Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN NĂM HỌC 2013 – 2014 CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN NĂM HỌC 2013 – 2014 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
...  B; M; E thẳng hàng Mà B M cố định nên tâm E của đường tròn ngoại tiếp tam giác DCM thuộc đường thẳng cố định. CÂU 5 Cho 2 số thực dương x, y. Tìm GTNN của P=)2()2( xyyyxxyx ... với MD=> MED là tam giác cân tại E=>EH là phân giác củaMED =>góc MED=2góc MEH Lại có góc MED=2goc MCD (quan hệ giữa góc ở tâm góc nội tiếp cùng chắn 1cung) =>góc MEH =góc MCD...
 • 2
 • 745
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... Hết SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Số BD:…………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Hóa học – Vòng I (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2 012) Thời ... x1824,348,6 − SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Hóa học – Vòng I HƯỚNG DẪN CHẤMCâu I (2.0 điểm): 1. Viết các phương trình hóa học (dạng ... ứng: CH3COOH + OH- ( CH3COO- + H2O a mol a mol0,25 điểmTa có cân bằng: CH3COOH ᄃ CH3COO- + H+ Ban đầu: (0,5 – a/0,5)M a/0,5 MCân bằng: (0,5 – 2a - 1 0-3 ) M (2a +1 0-3 ) M 1 0-3 M 0,25 điểmTheo...
 • 10
 • 378
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Lịch sử - Vòng 1 (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2 012) Thời gian: ... nơi tập trung nhiều mâu thuẫn cơ bản rất căng thẳng. Đặc biệt là mâu thuẫn dân tộc giai cấp - Các lực lượng xã hội như giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh. Một ... giới thứ hai bùng nổ mạnh mẽ phát triển thắng lợi?Câu 5 (1,5 điểm).Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. Các mục tiêu cơ bản...
 • 4
 • 280
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... papers SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2 012 - 20013 Môn thi: TIẾNG ANH (Vòng I)ĐỀ THI CHÍNH THỨC Khoá thi: Ngày 11 tháng 10 năm 2 012 Thời ... END Page 7 of 5 papers SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: TIẾNG ANH (Vòng I)Khoá thi: Ngày 11 tháng 10 năm 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM Tống ... 2 012 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi này có 05 trang) Lưu ý: * Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi. * Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển.* Giám...
 • 8
 • 460
 • 15

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... xl;xuatstp;End.6 Sở GD&ĐT kỳ thi CHọN học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT Quảng bình năm học 2 012 - 2013 Môn thi: tin học - Vòng i hớng dẫn chấmI. Phương pháp: - Giám khảo tạo bộ dữ liệu vào, tính ... ',s )-1 ); delete(s,1,pos(' ',s)); end;3 Sở Gd&Đt kỳ thi CHọN học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt Quảng bình năm học 2 012 - 2013 Môn thi: tin học - Vòng I Đề thi chính ... Thực hiện chương trình của học sinh so sánh kết quả. - Giám khảo có thể sử dụng chương trình gợi ý dưới đây để tính toán kết quả của dữ liệu vào. - Chương trình học sinh đúng một bộ test, giám...
 • 6
 • 244
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn thi: Toán - Vòng IĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2 012)  ... kể thời gian giao đề) Câu 1 2.5 điểm):       x x+ + = Ơ!Cõu 2 (2.5 im) "#$%&'()* +) ,- ./,(),0...
 • 5
 • 213
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... r++ - - - C1C2R1R2R3ABMNKE, r+ - - - +AC1C2R1R2R3BMNC3E, r+ - - + - + - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNHKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TĨNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC ... có 4 phơng trình cho 4 ẩn N; QN; F . Từ (4) có: . Thay vào (2) nhận đợc: ; (6) Thay vào (3) thu đợc: QN = P - Nsin = (7) Thay (6) (7) vào (5) có: . Suy ra: tg ; hay Mặt ... 3f………………………………………………….+ k = = -2 . Vòng tròn quỹ đạo ảnh có bán kính lớn gấp đôi quỹ đạo vật …………+ Vận tốc góc của vật ảnh như nhau, nên vận tốc dài của ảnh có độ lớn v' = 2v0. …… + Chọn tia sáng...
 • 5
 • 222
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
... SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2010 - 2 011 Môn thi: Toán ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa ngày 30 tháng 3 năm 2 011) SỐ BÁO DANH:…………… ... *13030 3 2 011, n n nxx x x n+== + + Ơ Tỡm 1limnnxx+.Cõu 3:(3.0 im) Cho t diện đều ABCD cạnh a. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC DBC. Mặt phẳng ... đồng qui hoặc song song MNPQ là hình thang cân.b) Chứng minh rằng: ( ) 3a x y xy+ =. Suy ra: ≤ + <4 33 2a ax y.c) Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a s x y= +.Câu 4:(1.0...
 • 2
 • 272
 • 5

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG
... trạng kỹ năng giải quyết tình huống phạm của sinh viên trường Đại học An Giang. CHƯƠNG 3 :THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG. 3.1. ... TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống phạm. 43 3.2. Thực trạng kỹ năng giải ... đề tình huống phạm kỹ năng giải quyết tình huống phạm có ảnh hưởng quan trọng đến việc rèn kỹ năng giải quyết tình huống phạm. Nói cách khác, để hình thành kỹ năng giải quyết tình...
 • 103
 • 1,927
 • 16

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học " TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGPHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG " docx

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học
... KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống phạm. 43 3.2. Thực trạng kỹ năng giải quyết ... hiểu kỹ năng giải quyết các tình huống phạm của sinh viên, trong đó chúng tôi chú ý kỹ năng giải quyết tình huống thật của sinh viên trường Đại học An Giang. 1.2. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG, KỸ ... Khảo sát thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống phạm của sinh viên trường Đại học An Giang. - Đề xuất một số kiến nghị rèn kỹ năng giải quyết tình huống phạm cho sinh viên. 4. KHÁCH...
 • 103
 • 797
 • 4

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình

Giải quyết tình huống vi phạm của nhân viên y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
... Đào tạo Quảng Bình, từ thực tế trường THPT A, tác giả chọn đề tài: " ;Giải quyết tình huống vi phạm của nhân vi n y tế học đường tại trường THPT A, huyện Q, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình& quot; ... nhà trường nói riêng của ngành giáo dục đào tạo nói chung. Giải quyết theo phương án trên khôngchỉ cán bộ, nhân vi n giáo vi n ở trường THPT A mà cả đội ngũ cán bộ, nhân vi n, giáo vi n ... chuyên môn,nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân vi n giáo vi n của mỗi một trường học. Với trách nhiệm là một chuyên vi n tham mưu quản lý chỉ đạo công tác Y tế học đường của Sở giáo dục Đào...
 • 23
 • 3,032
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt môn toán năm học 2013 – 2014 của sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 thcs năm 20132014 môn toán sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 thpt năm 2011 môn vật lý sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhtìm hiểu kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên3 tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường đại học an giangluận văn tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường đại học an giangtuyển nhân viên y tế học đường tại hà nộiđề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2012 2013 môn tiếng anh lớp 7 sở giáo dục và đào tạo bắc giangsở giáo dục và đào tạo quảng nam kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh lớp 12 năm 2007 môn ngữ vănđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 20122013 môn toán lớp 9 – sở giáo dục và đào tạo hòa bìnhtuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của sở giáo dục và đào tạo thái bìnhnhận xét đánh giá về việc tập huấn các phần mềm do sở giáo dục và đào tạo tổ chứctiểu luận tình huống qlnn chương trình chuyên viên su ly nhan vien y te hoc duong sai phambáo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật theo yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân cấp huyệnĐánh giá hiệu quả công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái NguyênBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dụcbảo mật mạng cho công tyBảo mật mạng không dâyXác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn mẹo nuôi tại huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ anPhân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn thịt theo hình thức gia công tại các trang trại trên địa bàn thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọLựa chọn và sử dụng hệ thống bài tập vật lí chương động lực học chất điểm (vật lí 10) nhằm phát triển năng lực tư duy của học sinh THPT miền núiHoàn thiện đào tạo nhân viên bảo vệ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thái Hòa (LV thạc sĩ)Hiện trạng và giải pháp quy hoạch quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh đến năm 2020Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đức, tỉnh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên trạng thái IIa tại huyện Văn Chấn,tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học A Mỹ Hội Đông năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Mường Mìn năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Thuỷ An năm 2016 2017tả cô giáo đang say sưa giảng bàiGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (NCKH)Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam (TT NCKH)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập