Tài liệu về : “Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 pptx
... Vở bài tập và sách giáo khoa.III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút) Lớp 7A:…………………………………………………………………………………. Lớp 7B:………………………………………………………………………………… Lớp 7C:………………………………………………………………………………… ... 7C:………………………………………………………………………………… 1.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?HS: Trả lời:GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động ... đội hùng mạnh có tổ chức chặt chẽ. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh và đối chiếu các sự kiện lịch sử 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dântộc và ý thức trách nhiệm trong học tập.II....
 • 5
 • 131
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (tt) pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (tt) pptx
... Vở bài tập và sách giáo khoa.III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút) Lớp 7A:…………………………………………………………………………………. Lớp 7B:………………………………………………………………………………… Lớp 7C: ... Địa chủ phong kiến, nông dân => Đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự ... ………………………………………………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Bộ luật Hồng Đức có đặc điểm gì mới? HS: Trả lời:GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.3. Bài mới.Hoạt động của thầy và tròNội...
 • 7
 • 146
 • 1

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (ttt) ppt

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 21 (ttt) ppt
... Vở bài tập và sách giáo khoa.III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút) Lớp 7A:…………………………………………………………………………………. Lớp 7B:………………………………………………………………………………… Lớp 7C: ... ………………………………………………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Xã hội thời lê Sơ đã có những giai cấp và tầng lớp nào?HS: Trả lời:GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.3. Bài mới.Hoạt động của thầy vàtròNội ... TIẾT 42NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-15 27) (TIẾP THEO)I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được:- Chế độ giáo dục, thi cử thời lê...
 • 6
 • 77
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 3 pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 3 pptx
... Sưu tầm tài liệu theo nội dung bài. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp 7A:……………………………… Lớp 7B:……………………………… Lớp7 C:…………………………………2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)?: ... sát hình 7 về Lu-thơ.GV: Lu-thơ là người thế nào? HS :( Là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo)* Thảo luận nhóm: (… phút). Nhóm chủ định 4 nhóm.GV: Hãy tìm hiểu và trình bài nội ... động như thế nào đến xã hội châu Âu?Trả lời: Hình thành XH có hai giai cấp. Nông dân, GCTS.3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung*Hoạt động 1.(….phút)Tìm hiểu Phong trào văn hoá phục...
 • 5
 • 337
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 9 pptx

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 9 pptx
... 1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) Lớp 7A:…………………………………………………………………………………. Lớp 7B:………………………………………………………………………………… Lớp7 C:………………………………………………………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: (10phút). ... năng vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước. 3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập dân tộc.II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, , ... rối loạn “Loạn 12 sứ quân”.Mâu thuẫn nội bộ, uy tín nhà Ngô giảm sút. Đất nước rối loạn… 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung*Hoạt động 1.(.phút). Tìm hiểu về Nhà Đinh xây dựng...
 • 6
 • 235
 • 1

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 1 pdf

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 1 pdf
... tổ chức lớp: (… phút) Lớp7 A:…32/29 Vắng: T Truyền, Âu Minh, Xuân( Ko phép) Lớp7 B:…………………………… Lớp7 C:……Thị, Thành Ko Phép2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài mới ... PHẦN MỘTKHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠITIẾT 1SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU(Thời ... Thành Ko Phép2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài mới của học sinh.3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung*Hoạt động 1: (……phút) Tìm hiểu sự hình thành XH phong...
 • 5
 • 218
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 2 ppt

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 2 ppt
... Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp 7A:……………………………………. Lớp7 B:…………………………………… Lớp7 C:…………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)GV: Vì sao xuất hiện thành thi ... trọng nhữngtàinguyên quý gia của đất nước.II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa,hình 5 SGKphô tô 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút. Sưu tầm tài liệu theo nội dung bài. III. ... trang 7) GV: Để có tiền các thương nhânhọ dùng nhũng thủ đoạn gì? HS : Suy nghĩ trả lờiGV: ( Rào đát, cướp ruộng…Đólà hình thức KTB ra đời)GV: Trong XH có mấy tầng lớp? HS : ( có hai tầng lớp) GV:...
 • 5
 • 267
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 doc
... ghi,bút.III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp 7A:……………………………… Lớp 7B:……………………………… Lớp7 C:…………………………………2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)GV: Hãy cho biết nội dung, tác động ... các sự kiện lịch sử, kĩnăng so sánh.3. Thái độ: Trung Quốc là một quốc gia phongkiến lớn ở phương Đông. Là nước láng giềng vớiViệt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử ở Việt Nam.II. ... đổitrong sản xuất.- Sử dụng công cụlao động bằng sắt, kĩGV: Người Trung Quốc cónhững tiến bộ gì trong sản xuất?HS : Suy nghĩ trả lờiGV: Nhận xét câu trả lời củaHS và chốt bài. GV: Từ những...
 • 7
 • 262
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 (tt) doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 4 (tt) doc
... soạn.III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp 7A:……………………………… Lớp 7B:……………………………… Lớp7 C:…………………………………2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)?: Sự cường thịnh của Trung Quốc ... các sự kiện lịch sử, kĩ năng so sánh. 3. Thái độ: Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn ở phương Đông. Là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử ở Việt ... lộ ở những điểm nào?Trả lời: (Đất nước ổn định, kinh tế phát triển,bờ cõi được mở rộng ).3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung*Hoạt động 1.(….phút) TRung Quốc thời Tống-nguyênHS...
 • 7
 • 204
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 14 (t) doc

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 14 (t) doc
... ghi, bút, vở bài tậpIII. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút) Lớp 7A:…………………………………………………………………………………. Lớp 7B:………………………………………………………………………………… Lớp 7C:………………………………………………………………………………… ... xâmlược Mông- Nguyên lần thứ hai. Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sự của cuộc háng chiến. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng sử dụng bản đồ 3. Thái độ: Có tinh thần yêu nước, lòng căm thù quân ... giặc đúng đắn.) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 11 phút). Âm mưu xâm lược Cham Pha và Đại Việt của nhà nguyên.Hs: Đọc mục 1 SGK Gv: Năm 1 279 quân Mông cổ chiếm...
 • 5
 • 140
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP