review test focus on grammar 5

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... dụng đất Việt Nam: (1 .5 điểm) - Người có quốc tịch Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người gốc Việt Nam đầu tư trực tiếp Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người có công đóng góp cho đất nước; (1 .5 điểm) - Nhà khoa học, ... hủy bỏ (1 .5 điểm) - Theo quy định khoản Điều 652 Bộ luật Dân năm 20 05 di chúc miệng coi hợp pháp khi: (1 điểm) + Người lập di chúc miệng thể ý chí cuối trước mặt hai người làm chứng; (1 .5 điểm) ... đầy đủ; (0 .5 điểm) + Hơn nuôi từ 20 tuổi trở lên; (0 .5 điểm) + Có tư cách đạo đức tốt; (0 .5 điểm) + Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nuôi; (0 .5 điểm) -...
 • 22
 • 8,190
 • 42

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... 651 BLDS 20 05 (3 điểm) - Di chúc coi hợp pháp lập trước mặt hai người làm chứng chứng thực theo quy định khoản điều 652 BLDS 20 05 (3 điểm) - Tuy nhiên, theo quy định khoản điều 651 BLDS 20 05, ... viết ký vào di chúc (Theo Điều 655 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); Việc lập di chúc văn người làm chứng phải tuân thủ theo quy định Điều 653 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); + Di chúc văn có người ... ký vào di chúc (theo Điều 656 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); Việc lập di chúc văn có người làm chứng phải tuân thủ theo quy định Điều 653 Điều 654 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); + Di chúc văn...
 • 33
 • 417
 • 1

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... dụng đất Việt Nam: (1 .5 điểm) - Người có quốc tịch Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người gốc Việt Nam đầu tư trực tiếp Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người có công đóng góp cho đất nước; (1 .5 điểm) - Nhà khoa học, ... hủy bỏ (1 .5 điểm) - Theo quy định khoản Điều 652 Bộ luật Dân năm 20 05 di chúc miệng coi hợp pháp khi: (1 điểm) + Người lập di chúc miệng thể ý chí cuối trước mặt hai người làm chứng; (1 .5 điểm) ... đầy đủ; (0 .5 điểm) + Hơn nuôi từ 20 tuổi trở lên; (0 .5 điểm) + Có tư cách đạo đức tốt; (0 .5 điểm) + Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nuôi; (0 .5 điểm) -...
 • 15
 • 430
 • 0

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... 651 BLDS 20 05 (3 điểm) - Di chúc coi hợp pháp lập trước mặt hai người làm chứng chứng thực theo quy định khoản điều 652 BLDS 20 05 (3 điểm) - Tuy nhiên, theo quy định khoản điều 651 BLDS 20 05, ... viết ký vào di chúc (Theo Điều 655 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); Việc lập di chúc văn người làm chứng phải tuân thủ theo quy định Điều 653 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); + Di chúc văn có người ... ký vào di chúc (theo Điều 656 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); Việc lập di chúc văn có người làm chứng phải tuân thủ theo quy định Điều 653 Điều 654 Bộ luật Dân năm 20 05) (1 điểm); + Di chúc văn...
 • 33
 • 270
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... trấn TP-HT đồng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ba Đình 14 20 05 Hoàn Kiếm 18 32 14 06 Đống Đa 21 47 21 05 Hai Bà Trƣng 20 45 19 08 Long Biên 14 30 Chƣa có thống kê ... Mai 14 36 13 05 Bắc Từ Liêm 13 22 06 01 Nam Từ Liêm 10 16 05 03 Thanh Trì 16 29 11 03 Đông Anh 24 46 22 Sóc Sơn 26 50 23 05 Mê Linh 18 24 08 Thƣơng Tín 29 36 07 Phú Xuyên 28 30 05 03 Ba Vì 31 ... cán bộ, công chức năm 2008 đời, Việt Nam tồn song song 02 thuật ngữ “Cán TP-HT” “Công chức TP-HT” Thuật ngữ “Cán TP-HT” nhắc tới Nghị định 158 /20 05/ NĐ-CP thông tư 01/2008/TT-BTP Ngoài ra, tất...
 • 121
 • 213
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... thực theo quy định Nghị định số 159 /20 05/ NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 20 05 Chính phủ việc phan loại đơn vị hành xã, phường, thị trấn 1.1.2.2 Đặc điểm công chức cấp xã 15 Cán bộ, công chức sở nói chung ... trung bình 50 0m hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam , độ dốc thấp dần 25o Từ Hà Nội lên phía Bắc khoảng 1 65 km theo quốc lộ tới thành phố Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang có diện tích 11.917, 45 đất tự ... Thành cổ Tuyên Quang có cấu trúc theo kiểu hình vuông, tường thành dài 275m, cao 3,5m, dày 0,8m Tổng diện tích thành cổ 75. 625m Bên cạnh thành phố Tuyên Quang có di tích lễ hội khác như: Di tích...
 • 104
 • 344
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... số huyện 116.473 người Nằm Tây Bắc tỉnh Ninh Bình có tọa độ địa lý từ 20 o13’-20o 25 vĩ Bắc, từ 105o 47’-105o 57 ’ kinh Đông, Gia Viễn có phía Bắc giáp huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, phía Đông giáp ... 76,6% số hộ gia đình công nhận gia đình văn hóa; 95, 4% khu dân cư tiên tiến; 49 ,5% khu dân cư 50 % số quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa Phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng tiếp ... đến 10 năm: 15 người ( chiếm 53 ,6%) + Trên 10 năm: 10 người (chiếm 35, 7%) - Về độ tuổi: + Dưới 30 tuổi: người (chiếm 28,6%) + Từ 30 đến 40 tuổi: 13 người (chiếm 46,4%) +Từ 40 đến 50 tuổi: người...
 • 111
 • 258
 • 14

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... hộ tịch 241.418 58 857 74 859 95 333 (1989 - 1998) 1998 22662 64 15 8084 15 104 1999 20.104 755 8 8 454 25 141 2000 24.3 95 657 9 10114 11 121 2001 27. 450 6986 11 059 24 136 2002 26.791 753 8 14666 23 206 ... Trong Nam Nữ A Đăng ký sinh 28 .52 14 356 14164 Con cha mẹ có ĐKKH 2779 1400 13794 Con cha mẹ ĐKKH 7 25 355 370 Con có cha mẹ N2 hồi hương VN 12 Con thứ ba trở lên 738 404 334 B Đăng ký tử 9242 53 14 ... nuôi 75 V Giám hộ 42 33 Con nuôi Con nuôi Đăng ký < 15 tuổi Tổng > 15 tuổi lại 71 3 Trong VI Nhận cha mẹ Con chưa thành Tổng niên nuôi 13 Con thành niên Cha mẹ nhận Con nhận cha mẹ sông Con nhận...
 • 26
 • 1,104
 • 3

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... tư liên tịch số 04/20 05/ TTLT-TP-NV ngày 05/ 5/20 05 liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch xã, 50 phường, thị trấn nhanh chóng kiện toàn Báo cáo 54 tỉnh, thành phố trực ... 28,1%; + Từ 50 - 60 tuổi có 8 05 người, chiếm 7,9%; + Trên 60 tuổi có 50 người, chiếm 0 ,5% - Về trình độ văn hoá: + Tốt nghiệp cấp III có 8 957 người, chiếm 88%; + Tốt nghiệp cấp II có 1 156 người, ... chuyên môn quy định Nghị định số 114/2003/NĐ-CP 45 ngày 10/10/2003 Chính phủ hướng dẫn Thông tư liên tịch số 04/20 05/ TTLT-TP-NV ngày 05/ 5/20 05 liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ Về mô hình tổ chức hoạt...
 • 93
 • 1,491
 • 10

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 05 06/ 05/ 20 14 hánh 33KH-PTP Kế hoạch theo dõi 19/ 05/ 2 014 tình hình thi hành pháp luật 06 15/ 05/ 20 14 19/ 05/ 37 /PTP 2014 năm 2014 phòng tư pháp Về ... nghiệp chiến 8 85, 6 ha, đất xây dưng 159 ,0 ha, đất lâm nghiệp chiến 56 1,7 ha, đất khác 57 1,63 1.3 Quy mô sở * Bộ máy quản lý - Bộ máy quản lý xã bao gồm: + Ban chấp hành Đảng ủy với 15 đồng chí có ... trường hợp 19/3/20 15 - Đăng ký khai sinh trường hợp - Chứng thực trường hợp 23/3/20 15 - Đăng ký kết hôn cặp vợ chồng Chứng thực trường hợp 24/3/20 15 - Chứng thực trương hợp 25/ 3/20 15 - Đăng ký khai...
 • 39
 • 1,508
 • 18

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ ... hành tên loại văn Câu 54 : Thời điểm hệ thống hóa văn kỳ đầu thống nước theo quy định Nghị định số 16/2013/NĐ-CP? A Ngày 31/12/2013 B Ngày 01/01/2014 C Ngày 01/7/2014 Câu 55 : Cơ quan có thẩm quyền...
 • 20
 • 177
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... nh s 50 /20 05/ N-CP ngy 11/4/20 05 thỡ B T phỏp l c quan cú thm quyn qun lý v thc hin vic o to, bi dng nghip v cho i ng cụng chc c quan thi hnh ỏn Ti Quyt nh s 1148/20 05/ Q-BTP ngy 18 /5/ 20 05, Khon ... nhõn ca nhng tn ti, hn ch 50 Phn th ba: PHNG HNG I MI CễNG TC O TO, BI DNG I NG CễNG CHC T PHP A PHNG 53 I Mc tiờu v yờu cu 53 Mc tiờu chung 53 Mc tiờu c th 53 Yờu cu 54 II Gii phỏp i mi cụng ... phỏp song ging ũi hi kt hp tng h song song gia giỏo viờn ging viờn lý thuyt vi giỏo viờn ging thc hnh cựng mt ni dung v thi gian o to, bi dng Trong lnh vc t phỏp, i tng o to, bi dng a dng, phong...
 • 315
 • 316
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ ... hành tên loại văn Câu 54 : Thời điểm hệ thống hóa văn kỳ đầu thống nước theo quy định Nghị định số 16/2013/NĐ-CP? A Ngày 31/12/2013 B Ngày 01/01/2014 C Ngày 01/7/2014 Câu 55 : Cơ quan có thẩm quyền...
 • 20
 • 6,896
 • 37

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... dụng đất Việt Nam: (1 .5 điểm) - Người có quốc tịch Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người gốc Việt Nam đầu tư trực tiếp Việt Nam; (1 .5 điểm) - Người có công đóng góp cho đất nước; (1 .5 điểm) - Nhà khoa học, ... hủy bỏ (1 .5 điểm) - Theo quy định khoản Điều 652 Bộ luật Dân năm 20 05 di chúc miệng coi hợp pháp khi: (1 điểm) + Người lập di chúc miệng thể ý chí cuối trước mặt hai người làm chứng; (1 .5 điểm) ... đầy đủ; (0 .5 điểm) + Hơn nuôi từ 20 tuổi trở lên; (0 .5 điểm) + Có tư cách đạo đức tốt; (0 .5 điểm) + Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nuôi; (0 .5 điểm) -...
 • 15
 • 184
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... mất, hư hỏng b Trước khó khăn vướng mắc việc thực Nghị định 158 Tư pháp nên sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 158 năm 20 05 NĐ/CP kịp thời ban hành công văn hướng dẫn tháo gỡ khó khăn ... LIỆU THAM KHẢO - NĐ 83 /1998 /NĐ-CP ngày 10/10/1998 Chính phủ đăng ký Hộ tịch - NĐ 158 /20 05/ NĐ-CP ngày 27/12/20 05 Chính phủ đăng ký Quản lý Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam ( Nhà xuất trị quốc ... đinh số 59 /QD –UB ngày 07/02/2002 biên chế quản lư Hành Nhà nước UBND quận th́ UBND quận Cầu Giấy gồm khối là: * Khối Hành Nhà nước * Khối Phường * Khối đơn vị nghiệp * Khối Giáo dục Trong đó:...
 • 28
 • 778
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... động 5. Lao động có 6.Thu nhập/ tháng 2000 2001 2002 18. 750 .733.082 23. 352 .742.408 24.7 05. 751 .926 127.964.211 214.199.248 397.026.636 31.991. 052 , 75 53 .54 9.812 99. 256 . 659 12.990.108 .51 1 13.603 .59 9.224 ... 12.990.108 .51 1 13.603 .59 9.224 16.649.308.1 05 1.474.924. 357 1 .54 7.393.947 1.346.902.139 11 .51 5.184. 154 12. 056 .2 05. 277 15. 302.4 05. 966 386 371 351 8 050 00 9 05. 814 1.020.200 Chỉ tiêu số tơng đối ĐVT: ... 2.031.878.172 1.448.000.000 1 .58 2 .54 5.000 950 . 758 .000 743.361.000 229.723.008 71.944.000 43.631.000 51 4.226.000 758 .118.000 1 45. 000.000 150 .000.000 134.964.000 2.341.060 .50 0 7 25. 049 .50 0 V Cơ cấu tổ chức...
 • 32
 • 290
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... bảo vệ Tổ quốc Văn quy định chế độ công chức Sắc lệnh số 76/SL Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 20/ 05/ 1 950 Theo sắc lệnh phạm vi công chức hẹp, người tuyển dụng giữ chức vụ thường xuyên quan Chính phủ, ... đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, khái niệm công chức sử dụng trở lại Nghị định 169/HĐBT ngày 25/ 5/1991 Do hạn chế Nghị định 1991, ngày 26/02/1998 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh ... không đặt vấn đề nhiệm kỳ làm việc, điều có nghĩa thông thường họ làm việc hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) Thứ hai cách thức hình thành: cán bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh; công...
 • 9
 • 1,715
 • 3

Xem thêm