bồi dưỡng hsg tiếng anh 7

bồi dưỡng hsg tiếng anh 7

bồi dưỡng hsg tiếng anh 7
... many students are there in the school?A. 1 ,70 0 B. 1, 070 C. 1,0 07 3. When does the class start and finish?A. 7. 00 and 11.00 B. 7. 30 and 11.00 C. 7. 00 and 11.304. What subjects does she like ... has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade 7, class 7A. Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30. At school we learn ... your new friend (live) , Nga? - she (live) on Hang Bai street.6. you (be) in class 7A? - No, I (be) in class 7D.Bài 2. Hãy xắp sếp các từ sau thành câu có nghĩa.1. house/is/the market/far/to/from/how/it/Trang’s?...
 • 23
 • 706
 • 1

bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 7

bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 7
... many students are there in the school?A. 1 ,70 0 B. 1, 070 C. 1,0 07 3. When does the class start and finish?A. 7. 00 and 11.00 B. 7. 30 and 11.00 C. 7. 00 and 11.304. What subjects does she like ... school has three floors andforty classrooms with 1 ,70 0 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade 7, class 7A. Ourclass starts at 7. 00 and finishes at 11.30. At school we learn ... your new friend (live) , Nga? - she (live) on Hang Bai street.6. you (be) in class 7A? - No, I (be) in class 7D.Bài 2. Hãy xắp sếp các từ sau thành câu có nghĩa.1. house/is/the market/far/to/from/how/it/Trang’s?...
 • 23
 • 782
 • 1

tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7

tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7
... marvelously.-> Minh’s sister 34, Mrs Oanh cooks well.-> Mrs Oanh 35, Khanh is a fluent English speaker.-> Khanh 36, My school has thirty classrooms.1-> There 37, Literature interests my ... it yourself? 71 , Do you know a good (decorate) to decorate my house? 72 ,Go straight ahead and take the (two) on the left. 73 , Mrs Oanh’s daughter is having a (medicine) check –up. 74 ,We need to ... (weigh) , Minh. 75 ,An has a toothache .it’s very (pain) 76 ,Catching the common cold is (please) for everybody. 77 , Don’t worry ! Your cold will last for a few days and then (appear) 78 , We must...
 • 10
 • 4,440
 • 90

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh
... arguing 74 . She’s famous her intelligence 75 . if you earn a good salary,you can be independent your parents 76 . She was quite satisfied your anwser 77 . This story is similar that one 78 . He often ... (strong) 75 . there is a temporary of sugar in the shop (short) 76 . After several attempts we have finally done it ( succeed) 77 . all the newspapers praised the of the firemen (brave) 78 .This is ... bad It was such 70 . The switch was too high for him to reach He wasn’t tall 71 . Mark is too young to get married Mark is not 72 . They will go swimming if it is sunny. Unless 73 . If Peter doesn’t...
 • 83
 • 1,402
 • 27

Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng HSG môn Anh 7

Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng HSG môn Anh 7
... tạohuyện trực ninhHớng dẫn nội dung bồi dỡng học sinh giỏiMôn: tiếng anh - Lớp 7 Năm học 2009 2010English Grammar for teaching talented students grade 7 Unit Kiến thức cơ bản Kiến thức nâng ... fromthe others:- Make sentences using the words given- Give the correct forms of the verbsUnit 7 - Adjective: making comparisions. - Adverbs of frequency* find smb adj* have fun V-ing* ... ngăn ai/ cái gì từ 6- like + toV : Thích làm gì đó(thích theo thói quen/theo thời gian cụ thể) 7- Like + V-ing: thích làm gì đó ( theo sở thích)8- prefer V1-ing to V2-ing = like to V1...
 • 8
 • 1,204
 • 50

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 9

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 9
... trong bảng sau:any + danh từ số ítno + danh từ số ítSome + danh từ số ítanybody nobody somebodyanyone no one someone22Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 năm học 20 07 -2008anything nothing ... Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 năm học 20 07 -20081.6 Some, any some và any nghĩa là 1 số hoặc 1 lợng nhất định. Chúng đợc sử dụng với (hoặc thay thế) các danh từ số nhiều hoặc danh từ ... no danger.25Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 năm học 20 07 -2008The majority of the students believe him to be innocent.L u ý : Danh từ police luôn đợc coi là danh từ ngôi thứ 3 số nhiều...
 • 63
 • 4,297
 • 51

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9
... 57. A 58. C 59. D 60. C61. A 62. B 63. C 64. A 65. BIII. Complete the passage with a suitable word in each gap 66. time 67. Tower 68. with 69. shopping 70 . souvenirs 71 . way 72 . selling 73 . ... to him/her C. you respect him/ her. D. you feel bored with his/ her words.Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập- ... out 74 . spent 75 . takenD. WRITING. Complete the second sentence in such a way that it is almost the same as the sentence printed beforeit. 76 . Neither he nor his friends like coffee. 77 . After...
 • 25
 • 5,618
 • 141

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9
... SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 19TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIATài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9- If only + S + V( past simple)- need +V-ing (mang nghĩa ... millionsBIÊN SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 17 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA2. in August 21st 2. on August 21st 7. majority 7. major3. making 3. made 8. where 8. which4. ... dependable 7. informative 8. surprisingly 9. encouragement 10. disastrousQuestion VI :1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. D 9. A 10. CQuestion VII :1. on 2. cover 3. its 4. in 5. moving 6. for 7. ...
 • 53
 • 3,574
 • 18

Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 7

Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 7
... Đề thi học sinh giỏi năm học 2005-2006Môn: Anh văn 7 Thời gian làm bài: 180 phútNgời ra đề: Phan Thị LanĐơn vị: Trờng THCS TRờng ThọI.1. Mai ... go/school/ friends. 7. How/ children/ feel/ when/ come/ see/ doctor? 8. What/ meat/ you/ like/ dinner? 9. We/ need/ vegetables/ dinner. 10.How about/ dinner/ together/ 7 p.m? V.explains ... skillfully.My sister is 6.One of my friends, Peter, is a fast runner.One of my friends, Peter, 7. I dont like candies either.Neither 8. My mother doesnt like coffee and tea.My mother likes...
 • 3
 • 2,779
 • 55

Đề, đáp án kiểm định HSG Tiếng Anh 7

Đề, đáp án kiểm định HSG Tiếng Anh 7
... gD-ĐT Nho quan Đề kiểm định chất lợng hs giỏi Trờng THCS Sơn Lai Năm học: 2006 -20 07 Môn thi: Tiếng Anh 7 (Thời gian: 120 phút)Phần A. Phần trắc nghiệm ( 10 điểm )I. Choose the right work ... GD-ĐT nHo quan Đáp án đề kiểm định chất lợng HS giỏi Trờng THCs sơn lai năm học: 2006-20 07 Môn: tiếng anh 7 ... twenty miles from (7) nearest town. That can(8) difficult for shopping. But we love it here(9) is very quiet. There's no traffic, and the view(10) wonderful.1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Phòng...
 • 5
 • 490
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 7bồi dưỡng hsg tiếng anh 7sang kien kinh nghiem boi duong hsg tieng anh 7giao an boi duong hsg tieng anh lop 7bồi dưỡng hsg tiếng anh 6giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh 6giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh thpttai lieu boi duong hsg tieng anh 11tai lieu boi duong hsg tieng anh 12boi duong hsg tieng anh 12giao an boi duong hsg tieng anh 8tai lieu boi duong hsg tieng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 cực hayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP