Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Quyết định về việc Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Quyết định về việc Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... 11/2011 Buộc thôi học 8CC00800347 Dương Đình KhoátCD9QM2 Bỏ học từ đầu học kỳ I đến hết tháng 11/2011 Buộc thôi học 9CC00900922 Đào Duy PhúcCD9QM2 Bỏ học từ đầu học kỳ I đến hết tháng 11/2011 Buộc ... PhúCD10CM1 Nghỉ học liên tục từ đầu tháng 10 đến 30/11/2011 Buộc thôi học 2CC01003152 Nguyễn Văn NhấtCD10CM1 Nghỉ học liên tục từ đầu tháng 10 đến 30/11/2011 Buộc thôi học 3CC01000007 Hoàng Vi t Dũng ... CD10KM2Bỏ học từ ngày 05/11 đến hết tháng 11/2011 Buộc thôi học 6CC00700769 Nguyễn Thị TrangCD8KM4 Bỏ học từ đầu kỳ I đến hết tháng 11/2011 Buộc thôi học 7CC00700525 Hoàng ThạchCD8KM4 Bỏ học...
 • 2
 • 824
 • 0

Xóa tên khỏi danh sách lớp những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Xóa tên khỏi danh sách lớp những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... ĐH1KM3Không đi học từ đầu học kỳ I đến 30/11/2011 Xóa tên khỏi danh sách lớp 2CC01001009 Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐ10KM2Không đi học từ đầu học kỳ I đến 30/11/2011 Xóa tên khỏi danh sách lớp 3CC01004168Trần ... ThoaCĐ10KM2 Không đi học từ đầu học kỳ I đến 30/11/2011 Xóa tên khỏi danh sách lớp 4CC01003131Nguyễn Mạnh TùngCĐ10KM2 Không đi học từ đầu học kỳ I đến 30/11/2011 Xóa tên khỏi danh sách lớp 5CC00900905 ... DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH(Kèm theo QĐ số 42 /QĐ - TĐHHN, ngày 6 tháng 1 năm 2012)STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luậtHình thức...
 • 2
 • 469
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

QUYẾT ĐỊNH Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... học không phép 108 tiết Buộc thôi học 4CC00801781 Đặng Công Thành CĐ9KE2 Nghỉ học không phép 224 tiết Buộc thôi học 5DC00101195 Hoàng Thị Thu Trang ĐH1KE3 Nghỉ học không phép 96 tiết Buộc thôi ... b/c);- Website Nhà trường;- Lưu: VT, CTHSSV(2). KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG(Đã ký) Phạm Văn KhiênDANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ BUỘC THÔI HỌC(Kèm theo QĐ số 204 /QĐ - TĐHHN, ngày ... 12 Buộc thôi học 13TC04400365 Tạ Công HảiTC44M Nghỉ học liên tục từ đầu kỳ đến hết tháng 12 Buộc thôi học 14TC04400656 Phùng Văn LongTC44M Nghỉ học liên tục từ đầu kỳ đến hết tháng 12Buộc...
 • 2
 • 1,371
 • 7

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... 2010-2011 Buộc thôi học 3 CC00902854 Phạm Thị An CĐ9KE3Nghỉ học không phép từ đầu học kỳ II năm 2011-2012Đến hết kỳ I năm 2011-2012 Buộc thôi học 4 DC00101727 Nguyễn Diệu Linh ĐH1KE3Nghỉ học ... DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ BUỘC THÔI HỌC(Kèm theo QĐ số 557 /QĐ - TĐHHN, ngày 16 tháng 3 năm 2012)STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luậtNộp học phí Hình thức kỷ luật1 ... đầu học kỳ II năm 2011-2012Đến hết kỳ I năm 2011-2012 Buộc thôi học 5 DC00101642 Trần Ánh Tuyết ĐH1KE3Nghỉ học không phép 132 buổi liên tiếpĐến hết kỳ II năm 2011-2012 Buộc thôi học ...
 • 2
 • 321
 • 0

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... sinh vi n; Xét đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Trắc địa bản đồ, Khoa Quản lý đất đai và phòng Công tác HSSV, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Buộc thôi học những học sinh, sinh vi n vi phạm quy chế ... NGHĨA VI T NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 QUY T ĐỊNH V/v Buộc thôi học những học sinh sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSV HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI ... tiết Buộc thôi học 31CC01003512 Nguyễn Ngọc Sơn CĐ10QNNghỉ học không phép 91 tiết Buộc thôi học 32CC01001173Nguyễn Mạnh Hùng CĐ10QĐ8 Nghỉ học không phép từ tháng 1/2012 đến nay Buộc thôi học 33CC01003217Ng....
 • 4
 • 219
 • 0

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ KỶ LUẬT(Kèm theo QĐ số 745 /QĐ - TĐHHN, ngày 13 tháng 4 năm 2012)TT Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật Hình thức kỷ luật 1 Trần Hữu Diện TC43TĐ2 Nghỉ học không lý ... Lý do kỷ luật Hình thức kỷ luật 29Lê Quảng BìnhCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 60 tiếtCảnh cáo30Vũ Đức HiếnCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 54 tiết Cảnh cáo31 Vi Văn TránhCĐ10TĐ1 Nghỉ học không ... trách20Khuất Thế Anh CĐ10TĐ1Nghỉ học không lý do 48 tiết Khiển trách21Nguyễn Tiến DươngCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 42 tiết Khiển trách22 Phạm Công HạCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 39 tiết Khiển...
 • 3
 • 281
 • 0

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV
... tài nguyên nước và phòng Công tác học sinh sinh vi n, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Kỷ luật học sinh, sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSV (có danh sách kèm theo)Điều 2. Quy t định có hiệu lực kể ... 2012 QUY T ĐỊNH V/v Kỷ luật những học sinh sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSV HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘICăn cứ Quy t định số 1924/QĐ-BTNMT, ngày 13 tháng ... SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ KỶ LUẬT(Kèm theo QĐ số 1069 /QĐ - TĐHHN, ngày 29 tháng 5 năm 2012)TT Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật Hình thức kỷ luật 1 Nguyễn Thị Giang2 Vũ Văn Sử3 Nguyễn Ngọc Công 4...
 • 6
 • 302
 • 0

Tiểu luận tình huống XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VI PHẠM...

Tiểu luận tình huống XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VI PHẠM...
... chuyên vi n khoá 29, tại Trường chính trị Trần Phú tỉnh HàTĩnh, được trang bị những kiến thức về quản Nhà nước, tôi chọn tình huống " ;Xử một Hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong vi c ... QLNN Chương trình chuyên vi n K29 Tiểu luận: XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VI C THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCSXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, vi n chức trong sạch, có ... 2005.Về thì ông T không đủ tư cách giữ vững cương vị Hiệu trưởng vì đã cóhành vi vi phạm nguyên tắc quản lý, không quán xuyến được hết các vi c làmcủa nhân vi n kế toán của mình. Vi c điều...
 • 20
 • 12,246
 • 319

Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục

Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục
... ngũ cán bộ, công chức hiện nay của ðảng và Nhà nước. Tôi xin ñề cập ñến một tình huống xảy ra trong quản cán bộ, công chức ñó là xử tình huống về “ Xử cán bộ vi phạm trong quá trình giải ... TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG - Giải quyết thoả ñáng các nội dung trong ñơn tố cáo của những cán bộ, giáo vi n ñược nghỉ theo chế ñộ tinh giản biên chế. - Tìm ra biện pháp xử ñối với cán bộ, công ... giáo vi n trong các trường thuộc diện tinh giản biên chế ñể thực hiện giải quyết tinh giản theo chế ñộ, quá trình rà soát, ñộng vi n, làm công tác tư tưởng một số giáo vi n còn yếu về trình ñộ...
 • 19
 • 4,843
 • 61

Tiểu luận tình huống xử giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
... 8/D':+8&;=,EF)9,&)GH"&),IF'');>;!!FJ():KL&,!M:;A&NL'"E'8&)OPLAQ'LRL:SJ&,H>')@T,U)!@*?+AQ',FF:A;&)&)+S:K>:;'8&R&+!V?"=,?"LWJF?S*?+M+9HH&+9VS&JXYL8&:;',Y?;)U!,IH>U')=)"8&HAW'+.?NA"8&?+=LG?N+)UV,'ZL!",K>H'!L8&J(P&L!CX!L)U:A!E'8&HNL>;L!J$'M?&';[!;SF,)\K"L?L)&LH!H>;NL';[A"LSJ-!":?H!LS'J]!?)SA+!LA=LA:I&W!&),L?Q?)!8&I,M&I!W!A",U)&?S))U?+,S)SA"LZL>P9'!L)8&J^H!?,?!A"*?+9&[KL,!,G_IG'+`QLF,H!)[)+;L8&?+=,&Fa'IF'EL9<[A"A&J%H!A!8&!M,F;LHL;[*[&L,,'*'':A;E'Jb=&!:&H!?)SAS'J-9UE,;LAWH!?)SAS'<PL@'!LLW,'+F?;''<`9A'4I,9'JcS);Ld;)VL)I,<'M>8&*,W:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạnbài khi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình”R&L&+,eSLQ,F''=&;'W+9)IF+9LW)IF)J ... %U|,M>V)I((,(+:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạn bàikhi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyn Y, tnh Ninh BỡnhR&L&+,eSLQ,F''=&;'W+9F+9)IF)J-)a,+U)\LF'H&Ck#C(c ... S:D,NL+L?+;''E,'=9>,'GM&<`i'!LsJ E,?!;<`i'!L),;'=)E'LY9>)LvI?,=:'+);'&)&8&%D!@S&)G,)9,L98&&)&rcS&)&,&)&Si",I,=&);L,aZ;>;;L,Q,a'eH`&[&H&HF,ALs{x+iD!7,d...
 • 15
 • 4,545
 • 247

tiểu luận Tình huống xứ lý, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có liên quan, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa

tiểu luận Tình huống xứ lý, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có liên quan, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa
... tâm chọn: Tình huống xứ lý, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa ngành nghề liên quan, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa trên địa bàn thành ... ngày 14/12/1995 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội.Tổng cộng 7 lỗi vi phạm với mức phạt tiền là: 22.150.000đồng.Ngoài ... thuốc, vi phạm vào điều 30 khoản 2 điểm b Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế;- Phạt tiền 400.000đ đối với hành vi vi phạm...
 • 16
 • 4,658
 • 23

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xửgiáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
... CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về vi c xử kỷ luật vi n chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của vi n chức. MC LCTrang 18 Xử giáo vi n vi phạm quy chế chuyên môn. TT Ni dung Trang1 ... quản nhà nước về giáo dục, nhằm đảm bảo vi c thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng nga v x vi phm, Trang 12 Xử giáo vi n vi phạm quy chế chuyên môn. Nh vy, bờn cnh vi c ... ny.Trang 8 Xử giáo vi n vi phạm quy chế chuyên môn. III. XC NH MC TIấU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG* Thứ nhất: Giữ nghiêm quy chế của ngành giáo dục và pháp luật của nhà nước. Qua giải quy t tình huống...
 • 19
 • 5,068
 • 145

tiểu luận tình huống: xử lý đơn yêu cầu giáo viên về xếp thi đua

tiểu luận tình huống: xử lý đơn yêu cầu giáo viên về xếp thi đua
... người.II. CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG1. Cơ sở xử tình huốngCăn cứ Đơn yêu cầu của giáo viên Nguyễn Thị Bé B, Trường Tiểu học 1 xãTam Giang Đ.2. Căn cứ xử tình huốngCăn cứ Thông ... cán bộ, giáo viên nhà trường.Phần IIIXỬ LÝ TÌNH HUỐNGI. MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG- Bản thân nắm chắc quy trình thực hiện giải quyết về khiếu nại tố cáo đưara những phương án khả thi và tối ... thấu tình đạt1 và tuân thủ đúng các văn bản quy phạm pháp luật? Xử đúng làm hạn chế việcphát sinh vụ việc thêm phức tạp. Từ đó bản thân đã quyết định chọn tình huống xử Đơn yêu cầu...
 • 11
 • 6,883
 • 223

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận tình huống xử lý hiệu trưởng vi phạmtieu luan tinh huong xu ly can bo vi pham ky luattieu luan tinh huong boi duong kien thuc quan ly nha nuoc chuyen vientiểu luận tình huống qlnn về giáo dụctiểu luận tinh huong xu ly vi pham ve su dung hoa dontieu luan tinh huong quan li nha nuoc ve y texử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáoxử lý học sinh vi phạm quy chế thitiểu luận tình huống quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luậttieu luan tinh huong ve xu li can bo o cong ty xo sotài liệu tiều luận tình huống quản lý nhà nước tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác ppttiểu luận tình huống quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về giáo dụctieu luan tinh huong giao duc cho chuong trinh chuyen vien chinhhướng dẫn viết tiểu luận tình huống chuyên viên chínhtiểu luận tình huống chương trình chuyên viênTương tác thuốc, bài giảng tổng quanÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTpractical process research and developmentTài liệu môn Bào chếỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Adult General Passport ApplicationNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiCOMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập