Tài liệu về : “Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Hà Nam năm 2012

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Nam năm 2012

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Hà Nam năm 2012
... PHIẾU KHẢO SÁTDoanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Nam năm 2012Thông tin ghi trên phiếu điều tra được giữ kínThông tin về người điền phiếu Thông tin về doanh nghiệpHọ và ... trở21. Nếu Sở Công Thương Nam phối hợp với Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương tố chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng TMĐT trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có cử cán ... hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? (Khoanh tròn điểm số tương ứng) Tác độngMở rộng kênh tiếp xúc khách hàng Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Tăng doanh số Giảm chi phí kinh doanhTăng doanh thu và...
 • 3
 • 377
 • 16

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty liên doanh tnhh hải - kotobuki

khóa luận tốt nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty liên doanh tnhh hải hà - kotobuki
... VỀ THƯƠNG MỌI ĐIỆN TỚ vè THƯƠNG HIỆU Â 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: 1.1.1. Khái niêm, sư ra đời và phát triển của thương mai điên tử: 1.1.1.1. Khái niêm thương ... năm 60 của thế kỷ XX khi Inteinet chưa chính thức ra đời thì thương mại điện tử đã được biết đến và sử dụng trong các giao dịch kinh doanh từ doanh nghiệp đến doanh ... thương mai điên tử Thương mại điện tử là một bước phát triển mới của thương mại thế giới trong vài thập kỷ gần đây, đây là sự phát triển tất yếu của thương mại thế giới...
 • 119
 • 193
 • 0

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP
... Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng thơng mại điện tử trong doanh nghiệp Tên :Địa chỉ :Số điện thoại:Email :Ngành kinh doanh :Sản phẩm kinh doanh 1. Sử dụng Internet trong giao tiếp kinh doanh ... Không7. Cơ chế thành viên quản lí khách mua hàng Có Không8. Cơ chế bảo mật thông tin khách hàng Có Không9. Giỏ mua hàng(hiển thị số lợng hàng, tiền) Có Không10. Giá vận chuyển hàng theo vị ... dụng email trong giao tiếp kinh doanh Có Không3. Sử dụng Website trong giao tiếp kinh doanh Có Không4. Nếu không, đơn vị có ý kiến xây dựng Website:5. Dự kiến xây dựng Website trong năm: 1....
 • 3
 • 316
 • 13

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.doc

Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.doc
... trạng thương mại điện tủ ở Việt NamKết quả điều tra với 1600 doanh nghiệp trên cả nước của Bộ Công Thương trong năm 2008 cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng thương mại điện tử ... điểm cuối năm 2008 nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử ở mức cao ... phần mềm ứng dụng để triển khai thương mại điện tử sau khi ổn định hạ tầng công nghệ thông tin. Doanh thu từ thương mại điện tử đã rõ ràng và có xu hướng tăng đều qua các năm. 75% doanh nghiệp...
 • 28
 • 446
 • 10

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf
... ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 4 - Chương I. Tổng quan về Thương mại điện tử 1. Khái niệm Thƣơng mại điện tử ... thiết phải ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của 23 các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng 3. Hiện trạng ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp gốm sứ Bát 24 Tràng ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG ... nghĩa hẹp thƣơng mại điện tử chỉ gồm các hoạt động thƣơng mại ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 6 - đƣợc tiến hành trên mạng...
 • 67
 • 761
 • 7

Câu hỏi matching 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích

Câu hỏi matching 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích
... sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu (doanh số, lợi nhuận, thị phần...), vốn đầu tư ... tin 4. Sử dụng chatroom, forum để hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thiết bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt website Joomla, hãy sắp xếp các ... của các hoạt động thương mại điện tử sau đây. 1. Sử dụng Email và máy tính trong công việc kinh doanh 2. Quảng bá và hiện diện trên web 3. Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng và intranet trong...
 • 2
 • 542
 • 7

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam
... t Nam. ưở ủ ệÔng nhìn nh n th nào v n n kinh t Vi t Nam trong năm 2009?ậ ế ề ề ế Năm 2009 là năm đ y thách th c đ i v i Vi t Nam. Economist Intelligenceầ ứ ố ớ ệ Unit d báo GDP c a Vi t Nam ... t t cho doanh nghi p Vi t Nam thâm nh p th tr ng M . Trong nh ngộ ố ệ ệ ậ ị ườ ỹ ữ tháng đ u năm 2009 xu t kh u c a Vi t Nam sang th tr ng M tăng m nhầ ấ ẩ ủ ệ ị ườ ỹ ạ các m t hàng nh ... ệ ế ả ả chung các doanh nghi p trên c n c, có 99% doanh nghi p đã k t n iệ ả ướ ệ ế ố Internet, t l doanh nghi p có website năm 2008 đ t 45%, tăng 7% so v iỷ ệ ệ ạ ớ năm 2007. T l website...
 • 32
 • 573
 • 6

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam

Các điều kiện ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp tại Việt Nam
... về thương mại điện tử vẫn rất cần thiết đối với doanh nghiệp muốn ứng dụng thương mại điện tử. Điều này phản ánh rõ nhất ở các doanh nghiệp đã xây dựng website, tham gia sàn giao dịch thương mại ... kiện ứng dụng Thương mại điện tử vào Hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tại Việt nam. ” Để cùng làm làm sáng tỏ những câu hỏi còn bỏ ngỏ.II. Nội dung đề tài “Các điều kiện ứng dụng Thương mại điện ... giao dịch thương mại điện tử hoặc triển khai dự án ứng dụng thương mại điện tử .Thương mại điện tử đã đem đến những tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, điều đó là không...
 • 31
 • 502
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP