Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của đầu mũi khoan dùng để khoan tạo lỗ nổ mìn trong khai thác hầm lò vùng quảng ninh

Luận văn nghiên cứu xác định một số thông số chính của máy đào củ sắn liên hợp

Luận văn nghiên cứu xác định một số thông số chính của máy đào củ sắn liên hợp
... cây và củ sắn, - Xác ñịnh các thông số cơ bản của máy ñào củ sắn liên hợp. Mục tiêu của ñề tài: Nghiên cứu lựa chọn nguyên lý làm việc, kết cấu máy, xác ñịnh các thông số chính của máy làm ... NGUYỄN NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU XÁC ðỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÁY ðÀO CỦ SẮN LIÊN HỢP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Kỹ thuật máy & thiết bị cơ giới ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ðối tượng và nội dung nghiên cứu 2.1.1. ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu là các mẫu máy ñào củ liên hợp máy ñào củ sắn liên hợp trong nước...
 • 112
 • 765
 • 2

Nghiên cứu xác định lượng phân bón NPK hợp cho giống lạc L23 trồng xen với mía trong điều kiện có che phủ nilon vụ xuân 2006 - 2008 tại vùng trung du miền núi Thanh Hoá ppt

Nghiên cứu xác định lượng phân bón NPK hợp lý cho giống lạc L23 trồng xen với mía trong điều kiện có che phủ nilon vụ xuân 2006 - 2008 tại vùng trung du miền núi Thanh Hoá ppt
... suất mía đạt 115,4 tấn/ha, NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN NPK HỢP LÝ CHO GIỐNG LẠC L23 TRỒNG XEN VỚI MÍA TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ CHE PHỦ NILON VỤ XUÂN 2006 - 2008 TẠI VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI ... hành “ghiên cứu xác định lượng phân bón PK hợp cho giống lạc L23 trồng xen với mía trong điều kiện che phủ nilon vụ xuân 2006 - 2008 tại vùng trung du miền núi Thanh Hoá  xác nh ... sử dụng phân bón hợp cho giống lạc L23 trồng xen mía - Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phân bón hợp cho giống lạc L23 trồng xen tại Thọ Xuân được ghi nhận ở bảng...
 • 8
 • 662
 • 2

Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía

Nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía
... xác định những vấn đề cần nghiên cứu tiếp ở bộ phận bóc mía. Hiện nay, bộ phận bóc mía hoạt động thƣờng dựa theo các nguyên lý: - Nguyên lý bóc mía tư thế ngang cây; - Nguyên lý bóc ... nghiên cứu bộ phận bóc mía cho phép rút ra một số kết luận sau: - Trong quy trình công nghệ sản xuất và thu hoạch mía, khâu tốn nhiều công nhất là khâu thu hoạch mía. Trong đó, phƣơng pháp thu ... bóc là cáp thép áp dụng trên LHMTHM nguyên cây đƣợc thể hiện tại hình 1.15. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận án Nghiên cứu xác định một số thông số bản của bộ phận bóc mía...
 • 160
 • 665
 • 1

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam
... chọn thành phần vật liệu hợp hỗn hợp cho tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ của các hỗn hợp tông nhựa tạo nhám; 4.3 Nghiên ... hỗn hợp tông nhựa tạo nhám và lựa chọn thành phần vật liệu hợp của hỗn hợp. + Chương IV: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu tông nhựa tạo nhám mặt đường ... Minh NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO VIỆT NAM Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố Mã số: 62.58.30.01...
 • 139
 • 1,277
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo
... cấp BTNN của các trm trn 41 6 Bảng 2.3. Thông số kỹ thuật chủ yếu của các trạm BTNN loại trộn c-ỡng bức chu kỳ do Việt Nam thiết kế chế tạo. 43 7 Bản Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của một số ... Hàm tin cậy của các khối máy trong trạm trộn BTNN 70 17 Bảng 2.15. Mức độ tin cậy của các khối máy trong trạm trộn BTNN 71 18 Bảng 3.1- Các thông số cơ bản của một số loại buồng trộn BTNN ... hình nghiên cứu về độ tin cậy của trạm trộn BTNN: Theo thông tin mà tác giả có đƣợc, cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu nào ở ở trong nƣớc ở nƣớc ngoài về độ tin cậy của trạm trộn BTNN...
 • 159
 • 508
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM
... Mục tiêu nghiên cứu của luận án đó là xác định được thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp phối hở (Open ... thuật cho vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám; 4.2 Lựa chọn thành phần vật liệu hợp hỗn hợp cho tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm xác định các chỉ ... BTN lớp tạo nhám mặt đường cấp cao tại Việt nam. *********** Chương II: XÁC LẬP THÀNH PHẦN CÁC HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA LỚP TẠO NHÁM PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Để xác định được thành phần...
 • 25
 • 1,092
 • 6

tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới

tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới
... nghiên cứu quá trình biến đổi của đất khi đầm lèn. Do vậy, đề tài của Lu n án Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới ” nhằm xác ... toán xác định chế độ làm việc hợp của lu rung trên môi trường đất đường tuần tra biên giới. Mục đích nghiên cứu của lu n án Xác định sự biến đổi của đất dưới tác dụng của bánh lu, sử ... chế độ làm việc hợp của lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới Sử dụng máy tính với phần mềm Matlab giải được kết quả trong bảng sau: Kết quả xác định chế độ làm việc hợp ...
 • 24
 • 955
 • 1

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo
... tin cậy của trạm trộn xác định một số thông số kỹ thuật hợp của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo bƣớc đầu giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong việc thiết kế, chế ... thiết kế, chế tạo khai thác trạm trộn BTNN tại Việt Nam. 2.Mục đích của luận án: Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của các trạm trộn BTNN đƣợc chế tạo khai thác ở Việt Nam; đề xuất công ... 512 trạm trộn BTNN, trong đó do Việt Nam chế tạo là 413 trạm, chiếm tỷ lệ hơn 80%. Chất lƣợng trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo không thua kém các trạm do nƣớc ngoài. 2.2. Khảo sát, đánh giá...
 • 24
 • 504
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định một số thông số cơ bản của bộ phận bóc lá mía trong liên hợp máy thu hoạch mía
... tài luận án: Nghiên cứu xác định một số thông số bản của bộ phận bóc mía trong liên hợp máy thu hoạch mía là cấp thiết. Mục đích nghiên cứu Có được sở khoa học quá trình bóc mía, ... dạng răng bóc ảnh hưởng đến các thông số bộ phận bóc. - Kết quả khảo sát trên ta xác định được giá trị định hướng của một số thông số bản của bộ phận bóc với bán kính ngoài lô bóc R1 = ... bóc mía, xác định một số thông số ảnh hưởng đến chất lượng mía sau bóc và chi phí năng lượng riêng của bộ phận bóc mía làm sở cho việc thiết kế, chế tạo bộ phận bóc mía trong LHMTHM....
 • 24
 • 419
 • 0

Nghiên cứu xác định một số thông số chính của bộ phận băm thái rơm trong máy đập lúa và băm rơm tĩnh tại

Nghiên cứu xác định một số thông số chính của bộ phận băm thái rơm trong máy đập lúa và băm rơm tĩnh tại
... của bộ phận băm thái rơm, rạ (Bộ phận cắt rơm) : 31 3.1.2 Xác ñịnh các thông số cấu tạo của bộ phận cắt rơm 34 3.2 Thiết kế, chế tạo mô hình bộ phận băm thái rơm 42 3.2.1 Chọn ñộng cơ ... cấp thiết trên chúng tôi thực hiện ñề tài: Nghiên cứu xác ñịnh một số thông số chính của bộ phận băm thái rơm trong máy ñập lúa băm rơm tĩnh tại do TS. Lê Minh Lư hướng dẫn. Trường ... các bộ phận chính của máy cắt thái 26 2-5 Mô hình bộ phận ñập- cắt rơm liên hợp máy ñập lúa tĩnh tại 27 3-1 Mô hình bộ phận băm thái rơm, rạ 31 3-2 Sơ ñồ cánh gạt vơ mô hình khối rơm ñưa vào...
 • 87
 • 266
 • 0

Nghiên cứu xác định một số thông số hợp của máy ép vỏ đậu phộng làm chất đốt

Nghiên cứu xác định một số thông số hợp lý của máy ép vỏ đậu phộng làm chất đốt
... của thanh nhiên liệu;- Nghiên cứu thực nghiên xác định một số thông số hợp của máy ép vỏ đậu phộng làm thanh nhiêu liệu.2.5. Phương pháp nghiên cứu 2.5.1. Nghiên cứu thuyết- Chi phí năng ... “ Nghiên cứu xác định một số thông số hợp của máy ép vỏ đậu phộng làm chất đốt Hiệu quả khoa học và thực tiễn.a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: - Xác định được các thông ... vỏ đậu phộng làm củi Máy ép củi vỏ đậu phộng có công suất trung bình 500kg /h. Cứ 1.05 kg vỏ đậu thì cho ra 1 kg củi vỏ đậu. Chỉ cần cho vỏ đậu vào phiểu chứa liệu cấp cho bộ phận ép thì máy...
 • 96
 • 616
 • 2

Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy làm sạch nilon từ nguồn rác thải theo nguyên đập rũ MLSNL – 100 năng suất 100 kgh

Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy làm sạch nilon từ nguồn rác thải theo nguyên lý đập rũ MLSNL – 100 năng suất 100 kgh
... e'/4=O%%0""/TFD3"GH68""7>$&"D61$8/"[6$b0"&d7/1D/O'($%_>6=/)+8"D3J=/)%-06?$&qK%A+8$8=kko&e3?r\I8<"';8eDs%,I+`QgCM\t$88L!>P4%"AK$8$UOLO:%'U%%D&r60>b'(6D0\>b%U$7M$,`oh`dkh`rh28'(ukv&j>P$8J=>P6Q=6/D$8k+,)"!>P4%"i''(f=>DK?'(D$,,'O:P6:0/2&E1/4=/?D$,,'8$8+,)"!>P4%"A%A/A6">$Q%6/Q;$*&q'($*%42%[o8=`U/`D"1=dw"';q8s%='J$*'Jt2#wo&o&"-?=D*\9 Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy làm sạch nilon từ nguồn rác thải theo nguyên đập MLSNL 100 năng suất 100 kg/h”.Mục tiêu tổng quát của ... 1TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.1. Tổng luận các công trình đã công bố về vấn đề nghiên cứu .1.1. Tổng luận về công nghệ tái chế nilon thành nguyên liệu sản xuất từ rác thải `D6)+"<1&C<yvz=yuz=yYz=yzCM'('J>b/%lO6"L"M">6JK86>*8FD3"GH&`D6M'(LDgR>D`l%-Emno ... 5-'/'JT8rWP"GdG`2`<%,I+`QgC& Rác thải sinh hoạt ↓ Phân loại → Rác thải (chôn lấp, đốt hoặc làm phân bón) và nguyên liệu (kim loại, ) ↓ Nilon ↓ Rửa lần I bằng nước → Nước thải và các chất thải rắn ↓...
 • 104
 • 291
 • 1

Nghiên cứu xác định một số thông số kết cấu hợp của bộ phận bón phân trên máy bón phân cho cây cao su đã phát tán

Nghiên cứu xác định một số thông số kết cấu hợp lý của bộ phận bón phân trên máy bón phân cho cây cao su đã phát tán
... trên bộ phận bón phân của máy bón phân cho cây cao su đã phát tán để xác định một số thông số kết cấu hợp lý. 2.3. Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu thuyết bộ phận bón ... một số thông số kết cấu hợp của bộ phận bón phân trên máy bón phân cho cây cao su đã phát tán.  ngha đ ti: Mặc dù các nguyên bón phân cho cây trồng được nghiên cứu và tổng kết biên ... bằng thuyết và thực nghiệm một số thông số kết cấu hợp của bộ phận bón phân trên máy bón phân cho cây cao su đã phát tán. 2.2. Đối tượng v phạm vi nghiên cứu 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu...
 • 72
 • 318
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộinghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnghiên cứu xác định một số yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bhyt tại trạm y tế xãnghiên cứu xác định hằng số phân ly axit trong một số thuốc thử hữu cơcác phương pháp xác định chỉ số hóa lý của dầunghiên cứu xác định thời điểm tƣ cách pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi tham gia vào quan hệ phá sản tổ chức tín dụngmot so van de co ban ve ly luan va thuc tien lien quan den viec nghien cuu xac dinh mo hinh bo luat xu ly vi pham hanh chinhnghiên cứu tách chiết và xác định một số đặc tính của cellulase của micromonospora vtcc a 1787phân tích các công trình nghiên cứu xác định hệ số sức kháng cho cọc khoan nhồi mố trụ cầu ở nước ngoài trên cơ sở đảm bảo độ tin cậynghiên cứu xác định hệ số sức kháng đỡ dọc trục cọc khoan nhồi theo cường độ đất nềnnghiên cứu xác định hệ số di truyền về sản lượng sữa và áp dụng chọn lọc nâng cao sản lướngữa các giống dê bách thảo jumnapari barbari nuôi tại hà tâynghiên cứu xác định hằng số đồng trùng hợp r 1 r 2nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý cho việc sử dụng hợp lý lưu vực vịnh cửa lụcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ