Đáp án HSG toán casio lớp 7 2015 2016

Đề thi HSG toán casio lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi HSG toán casio lớp 7 năm 2015 - 2016
... x = 0,9 876 54321 y = 0,12345 678 9 Câu 2: Tìm UCLN, BCNN a = 170 586104 b = 1 574 64096 y 1+ + 4+ y 3+ =2 5+ Câu 3: Tìm y (viết dạng phân số tối giản) biết: Câu 4: Tìm dư phép chia 1531 cho 2016 Câu ... Nga có 58 000 000đ muốn gửi vào ngân hàng để 70 021 000đ Hỏi bà Nga phải gửi tiết kiệm với lãi xuất 0 ,7% /tháng? Câu 9: Tìm ba chữ số cuối bên phải số 73 411 Câu 10: Một số tự nhiên có chữ số, biết ... 5: Tìm số thập phân thứ 2016 chia 53 Câu 6: Số đo ba góc A, B, C tam giác ABC tỉ lệ với 6; 9; 11 CH vuông góc với AB (H AB) Tính số đo góc ACH (làm tròn đến phút) Câu 7: Tính giá trị biểu thức...
 • 2
 • 1,473
 • 10

Đề thi và đáp án HSG toàn diện lớp 5

Đề thi và đáp án HSG toàn diện lớp 5
... dãy tính: 754 x 75 - 2262 x 25 + 456 8 là: A 456 8 B 54 68 C 54 86 D 8 654 Câu 3: Số tự nhiên n thoả mãn 20 05 x 2006 - < 2004 x 2006 + n < 2006 x 2006 - 20 05 Vậy n có giá trị là: A 2004 B 20 05 C 2006 ... Ngày toàn quốc kháng chiến - 07 /5/ 1 954 Câu 2: ý b Câu 3: ý nghĩa kiện 30/4/19 75 Học sinh nêu đợc hai ý lớn: - Là trận đánh mang tầm lịch sử vĩ đại, đánh tan quyền Mỹ - Nguỵ, giải phóng hoàn toàn ... thuật: Câu 1: Đánh dấu vào ô trống thứ Câu 2: Đánh dấu vào ô trống thứ Câu 3: Đánh dấu vào ô trống thứ 4- Âm nhạc: Câu 1: Khoanh tròn vào ý b Hàn Ngọc Bích Câu 2: Khoanh tròn vào ý c Hãy giữ...
 • 13
 • 1,199
 • 30

Đề thi và đáp án HSG toàn diện lớp 4

Đề thi và đáp án HSG toàn diện lớp 4
... Giá trị biểu thức : 65 x 48 - 60 x 48 + 60 x 42 - 55 x 42 + 55 x 36 -50x36+50x 34- 45 x 34 + 45 x 30 - 40 x 30 + 40 x 10 - 35 x 10 : A 200 B 500 C 1000 D 2000 Câu3: Để đánh truyện dày 250 trang ... tiếp có tất ngày? A, 241 1ngày B, 146 1 ngày C, 141 0 ngày D, 365 ngày Câu 7: Hai số có tổng 182 ,biết xoá chữ số bên trái số lớn đợc số bé Tìm số bé A, 40 B, 141 C, 41 D, 140 Câu 8: Trung bình ... phối hợp đồng đội d Cả đáp án Câu3: Em nêu cách thực động tác quay sau Đáp án lớp I tiếng việt: Phần I: Khoanh tròn vào chữ sau: Câu1: a Câu2: a ;c ;e ;h Câu3: a Câu4: c ;d ;e Câu5: b Câu6:...
 • 15
 • 2,225
 • 17

Đề-Đáp án HSG Toán 8 Y.7

Đề-Đáp án HSG Toán 8 Y.7
... (1+x)(1+y)(1+z)= (1-x) (1-y) (1-z) (đpcm) 0,5đ Bài 3: (2đ) a b a) 1đ xữ = 81 16 64 81 xữ = 16 64 3 xữ = ữ 16 x= 16 8 + 16 x= 23 x= 0,5đ 0,5đ b) 1đ x2 + x + x2 + x + + = x2 + x + ... AA1 BB1 CC1 tổng + + không đổi (đpcm) AA' BB' CC ' + =4 đ Hết đáp án Không phải đáp án: 0.5 Đề thi có trang tự động cập nhật (tác giả không đa trực tiếp v truy cập ... Thay x= a b a +b vào a b a +b a b a +b 1+ 1+ y b = y c ta đợc: a +b + a b a+b a+ba+b a+b = 0,5đ Hoán vị vòng x ta đợc: 1+x 1x y ; z 1+ z c = z a x a = b c 2a 2b = a 0,5đ Thay vào vế trái (*) a.b.c...
 • 7
 • 588
 • 4

Đề-Đáp án HSG Toán 6 Y6.7

Đề-Đáp án HSG Toán 6 Y6.7
... 3; chia cho d nên x + chia hết cho 3, 4, 5, Hay x + bội chung 3, 4, 5, BCNN(3;4;5 ;6) = 60 nên x + = 60 .n Do x = 60 .n (n = (0,5đ) Mặt khác x 11 lần lợt cho n = 1;2;3 Ta thấy n = x = 418 11 Vậy ... AC = cm (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Hết đáp án Không phải đáp án: Đề thi có trang tự động cập nhật (tác giả không đa trực tiếp), có lỗi trình ... (0,5đ) 1;2;3 ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Do Ư5 = {-5; -1; +1; +5} Ta tìm đợc n =- n=0 n=2 n =6 (0,5đ) Bài (2 điểm) - Vẽ hình (0,5đ) D B Vì A nằm B C nên BA +AC = BC A C x GT cho BC=4 nên BA...
 • 3
 • 284
 • 0

ĐỀ và đáp án HSG vật lý 11 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn

ĐỀ và đáp án HSG vật lý 11 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn
... Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2015- 2016 Nội dung Điểm r r A a) Cường độ điện trường q1 gây B EB EB B có: q1 + điểm đặt, phương, chiều ... điện mắc theo sơ đồ hình vẽ: Đọc số vôn kế U1 U2, suy U1 R1 = U R2 E, r V1 V - mắc riêng vôn kế theo sơ đồ hình vẽ: (1) Vẽ hình cho 0,5 điểm E, r E, r V2 V1 Số vôn kế U1’ U2’ Áp dụng định luật ôm ... E − U 2' U 2' R1 U 2' U1 − U1'U * Phương án xác định điện trở Mắc mạch điện theo sơ đồ: " " Số vôn kế U1 U U1'' U 2'' U 2'' = + (4) R1 R0 R2 Thay (1) vào (4) suy R1 R2, kết hợp với phương trình...
 • 4
 • 6,094
 • 137

ĐỀ và đáp án HSG vật lý 10 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn

ĐỀ và đáp án HSG vật lý 10 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn
... -1,995m/s2 0,5 Gọi s chiều dài tối đa vật lên mặt dốc (cho đến lúc vận tốc v = 0,5 0) ta có: s= v v 02 (4) 2a , với v = m/s, v0= 20 m/s Suy s = 100 ,25m >l = 100 m Nh vậy, vật lên tới đợc đỉnh dốc Khi ... (dọc theo mặt dốc hớng lên) trục Oy (vuông góc với mặt dốc hớng lên): - P cos + N = (2) - P sin - Fms = ma 0,5 0,5 (3) Trong đó: sin 0,1 cos h l = = 10 100 = 0,5 0,25 = sin 0,995 Từ (2) ... tc ca A ú: Vn tc ca B ú: vB = 25 10( t 1) = 18m / s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cõu2 (5,5) N Fms P x h l y - Các lực tác dụng lên vật lên dốc là: Trọng lực N lực vuông góc P , phản lực ma 0,5 Fms...
 • 8
 • 4,208
 • 89

Đề + Đáp án HSG toán lớp 7

Đề + Đáp án HSG toán lớp 7
... đ) 4.(2,0 đ) 0 ,75 0,25 0,5 Cộng thêm vào tỉ số ta có: b+c+d c+d +a d +a +b a+b+c +1 = +1 = +1 = +1 a b c d b+c+d +a c+d +a+b d +a+b+c a+b+c+d = = = a b c d Vì a + b + c + d nên a = b = c ... Xét tích a(b + c) = ab + ad (2) b(a + c) = ba + bc (3) Từ (1) , (2) (3) suy a(b + c) < b(a + c) a a+c (4) < b b+d a+c c < (5) b+d d a a+c c Kết hợp (4) (5) ta đợc < < b b+d d Tơng tự ta có 3.(1,5 ... x + x thoã mãn Với x < -x = x + hay x x = 0,25 c)Với x = , đẳng thức Với x 0, chia hai vế cho x, ta có x = Vậy x= 0; x= 0 ,75 -2x = x = 2.(1,5 đ) Vì a c < nên ad < bc (1) b d Xét tích a(b +...
 • 3
 • 242
 • 0

DE VA DAP AN HSG TOAN 7 HAY !

DE VA DAP AN HSG TOAN 7 HAY !
... ( - 1) = (-1)2 (-1) f ( - 1) = + = 0,25đ 0,25đ Khi tính giá trị lại điểm đợc chia tơng tự Thay số cho 0,25 điểm Tính giá trị cho 0,25 điểm f (0) = 2; 1 f = ; b, (2 điểm) f(x) = x2 x ...
 • 2
 • 543
 • 6

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG HÀ NAM LỚP 12 MÔN TOÁN 2012

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG HÀ NAM LỚP 12 MÔN TOÁN 2012
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2 012 Hướng dẫn chấm biểu điểm Môn: Toán (Hướng dẫn chấm biểu điểm gồm có trang) ... I(1,2), có bán kính R=2 (đpcm) Câu 1.(2 điểm) 2.(2 điểm) Nội dung Phương trình cho ⇔ ( 15 x − ) = 27 x + 23 0,25 0,5 0,5 Điểm x 27 x + 23 15 x − 27 x + 23 x Hàm số f ( x ) = đồng biến R hàm số g ... log u ≤ v + log v (1)  v = 2x − 4x + Xét hàm số f (t) = log t + t, t ∈ D = (0; +∞) Có f '(t) = + > 0, ∀t ∈ D t.ln Suy f(t) hàm đồng biến D Khi đó, (1) thành f (u) ≤ f (v) u,v thuộc D f(t) đồng...
 • 7
 • 376
 • 11

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG TOÁN 7

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG TOÁN 7
... THIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN Môn: Toán Năm học: 2009-2010 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Thực phép ... 19 19 c 1,0đ 1,0đ 5.415.9 − 4.320.89 5.210.619 − 7. 2 29. 27 5.415.9 − 4.320.89 5.2 2.15.32.9 − 2.320.23.9 = 10 19 19 5.210.619 − 7. 2 29. 27 5.2 − 7. 2 29.33.6 29.318 5.2 − 32 = 29 18 ( 5.3 − ) 10 ... điểm) Giải: a 2 5 : − + 3 9 0 ,75 đ 2 5 9 : − + = : + 3 9 4 9 36 = + = =9 4 b −1 −1 45        + +   − 3 4   19         0 ,75 đ −1 −1 −1 −1 45        +...
 • 5
 • 1,550
 • 0

Đề thi và đáp án HSG Toán lớp 2

Đề thi và đáp án HSG Toán lớp 2
... điền số thích hợp vào ô trống cho tổng số hàng ngang ,hàng dọc ,đường chéo 27 17 15 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP I/ Phần trắc nghiệm :( 2, 5 điểm ) Mỗi câu 0 ,25 điểm Câu 1: D Câu :C Câu 2: C Câu : B Câu ... lại : 92 có – = (chọn ) 83 có – = (loại ) 74 có – = (loại ) 65 có - = (loại ) Số cần tìm : 92 Câu (2 iểm):Độ dài cạnh BC : 36 -8 = 28 (cm) Độ dài cạnh AC : 95 – (36 + 28 ) = 31 (31cm) Câu :2 iểm ... tam giác ,2 hình tứ giác )Nêu đủ số hình 1điểm Đọc tên hình 1điểm Câu :( 1,5 điểm ): ĐÁP AN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP I/ Phần trắc nghiệm :( 2, 5 điểm ) Mỗi câu 0 ,25 điểm Câu 1: B Câu :A Câu 2: B Câu...
 • 4
 • 433
 • 4

Đề thi và đáp án HSG toán lớp 1

Đề thi và đáp án HSG toán lớp 1
... ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP Câu : (4iểm ) + + 4= 9; - + = 0; Câu (4 điểm): - 4 ...
 • 2
 • 442
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án sách giáo khoa lớp 7 môn toánđề và đáp án hsg toán 7 hayđáp án đề thi violympic lớp 7 vòng 3đề thi và đáp án môn ngữ văn lớp 7đề thi và đáp án chuyên toán vào lớp 10đề và đáp án môn tiếng anh lớp 7đáp án môn toán vào lớp 10 tại hà nộigiáo án môn toán hình lớp 7đề thi đáp án môn toán vào lớp 10 tỉnh thanh hóa năm 2010 2011đề thi và đáp án môn tiếng anh lớp 7dap an de thi ioe lop 7 cap huyende thi va dap an hsg mon sinh lop 12đề thi và đáp án hsg toán 9 cấp tỉnhđề thi và đáp án môn toán vào lớp 6giáo án môn toán hình lớp 7 học kì 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP