Nghiên cứu chất lượng và bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc ở tỉnh hậu giang năm 2008

Nghiên cứu hoá học nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (phyllanthus urinaria l., euphorbiaceae)

Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (phyllanthus urinaria l., euphorbiaceae)
... (Phyllanthus urinaria L.) làm đối tượng nghiên cứu cho công trình nghiên cứu này. Tên đề tài là: Nghiên cứu hóa học nhận dạng một số nhóm chất trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., ... tượng nghiên cứu, còn ở nước ta hiện rất ít công trình nghiên cứu về thành phần hóa học dược lí học của cây chó đẻ răng cưa. Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu thành phần hóa học các ... con người. 3.3. Phân lập nhận dạng các hợp chất trong các dịch chiết khác nhau của cây chó đẻ răng cƣa Các dịch chiết từ cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L) đều là những hỗn...
 • 110
 • 914
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu hóa học nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa

Luận văn: Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa
... (Phyllanthus urinaria L.) làm đối tượng nghiên cứu cho công trình nghiên cứu này. Tên đề tài là: Nghiên cứu hóa học nhận dạng một số nhóm chất trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., ... tượng nghiên cứu, còn ở nước ta hiện rất ít công trình nghiên cứu về thành phần hóa học dược lí học của cây chó đẻ răng cưa. Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu thành phần hóa học các ... hợp chất hoạt tính sinh học của cây chó đẻ răng cưa, góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết về nguồn thực vật làm thuốc phong phú quý giá của Việt Nam. Chúng tôi chọn cây chó đẻ răng cưa...
 • 110
 • 777
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn sản xuất một số tổ hợp lúa lai hệ hai dòng có năng suất chất lượng cao được chọn tạo trong nước góp phần phát triển lúa lai tại thanh hoá

Nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất một số tổ hợp lúa lai hệ hai dòng có năng suất chất lượng cao được chọn tạo trong nước góp phần phát triển lúa lai tại thanh hoá
... lúa lai hệ hai dòng năng suất, chất lượng cao ñược chọn tạo trong nước góp phần phát triển lúa lai tại Thanh Hoá . 2. MỤC TIÊU CỦA ðỀ TÀI - Tuyển chọn các tổ hợp lúa lai hai dòng ñược chọn ... quả tuyển chọn các tổ hợp lúa lai hai dòng vụ Xuân vụ Mùa theo chỉ số chỉ số chọn lọc 87 3.2.8. Một số chỉ tiêu chất lượng của các tổ hợp lúa lai hai dòng triển vọng tại Thanh Hoá ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN BÁ THÔNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ SẢN XUẤT MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI HỆ HAI DÒNG CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO ðƯỢC CHỌN...
 • 272
 • 635
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh đồng mường thanh huyện điện biên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh đồng mường thanh huyện điện biên
... hành nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu hiện trạng ñề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh ñồng Mường Thanh huyện ðiện Biên tỉnh ðiện Biên . 1.2 Mục ñích ... HOÀNG CÔNG MỆNH NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI CÁNH ðỒNG MƯỜNG THANH HUYỆN ðIỆN BIÊN LUẬN VĂN ... lợi, khó khăn trong sản xuất lúa nói chung lúa hàng hoá nói riêng. - ðề xuất một số giải pháp phát triển lúa hàng hoá chất lượng tại vùng nghiên cứu theo hướng phát triển bền vững. - Tiến...
 • 152
 • 1,073
 • 4

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản

nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ nghề nuôi trồng thuỷ sản
... - Nghiên cứu ảnh hởng của một số loại kháng sinh lên sinh trởng của tảo vi sinh vật. - Nghiên cứu bảo quản thử 5 giống tảo bằng kĩ thuật làm bất động. - Đề xuất qui trình phân lập làm sạch ... ngời làm nghiên cứu về tảo, nhân nuôi tảo tại các trại giống nuôi trồng thuỷ sản chủ động đợc nguồn giống tảo, giảm đợc chi phí nhân công thời gian, giảm chi phí sản xuất.Việc giữ giống tảo ... các trại nuôi trồng thuỷ sản để phục vụ công tác nhân giống động vật biển. Isochrysis galbana màu nâu vàng, lông roi, kích thớc từ 4-7àm. Tảo này đợc nuôi trồng phổ biến để làm thức ăn...
 • 56
 • 840
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VỐN - TRƯỜNG HỢP CỦA VALUE-ATRISK MODELS 1" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... SimulationRiskMetricsNormal-GARCH(1,1) Student-t GARCH(1,1) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009 126 NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VỐN - TRƯỜNG ... trên thị trường vốn đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu và giới thực tế khảo sát, đề xuất và phát triển những hình quản trị rủi ro thích hợp. Quản trị rủi ro thị trường vốn trên cơ sở những hình ... RETURNS -1 2.00% -1 0.00% -8 .00% -6 .00% -4 .00% -2 .00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%06/06/0206/12/0206/06/0306/12/0306/06/0406/12/0406/06/0506/12/0506/06/0606/12/0606/06/0706/12/0706/06/0806/12/0806/06/09RETURNS0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00% -9 .50% -9 .00% -8 .50% -8 .00% -7 .50% -7 .00% -6 .50% -6 .00% -5 .50% -5 .00% -4 .50% -4 .00% -3 .50% -3 .00% -2 .50% -2 .00% -1 .50% -1 .00% -0 .50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%FTSE...
 • 9
 • 504
 • 4

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
... tế -xã hội của vùng nghiên cứu 48 3.2.2 Hiện trạng sản xuất trồng trọt 48 3.2.3 Tiến hành thí nghiệm 48 3.2.4 ðề xuất một số giải pháp góp phần phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng. ... nghệ sản xuất chế biến…” 2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất lúa chất lượng 2.1.5.1 Nhu cầu thị trường ðể sản xuất lúa chất lượng có hiệu quả cần phải gắn quá trình sản ... Hệ thống sản xuất: Hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm cho hội, có thể khái quát mô tả qua sơ ñồ sau: Sơ ñồ 1. Quá trình chuyển hóa trong hệ thống sản xuất Tất cả các hệ thống sản xuất...
 • 140
 • 573
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... 4.1.3. Hiện trạng sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 69 4.1.3.1. Thực trạng phát triển sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng 69 4.1.3.2. Hiện trạng sản xuất lúa chất lượng của huyện Yên ... NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : TRỒNG TRỌT Mã số : ... sản xuất lúa, lúa chất lượng tại huyện Yên Dũng. - ðánh giá thực trạng sản xuất lúa lúa chất lượng của huyện Yên Dũng. - Thực hiện thí nghiệm ñể chọn ra ñược một số giống lúa chất lượng...
 • 168
 • 590
 • 0

Nghiên cứu chất lượng bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc tỉnh hậu giang năm 2008

Nghiên cứu chất lượng và bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc ở tỉnh hậu giang năm 2008
... tài: Nghiên cứu chất lượng bảo quản một số thuốc tại các nhà thuốc tỉnh Hậu Giang năm 2008 . Nhằm mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng qua tiêu chuẩn kiểm nghiệm giám ... cung ứng thuốc tại Hậu Giang Theo thống kê của Phòng Quản lý Dược Sở y tế Hậu Giang [52], năm 2008 tổng số cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn quản lý là 213, trong đó: + Nhà thuốc Tân ... thường, thuốc thiết yếu các chủng loại tương đương để thay thế. - Chất lượng thuốc: Phải đảm bảo hiệu quả phòng, chữa bệnh. Có đủ cơ sở bảo quản thuốc. Không có thuốc kém chất lượng, quá...
 • 106
 • 365
 • 1

“Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Bình

“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Bình
... việc đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Thái Bình. 3 2. Đánh giá được thực trạng của công tác quản lý, xử rác thải sinh hoạt ... nghiên cứu tìm ra giải pháp quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt có tính phù hợp 2 cao đối với địa phương, đề tài “Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, ... xử chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Bình đã được lựa chọn nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý...
 • 115
 • 1,445
 • 0

Nghiên cứu thực trạng hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu Hải Phòng

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu Hải Phòng
... Thực trạng chất lượng máu chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học -Truyền máu Hải Phòng 92 4.3. Hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng chế phẩm máu 97 4.3.1. Hiệu quả giải pháp tuyên truyền vận ... tra chất lượng máu chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học- Truyền máu Hải Phòng 72 3.2.4. Hiệu quả giải pháp tập huấn nâng cao chất lượng sử dụng máu chế phẩm máu 76 3.2.5. Một số biểu ... Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu thực trạng chất lượng máu chế phẩm máu3 1 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng máu chế phẩm máu 31 2.2....
 • 138
 • 571
 • 3

Nghiên cứu thực trạng hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu hải phòng

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả một số giải pháp nâng cao chất lượng máu, chế phẩm máu tại trung tâm truyền máu hải phòng
... lượng máu lớn phục vụ cho việc sản xuất chế phẩm đạt hiệu quả nâng cao chất lượng chế phẩm tại Trung tâm. 4.1.3. Thực trạng chất lượng máu chế phẩm máu tại Trung tâm Huyết học -Truyền máu Hải ... trong truyền máu đều giảm đáng kể. Như vậy, với thực trạng máu chế phẩm máu tại trung tâm Truyền máu Hải Phòng một số giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng máu chế phẩm năm 2012-2013, một ... máu Thực trạng Tiếp nhận máu Thực trạng Chất lượng chế phẩm máu Thực trạng Sử dụng máu lâm sàngMục tiêu 1: Thực trạng chất lượng máu chế phẩm máu năm 2010-2011 Nghiên cứu thực trạng máu và...
 • 24
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu thuc tran va xac dinh mot so yeu to lien quan ty so gioi tinh khi sinhnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộikiểm tra chất lượng và bảo quản sản phẩmchất lượng và bảo quản sản phẩmnghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở việt namnghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng bay quốc nội của tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlineskhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngdu tru va bao quan mot so loai thuc an cho gia suc nhai laikhảo sát kiến thức thái độ và thực hành về phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dƣới 5 tuổi tại ấp tân thành xã tân phƣớc hƣng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang năm 2008phần v nghiên cứu phương pháp kéo dài thời gian bảo quản một số loài cá khô có hàm lượng chất béo caonghiên cứu trồng chế biến bảo quản và sử dụng cỏ stylosanthes guianensit ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượngnghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyềnnghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcnghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmnghiên cứu chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp lộ 371e74 từ sơnbắc ninhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ