượu BNH N NGHIấN ... tiờu nghiờn cu 4.1 S bin i CNTT sau can thip t stent MV Bn lun v CNTT trc can thip, sau can thip cỏc thi im sau 24h v sau thỏng, t ú bn v mc bin i CNTT can thip t stent MV, t l ci thin, so sỏnh ... NMCT ti Vin tim mch Vit Nam trc v sau can thip t stent ng mch vnh v sau thỏng Kho sỏt cỏc yu t nh hng ti s bin i chc nng tht trỏi ca bnh nhõn NMCT sau can thip t stent ng mch vnh 3 Chng Tng quan...
 • 45
 • 540
 • 6

KÍCH THƯỚC CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN docx

KÍCH THƯỚC VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN docx
... bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bước vào điều trị thay thận Vì lý này, tiến hành nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm kích thước chức thất trái siêu âm tim bệnh nhân suy thận mạn ... trúc chức thất trái Phì đại thất trái gặp 110 bệnh nhân (91,7%, khoảng tin cậy 95% 86,8-96,6%), bệnh nhân bị tái cấu trúc tim đồng tâm (5%) Chỉ có bệnh nhân không bị phì đại thất trái Dãn thất trái ... 71 bệnh nhân (59,2%), tất 71 bệnh nhân có kèm phì đại thất trái Như số bệnh nhân phì đại thất trái đơn 39 (32,5%) Giảm chức tâm thu gặp 15 bệnh nhân (12,5%), rối loạn chức tâm trương gặp 59 bệnh...
 • 17
 • 444
 • 8

Báo cáo y học: "Nghiên cứu chức năng thất trái bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống bán cấp tính bằng chỉ số Tei" doc

Báo cáo y học:
... Nghiên cứu cho th y số Tei thông số phát suy chức tâm trương sớm, tương tự báo cáo số Tei nhiều nghiên cứu bệnh tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tim phì đại, bệnh xơ cứng bì Chỉ số Tei ... giảm nguyên chức thất trái nhân g y tử vong BN [3, 5] Các nghiên cứu gọi số Tei) Các mô bệnh cho th y tỷ lệ nghiên cứu cho th y viêm tim BN số tăng lên BN LBĐHT 40 - 70%, có suy chức thất nhiên ... Chỉ số Tei tăng có tương quan chặt với kéo dài thời gian đẳng tích rút ngắn thời gian tống máu Chỉ số Tei thông số ứng dụng để phát sớm suy chức thất trái BN LBĐHT * Từ khoá: Bệnh lupus ban đỏ...
 • 22
 • 234
 • 0

Hình thái chức năng thất trái bệnh nhân đái tháo đường TYP2 có tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường TYP2 có tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên, chia nhóm gồm : + Nhóm 1: 80 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đƣờng typ không tăng huyết áp + Nhóm 2: Gồm 80 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đƣờng typ tăng huyết áp ... nghiên cứu bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xác định đái tháo đƣờng typ 2, bao gồm bệnh nhân đái tháo đƣờng typ không kèm tăng huyết áp bệnh nhân đái tháo đƣờng typ kèm tăng huyết áp * Chẩn đoán bệnh ĐTĐ ... sau: Đánh giá hình thái chức thất trái bệnh nhân đái tháo đƣờng typ tăng huyết áp Phân tích mối tƣơng quan chức thất trái với số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân Số hóa Trung tâm Học...
 • 100
 • 203
 • 1

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ NT-proBNP huyết tương với biến đổi hình thái chức năng thất trái bệnh nhân đái tháo đường type 2

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ NT-proBNP huyết tương với biến đổi hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
... Nghiên cứu liên quan nồng độ NT-proBNP huyết tương với biến đổi hình thái chức thất trái bệnh nhân đái tháo đường type 2 Đề tài nhằm mục tiêu sau : Đánh giá nồng độ NT- proBNP huyết tương, hình ... độ NT- proBNP huyết tương, hình thái chức thất trái bệnh nhân đái tháo đường type 2 Nghiên cứu liên quan nồng độ NT-proBNP huyết tương với hình thái, chức thất trái tình trạng suy tim theo tiêu ... NGHIÊN CỨU 3.1 NỒNG ĐỘ NT – proBNP HUYẾT TƯƠNG, HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 3.1.1 Nồng độ NT-proBNP huyết tương phân bố theo tuổi giới tính Bảng 3.1 Mẫu nghiên...
 • 116
 • 487
 • 3

nồng độ nt probnp huyết thanh rối loạn chức năng thất trái bệnh nhân đái tháo đường type 2 không tăng huyết áp

nồng độ nt probnp huyết thanh và rối loạn chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 không tăng huyết áp
... 0,001 Không có (n = 63 ) 47,65 ± 35,37 48,93 ± 34,45 48,44 ± 34,53 Độ I ( 23 9,36 29 7,36 ± 28 0,79 ± 24 1,67 =35) ±150,09 27 0, 72 Độ II ( = P â độ 130 ,2 294 ,2 ± 65,5 26 1,4 ± 92, 72 < 0,001 5) Độ III ... 0,015873 124 0,96 825 4 1,96 825 4 0,96 825 4 125 ,5 0,984 127 1,984 127 0,984 127 1393 1 N ậ xé Ứ g vớ ỗ đ ể ắ ủ g độ N -proBNP , ú g ó độ y độ đặ u ươ g ứ g đ ể ắ ố ưu ủ g độ N – proBNP 125 ,5 ( pg ... (pg/ l vớ p < 0,001 Nồ g độ N -proBNP ó RLCN r độ I, II III lầ lượ 80,79 ± 24 1,67; 26 1,4 ± 92, 72 599,4 ( pg/ml ) NT- proBNP ó RLCN r độ II ấp độ I bắ đầu qu độ III ì ă g rở l Đ ều ày ó ể lý g ả...
 • 13
 • 98
 • 0

sử dụng chỉ số chức năng thất trái tei index chỉ số cơ thất trái độ dày thành tương đối để khảo sát hình thái chức năng thất trái bệnh nhân đái tháo đường typ 2

sử dụng chỉ số chức năng thất trái tei index chỉ số cơ thất trái và độ dày thành tương đối để khảo sát hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... 1.4 Chỉ số TEI 1 .2 0.8 0.6 0.4 y = 0.0647x + 0.1847 R2 = 0.43 02 0 .2 0 10 12 14 HbA1C B ểu đồ ươ g qu g ữ HbA1C ỉ số EI 14 LVMI (g/m2) 12 10 y = 0.0 322 x + 3.9471 R2 = 0.1383 0 50 100 150 20 0 ... số s â ỉ số EI, ỉ số k ố ấ rá độ dày ấ ươ g đố b â đá áo đườ g yp ì ố l ê qu g ữ ỉ số EI, ỉ số k ố ấ rá độ dày ươ g đố vớ HbA1C .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN Ứ 2. 1 Đối tượng nghiên cứu 2. 1.1 Tiêu ... sử dụ g ộ rộ g rã rê ự lâ sà g ữ g sở đ ều rị ú g ô ự đề Sử dụ g ỉ số ứ ă g ấ rá ( ỉ số EI , ỉ số k ố ấ rá độ dày ươ g đố để k ảo sá ì ứ ă g ấ rá b â đá áo đườ g yp ” vớ ụ K ảo sá ộ số ô g số...
 • 6
 • 72
 • 0

nghiên cứu hình thái chức năng thất trái bệnh nhân tăng huyết áp người lớn tại bệnh viện đa khoa khu vực bồng sơn bình định

nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp người lớn tại bệnh viện đa khoa khu vực bồng sơn bình định
... g ởb â đá áo đườ g ó ă g uyế áp â u, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học – Hội nghị Nội tiết đái tháo đường iền Trung mở rộng lần thứ 4, Hội Nội tiết đái tháo đường Việt Nam-Hội Nội khoa Bình Định, ... uyế áp (Ko HA vớ uổ ru g bì ± 16 Có kế s u 3.1 Đặc điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu Bả g 3.1 P â bố g Nhóm g ỷl N ó b ỷl Nam 16 32% 39 39% Nữ 34 68% 61 61% ổ g 50 100% 100 100% 3.2 ết nghiên cứu ... ă g uyế áp, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học – Hội nghị Nội tiết đái tháo đường iền Trung mở rộng lần thứ 4, Hội Nội tiết đái tháo đường Việt Nam-Hội Nội khoa Bình Định, tr 128-134 10 Nguyễ...
 • 8
 • 65
 • 0

thay đổi chức năng thất trái bệnh nhân rối loạn dung nạp glucose đái tháo đường týp p2

thay đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân rối loạn dung nạp glucose và đái tháo đường týp p2
... CỨU VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI NHỮNG BỆNH NHÂN RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước Trên giới có nhiều nghiên cứu hình thái chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ ... phát rối loạn lipid máu bệnh nhân ĐTĐ týp RLDNG điều trị tích cực điều quan trọng cần thiết 4.2 BIẾN ĐỔI CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP VÀ RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE ... týp rối loạn dung nạp glucose 4.2.4.1 Mối liên quan với tăng huyết áp • Mối liên quan tăng huyết áp với hình thái thất trái bệnh nhân đái tháo đường týp rối loạn dung nạp glucose Tăng huyết áp bệnh...
 • 71
 • 104
 • 0

ĐÁNH GIÁ THAY đổi ENZYM GAN, BILIRUBIN BỆNH NHÂN ĐỒNG NHIỄM HIV HCV SAU điều TRỊ BẰNG d4t 3TC NVP HOẶC d4t 3TC èv

ĐÁNH GIÁ THAY đổi ENZYM GAN, BILIRUBIN ở BỆNH NHÂN ĐỒNG NHIỄM HIV HCV SAU điều TRỊ BẰNG d4t 3TC NVP HOẶC d4t 3TC èv
... nh nhân đ ng nhi m HIV HCV, enzym gan tăng, u tr phác đ d4T/ 3TC/ EFV B ng Thay đ i enzym ALT, AST sau u tr nhóm 1a Th i gian Trư c u tr Sau tu n Sau tháng Sau tháng Sau tháng Sau 12 tháng Sau ... nhóm Thay đ i enzym gan, Bilirubin không đ ng nhi m HCV enzym gan bình thư ng, u tr phác đ d4T/ 3TC/ NVP B ng Thay đ i ALT AST sau u tr nhóm 2b GGT tăng Trư c u tr Sau tu n Sau tháng Sau tháng Sau ... sau 6, 12 24 tháng, cao so v i trư c u tr , s khác bi t có ý nghĩa th ng kê (p < 0,01) Thay đ i enzym gan, Bilirubin nhóm đ ng nhi m HCV, enzym gan bình thư ng, u tr phác đ d4T/ 3TC/ NVP B ng Thay...
 • 5
 • 57
 • 0

nghiên cứu đặc điểm đông máu bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhânung bướu bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm đông máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân – ung bướu bệnh viện bạch mai
... mt phừn thy, mt th y ca gan Phng phỏp ny ch yu c tin hnh khi u cũn nh, khu trỳ v tt nht l ung th biu mụ t bo gan trờn gan lnh Nu phu thut trờn gan x, nguy c chy mỏu rt cao chc nng gan ú km 11 ... gi Gan Cú 0,75 Albumin zymogen 24 gi Gan Cú 1,2 , Globulin zymogen 40 gi Gan Cú 0,4 globulin zymogen 48- 52 Gi Gan Cú 2,5 2globulin 0,3 fast globulin Chuyn 3-5 ngy Gan amydase 48- 52 zymogen ... t túm tt theo s sau: Bệnh nhân ung th gan Chẩn đoán xác định Xét nghiệm đông máu (I) Sau hoá trị liệu đợt Xét nghiệm đông máu (II) Sau hoá trị liệu đợt Xét nghiệm đông máu (III) So sánh kết...
 • 78
 • 303
 • 0

nghiên cứu đặc điểm đông máu bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm đông máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu bệnh viện bạch mai
... thy, mt th y ca gan Phng phỏp ny ch yu c tin hnh khi u cũn nh, khu trỳ v tt nht l ung th biu mụ t bo gan trờn gan lnh Nu phu thut trờn gan x, nguy c chy mỏu rt cao chc nng gan ú km Ngoi nguy ... ng yu t globulin zymogen 1236 gi 4- gi Gan Gan Khụng Cú ...
 • 50
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân – ung bướu bệnh viện bạch maiđánh giá chức năng thất trái chức năng tâm thusự thay đổi ngưỡng đau của bệnh nhân viêm quanh khớp vai trước và sau điều trị bằng điện châm các huyệtđánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật bobathlê thị huyền trang lê thị tuyết lan 2007 thay đổi chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính sau 6 tháng điều trị theo gold y học tp hồ chí minh 11 1đánh giá nổng độ ebvdna trong huyết tương bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn iiiii trước và sau điều trịnghiên cứu sự biểu lộ của egfr her2 và mối liên quan với lâm sàng nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dàyquy trình đánh giá tương đương sinh học của thuốc tác dụng kéo dài và hệ điều trị qua dachẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênchẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ươngxác định đột biến trên gen kras ở bệnh nhân ung thư đại trực tràngxác định đột biến gen kras ở bệnh nhân ung thư đại truwuc tràng ở việt namluận văn thạc sĩ kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám bệnh viện lão khoa trung ươngphân tìch đột biến mất đoạn 4977 bp của dna ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràngMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12Các kỹ thuật cầm máu cơ bảnlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaThay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngĐơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungGiải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noiĐặc điểm của người xem phim truyền hình ở đà nẵng (file spss .sav)GIỌNG điệu tản văn NGUYỄN NGỌC tưCHI TIẾT NGHỆ THUẬT và cảm NHẬN CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNGMẫu đề cương LVTS giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ở cơ sởMau decuong LV ths (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập