Tài liệu về : “Bài tập và hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số

Bài tập hướng dẫn giải môn Xử tín hiệu số

Bài tập và hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1.1 Cho tín hiệu tương tự ()ttttxaπππ100cos300sin1050cos3 −+= Hãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối với tín hiệu ... nên tín hiệu x(n) là tín hiệu năng lượng. Bài 1.8 Đáp số: Năng lượng của tín hiệu bằng vô hạn. Chú ý 022 200[os( ) sin( )]jnAe A c n n Aωωω=+= Bài 1.9 Xác định công suất trung bình của tín hiệu ... bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n) 2Bài 1.10 Xác định công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n) Bài 1.11 Hãy xác định công suất trung bình của tín hiệu ()njAenx0ω= Bài 1.12...
 • 52
 • 7,446
 • 131

Câu hỏi, đáp án hướng dẫn giải môn Xử tín hiệu số

Câu hỏi, đáp án và hướng dẫn giải môn Xử lý tín hiệu số
... VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1.1 Cho tín hiệu tương tự () ttttx a πππ 100cos300sin1050cos3 −+= Hãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối với tín ... n=0. Bài 1.27 Phương án c) Bài 1.28 Phương án b) Bài 1.29 Phương án b) Bài 1.30 Phương án a) 12 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Bài 2.1 Xác định biến đổi z của các tín hiệu ... E là hữu hạn nên tín hiệu x(n) là tín hiệu năng lượng. Bài 1.8 Đáp số: Năng lượng của tín hiệu bằng vô hạn. Chú ý 0 22 2 00 [os( ) sin( )] jn Ae A c n n A ω ωω =+= Bài 1.9 Xác định...
 • 52
 • 1,877
 • 7

Tài liệu CÂU HỎI, ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ TÍN HIỆU SỐ doc

Tài liệu CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ doc
... thống này có một cực tại 21=z một zero tại gốc 0. 1CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1.1 Cho tín hiệu tương tự ()ttttxaπππ100cos300sin1050cos3−+= ... tại n=0. Bài 1.27 Phương án c) Bài 1.28 Phương án b) Bài 1.29 Phương án b) Bài 1.30 Phương án a) 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Bài 2.1 Xác định biến đổi z của các tín hiệu hữu hạn ... ()2cos221aaSxx+−=ωω Bài 3.5 Hình biểu diễn tín hiệu ()nx phổ tương ứng của nó khi 5.0=a 5.0−=a . Nhận xét: khi 5.0−=a tín hiệu biến đổi nhanh hơn phổ lớn hơn ở các tần số cao. Bài 3.6...
 • 52
 • 490
 • 8

Tài liệu CÂU HỎI, ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ TÍN HIỆU SỐ docx

Tài liệu CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ docx
... ()()()1111.01.00nnbaanynban+−−⎧−⎪≥⎪=⎨−⎪<⎪⎩ Bài 1.15 a) Đối với các chuỗi xung đầu vào ()nx1 ()nx2, tín hiệu ra tương ứng là: () ()nnxny11= () ()nnxny22= Liên hợp tuyến tính hai tín hiệu vào sẽ sinh ra một tín ... tại n=0. Bài 1.27 Phương án c) Bài 1.28 Phương án b) Bài 1.29 Phương án b) Bài 1.30 Phương án a) 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Bài 2.1 Xác định biến đổi z của các tín hiệu hữu hạn ... 22zzz=+===−⎛⎞ ⎛⎞−−−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠ z  CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 18()23Az=−()21232zzz+⎛⎞−−⎜⎟⎝⎠332...
 • 54
 • 449
 • 8

Bài tập hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp
... soạn quyển sách: Bài tập hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. Bài tập huớng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp” được biên soạn phù hợp với chế độ Quản tài chính của ... Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu đáp số 22 Phần III - Chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm 26 3.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 26 3.2 - Bài tập 26 3.3 - Hướng dẫn giải bài tập ... - Bài tập 3 1.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu đáp số 10 Phần II - Tài sản lưu động - Vốn lưu động trong doanh nghiệp 15 2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 15 2.2 - Bài tập 15 2.3 - Hướng...
 • 17
 • 15,710
 • 131

Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC s7 300

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC s7 300
... Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công ... Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên 4 3. Bảng quy định các địa chỉ: 4. Sơ đồ kết nối PLC: Bài tập hướng dẫn giải bài tập ... K2 K1 N1 N3N2 Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên 8 5. Chương trình điều khiển Bài tập hướng dẫn giải bài tập lập trình...
 • 90
 • 4,273
 • 22

Các bài toán về phép đếm (Bài tập hướng dẫn giải)

Các bài toán về phép đếm (Bài tập và hướng dẫn giải)
... Các bài toán về phép đếm Bài 1: Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6chữ số thõa mãn điều kiện: Sáu chữ số của mỗi số là khác nhau tổng của 3chữ số ... Bài 1: Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số thõa mãn điều kiện: Sáu chữ số của mỗi số là khác nhau tổng của 3 chữ số đầukém tổng của 3 chữ số ... tem.Vậy số cách làm là: 3 35 6. .3! 1200C C= Bài 10: Có nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó có 2 chữ số kề nhau phải khác nhau? Giải: Đặt: { }0;1;2 ;9E= số có 5 chữ số là: 1...
 • 12
 • 1,278
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP