BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 3 ppt

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án
... 4]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 4 - Ôn Thi TNPT Năm 2009b. =*1x (3 cos2x)dx0+∫*x 3 1 3 1 1 1 2 11[ sin2x] [ sin2] [ sin0] sin20ln3 2 ln3 2 ln3 2 ln 3 2+ = + − + = +c. 2' 3 3i∆ = − =' ... −(7[⇔OJ0-"J14 3 x 3x 1 k(x ) 1 (1)923x 3 k (2)− + = − −− =:00%H)2 3 23x 7x 4 0 x ,x 1,x 2 3 − + = ⇔ = − = =2 5 5 43 (2) x = k tt ( ) : y x1 3 3 3 27−→ ... −rn (3; 1;0)TgEX7'"l>:Y:,= = −uuurr rn [n ,AB] (3; 9; 13) R Tgl)+⇒ + − + == −r Qua M(1;0;5)(R) : 3x 9y 13z 33 0+ vtpt : n (3; 9; 13) RCâu...
 • 32
 • 858
 • 7

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12
... thức 3 − +=x xy 36 36 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng Tiến2/ Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số : f(x) 3 22 3 3 5( 1)− + −=−x x xx biết rằng F(0) = -12. 3/ Tìm ... 2 3 12− +=−x xyx với parabol (P): 2 3 2= − +y x xĐỀ 18Câu I: (3 điểm): 13 13 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu III. (1 điểm). Tính thể tích khối tứ diện đều ... đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng ( )α và (Oxy).Câu 5 (1 điểm)Tìm môđun của số phức 2(2 )( 3 2 )= − − +z i i.ĐỀ 63 I. Phần chung: 39 39 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12...
 • 48
 • 827
 • 3

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx
... lượng không đáng kể. Hỏi m 3 bằng bao nhiêu thì khối tâm của hệ nằm tại trung điểm BC? A. m 3 = 4m. B. m 3 = m. C. m 3 = 2m. D. m 3 = 6m. Trang 2/4 - Mã đề thi 192 BỘ GIÁO DỤC ... ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 192 Họ, tên thí sinh: Số ... trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 247 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1:...
 • 8
 • 522
 • 1

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 38 5 ... vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là A. quay biến đổi đều. B. quay đều. C. quay nhanh dần đều. D. quay chậm dần đều. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 38 5 BỘ GIÁO DỤC ... ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 482 Họ, tên thí sinh: Số...
 • 8
 • 435
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 736 ... 736 4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508 ... không đáng kể. Hỏi m 3 bằng bao nhiêu thì khối tâm của hệ nằm tại trung điểm BC? A. m 3 = m. B. m 3 = 2m. C. m 3 = 6m. D. m 3 = 4m. Câu 18: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không...
 • 8
 • 455
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết
... có bộ tài liệu có chất lượng dạy và học ôn thi tốt nhất. Mọi nhu cầu về tài liệu ôn thi môn ngữ văn xin liên hệ:ĐT0168.921.8668Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20141 Tài liệu chuẩn ... liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20146 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... dạng đề, cần chú ý:Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014 3 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT ( ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT 15 BÀI VÀ LỜI GIẢI HƯỚNG DẪN )VĂN HỌC...
 • 22
 • 1,211
 • 1

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot
... chứng phôi sinh học :Trường THPT Quang Trung ĐT: 09 836 3615011 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng TháiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009MÔN SINH HỌCI. ... 09 836 3615012 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Tháilợi thi n nhiên, bảo vệ môi trường Bài tập Trường THPT Quang Trung ĐT: 09 836 3615017 Đề cương ôn tập sinh học ... lông màu đen +Ở những vị trí khác lông trắng muốtTrường THPT Quang Trung ĐT: 09 836 361508 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Thái*Trong nguyên phân : cả bộ NST không...
 • 17
 • 644
 • 8

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx
... Pitêcantrôp:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương III : Biến dị :11 câu.* Chương ... truyền học vào chọn giống : 9 câu* Chương V : Di truyền học người : 2 câu.Sự phát sinh và phát triển sự sống Chương I : Sự phát sinh sự sống : 2 câu. Chương II : Sự phát triển của sinh vật ... Nêandectan:A) Khoảng 1400 cm 3 B) Khoảng 1700 cm 3 C) Khoảng 1200 cm 3 D) Khoảng 500 cm 3 Đáp án ACâu 36 Đặc điểm nào dưới đây không phải của người cổ Nêandectan:A) Công cụ lao động khá phong...
 • 26
 • 582
 • 1

Tài liệu ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ANH ( CÓ ĐÁP ÁN) ppt

Tài liệu ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ANH ( CÓ ĐÁP ÁN) ppt
... 23I believe that our manager……………. A. has just signed an important contract B. had just signed an important contract C. was just signed as an important contract ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ... carefully 35 .So far, there……….no word from them. A. is B. was C. has D. has been 36 .I’m quite sure this business will……… A. paying B. pay for C. pay off D. paid 37 . Could you ... humans D. They do not need air to breathe. 33 . In…….dry weather, the plants have to be watered twice a day. A. so B. such C. those D. extreme 34 . Because the equipment is very delicate,...
 • 5
 • 1,839
 • 12

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014
... BCâu 25: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n =36 . Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội (3n) được hình thành từ loài này là:A. 54 B. 37 C. 108 D. 35 34 BÀI 13 : ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI ... tiến hóa về: A. phối sinh học B. địa lý sinh vật học C. sinh học phân tử D. giải phẫu so sánh 24 ECâu 37 : Bằng chứng tiến hóa nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?A. Tế bào ... mtr SV, có các loại NTST (vô sinh, hữu sinh) 2. Giới hạn sinh thái: là giới hạn chịu đựng của sinh vật 3. sinh thái: Tập hợp các giới hạn sinh tháiBÀI 36 : QUẦN THỂ SINH VẬT1.KN QTSV: tập hợp...
 • 50
 • 736
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa 2012Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ