Tài liệu về : “Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9
... 2.18x2 + 182 ] – 36x2 = (x2 + 18) 2 – (6x)2Giáo viên Nguyễn Văn Tâm - Trường THCS Xuân Canh2 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9 = (x2 + 6x + 18) (x2 ... Văn Tâm - Trường THCS Xuân Canh3 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9BTVN:Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x3 – 9x2 + 6x + 16b) x3 – 6x2 – x + 30c) 27x3 – 27x2 + 18x – 4 ... + n + 1 = 1 hoặc 3ĐS: 1, - 2, 0 , - 1LOẠI 3: TÌM ĐA THỨC THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆNGiáo viên Nguyễn Văn Tâm - Trường THCS Xuân Canh5 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9Bài 3:Tìm đa thức f(x)...
  • 16
  • 13,034
  • 119

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 THCS

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 THCS
... 1+2+3+…+(n-1)+n b,A = 1.2+2.3+3.4+ +99 .100 Hướng dẫn: a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n A = n (n+1):2 b,3A = 1.2.3+2.3( 4-1 )+3.4.( 5-2 )+ +99 .100.(10 1- >98 ) 3A = 1.2.3+2.3. 4-1 .2.3+3.4. 5-2 .3.4+ +99 .100.10 1- >98 . 99 .100 ... only.Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 2 A = 1(2+1)+2(3+1)+3(4+1)+ +99 (100+1) A = 1.2+1+2.3+2+3.4+3+ +99 .100 +99 A = (1.2+2.3+3.4+ +99 .100)+(1+2+3+ +99 ) A = 333300 + 495 0 = 3 382 50 ... 1.2+1.2+2.3+2.2+3.4+3.2+ +99 .100 +99 .2 A = (1.2+2.3+3.4+ +99 .100)+2(1+2+3+ +99 ) A = 333300 + 99 00 A = 343200 Bài 5: Tính: A = 4+12+24+40+ + 194 04+1 >98 0 0 Hướng dẫn: 12A = 1.2+2.3+3.4+4.5+ + >98 . 99 +99 .100 A=...
  • 82
  • 10,371
  • 123

Xem thêm