key review test focus on grammar

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... trẻ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống (1 điểm) Trong cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức Tư pháp ... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... dân (1 điểm) -Trong trường hợp cha, mẹ trẻ chung sống với vợ chồng, không đăng ký kết hôn, người mẹ để lại cho người cha bỏ không xác định địa chỉ, người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải...
 • 22
 • 8,541
 • 44

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... trẻ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống (1 điểm) Trong cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức Tư pháp ... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... dân (1 điểm) -Trong trường hợp cha, mẹ trẻ chung sống với vợ chồng, không đăng ký kết hôn, người mẹ để lại cho người cha bỏ không xác định địa chỉ, người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải...
 • 33
 • 424
 • 1

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... trẻ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống (1 điểm) Trong cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức Tư pháp ... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... dân (1 điểm) -Trong trường hợp cha, mẹ trẻ chung sống với vợ chồng, không đăng ký kết hôn, người mẹ để lại cho người cha bỏ không xác định địa chỉ, người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải...
 • 15
 • 463
 • 0

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... trẻ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống (1 điểm) Trong cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức Tư pháp ... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... dân (1 điểm) -Trong trường hợp cha, mẹ trẻ chung sống với vợ chồng, không đăng ký kết hôn, người mẹ để lại cho người cha bỏ không xác định địa chỉ, người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải...
 • 33
 • 279
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... khái niệm công chức tư pháp – hộ tịch Trước Luật cán bộ, công chức năm 2008 đời, Việt Nam tồn song song 02 thuật ngữ “Cán TP-HT” “Công chức TP-HT” Thuật ngữ “Cán TP-HT” nhắc tới Nghị định 158/2005/NĐ-CP ... thành giáo dục pháp luật Thứ nhất, mục đích GDPL Mục đích GDPL hiểu mong muốn, dự kiến kết đạt giáo dục dục pháp luật Những mong muốn có tính chất lý tưởng, mà chủ thể GDPL hướng tới, phấn đấu ... thực GDPL GDPL có nội dung rộng, hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng Trong văn Đảng nhà nước xác định thực GDPL trách nhiệm hệ thống trị,...
 • 121
 • 224
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... công chức đạo đức, phẩm chất chưa tốt, phong cách làm việc quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, làm lòng dân gây ảnh hưởng đến uy tín Đảng Nhà nước ta Trong giai đoạn cải cách hành nhà nước ta ... họ cấp phản ánh cách trung thực nguyện vọng, mong muốn, nhu cầu người dân lên quan cấp đề xuất giải pháp việc giải vướng mắc, thoả mãn nhu cầu, mong muốn nhân dân nói chung người dân nói riêng ... hoạt động môi trường có nhiều mối quan hệ xã hội đan xen, phức tạp Trong công việc, họ công chức sống, sinh hoạt, làng xóm, họ con, cháu, trưởng tộc… Mối quan hệ xã hội đan xen phức tạp ảnh hưởng...
 • 104
 • 405
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... cộng đồng gắn bó chằng chịt, anh em, họ hàng, văn hóa truyền thông, thói quen, lệ làng, phong tục tập quán phong phú đa dạng Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã người gần dân gắn bó với nhân dân Công ... kỹ quản lý, vận hành máy hành để thực có hiệu chủ trương, đường lối, sách pháp luật Nhà nước Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương sách công chức xã, phường, thị trấn ... gắng nỗ lực công tác Tư pháp- Hộ tịch nói chung nâng cao lực công chức Tư pháp- Hộ tịch nói riêng song hạn chế định Việc tìm hiểu đánh giá thực trạng lực công chức Tư pháp- Hộ tịch giúp quyền cấp...
 • 111
 • 303
 • 15

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... yếu Trong Tổng III Kết hôn Đăng ký kết hôn 15.520 Đăng ký lại việc KH 15.398 112 Trong IV Nuôi Nam Nữ nuôi 75 V Giám hộ 42 33 Con nuôi Con nuôi Đăng ký 15 tuổi lại 71 3 Trong VI ... hợp Trong có 06 nam 03 nữ - Tổng số đăng ký kết hôn là: 13.194 trường hợp * Cụ thể sau: Sự việc Đăng ký Tổng 10 Trong Không đăng ký Tổng Trong Nam Nữ A Đăng ký sinh 28.52 14356 14164 Con cha ... ký 15 tuổi lại 71 3 Trong VI Nhận cha mẹ Con chưa thành Tổng niên nuôi 13 Con thành niên Cha mẹ nhận Con nhận cha mẹ sông Con nhận cha mẹ 301 289 12 11 11 7 14 CHƯƠNG II: XỬ LÝ KẾT...
 • 26
 • 1,141
 • 3

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... kỳ cách mạng Lênin rõ: Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào Trong nghiệp cách mạng Đảng ... con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc; - Căn vào định quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào sổ hộ tịch việc: xác định cha, mẹ, con; ... khám xét nhà tư nhân để thu giữ tang vật song phải lập biên minh bạch không xâm phạm đến đồ vật khác Các tang vật thu giữ phải bao gói cẩn thận niêm phong đệ lên Toà án cấp (Điều 2-6, Sắc lệnh...
 • 93
 • 1,562
 • 11

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... Đạo Đức, tác phong cán công chức nhà nước tiếp thu tổng hợp kiến thức phục vụ cho công tác sau trường Xây dựng tủ pháp luật để cán bộ, nhân dân nghiên cứu tìm hiểu pháp luật Trong yêu cầu đòi ... ghi sổ gốc - Thời hạn cấp thực sau : + Ngay ngày tiếp nhận yêu cầu; + Trong trường hợp yêu cầu gửi qua bưu điện chậm trrong ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu (theo dấu ngày đến bưu điện, ... tờ, văn song ngữ - Chứng thực chữ ký người dịch giấy tờ, văn từ tiếng nước sang tiếng Việt từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký giấy tờ, văn tiếng nước giấy tơ, văn song ngữ...
 • 39
 • 1,792
 • 20

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ ... quy định Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ ... Ông, bà, anh, chị, em ruột người có yêu cầu B Vợ, chồng,con, anh, chị, em, cô, chú, bác ruột người có yêu cầu C Ông, bà, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác ruột người có yêu cầu www.khotrithuc.com...
 • 20
 • 186
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... phỏp song ging ũi hi kt hp tng h song song gia giỏo viờn ging viờn lý thuyt vi giỏo viờn ging thc hnh cựng mt ni dung v thi gian o to, bi dng Trong lnh vc t phỏp, i tng o to, bi dng a dng, phong ... t phỏp Trong giai on hin nay, nhim v chin lc xõy dng nh nc phỏp quyn, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp kinh t quc t ang t nhng yờu cu quan trng v xõy dng v hon thin h ... chuyờn mụn v nng lc hot ng thc tin, bi dng o c cỏch mng Trong giai on hin nay, thc hin ch trng i mi t nc v y mnh hi nhp kinh t, quc t, i hi ng ton quc ln th X ó tip tc xỏc nh Giỏo dc v o to cựng vi...
 • 315
 • 333
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ ... quy định Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ ... Ông, bà, anh, chị, em ruột người có yêu cầu B Vợ, chồng,con, anh, chị, em, cô, chú, bác ruột người có yêu cầu C Ông, bà, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác ruột người có yêu cầu Câu...
 • 20
 • 7,108
 • 38

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... trẻ Giấy khai sinh Sổ đăng ký khai sinh để trống (1 điểm) Trong cột ghi Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức Tư pháp ... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... dân (1 điểm) -Trong trường hợp cha, mẹ trẻ chung sống với vợ chồng, không đăng ký kết hôn, người mẹ để lại cho người cha bỏ không xác định địa chỉ, người cha làm thủ tục nhận con, không cần phải...
 • 15
 • 198
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... tại: Tuy đạt thành tích đáng kể song phòng Tư pháp tồn số vấn đề sau: Hồ sơ chưa giải tồn nhiều việc cấp lại Giấy khai sinh chư a đạt 100% chưa đem lại hài long cho người dân Nói nguyên nhân ... vụ kinh doanh, thương mại phát triển, tập quán sinh hoạt nhân dân mang tính nông thôn làng xã Trong dân số học tăng nhanh, số lượng sinh viên người ngoại tỉnh cư trú địa bàn đông nên sức ép sở ... Cầu Giấy gồm khối là: * Khối Hành Nhà nước * Khối Phường * Khối đơn vị nghiệp * Khối Giáo dục Trong đó: + Khối hành có 14 đơn vị: - Lãnh đạo - Văn phòng HĐND UBND - Phòng Nội vụ - Thanh tra -...
 • 28
 • 793
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... các di tích văn hoá pháp lệnh bảo vệ di sản văn hoá đợc nhà nớc ban hành Song song với việc đời văn quản lý nhà nớc di sản văn hoá, giới từ lâu có ngành khoa học bảo tồn tu ... toán chi tiết vật t Công tác hạch toán chi tiết vật t công ty đợc tiến hành theo phơng pháp thẻ song song Thực tế công tác hạch toán chi tiết vật t đợc tiến hành nh sau: * Tại kho: Thủ kho mở thẻ ... thị trờng Giữa phòng ban công ty có phối hợp chặt chẽ, phòng ban có chức năng, nhiệm vụ riêng, song có quan hệ hữu với thể thống dới lãnh đạo chung Ban giám đốc Bộ phận sản xuất Công ty: Căn vào...
 • 32
 • 300
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... hành nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; Trong quan, đơn vị Quân đội nhân dân (mà sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuyên viên vi tính, kế toán ); Trong quan, đơn vị công an nhân dân (mà ... an nhân dân (mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Trong quan ngang bộ; Tòa án nhân dân (TAND) cấp (Phó chánh ... nước hội nhập đòi hỏi gay gắt đổi hành nhà nước để kịp thích nghi đồng điệu với xu quốc tế hóa Trong ba nội dung đổi (gồm: định chế pháp lý, cấu tổ chức máy nhà nước vấn đề người (tức đội ngũ cán...
 • 9
 • 1,763
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: phân loại các bài toán hóa học hữu cơ phần hiđrocacbon và giải theo phƣơng pháp chung giải các bài toán hóa học thpt tổng quan về chương trình môn hóa học lớp 11 phần hiđrocacbon phương pháp chung giải các bài toán hóa học các công thức cần thiết khi giải bài toán hóa học phƣơng pháp chung giải các bài toán hóa học thpt lựa chọn và phân loại bài tập hóa học một số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trưng cầu ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp phát triển đngv các trƣờng thpt huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp nhóm biện pháp đảm bảo điều kiện csvc tbdh để thực hiện công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp triển khai đa dạng hoá các loại hình đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đngv đạt chuẩn và trên chuẩn phổ biến và áp dụng chuẩn trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường thpt huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học phổ thông ở huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo trình độ chuyên môn bảo đảm sự đồng bộ đảm bảo về nhu cầu đảm bảo về số lượng tổ chức kiểm tra đánh giá đngv tổ chức công tác đào tạo và bồi dưỡng đngv triển khai công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên