bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 1 mở rộng khái niệm phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 1 mở rộng khái niệm phân số
... -1 0≠n 1 ≠b) Để A là số nguyên ta phải có n – 1 là ước của 4{ }-4;-2; -1; 1;2;4Ư(4) = ta có bảng sau:n -1 -4 -2 -1 1 2 4n -1 -3 -1 0 2 3 5Vậy { }n -3; -1; 0;2 ;3; 5∈ -Học thuộc khái niệm phân ... ;7 5 -3 Bài 7: Điền vào chỗ trống: Dạng 3: Đổi đơn vị các số đo a) 1cm = m nên 19 cm = …… m 1 100b) 1g = kg nên 27g = …… kg 1 1000c) 1h = 60 phút nên 7phút = …… h 19 10 027 10 007 60 Bài 8: ... Dạng 1: Biểu diễn phân số của một hình cho trước 1 3 59 Bài 3: Phần tô màu trong các hình biểu diễn phân số nào? 3 6 Dạng 1: Biểu diễn phân số của một hình cho trước 7 12 1 45 12 Bài 4:...
 • 14
 • 532
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 2 phân số bằng nhau

bài giảng số học 6 chương 3 bài 2 phân số bằng nhau
... thức 2 . 3 = 1 . 6 , ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau: LUYỆN TẬP , 2 1 3 6 = 2 6 1 3 = 3 1 6 2 = 3 6 1 2 =Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 ... 32 8:8 421 . 428 . 28 21 4==⇒=⇒= xxx 28 21 4=xTiết 70 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Bài tập 6 (trang8 - SGK): Tìm số nguyên x và y, biết : LUYỆN TẬP b, 28 20 5=−ya, 720 :)140 (20 .28 )5(, 22 1:4 26 . 721 . 21 6 7,−=−=⇒=−==⇒=⇒=yybxxxaGiải: ... ? 3 1 6 2 =Tiết 70 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Vậy 2 phân số và được gọi là bằng nhau nếu có điều kiện gì ?ba Nhận xét các tích 1 .6 3. 2 ?dc 6 2 3 1= Ta có: 1. 6 = 3 . 2 ( = 6) Tiết 70 : PHÂN...
 • 16
 • 486
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số
... 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ2. Tính chất bản của phân số: Bài tập: Hãy tìm 3 phân số bằng phân số ?Ta có thể tìm được bao nhiêu phân số bằng phân số ? Vậy: Mỗi phân số có vô số phân số ... 4 6 20 3 6 9 30 − − −= = =−2 3 − 4 6 2 3 6 9−2 3 −20 30 −Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ2. Tính chất bản của phân số: Bài giải:Vậy phân số vì sao?Vì chia cả tử và mẫu của ... TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐVậy: Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.2. Tính chất bản của...
 • 19
 • 415
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 4 rút gọn phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 4 rút gọn phân số
... Rút gọn các phân số sau:b)18 -33 c)1957d)- 36 -12=-18 33 =-18 : 3 33 : 3 = -6 11=19 :1957 :19=1 3 = 36 12= 36 :1212 : 12= 3 1= 3 -6 11 3 1Tại sao khi rút gọn các phân số ... phân số tối giản?? 2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau : 14 63 6 3 , 4 -1,12- 4 , 16 9 , 4 -1 9 16 Hãy rút gọn các phân số: về các phân số tối giản 6 3 ,12- 4 , 14 63 Làm ... SỐ HỌC 6 – BÀI GIẢNGBÀI 4: RÚT GỌN PHÂN SỐRÚT GỌN PHÂN SỐI/ Mục tiêu: - Kiến thức: HS hiểu thế nào là rút gọn phân số , thế nào là phân số tối giản. Biết cách rút gọn phân số và biết...
 • 14
 • 461
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 5 quy đồng mẫu nhiều phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 5 quy đồng mẫu nhiều phân số
... ì= =ì2 .3. 5 =22 .3. 5 60 60 60 5 2 5 5 60 25 60 2214Tit 77 5 QUY NG MU NHIU PHN S 1. Qui đồng mẫu hai phân số: Qui đồng mẫu hai phân số là biến đổi các phân số đó có mẫu số khác nhau ... =ì2 .3. 5 =22 .3. 5 60 60 60 5 2 5 5 60 25 60 2214}MC: 60 Quy đồng mẫu các phân số : Quy đồng mõu cac phõn sụ : 5 12;7 30 }Tit 77 5 QUY NG MU NHIỀU PHÂN SỐ 1. Qui đồng mẫu hai phân ... khi qui đồng mẫu nhiều phân Trước khi qui đồng mẫu nhiều phân số ta phải: số ta phải:-Viết phân số mẫu âm thành phân Viết phân số mẫu âm thành phân số mẫu dương. số mẫu dương.-...
 • 12
 • 448
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 7 phép cộng phân số
... (SGK – 26) 18 1 86 -14 -14 + (-14)c) + = + = 13 39 39 39 39 4 4 4 2 36 10 36 105 18 5 9 45 45 45− − - + (- )d) + = + = + =4= 39 26 45=TÓM TẮT BÀI HỌCPHÉP CỘNG PHÂN SỐCỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG ... =1 -5+ 6 6B =1 -4+14 7 và1. Cộng hai phân số cùng mẫu:2 7 Ví dụ 1: Thực hiện phép tính:+ 3 7 Ta có:2 7 + 3 7 =2 3 7 +=5 7 Ví dụ :++=( ) 3 1 3 1 25 5 5 52 7 2 7 2 7 59 9 9 ... trước và sau khi thực hiện phép cộng. 1 -1 3 7 10 10−+− 6 11 13 39−+1 3 2 4−+2 1 7 7−+11 7 −+9 811 11−+2 1 3 3+2 1 3 5−+ 7 921 36 +−1 7 −111 7 39 14−Tính tổng dưới...
 • 17
 • 447
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 8 tính chất cơ bản của phép công phân số
... Tiết 81 - Bài 8: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐTOÁN 6 – BÀI GIẢNG SỐ HỌCKIỂM TRA BÀI CŨ*Nhắc lại tính chất bản của phép cộng các số nguyên? Tính chất bản của phép cộng các số ... CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ?2 .Tính nhanh: 2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B− −= + + + +1 3 2 52 21 6 30 C− − −= + + +Tiết 81 - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ2 15 15 4 8 17 23 17 19 23 B− ... nguyên:1 -Tính chất giao hoán: a+b=b+a2 -Tính chất kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c) 3- Cộng với số 0: a+0=0+a=aTiết 81 -TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐIICác tính chất: Các tính chất: 1 .Tính chất...
 • 13
 • 426
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 9 phép trừ phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 9 phép trừ phân số
... của phân số và cũngnói là số đối của phân số ; hai phân số và là hai số đối nhau. 3 5− 3 5− 3 5 3 5− 3 5 3 5 33 1)5 5+−= 3 ( 3) 5+ −=05=022) 3 2 3 + =−( 2) (2) 3 − +=2 2 3 ... 9 − =1 9 3 2 9 9 =1 2 3 9 + = ữ 3 ( 2) 9 + −=1 9 1 2 3 9 −+ =1 2 3 9 − =1 2 3 9  + ữ }Qui tc: Mun tr mt phõn s cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ a ... 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ2 3 phân số KH: số đối của phân số là abab−0a ab b + = ÷ −ab−ab−ab−==Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ2- Phép trừ phân số ?3 Hãy tính và so sánh1 2 3 9 −...
 • 10
 • 326
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 10 phép nhân phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 10 phép nhân phân số
... BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬSỐ HỌC 6 KIỂM TRA BÀI CŨ * Phát biểu quy tắc phép trừ phân số. Viết dạng tổng quát. * Áp dụng: Bài 68 a (sgk /35 ) Tính: 3 -7 13 5 10 20− −−? Nêu quy tắc nhân hai số ... ữ 3 4. 13 1− −=( 3) .( 4) 13. 1− −=( 3) 121) 13 .( 4 3 − −=  ÷  Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân ... 00 31 31 −= =(sgk/ 36 ) Bài tập 69 (sgk/ 36 ) Bài tập 69 (sgk/ 36 ) :: NhNhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể).ân các phân số (chú ý rút gọn nu cú th).2 5b, 5 9ì8 15d, 3 24ìT...
 • 15
 • 384
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số
... 85 Bài 11. Tính chất bản của phép nhân phân số A. Mục tiêu* Kiến thức:- HS biết các tính chất bản của phép nhân phân số : giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép ... nào?1. Các tính chất bản của phép nhân phân số: a) Tính chất giao hoán.b) Tính chất kết hợp:c) Tính chất nhân với 1:d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Qua bài này các ... phân số để vận dụng các tính chất bản của phép nhân phân số. B. Chuẩn bịGV: - Máy chiếu, bảng nhóm.HS: - Ôn các tính chất bản của phép nhân số nguyên.- Ôn quy tắc phép nhân phân số. C....
 • 26
 • 727
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số
... ×= 3 2:4 6 3 42× = 6 2.4 87 .3 21==2 3. 44 3 1 2× ==2.1 3. 4 Bài tập: Tính và so sỏnh: b)2 3 :7 4v 2 47 3 ìTa cú: Vy Ta cú: 3 2:4 3 42ìv Mun chia mt phõn số hay một số ... cb=a(c 0)b.c≠ ?6 Làm phép tính:5 7a) : 6 12 −14b) 7 : 3 3 c) : 97ỏp ỏn5 12 6 7= ì107=5 7a) : 6 123 7.14= − 3 2−=14b) 7 : 33 c) : 97− 3 7.9−=121−= Số nghịch đảo ... TRA BÀI CŨ1) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? 2) Áp dụng, tính: 2 5 4 3 4 15− ×KIỂM TRA BÀI CŨ2 5 4 3 4 15− ×2 1 1 3 1 3 = ì2 1 3 3= 1 3 =2 1 3 3= +Ta có:Khi thực hiện phép...
 • 17
 • 393
 • 6

bài giảng số học 6 chương 3 bài 15 tìm một số biết giá trị một phân số của nó

bài giảng số học 6 chương 3 bài 15 tìm một số biết giá trị một phân số của nó
... 12 3 7 3 7Tit 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ số bi của Hùng là 6 viên. Thế Hùng có bao nhiêu viên bi ?27Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ1. Ví dụ: Bài ... =24: 3 4=24.4 3 =32 Vậy số học sinh lớp 6A là 32 học sinh Như vậy, để tìm một số biết của bằng 24, ta lấy 24 : 3 4 3 4Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ1. Ví dụ: Bài ... lớp 6A là 32 học sinhVậy, muốn tìm một số biết của bằng a, ta làm thế nào ?mnTiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ1. Ví dụ: (Sgk)2. Quy tắc :Muốn tìm một số biết của...
 • 15
 • 513
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 16 tìm tỉ số của hai số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 16 tìm tỉ số của hai số
... niệm tỉ số của hai số, quy tắc tìm tỉ số phần trăm, tìm tỉ lệ xích. -Làm BT: 138 ; 141 (SGK) 1 36 ; 139 ;140 (SBT) Bài 138 (SGK – 58). Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên. ... rộng. Bài giải Tỉ số giữa số đo chiều dài và số đo chiều rộng của hình chữ nhật là:Vậy tỉ số của hai số là gì?Khái niệm:4 3 )0(≠bba Tỉ số giữa hai số a cho số b là thương Tỉ số của hai số ... Dụ:1001Các em hãy nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số mà em đã biết?1. Tỉ số của hai số Để tìm tỉ số phần trăm của hai số ta cần tìm thương của hai số, nhân thương đó với 100 rồi viết...
 • 19
 • 841
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 17 biểu đồ phần trăm

bài giảng số học 6 chương 3 bài 17 biểu đồ phần trăm
... cu hs làm bài tập 149 SGK2. Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông1. Biểu đồ phần trăm dạng cột: 3. Biểu đồ phần trăm dạng hình quạt2. Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông1. Biểu đồ phần trăm dạng ... chiếm Số hs đi bộ chiếm Yêu cầu hs lên vẽ biểu đồ %1540%100 .6 =1. Biểu đồ phần trăm dạng cột:%5 ,37 4015=( )%5,47%5 ,37 %15%100 =+−2. Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông1. Biểu đồ phần trăm ... dân thành thị Số dân nông thôn trên tổng số dânYêu cầu hs đọc hiểu 2 biểu đồ phần trăm này 23, 48%Thành thị 76, 52%Nông thôn Học sinh cần biết đọc các biểu đồ phần trăm dựa theo số liệu và ghi...
 • 14
 • 403
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 7 phép cộng phân số lớp 6bài tập số học 6 chương 3bài giảng hình học 8 chương 3ma trận đề kiểm tra số học 6 chương 3đề kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3kiểm tra 15 phút số học 6 chương 3đề kiểm tra 15 phút số học 6 chương 3đề kiểm tra số học 6 chương 3kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3kiểm tra số học 6 chương 3bài tập phép cộng phân số lớp 6bài giảng luyện tập tính chất cơ bản của phép cộng phân sốbài tập phép cộng phân thức đại sốtoan 6 tinh chat co ban phep cong phan sobài giảng tin học 6 bài 3Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam