NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

19 1,107 4
JUU

JUU Gửi tin nhắn

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 08:12

Giáo án bộ môn Lịch sử lớp 7, Bài 20 XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN ! Trường THCS Thị Trấn Giáo Viên : Nguyễn Thị Lan Anh ? Nêu nội dung cơ bản của luật Hồng Đức ? Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ? Kiểm tra bài cũ: Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: - Giải quyết vấn đề ruộng đất -Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp. -Thực hiện phép quân điền. -Khuyến khích và bảo vệ sản xuất. Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) 1.Kinh tế: Nhận xét về những biện pháp của nhà Lê đối với nông nghiệp? =>Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển a.Nông nghiệp: Thảo luận cặp đôi: - Giải quyết vấn đề ruộng đất -Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp. -Thực hiện phép quân điền. -Khuyến khích và bảo vệ sản xuất. Các biện pháp kịp thời, toàn diện, cụ thể, phù hợp với tình hình của đất nước. Những chính sách , biện pháp đó của nhà Lê đã mang lại kết quả gì? II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: Lọ hoa đồng Đại Bái Đĩa gốm Bát Tràng -Thủ công nghiệp : Gốm Bát Tràng đang được tạo hình Gốm Bát Tràng đang được đem phơi Đĩa hoa lam lớn vẽ rồng và mây Bát Tràng Bình, lọ men trắng Bát Tràng thời Lê sơ Lò rèn thủ công ở Vân Chàng Lư hương đồng Đại Bái Chuông đồng Đại Bái Đồ sứ hoa lam rồng, phượng Bát Tràng Các làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng bấy giờ có làng Hợp Lễ, Chu Đậu (Hải Dương) ,Bát Tràng(Hà Nội) làm đồ gốm, làng Đại Bái (Bắc Ninh) đúc đồng;làng Vân Chàng (Nam Định) rèn sắt v.v… Các phường thủ công ở kinh thành Thăng Long như phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa, phường Yên Thái làm giấy, phường Hàng Đào nhuộm điều v.v… Các xưởng thủ công do nhà nước quản lí, gọi là Cục bách tác, sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng…; các nghề khai mỏ đồng, sắt vàng được đẩy mạnh. Quan sát những hình ảnh và đoạn trích trên em có nhận xét gì về tình hình TCN thời kì này? +Các ngành nghề truyền thống: rất phát triển, xuất hiện nhiều làng nghề nổi tiếng. b.Công thương nghiệp: II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: + Xưởng thủ công nhà nước: được đẩy mạnh . -Thủ công nghiệp : II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế: a.Nông nghiệp: b.Công thương nghiệp: -Thương nghiệp: +Trong nước: Nhà vua khuyến khích lập chợ mới, họp chợ, ban hành những điều lệ cụ thể quy định việc thành lập chợ và họp chợ . “Trong dân gian, hễ có dân là có chợ để lưu thông hàng hoá, mở đường giao dịch cho dân.Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ của chợ cũ để tránh tình trạng giành tranh khách hàng của nhau”. (Điều lệ họp chợ-Đại Việt sử kí toàn thư) Chợ phát triển Tiền đồng thời Lê sơ [...]... triểna.Nông nghiệp:b.Công thương nghiệp:+Trong nước: Chợ phát triển+Ngoài nước: được duy trì ở 1 số cửa khẩu:Vân Đồn(Quảng Ninh), Hội Thống(Hà Tĩnh).-Thủ công nghiệp:-Thương nghiệp: rất phát triểnEm có nhận xét gì về tình hình đất nước thời Lê Sơ? * Thời Lê sơ: Đất nước cường thịnh, xã hội ổn định. 2.Xã hội: Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Lê Sơ Gốm Bát Tràng đang được tạo hìnhGốm Bát... tiếng. b.Công thương nghiệp:II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘIBài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527)1.Kinh tế:a.Nông nghiệp:+ Xưởng thủ công nhà nước: được đẩy mạnh .-Thủ công nghiệp : XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN !Trường THCS Thị TrấnGiáo Viên : Nguyễn Thị Lan Anh Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527)II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI1.Kinh tế:=>Nông nghiệp... côngNôtìVua QuanĐịa chủ Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Lê Sơ Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527)II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI1.Kinh tế: Lò rèn thủ công ở Vân ChàngLư hương đồng Đại BáiChuông đồng Đại BáiĐồ sứ hoa lam rồng, phượng Bát Tràng Các làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng bấy giờ có làng Hợp Lễ, Chu Đậu (Hải Dương) ,Bát Tràng(Hà Nội) làm đồ gốm, làng Đại Bái (Bắc Ninh)... men trắng Bát Tràng thời Lê sơ Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527)1.Kinh tế:Nhận xét về những biện pháp của nhà Lê đối với nông nghiệp?=>Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triểna.Nông nghiệp: Thảo luận cặp đôi:- Giải quyết vấn đề ruộng đất-Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp.-Thực hiện phép quân điền.-Khuyến khích và bảo vệ sản xuất.Các biện pháp kịp thời, toàn diện, cụ... giấy, phường Hàng Đào nhuộm điều v.v… Các xưởng thủ công do nhà nước quản lí, gọi là Cục bách tác, sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng…; các nghề khai mỏ đồng, sắt vàng được đẩy mạnh.Quan sát những hình ảnh và đoạn trích trên em có nhận xét gì về tình hình TCN thời kì này? Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI1.Kinh tế:a.Nông... đất-Đặt quan chuyên trách về nông nghiệp.-Thực hiện phép quân điền.-Khuyến khích và bảo vệ sản xuất.Các biện pháp kịp thời, toàn diện, cụ thể, phù hợp với tình hình của đất nước. Những chính sách , biện pháp đó của nhà Lê đã mang lại kết quả gì?II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI . tình hình đất nước thời Lê Sơ? * Thời Lê sơ: Đất nước cường thịnh, xã hội ổn định. 2.Xã hội: Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp xã hội thời Lê Sơ Bài tập. (Điều lệ họp chợ -Đại Việt sử kí toàn thư) Chợ phát triển Tiền đồng thời Lê sơ Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1527) II.TÌNH HÌNH KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ, NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ, NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

Bình luận về tài liệu nuoc-dai-viet-thoi-le-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP