tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới

24 956 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 07:41

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của luận án Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hãng tham gia sản xuất lu rung. Các hãng này đang không ngừng hoàn thiện công nghệ với mong muốn giảm nhẹ tính phức tạp cho người thợ vận hành và dần tiến tới tự động hóa từng bược trong kiểm tra chất lượng lu lèn. Ở Việt Nam chưa có cơ sở sản xuất lu rung nên số lượng lu rung do tất cả các nước tiên tiến sản xuất như: Đức, Thủy Điển, Nhật, Pháp, Mỹ đều được nhập về Việt Nam với số lượng lớn. Tuy vậy đội ngũ chuyên gia còn ít, thợ vận hành chưa nhiều kinh nghiệm. Vì thế mà các công trình san nền, đắp đường của chúng ta vẫn thường xảy ra sụt trượt dẫn đến mặt đường hoặc công trình bị phá hủy. Dự án đường tuần tra biên giới là một trong những dự án lớn nhất về xây dựng mà Nhà nước và Chính phủ giao cho Quân đội thực hiện. Đây là tuyến đường bê tông khi hoàn thành nó có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế và văn hóa. Chính vì vậy mà nó được xây dựng với mong muốn có độ bền vĩnh cửu. Tuy nhiên qua các vụ mưa bão vừa qua rất nhiều đoạn đường đã bị sạt lở nặng kể cả các đoạn đường đã đổ bê tông. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do quá trình thi công một số nhà thầu đã lu lèn không đúng quy trình dẫn đến chi phí rất nhiều mà độ chặt vẫn chưa đảm bảo. Để giải quyết tốt bài toán thi công đảm bảo được độ chặt của nền đất theo yêu cầu mà tiết kiệm chi phí thì trước tiên phải nghiên cứu quá trình biến đổi của đất khi đầm lèn. Do vậy, đề tài của Luận án “Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới ” nhằm xác định các thông số thay đổi trong quá trình lu lèn của đất, xây dựng mô hình tương tác và giải hệ phương trình vi phân chuyển động để xác định ảnh hưởng của các thông số động lực học, từ đó sử dụng chương trình tính toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trường đất đường tuần tra biên giới. Mục đích nghiên cứu của luận án Xác định sự biến đổi của đất dưới tác dụng của bánh lu, sử dụng phần mềm tính toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên nền đất rời đường tuần tra biên giới theo tiêu chí chi phí năng lượng riêng nhỏ nhất mà độ chặt luôn phải đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế, sau khi kết thúc quá trình lu độ chặt là K>=[K]=0,95-0,98. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Máy lu rung có thể có ở Việt Nam, Công suất: 100-130Hp; trọng lượng trên bánh lu rung: 5-8T Đất đắp rời: có đặc tính giống đất nền đường tuần tra biên giới (đất á sét, đất rời). Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu luận án đã sử dụng các phương pháp: - Phương pháp phân tích tổng hợp để xây dựng các mục tiêu, các nhiệm vụ và các mô hình tính toán của luận án. 2 - Phương pháp toán học để phân tích và giải các bài toán theo mô hình tính toán trong luận án. - Phương pháp thực nghiệm để xác định một số thông số cho bài toán lý thuyết và rút ra các kết luận theo kết quả nghiên cứu của luận án. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Xây dựng được mối quan hệ của khối lượng đất dưới bánh lu khi máy lu làm việc. Đây là hàm thay đổi theo chiều sâu lu lèn chứ không cố định như các tác giả trước đây. - Xây dựng được mô hình tương tác giữa bánh lu-đất. Đây là mô hình mới, đất dưới bánh lu được chia làm nhiều khối lượng nên sát thực tế hơn. Từ đó thiết lập được hệ phương trình vi phân chuyển động để xác định các thông số động lực học ảnh hưởng đến quá trình lu lèn từ đó xác định ra chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trường đất. - Đã xác định được các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của lu rung với chỉ tiêu chi phí năng lượng riêng. Từ đó xây dựng hàm mục tiêu chi phí năng lượng riêng nhỏ nhất, thiết lập sơ đồ thuật toán ứng dụng phần mềm để giải bài toán tối ưu này. - Xây dựng được qui trình đo các thông số động học và động lực học máy lu, xác định được vùng ảnh hưởng của lực tương tác từ bánh lu vào trong đất bằng thiết bị, đầu đo hiện đại, phần mềm và máy phân tích số liệu tiên tiến với độ chính xác cao hơn so với các công trình tương tự đã được làm trước đó. - Kết quả xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung đang được một số đơn vị thi công đường tuần tra biên giới áp dụng thử nghiệm nên nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn khi đưa ra áp dụng đại trà. Bố cục luận án Xuất phát từ mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, bố cục của luận án gồm các chương như sau: + Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Nội dung cơ bản của chương này: Nghiên cứu tổng quan về dự án xây dựng đường tuần tra biên giới, nghiên cứu tổng quan đặc điểm của môi trường đất đá nói chung, môi trường đất nền đường tuần tra biên giới nói riêng, các mô hình động lực học đầm lèn đất bằng lu rung bánh thép trơn, các phương pháp giải bài toán tối ưu và xác định chế độ làm việc hợp lý trong kỹ thuật. Từ những nội dung trên xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ của luận án. + Chương 2: Động lực học lu rung bánh thép trơn trên nền đất đường tuần tra biên giới. Trên cơ sở phân tích tổng quan về các công trình nghiên cứu, cơ sở đánh giá chỉ tiêu đầm lèn. Xây dựng mô hình và giải quyết bài toán động lực học máy lu rung là cơ sở khoa học để tính toán lựa chọn chế độ đầm lèn hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị lu lèn. Tính đúng đắn và khoa học của các kết quả nghiên cứu động lực học phụ thuộc rất nhiều vào tính đúng đắn và sát thực của mô hình. Tất nhiên kết quả có 3 kể đến hiệu quả độ tin cậy của công cụ giải cũng như kiểm soát được sai số của bài toán phi tuyến. + Chương 3: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ đầm và xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trường đất đường tuần tra biên giới Mục đích của chương này là khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ đầm, phân tích ảnh hưởng của các thông số động lực học đến quá trình lu lèn đất. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng bài toán, xác định hàm mục tiêu, xác định hàm ràng buộc, lựa chọn phương pháp giải bài toán, xây dựng sơ đồ thuật toán và tiến hành giải để xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trường đất nền đường tuần tra biên giới. + Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm Mục đích nghiên cứu chương này là tiến hành làm thực nghiệm xác định các thông số động lực học của lu rung bánh thép trơn và nền đất tại hiện trường. Một số kết quả được sử dụng làm đầu vào cho việc giải bài toán động lực học ở chương 2. Một số kết quả được sử dụng để so sánh giữa tính toán lý thuyết và thực nghiệm nhằm rút ra những kết luận về tính sát thực của mô hình động lực học. Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. giới thiệu chung dự án xây dựng đƣờng tuần tra biên giới Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Chính phủ tin tưởng giao cho các đơn vị quân đội tổ chức triển khai thực hiện. Đường tuần tra biên giới đi qua địa bàn 25 tỉnh và thành phố có biên giới đất liền với 3 nước láng giềng là Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia; phạm vi quy hoạch nằm trong “vành đai biên giới và khu vực biên giới”. Theo Nghị định 34/NĐ-CP ngày 18-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, con đường sẽ chạy dọc theo đường biên cơ bản, bám biên giới trong phạm vi từ 100m đến 1.000m. Tổng khối lượng theo quy hoạch là 14.251km; đã xây dựng 4.055km, còn 10.196km cần nâng cấp và mở mới gồm đường ô tô 7.881km, đường đi bộ 2.315km và các cầu có tổng chiều dài khoảng 10km. Hai vùng Tây Bắc và Tây Nguyên được triển khai xây dựng trước. Dự kiến hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào năm 2030. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường bê tông dài nhất thế giới. Đường tuần tra biên giới được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi (TCVN 4054-85) và vận dụng tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại A22 TCN 210-92, toàn bộ công trình đường được xây dựng vĩnh cửu (nền đường rộng 5m, mặt đường bằng BTXM rộng 3,5m dày 18cm). Thực trạng thi công đường tuần tra biên giới nói chung có nhiều cố gắng song còn nhiều bất cập. Do lu lèn đất chưa đúng quy trình và chế độ lu lèn chưa hợp lý nên rất nhiều đoạn nền đường bị nứt thậm chí có đoạn sụt lún gây 4 nứt vỡ bê tông dẫn đến rất tốn kém chi phí cho các đơn vị thi công khi khắc phục. Đặc điểm thi công tuần tra biên giới là thi công trong điều kiện rừng núi địa hình rất hiểm trở, chật hẹp, nhiều đèo dốc nên khối lượng đào đắp là rất lớn. Xác định chế độ làm việc hợp lý cho lu rung khi đắp đất sẽ góp phần tăng năng suất và chất lượng đầm lèn, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao cho các đơn vị đang thi công. Trong khuôn khổ của luận án tác giả tập trung nghiên cứu đất nền đường tuần tra biên giới là đất rời và chủ yếu là đất á sét. 1.2. Tổng quan về môi trƣờng đất tự nhiên Môi trường đất trong tự nhiên được chuyển biến từ đá thành đất theo các quá trình phong hoá, quá trình chuyển dời và trầm tích xảy ra trong một thời gian rất dài dưới tác động của các yếu tố tự nhiên như gió, nhiệt độ, nước… Theo B.A. Priclônxki căn cứ vào độ cứng của đất và phân chia thành năm loại sau: - Đá: có độ bền nén giới hạn lớn hơn 500.10 4 N/m 2 , cần phải sử dụng phương pháp khoan, khoan- nổ để bóc tách các lớp ra khỏi khối đá. - Pha đá: có độ bền nhỏ hơn 500.10 4 N/m 2 , là loại không thấm nước. Việc gia công loại đất này cũng giống như loại đá đã nói ở trên. - Đất tảng: có độ bền kém hơn hai loại đất trên. Có thể sử dụng một số dạng TBCT như lưỡi cày, lưỡi xới, gầu xúc có răng… để gia công loại đất. - Đất cát: gồm những hạt có kích thước từ 0,05-2mm. Để gia công loại đất này, có thể sử dụng tất cả các dạng thiết bị công tác hiện có trên các máy làm đất. - Đất sét: thường có kích cỡ hạt < 0,05mm. Việc gia công loại đất này có thể sử dụng các máy làm đất có TBCT giống như đất cát. 1.3. Tổng quan về quá trình đầm lèn đất bằng lu rung và đầm lèn đất nền đƣờng tuần tra biên giới. 1.3.1 Tổng quan chung về đầm lèn đất bằng máy lu Trước đây khi xây dựng nền đường, chúng ta thường không đầm lèn đến độ chặt yêu cầu mà chủ yếu dựa vào tác dụng của các nhân tố tự nhiên và dưới tác dụng của xe làm cho nền đường trở nên ổn định rồi mới tiến hành xây dựng mặt đường. Do đó thời gian xây dựng đường bị kéo dài và khó đảm bảo cho đường làm việc ổn định theo thời gian. Vì lý do đó hiện nay người ta thường sử dụng các biện pháp cưỡng bức để nhanh chóng tạo độ ổn định của nền đường nhằm rút ngắn thời gian thi công. 5 1.3.2. Tổng quan về đầm lèn đất nền đƣờng tuần tra biên giới. Theo tiêu chuẩn thi công đường TTBG khi đầm lèn đất nền đường ngoài việc tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn thi công đường giao thông còn phải thực hiện các quy định sau: - Trong mọi trường hợp 30 cm lớp đất phía trên cùng của nền ( lớp nền đất giáp với móng đường) phải được đầm lèn đạt độ chặt K>=98; có mô đun đàn hồi Eo>= 400 daN/cm 2 ; - Đối với nền đào, 30 cm lớp đất trên cùng phải được cày xới và đầm lèn đạt K>=98; - Lớp đất nằm phía dưới phải được đầm lèn đạt K>=95. 1.3.3. Tổng quan về các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng đầm lèn Các chỉ tiêu đánh giá đó là: Dung trọng, độ bền, mô đun biến dạng của đất sau khi đầm. Dung trọng Mô đun biến dạng của đất Chỉ số đo CMV khi đầm lèn đất bằng lu rung. Chỉ số đo CCV khi đầm lèn đất bằng lu rung. Chỉ số đo Omega khi đầm lèn đất bằng lu rung. Chỉ số đo độ cứng của đất k s khi đầm lèn. Chỉ số công suất lu lèn đất S. Độ chặt của đất sau khi đầm Một trong những thông số quan trọng để đánh giá chất lượng đầm lèn đó là độ chặt của nền đường sau khi đầm. Độ chặt cần thiết của đất đảm bảo cho nền đường đạt được độ ổn định gọi là độ chặt yêu cầu γ 0 . Thông thường độ chặt yêu cầu nhỏ hơn độ chặt tối đa γ max đạt được trong phòng thí nghiệm với chế độ quy định. Tuỳ theo kết cấu bề mặt công trình, quan hệ giữa γ 0 và γ max thể hiện theo công thức : γ 0 =K 1 . γ max Trong đó: K 1 - Hệ số đầm lèn phụ thuộc vào từng kết cấu bề mặt công trình Trong phạm vi luận án này, do mặt đường sử dụng bê tông xi măng và do quy trình, quy phạm thi công đường tuần tra biên giới do Ban quản lý dự án 47 đưa ra nên hệ số đầm lèn phải đạt được là K 1 ≥0,98. Tóm lại: độ chặt của đất nền đường là chỉ tiêu quan trọng. Nó là một trong những cơ sở khoa học và tiêu chí để đánh giá mức độ đầm chặt của nền đường 6 đất. Vì vậy trong khuôn khổ của luận án ở các phần sau để đánh giá hiệu quả đầm lèn sẽ chỉ sử dụng tiêu chí này. Các tiêu chí khác cũng rất quan trọng nhưng việc xác định khó khăn và đặc biệt là tiêu chuẩn Việt nam chưa đề cập đến. 1.4 Tổng quan về các phƣơng pháp giải bài toán tối ƣu và xác định chế độ làm việc hợp lý trong kỹ thuật. Phương pháp sử dụng đạo hàm bậc một của hàm mục tiêu; phương pháp sử dụng đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu (phương pháp Newton); phương pháp “mặt cắt vàng”; phương pháp biến hình; phương pháp di truyền (GA); phương pháp tiến hoá vi phân (DE); phương pháp thử nghiệm độc lập lần lượt giá trị các tham số; Do bài toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung không xác định được hàm đa biến giữa chi phí năng lượng riêng và các thông số ảnh hưởng đến quá trình lu lèn đất nên sử dụng phương pháp thử nghiệm độc lập lần lượt giá trị các tham số để tính là hợp lý. 1.5. Tổng quan các kết quả đã nghiên cứu về động lực học máy lu rung trong và ngoài nƣớc có liên quan đến nội dung luận án Krober đã đưa ra mô hình động lực học đầm lèn đất một bậc tự do với mục đích xác định chỉ số Omega cho biết mức độ năng lượng truyền vào đất. Thiết Yoo và Selig đưa ra mô hình 2 bậc tự do biểu diễn động lực học của bánh lu và khung máy theo phương đứng. Các tác giả này giả thiết mô hình hạn chế bởi đặc tính tiếp xúc của bánh đầm và đất và sử dụng mô hình độ cứng của đất bằng các lò so và giảm chấn tuyến tính. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tần số lớn hơn nhiều lần so với tần số cộng hưởng, hơn thế nữa, mô hình không đưa ra dải tần số làm việc xung quanh tần số cộng hưởng. Giáo sư Gheorghe Oproescu mô hình hóa nền đất lu theo đặc trưng của đất gồm các thành phần lực đàn hồi, nhớt, dẻo và ma sát khô. PGS, TS Nguyễn Văn Hợp trong luận văn tiên sỹ bảo vệ tại Cộng hòa liên bang Đức [129] đã nghiên cứu về lý thuyết lu rung trên môi trường đất rời, mô 7 hình tuy còn đơn giản song luận án đã nghiên cứu tính phức tạp của môi trường đất khi chịu tác dụng đầm lèn. PGS, TS Vũ Liêm Chính trong luận văn tiên sỹ bảo vệ tại Cộng hòa liên bang Đức [130] đã nghiên cứu về lý thuyết lu rung trên môi trường đất. Luận văn đã xây dựng mô hình động lực học lu rung hai bánh thép và đã xét đến các trường hợp tách bánh khi lu rung làm việc. Trong nước, PGS, TS Nguyễn Văn Vịnh trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2001 “Nghiên cứu cải hoán máy đầm lèn tự hành bánh thép kiểu tĩnh thành kiểu rung tĩnh kết hợp” đã đưa ra phương án cải tiến các máy lu tĩnh bánh thép tự hành thành các máy lu rung tĩnh tự hành kết hợp. TS Nguyễn Văn Thịnh đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2005 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đầm ta luy nền đường đắp”. Đề tài hoàn thành mục tiêu đề ra là thiết kế chế tạo thiết bị đầm ta luy nền đường đắp. PGS, TS Nguyễn Văn Vịnh đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010 “Nghiên cứu lựa chọn các thông số đầm lèn hợp lý khi thi công lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn bằng cấp phối đồi vùng trung du Bắc bộ”. Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về mạng lưới giao thông nông thôn ở Việt nam hiện nay, tổng quan về phương pháp đầm lèn lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn, nghiên cứu động lực học của lu rung bằng mô hình 2 khối lượng, ứng dụng Matlab-Simulink để giải phương trình chuyển động, khảo sát được ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và thông số làm việc đến quá trình làm việc của máy để lựa chọn các thông số hợp lý. PGS. TS Vũ Thế Lộc, Vũ Thanh Bình đã nghiên cứu cơ bản về động lực học máy làm đất, bằng cách xác định các thông số qui kết, độ cứng, độ hở qui kết để tính toán sơ đồ hai khối lượng chuyển động tịnh tiến, chuyển động tịnh tiến có va đập…từ đó xác định tải trọng động tác dụng vào hệ thống và lực gây rung khi di chuyển của máy đầm môi trường hạt rời. Tiến sỹ Nguyễn Viết Tân khi nghiên cứu máy bốc xúc vật liệu trong đường hầm sau khoan nổ đã sử dụng phương pháp “tiến hóa vi phân” để tính toán tối ưu cho kích thước gầu của máy. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu lý thuyết về động lực học lu rung và hợp lý hóa hay tối ưu của các máy làm đất 8 thông dụng, đối với máy lu rung đã có nhiều tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầm lèn. Tuy nhiên, nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của lu rung theo tiêu chí độ chặt đảm bảo mà chi phí năng lượng riêng thấp thì chưa có. Chƣơng 2 ĐỘNG LỰC HỌC LU RUNG BÁNH THÉP TRƠN TỰ HÀNH TRÊN ĐẤT NỀN ĐƢỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI 2.1. cơ sở khoa học nghiên cứu động lực học lu rung bánh thép trơn trên nền đất rời đƣờng tuần tra biên giới 2.1.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đầm lèn bằng lu rung Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầm lèn trong đó có thể nêu lên một số yếu tố chính sau: Độ ẩm, cường độ giới hạn của đất, chiều dày lớp đất lu lèn, tốc độ lu lèn, ảnh hưởng của biên độ lực gây rung, ảnh hưởng của tần số lực gây rung, ảnh hưởng của trọng lượng xe lu, ảnh hưởng của bánh lu chủ động và bị động đến chất lượng lu lèn đất. 2.1.2 Các thông số đặc trƣng của môi trƣờng đất đƣờng tuần tra biên giới Do đối tượng khảo sát là đất đầm phục vụ thi công đường tuần tra biên giới là đất rời, á sét như đã giới thiệu, theo giáo sư Oproescu đối với đất rời, á sét quy luật thay đổi của các lực đàn hồi, lực cản nhớt, lực đàn hồi dẻo và lực ma sát khô của đất lu lèn được xác định theo các biểu thức     2 i i i i 2 i i i i 2 i i i i ii i 100000.x 50000.x khi x 0 eli 0 khi x 0 50000.x 30000.x khi x 0 pli 0 khi x 0 5000.x 50000.x khi x 0 vsci 0 khi x 0 5000 30000.x khi x 0 dfi 0 khi x 0 F F F F                        2.1.3 Các đặc trƣng của máy lu rung khảo sát Luận án thống kê các tham số của một số máy lu rung phổ biến của các đơn vị trong bảng sau: 9 Thông số động lực học của một số lu rung thông dụng TT Tên gọi f m (kg) d m (kg) df k (MN/m) df c (Ns/m) e F (KN) f (Hz) 1 Sakai SV512 E 1950 3200 5,48.10 6 10480 172/226 27,5/36,7 2 Sakai SV91 2450 3950 5,48.10 6 10480 172/226 27,5/36,7 3 HAMM A2310 1390 2110 5,48.10 6 10480 154/198 15/30 4 Ingersol Rand DD138 1927 2638 5,48.10 6 10480 165 27 5 Liugong 2040 2720 4,4.10 6 10480 158 40 2.2. mô hình động lực học máy lu rung bánh thép trơn trên nền đất rời đƣờng tuần tra biên giới 2.2.1. Phân tích, giả thiết xây dựng mô hình Lu lèn nền đất đắp chiếm tỉ trọng lớn trong thi công đường tuần tra biên giới. Như chương 1 đã đề cập, mô hình hóa nền đất đắp theo giáo sư Gheorghe Oproescu có nhiều ưu điểm. Đặc trưng của đất có thể xem gồm các thành phần lực đàn hồi, lực cản nhớt, lực biến dạng dẻo và lực cản ma sát khô trong đất được tính theo các phương trình ở phần 2.1.2. Một số giả thiết của mô hình nghiên cứu: - Chỉ xét bài toán phẳng; - Giả thiết khối lượng khung máy tác động lên bánh rung tập trung là m f ; - Các khối lượng tập trung chỉ xét dao động theo phương thẳng đứng; - Bánh lu luôn tiếp xúc với đất trong quá trình làm việc; - Thời gian lu lèn chính là khoảng thời gian để máy đi hết chiều dài tác dụng của bánh lu trên nền đất; - Khối lượng các lớp đất đầm m s1 , m s2 , m s3 được xác định theo 2.2.4; - Đất dưới bánh lu không bị phá hủy trong suốt quá trình lu lèn; 2.2.2 Xây dựng mô hình động lực học lu rung bánh thép trơn trên môi trƣờng đất đƣờng tuần tra biên giới Kết hợp với mô hình máy lu gồm khung máy và bánh lu như đã nêu ở trên, mô hình nghiên cứu động lực học máy lu rung trên nền đất đắp được xây dựng hình a và b. 10 a) Mô hình động lực học máy lu rung nền đất đắp b) Sơ đố tách các khối lượng tự do trong đó: F(t) lực kích thích gây rung, N; m f khối lượng khung máy lu đặt lên bánh rung, kg; m d khối lượng bánh lu rung ,kg; m si khối lượng đất thứ i được đầm, kg; c f hệ số cản nhớt của gối giảm chấn sao su, Ns/m; k f hệ số đàn hồi của gối giảm chấn sao su, N/m; F pli lực cản gây ra do tính dẻo của khối lượng đất i, N; F eli Lực cản gây do tính đàn hồi của khối lượng đất i, N; F dfi lực cản ma sát khô của khối lượng đất i, N; F vsci lực cản nhớt của khối lượng đất i, N; X d dịch chuyển của trống, m; X si dịch chuyển của khối lượng đất thứ i, m; F df lực cản ma sát khô ban đầu trong đất, N; m si khối lượng của lớp đất thứ i, kg; 2.2.3 Thiết lập phƣơng trình vi phân chuyển động Theo trên ta xem như các đặc tính của đất là các hàm phi tuyến phụ thuộc vào độ lún và tốc độ lún khi lu lèn. Quy luật thay đổi của các lực được mô tả như sau:     2 1i pl i 2i pl i i i 2 1i pl i 2i pl i i i 2 1i vsc i 2i vsc i i i 1i df 2 i df i i i a .k . x a .c .x khi x 0 eli 0 khi x 0 b .c .x b c . x khi x 0 pli 0 khi x 0 c c .x c c .x khi x 0 vsci 0 khi x 0 d f d f .x khi x 0 dfi 0 khi x 0 F F F F                        Lực tác dụng giữa các lớp đất lu lèn được xác định theo công thức: si eli i pli vsci dfi i F F F FF ( sgn(x )) ( )(sgn( x ))    [...]... lún của đất đầm cũng tăng lên Độ lún của đất tỷ lệ thuận với biên độ lực kích thích Độ lún của đất tỷ lệ nghịch với vận tốc đầm 3.2 xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trƣờng đất đƣờng tuần tra biên giới phía bắc 3.2.1 Xây dựng bài toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung Chất lượng lu lèn đất của xe lu được đặc trưng bởi độ chặt của đất sau khi lu lèn Nó phụ thuộc vào nhiều... pháp nghiên cứu của lu n án có thể áp dụng để nghiên cứu xác định chế độ làm việc của các loại máy lu rung khi thi công ở các điều kiện khác Hướng nghiên cứu tiếp theo của lu n án là: hoàn thi n việc nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý cho tất cả các loại lu rung thi công trên nhiều loại đất khác nhau để bổ sung cho tiêu chuẩn Việt Nam về công tác đất (TCVN 4447-1987) Đồng thời nghiên cứu xây... trống lu và khung máy ở các chế độ làm việc - Xác định áp lực đè và gia tốc ở ba lớp đất khi máy lu đi qua - Xác định độ lún của mỗi lượt máy lu đi qua tương ứng với các chế độ - Xác định độ chặt của nền đất sau mỗi lượt lu lèn 4.1.3 Trang thi t bị làm thực nghiệm 4.1.3.1 Máy lu rung bánh thép trơn Máy lu rung tự hành bánh thép trơn dược chon là máy lu rung Sakai SV512E Đây là máy lu rung hiện đại được... ĐẾN CHẾ ĐỘ LU LÈN VÀ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC HỢP LÝ CỦA LU RUNG THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƢỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI 3.1 Khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến chế độ lu lèn Khác với mô hình đất tuyến tính, kết quả trong nghiên cứu cho thấy dịch chuyển của đất và khung tuy dao động khác biên độ nhưng vị trí cân bằng mới được thi t lập ở vị trí thấp hơn vị trí ban đầu, độ chênh lệch đó chính là độ lún của đất khi lu. .. xác định chế độ làm việc của lu rung đó là: Tần số, biên độ của lực gây rung, Vận tốc di chuyển của máy lu, số lượt lu lèn Trong quá trình thi công chỉ tiêu chi phí năng lượng thấp thường đặt ra Tuy nhiên đối với lu rung thì độ chặt của lớp đất sau khi lu đạt yêu cầu là điều kiện tiên quyết Như vậy, bài toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung theo chỉ tiêu chi phí năng lượng là: Xác định chế. .. pháp “ thử nghiệm độc lập lần lƣợt giá trị các tham số” để giải là phù hợp Thuật toán xác định chế độ lu lèn hợp lý cho máy lu rung bánh thép trơn trên môi trường đất rời đường tuần tra biên giới thể hiện trên sơ đồ thuật toán sau: 18 Sơ đồ thuật toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới v1(m/s) f1(Hz) F01(KN) Lƣợt thứ 2 Lƣợt thứ 3 Lƣợt thứ 4 Lƣợt thứ... chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường TTBG đảm bảo chi phí năng lượng riêng là nhỏ nhất, khi cho trước độ chặt yêu cầu của đất sau khi lu lèn Theo phân tích ở trên, chi phí năng lượng riêng E phụ thuộc vào nhiều thông số, trong đó các thông số chế độ làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của E Vì vậy, hàm mục tiêu của bài toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung. .. nghiên cứu và trang thi t bị làm thực nghiệm 4.1.1 Mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm Chế độ làm việc của lu rung phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Do đó, mục tiêu của nghiên cứu thực nghiệm là: Xác định các thông số đầu vào để giải bài toán động lực học ở chương 2 Thực nghiệm kiểm chứng độ lún và độ chặt của đất theo chế độ lu lèn hợp lý đã tính ở chương 3 Thực nghiệm được tiến hành tại đường tuần tra biên. .. quả chế độ làm việc hợp lý của lu rung Sakai SV512E khi thi công đất nền đường tuần tra biên giới là: 24 Khi đó chi phí năng lượng riêng E=81,2909kJ/m3 là giá trị chi phí nhỏ nhất và máy lu đầm đất được độ lún 0,1225m>0,12m ( độ lún yêu cầu) [trình bày ở công trình 4,5] 5 Kết quả trên có thể áp dụng cho các loại lu rung có các thông số động lực học tương tự như như lu rung Sakai SV512E khi thi công nền. .. toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung bánh thép trơn trên nền đất rời đường tuần tra biên giới được phát biểu như sau: Khi xác định hàm chi phí năng lƣợng riêng E viết dƣới dạng E=f(xi) với xiRn là các thông số chế độ làm việc của xe lu ( x1= v; x2=P; x3=f;x4=n ) Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (min) của hàm f(xi) ứng với xiRn và thỏa mãn các điều kiện ràng buộc: Độ lún tổng cộng của các lần lu . nghiên cứu quá trình biến đổi của đất khi đầm lèn. Do vậy, đề tài của Lu n án Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới ” nhằm xác. toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung trên môi trường đất đường tuần tra biên giới. Mục đích nghiên cứu của lu n án Xác định sự biến đổi của đất dưới tác dụng của bánh lu, sử. toán xác định chế độ làm việc hợp lý của lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới Sử dụng máy tính với phần mềm Matlab giải được kết quả trong bảng sau: Kết quả xác định chế độ làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới, tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới, tóm tắt nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn