Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc - Mục lục sách

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc - Mục lục sách

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc - Mục lục sách
... tra mục lục sách Tiếng Việt lớp - HS tra trình bày tập 1, tra tuần từ cột trở Củng cố – Dặn dò (2 ) - Khi có sách tay, em mở xem phần mục lục ghi cuối đầu sách để biết sách viết gì, có mục sách ... Dũng - Mục lục sách dùng để làm gì? - Cho biết sách viết gì, có phần nào, trang bắt đầu phần trang Từ ta nhanh chóng tìm mục cần đọc - Tập tra số mục lục sách khác - Hoạt động nhóm (đôi) - Thầy ... truyện mục lục  Phương pháp: Phân tích, luyện tập * ĐDDH: Bảng phụ - HS đọc – lớp đọc thầm - Tên truyện, số thứ tự trang - Cỏ nội, truyện Phùng Quán - Nêu từ khó phát âm? vắng - Nêu từ khó hiểu? -...
 • 5
 • 53
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc
... tìm hiểu qua tập đọc hôm Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - Luyện đọc lớp  Mục tiêu: Đọc từ khó  Phương pháp: Phân tích, luyện tập * ĐDDH:Bảng phụ: từ khó - Thầy đọc mẫu tồn ... 3: - Khi biết cô giáo cho viết bút mực, Mai nghĩ nói nào? - Tại cô giáo lòng với ý kiến Mai?  Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm (đoạn 4, 5)  Mục tiêu: HS đọc diễn cảm (đoạn 4, 5) quên bút - Mai ... miễn phí em viết - Luyện đọc Củng cố – Dặn dò (2 ) - Mỗi HS đọc câu liên tục - Thầy tổ chức cho nhóm HS thi đua đến hết - Chuẩn bị: Tiết - HS đại diện lên thi đọc - Lớp đọc đồng Tiết: CHIẾC BÚT...
 • 6
 • 28
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết 2
... 3 : Tiếp ẩu ! Đ4 : lại - GV nhắc HS đọc kiểu câu, ngắt nghỉ * Đọc đoạn nhóm + HS đọc theo nhóm đôi - Nhận xét bạn đọc nhóm - HS tiếp nối đọc đoạn - Nhận xét bạn đọc - HS đọc toàn + HS đọc ... HS đọc thành tiếng đoạn * Thi đọc nhóm - Bn việc giúp đỡ bạn Hoàng, bạn dùng dấu chấm câu nên viết câu văn kì quặc HD HS tìm hiểu + HS đọc thành tiếng đoạn lại - Các chữ dấu câu họp bàn việc ... dấu chấm yêu cầu Hoàng ? đọc lại câu văn Hoàng định chấm câu + HS đọc yêu cầu - HS chia thành nhóm nhỏ, trao đổi tìm - Cuộc họp đề cách giúp bạn câu thể diễn Hoàng? biến họp - Đại diện nhóm lên...
 • 2
 • 52
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 2
... động lính nhỏ? Ai người dũng cảm truyện này? Vì sao? - GV hỏi: Các em có dám dũng cảm nhận lỗi sửa lỗi bạn nhỏ không? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời người ... nghĩa bài: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi sửa lỗi Người dám nhận lỗi sửa lỗi người dũng cảm - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi 2, ... Vì đoán bà mơ vậy? B Dạy mới: a Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS luyện đọc: Luyện đọc...
 • 3
 • 30
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết
... - Đọc tiếng, từ khó Biết ngắt nghỉ - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS luyện đọc: Luyện đọc câu Chú ý luyện đọc từ khó câu .Luyện đọc đoạn trước lớp .Luyện đọc đoạn nhóm .1HS đọc Hoạt động ... - Đọc trôi chảy toàn Phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật - GV hướng dẫn HS đọc phân vai - HS luyện đọc phân vai theo nhóm - HS thi đọc trước lớp C Củng cố, dặn dò: - Đọc lại chuẩn bị Bài tập ... HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn đoạn lại, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc yêu cầu câu hỏi 4, thảo luận nhóm trình bày trước lớp Hoạt động 3: Luyện đọc...
 • 2
 • 130
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm
... lớp đọc thầm đoạn - Chú nói hèn, bước phía vườn trường - Mọi người sững nhìn chú, bước nhanh theo nhơ bước theo người huy dũng cảm - Chú lính chui qua lỗ hổng chân hàng rào lại người lính dũng cảm ... lên " nghe thầy giáo hỏi ? - Phản ứng lính nghe lệnh " ! " viên tướng ? - Thái độ bạn trước hành động lính nhỏ ? - Ai người lính dũng cảm chuyện này? Vì ? - Các em có dám dũng cảm nhận lỗi sửa ... chuyện không ? Luyện đọc lại - GV đọc mẫu đoạn - HD HS đọc đúng, đọc hay - Hàng rào đổ Tướng sĩ ngã dè lên luống hoa mười giờ, hàng rào đè lên lính nhỏ - Thầy mong HS lớp dũng cảm nhận khuyết điểm...
 • 2
 • 124
 • 0

Giáo án tiếng việt 2 tuần 8 bài tập đọc đôi giày

Giáo án tiếng việt 2 tuần 8 bài tập đọc  đôi giày
... cậu đáng cười nào? giày Phải đổi lại cho dễ - Em nói để giúp cậu bé chọn chịu - Đôi thấp giày đôi cao - Cậu cậu xỏ nhầm giày, nên giày nhà  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm + phân vai không đôi ... đáng cười Xỏ nhầm giày lại đổ chân, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đoạn 2, 3: đường - Vì cậu bé chạy nhà đổi giày - HS đọc đoạn 2, - Cậu bé nghĩ ngắm giày nhà? - Thầy giáo ... chưa làm tập, thái độ thầy giáo nào? - Vì thầy giáo có thái độ thế? - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Tuần này, em đọc câu chuyện vui “Đổi giày nói cậu bé ngộ Vậy cậu bé ngộ ta đọc hôm Phát...
 • 5
 • 92
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc gà trống và cáo

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc  gà trống và cáo
... luyện đọc từ - hs đọc toàn khó, giải nghĩa từ - Hs nối tiếp đọc khổ thơ trước lớp - Hs luyện đọc theo cặp - Gv đọc mẫu - hs đọc c.Tìm hiểu bài: - trống đứng đâu? Cáo đứng đâu? - Cáo làm để dụ ... 1 .Bài cũ: 5 - Gọi hs đọc " Những hạt thóc giống" - hs đọc nêu ý nghĩa - Gv nhận xét, cho điểm 2 .Bài mới: 30’ a.Giới thiệu bài- ghi đầu - Hs theo dừi b.Hướng dẫn luyện đọc - Tổ chức cho hs đọc bài, ... dụ trống xuống đất? - đậu cành, cáo đứng đất - Báo cho tin mới: từ muôn loài - Tin tức cáo thông báo thật hay bịa đặt? kết thân - Vì trống không nghe lời cáo? - Lời bịa đạt - tung...
 • 3
 • 270
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc những hạt thóc giống

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài tập đọc  những hạt thóc giống
... - Đọc đoạn + Bệ hạ, sững sờ, dõng dạc… H: Đọc toàn (1H) H: Nối tiếp đọc đoạn (2H) G: Theo dõi, ghi bảng từ H đọc sai H: Luyện phát âm (CN) G: Kết hợp giảng số từ - Đọc H: Đọc toàn (2H) ... sợ bị phạt *Đại ý: Ca ngợi bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói G: Tóm tắt ND ghi bảng lên thật H: Nhắc lại đại ý( em) c-Luyện đọc diễn cảm H: Nối tiếp đọc đoạn (1H) G: Hướng dẫn luyện đọc diễn ... đọc diễn cảm theo cách phân vai G: Đọc mẫu H: Luyện đọc theo nhóm Thi đọc trước lớp (2H) H+G: Nhận xét, ghi điểm, bình chọn 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Đọc lại ghi nhớ (2H) - “Gà trống Cáo”...
 • 3
 • 85
 • 0

Giáo án tiếng việt 2 tuần 28 bài tập đọc bạn có biết

Giáo án tiếng việt 2 tuần 28 bài tập đọc  bạn có biết
... 2 Bài cũ (3’) Kho báu - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội dung Kho báu - HS đọc nối tiếp, HS đọc Sau trả lời câu hỏi 1, 2, - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Giới thiệu mục Bạn biết ... Chuyên mục nhiều điều lạ hấp dẫn Bài học hôm biết số điều lạ giới lồi - Theo dõi, quan sát Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần - Theo dõi đọc thầm ... HS đọc câu hỏi - Phát giấy vàbút cho nhóm - Chú ý hướng HS vào cối xung quanh ta - Gọi đại diện nhóm trình bày - Bình chọn nhóm tin hay - Đọc mục Bạn biết tác dụng gì? - Tìm số mục Bạn...
 • 5
 • 198
 • 0

Giáo án tiếng việt 2 tuần 28 bài tập đọc bạn có biết2

Giáo án tiếng việt 2 tuần 28 bài tập đọc  bạn có biết2
... dấu câu thích hợp - H nhóm TB kết -T t/c cho H đọc Bạn biết” (8-10) 2. Củng cố dặn dò: (1) -Nhận xét - dặn dò - 3-4HS đọc ngắt nghỉ -H luyện đọc trả lời câu hỏi SGK ... *HĐ3:Ôn TĐ Bạn biết” -T huy động kết quả, chữa câu ? -T chốt -Làm vào VBT Bài 3; Ngắt đoạn văn sau thành câu -2- 3 HS đọc -T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y) - H thảo...
 • 2
 • 46
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết 3
... dấu chấm câu phải đọc lại câu văn lần tước Hoàng chấm câu Giao việc cho người ? Anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đcọ lại câu văn lần trước Hoàng định chấm câu Phân vai đọc Luyện đọc lại Củng cố:...
 • 2
 • 55
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết 4
... Tranh vẽ chữ dấu câu - Theo em, chữ viết có biết họp không ? Nếu có họp bàn nội dung ? - HS phát biểu ý kiến theo suy nghĩ riêng em - Giới thiệu : tập đọc hôm giúp em tham gia vào họp chữ viết Nội ... đọc hôm giúp em tham gia vào họp chữ viết Nội dung họp ? Chúng ta tìm hiểu Cuộc họp chữ viết Hoạt động : Luyện đọc ( 15 )  Mục tiêu : - HS đọc từ khó nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dấu câu ... GV gọi HS đọc lại trước lớp - Yêu cầu HS đọc lại đoạn hỏi : chữ dấu câu họp bàn việc ? - Yêu cầu HS đọc tiếp đoạn lại hỏi : Cuộc họp đề cách để giúp bạn Hồng ? - GV : Đây chuyện vui viết theo...
 • 7
 • 50
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết 5
... lượt * Đọc toàn bài: GV hướng dẫn - HS đọc c Hướng dẫn tìm hiều bài: 10-12’ - HS đọc thầm đoạn trả lời câu 1: Các chữ dấu câu họp bàn việc ? - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu 2: Cuộc họp đề cách ... Đoạn 3: - Lời Dấu Chấm: rõ ràng, rành mạch Lời đám đông: chê bai, phàn nàn - GV hướng dẫn đọc - đọc mẫu - HS luyện đọc 3, em Đoạn 4: - Lời Bác Chữ A: dứt khoát - GV đọc mẫu - HS luyện đọc * Đọc ... Hoàng? - HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi 3: Những câu thể diễn biến họp? Chốt: đặt dấu câu sai làm lệch lạc nội dung,khiến câu đoạn văn buồn cười d Luyện đọc diễn cảm: 5- 7’ - GV hướng dẫn, đọc mẫu...
 • 2
 • 39
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc cuộc họp của chữ viết 6

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  cuộc họp của chữ viết 6
... Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv mời Hs đọc thành tiếng trả lời câu hỏi: Bàn việc giúp đỡ bạn Hồng + Các chữ dấu câu họp bàn chuyện gì? Bạn dùng dấu chấm câu - Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn lại + Cuộc ... 2: Từ Có tiếng xì xào …… Trên trán lấm mồ hôi Đoạn 3: Từ Tiếng cười rộ lên …… Aåu ! Đoạn 4: Còn lại • Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ - Gv mời Hs đọc câu - Gv mời Hs đọc đoạn ... bạn đọc đúng, đọc hay Tổng kết – dặn dò - Về luyện đọc thêm nhà - Chuẩn bị :Bài tập làm văn - Nhận xét cũ PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi Bốn Hs đọc lại truyện Hai nhóm thi đua đọc hai đoạn văn...
 • 4
 • 77
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng viet 4 tuan 5bài giang tieng viet 2 tuần 19 bài tập hoa pviết chữgiáo án tiếng việt lớp 3 tên bài dạy ôn tập giữa học kì hai tiết 5 ppsgiáo án tiếng việt 4 tuần 2giáo án tiếng việt 4 tuần 21giáo án tiếng việt 4 tuần 20giáo án tiếng việt 4 tuần 19giao an tieng viet 3 tuan 11giao an tieng viet 3 tuan 25giao an tieng viet 3 tuan 28giao an tieng viet 2 soan theo vnengiáo án tiếng việt lớp 1 từ bài 20 60giao an tieng viet 2 ca namgiao an tieng viet lop2 tuan 7giáo án tiếng việt lớp 1 từ bài 45Thương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlinetim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triThiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.GIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISluan van nghien cuu song hai he thong ESPBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiếtHỆ THỐNG lọc SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG FCChương IV lớp 11skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựcĐề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nanocông nghệ nanoĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập