giao an tieng viet 4 tuan 15

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Mầm non - Tiểu học

... doì : GV yãu cáöu HS vãư nh luûn âc bi thå Nọi våïi em Dàûn HS quan sạt hoảt âäüng ca chim bäư cáu hồûc sỉu táưm thãm tranh , nh minh hoả hoảt âäüng cuía bäö cáu , chuáøn bë kiãøm tra .HS...
 • 2
 • 848
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... hc nãn bản áúy bë lỉu+Tải lỉåìi hc nãn bản áúy bë lỉu ban.ban.+Vỗ khọng mang aùo mổa nón Lan bở+Vỗ khọng mang aïo mæa nãn Lan bë caím.caím.-1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì-1 ... xẹt.khen ngåüi HS hiãøu bi tải låïp.xẹt.khen ngåüi HS hiãøu baìi taûi låïp.2 .4. Luyãûn táûp:2 .4. Luyãûn táûp:Baìi 1:Baìi 1:-Goüi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung baìi -Goüi HS âoüc ... vổồỹt lón õỏửu lồùp.,cỏỷu vổồỹt lón õỏửu lồùp.b)b)Vỗ reùtVỗ reùt,nhổợng cỏy lan trong chỏỷu,nhổợng cỏy lan trong chỏỷu sàõt lải.sàõt lải.c)c)Tải HoaTải Hoa m täø khäng âỉåüc khen....
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... tinh.-Đ3: Tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc.- 4: Tài năng của Lấy Tai Tác Nước.-Đ5: Tài năng của Móng Tay Đục Máng.+Sức khoẻ và tài nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy. -15 hs luyện đọc theo nối tiếp.-10 hs ... ngữ làm chủ ngữ cho sẵn - Đặt câu nói về hoạt động của người và vật được miêu tả trong bức tranh trang 7 sgk.II-Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh1- Giới thiệu và nêu mục tiêu y/c.2-Củng ... 3: Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh. ( gv treo bức tranh sgk /7 lên bảng)-Hs đặt câu theo nhóm, nhóm nào xong trước lên dán trên bảng .-Nhận...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... theo trình tự sau: hs1:50 000 bức tranh….khích lệ. hs2: UNICEF… an toàn. hs3: Được phát động …kiên giang. hs4: Chỉ cần điểm… giải ba. hs5: 60 bức tranh….đến bất ngờ.-Gọi hs đọc phần chú ... ngữ gợi cảm.-Đọc diễn cảm toàn bài với giong vui ,tốc độ nhanh.II- Đồ dùng học tập:-Tranh minh hoạ bài học.-Tramh vẽ về an toàn giao thông.-Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.III- Hoạt ... lời của bạn.-Nhận xét , ghi điểm.II- Bài mới: 2.1- Giới thiệu: Cho hs quan sát tranh minh hoạ và hỏi: +Bức tranh vẽ cảnh gì? ( hs trả lời) . Gv chốt lại và chuyển ý vào bài mới. Ghi đề...
 • 8
 • 2,821
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... đất liền ở nước ta?/ 148 .-Tìm trên lược đồ các mỏ dầu của nước ta?/ 150 .-Câu hỏi 4: Sưu tầm tranh ảnh và các tài liệu về biển , đảo , quần đảo.-Bài 1/ 169.-Bài 4 /170.-Có thể giảm cột ... vua quan trong triều. b-Vì đó là những chuyện do một đứa trẻ phát hiện nên. c-Vìđó là những chuyện rất bất ngờ và trái với lẻ thường.-Bài 4/ 163.-Bài 1/163.-Bài 1/ 1 64. -Bài 5/ 1 64 -Bài ... chỉ thời gian trả lời cho các câu hỏi : ………………… 2- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi: ……………………. Bài tập 4: Viết một đoạn văn trong đó có sử dụng một số kiểu câu. ( 4 -5 câu)...
 • 13
 • 2,186
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... sao tạc gi lải nọi chênh ngæåìi âäút ræìng âang âäút cå man naìo laì - Traí låìi. - Tranh minh hoả trang 80, SGK (phọng to nãúu cọ âiãưu kiãûn).- Tranh nh vãư thiãn nhiãn, cüc säúng cuớa nhổợng ... Cho HS quan sạt tranh minh hoả v hoới: Tranh veợ khung caớnh ồớ õỏu? Em thỏỳy caớnh nåi âáy nhỉ thãú no?- Quan sạt, tr låìi: Tranh veợ caớnh nhổợng thổớa ruọỹng bỏỷc thang, rổỡng nuùi ồớ ... tỉìng cáu thå.Baìi 4 - Goüi HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp. - 1 HS âoüc thaình tiãúng cho caí låïp nghe.- u cáưu HS quan sạt tranh âãø gi tãn tỉìng loi chim trong tranh.- Quan sạt, tỉû lm bi,...
 • 115
 • 715
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... Kể chuyện đã nghe, đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. Ý đoạn 2, 3, 4 nói j`C3/ Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về con gái không?Những ... thântàu, nước phun vào khoang con tàu chìm dần giữa biển khơi- Tai nạn xảy ra bất ngờ- HS đọc đoạn 4 và 5- Ma-ri-ô quyết định nhường chỗ cho bạn, cậu hét to rồi ôm ngang lưng bạn ném xuống ... hs đọc bài tậpHĐ2/ Hướng dẫn hs làm bài tập2( 15 )GV gọi hs đọc bi tp 2Gv giao vic:- ẵ lp (t 1, 2) vit tip on vn i thoi mn 1- ẵ lp (t 3, 4) vit tip on i thoi phn 2ã GV phát giấy cho các...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... truyền thống của VNC4/ Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của phụ nữ khi họ mặc áo dài?Gtừ: Mềm mại Thanh thoátÝ đoạn 3Bài văn nói về điều gì 4 hs đọc nối tiếp3 hs đọc phát âm 4 hs đọc nối tiếp. ... ảnhB2/ HS đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạnĐ1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ1 hs đọc đoạn1+2+3 và trả lời1hs đọc đoạn 4+ 5 và trả lời2 hs đọc nối tiếpHs quan sátHs dùng bút chì đánh dấu đoạn trong ... Hs củng cố hiểu biết về văn tả con vật.( Cấu tạo của bài văn, nghệ thuật quan sát và các giác quan được sử dụng khi quan sát; những chi tiết miêu tả, biện pháp nghệ thut so sỏnh hoc nhõn hoỏ.ã...
 • 11
 • 3,038
 • 5

Giáo án tiếng việt 4

Giáo án tiếng việt 4

Mầm non - Tiểu học

... lỗ.+Lắp thành sau xe ,càng xe , trục xe ( h4 /sgk)-Hs quan sát h4 .Gv cho 1 –3 hs lên chọn các chi tiết và lắp các bộ phận này -Gv và hs cùng quan sát , nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh. ... Nêu mục tiêu y/c . *Hoạt động 1: Gv hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu.-Gv cho hs quan sát mẫu xe đẩy hàng đã lắp.-Gv hướng dẫn hs quan sát kĩ từng bộ phận và nêu câu hỏi: +Để lắp được ... toàn lớp quan sát.+Lắp tầng trên của xe và giá đỡ: (h 3/sgk)-GC lắp theo các bước trong sgk cho hs quan sát ( lưu ý đến vị trí của các lỗ khi lắp và vị trí trong , ngoài của các thanh thẳng...
 • 7
 • 438
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Mầm non - Tiểu học

... xem tranh dân gian Việt Nam:-Gv giới thiệu tranh: +Tranh thờ. +Tranh Ngũ Hổ. +Tranh chăn trâu thổi sáo. +Tranh Lí ngư vọng nguyệt . +Tranh Cá chép.-Gv nêu: Nội dung tranh dân gian thường ... nghiệm. Tranh 3 : Ma-ri-a làm thí nghiệm với đống bát đĩa trên bàn ăn. Anh trai của Ma-ri-a xuất hiện và trêu em. Tranh 4 : Ma-ri-a và anh trai tranh luận về điều cô bé phát hiện. Tranh 5 ... biết sơ lược về nguồn gốc tranh dân gian Việt Nam và ý nghĩa , vai trò của tranh dân gian Việt Nam.-Hs tập nhận xét để hiểu vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam thông qua nội...
 • 20
 • 379
 • 0

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Mầm non - Tiểu học

... thứ tự.+( 2 thanh thẳng 7 lỗ, 1 thanh chữ U dài.)-Hs quan sát và nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe.-Trả lơì câu hỏi.-Hs quan sát h4 (sgk ) và trả lờI câu hỏi.+ ( 1 tấm lớn , 2 thanh chữ U dài). ... lưu ý hs thấy được vị trí thanh thẳng 7 lỗ phải ở trong thanh chữ U dài.*Lắp giá đỡ trục bánh xe: ( h3 sgk)-Hs quan sát h3 ( sgk)-Gọi 1 hs lên lắp cho cả lớp quan sát -Lớp nhận xét và bổ ... xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.-Hs quan sát h1 sgk để trả lời câu hỏi .-GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai.*Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk)-Gọi 1 hs gọi tên và số lượng các...
 • 5
 • 565
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Tư liệu khác

... ý nghĩa của truyện. - Nghe , mở sách quan sát tranh - Nghe , theo dõi sách - 1-2 em đọc đoạn 1(từ đầu đến mang về nhà) - Quan sát và nêu nội dung tranh - Luyện phát âm - 1 em đặt câu với ... hợp đoạn 4. - Luyện đọc thuộc - Hát - 2 em đọc bài: Một ngời chính trực và trả lời câu hỏi nội dung bài. - Nghe, mở sách quan sát tranh minh hoạ - HS nối tiếp đọc bài thơ theo 4 đoạn - ... thật, thật tâm+Từ trái nghĩa với trung thực: Dối trá, gian dối, gian lận, gian giảo, lừa bịp - GV nêu yêu cầu của bài - GV ghi nhanh 1, 2 câu lên bảng - Nhận xét - GV treo bảng phụ - GV...
 • 202
 • 563
 • 1

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... bài: Đàn ngan mới nởHS xác định các bộ phận đợc miêu tả bộ lông, đôi mắt, cái mỏ, cái đầu, 2 cái chân.3 -4 em nêuHS đọc yêu cầu của bàiVở nháp ghi chép những điều quan sát đợcQuan sát đặc ... lí những ngời đang có mặt hoặc vắng mặt. Khi có việc xảy ra, các cơ quan nhà nớc căn cứ để điều tra, xử lí đúng.3. Củng cố, dặn dòVì sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng?Quan sát các bộ phận ... uốngb) Phơng tiện giao thông: Các loại tàu, ôtô máy bay, các loại xec) Tổ chức, nhân viên phục vụ: Khách sạn, nhà hàng, công ty du lịchd) Địa điểm tham quan, du lịch: Danh lam, thắng cảnh...
 • 11
 • 531
 • 1

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Tiểu học

... thiệu, mở sách - Quan sát tranh , đọc thầm nội dung SGK - Nghe - Nghe GV kể, quan sát tranh - Nghe - HS quan sát tranh - 1 em đọc - Trao đổi cặp - Trình tự tranh cha đúng nội dung - Tự ... ngữMột đàn ngỗngChỉ con vật Cụm danh từHùng Chỉ ngời Danh từThắng Chỉ ngời Danh từEm Chỉ ngời Danh từĐàn ngỗng Chỉ con vật Cụm danh từ3. Phần ghi nhớ 4. Phần luyện tậpBài tập 1 - Gọi ... Cẩu Khây gặp những ai? - Bà cụ giúp 4 anh em nh thế nào? - Yêu tinh có phép thuật gì lạ? - Thuật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em với yêu tinh? - Vì sao 4 anh em chiến thắng? - Câu chuyện có...
 • 115
 • 1,191
 • 30

Xem thêm