Tài liệu về : “NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
... khách hàng của nhau”. (Điều lệ họp chợ -Đại Việt sử kí toàn thư) Chợ phát triển Tiền đồng thời Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh ... có nhận xét gì về tình hình đất nước thời Sơ? * Thời sơ: Đất nước cường thịnh, xã hội ổn định. 2.Xã hội: đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Bài tập nhận thức Hãy nối các ... Nông dân Thương nhân Thợ thủ công Nô tì Vua Quan Địa chủ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: ...
 • 19
 • 1,108
 • 4

Nuoc Dai Viet thoi Le so

Nuoc Dai Viet thoi Le so
... 20- Nước Đại Việt thời ( 1428- 1527) I. Tình hình chính trị- Quân sự- Pháp luật 1. Tổ chức bộ máy chính quyền ChÝnh quyÒn trung ­¬ng ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng Bài 20- Nước Đại Việt thời ... của phụ nữ. Thời tiến bộ(quyền lợi, địa vị phụ nữ được tôn trọng, đề cập bình đẳng nam nữ) Hoàn chỉnh chặt chẽ Nhà nước tập quyền chuyên chế Bài 20- Nước Đại Việt thời ( 1428- ... hỏi- đáp lịch sử Câu1: đồ bộ máy nhà nước1 , 2, 3 dưới đây tương ứng với triều đại nào? 1 2 3 Lý Trần Câu 3: Điểm giống nhau giữa tổ chức quân đội thời so với thời Lý-Trần: Câu 2:...
 • 16
 • 728
 • 5

bài 20: Nước Đại Việt Thời

bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ
... TIẾT41 BÀI 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1425-1527) III/TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC YÊU CẦU THẢO LUẬN Vì sao Quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu nói trên? Do: -Sự quan tâm của nhà nước biểu ... DÒ TUẦN 21 TIẾT41 NỘI DUNG BÀI MỚI BÀI 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1425-1527) III/TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC 1-TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ. Nhà nước rất quan tâm đên giáo dục và thi cử. -Dựng ... -Đất nước thái bình thònh vượng I/KIỂM TRA BÀI CŨ II/NỘI DUNG BÀI MỚI 1/Giáo dục và khoa cử 2/Văn học, khoa học và Nghệ thuật III/CỦNG CỐ IV/ DẶN DÒ TUẦN 21 TIẾT41 BÀI 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ...
 • 9
 • 693
 • 3

Sử 7:Tiết 40-Bai20 Nước Đại Việt thời (1428-1527)

Sử 7:Tiết 40-Bai20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)
... luận nhóm Nhóm 1: Vẽ đồ tổ chức chính quyền thời Sơ? Nhóm 2: Bộ máy chính quyền thời được tổ chức như thế nào? Nhóm 3: So sánh bộ máy nhà nước thời với thời Lí - Trần và nhận ... thời với thời Lí - Trần và nhận xét? Nhóm 4: Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời em có thấy gì khác với nước Đại Việt thời Trần? I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật 1. Tổ chức ... giúp nhà nước quản lý tốt xã hội. 4. Bài tập Em hãy hoàn thiện đồ sau để được bộ máy nhà nước hoàn chỉnh thời Sơ? Các bộ (Bộ binh, bộ hộ, bộ hình, bộ lại, bộ lễ, bộ công) Các đạo (Thời Thái...
 • 17
 • 1,393
 • 9

Tài liệu Nước Đại Việt thời - Phần III

Tài liệu Nước Đại Việt thời Lê Sơ - Phần III
... Ngô đại cáo, -Văn thơ chữ Nôm chiếm vị trí quan trọng: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập.=> Thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc. b. Khoa học -Sử : Đại Việt sử ký, Đại Việt ... trường công.-Nội dung hoc tập thi cử là sách của đạo Nho.-Nhà cho dựng bia tiến sĩ, đặt lệ “vinh quy bái tổ”. - Thời tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. ... ký, Đại Việt sử ký tòan thư, Lam Sơn thực lục, Hòang triều quan chế. -Địa lý : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, -Y học : bản thảo thực vật học. -Tóan học : đại thành tóan pháp, lập thành Tóan...
 • 13
 • 167
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP