giao an tieng viet 4 tuan 12

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Giáo án tiếng việt 4 tuần 35

Mầm non - Tiểu học

... GV yóu cỏửu HS vóử nhaỡ luyóỷn õoỹc baỡi thồ Noùi vồùi em Dỷn HS quan saùt hoaỷt õọỹng cuớa chim bọử cỏu hoỷc sổu tỏửm thóm tranh , aớnh minh hoaỷ hoaỷt õọỹng cuớa bọử cỏu , chuỏứn bở kióứm tra...
 • 2
 • 848
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... +Nhồỡ sióng nng,Bừc õaợ vổồn lón õỏửu lồùp +Taỷi lổồỡi hoỹc nón baỷn ỏỳy bở lổu ban +Vỗ khọng mang aùo mổa nón Lan bở caớm -1 HS õoỹc thaỡnh tióỳng yóu cỏửu vaỡ nọỹi dung cuớa baỡi trổồùc lồùp ... vổồỹt lón õỏửu lồùp b)Vỗ reùt,nhổợng cỏy lan chỏỷu sừt laỷi c)Taỷi Hoa maỡ tọứ khọng õổồỹc khen +Bọỹ phỏỷn chố ba thaùng sau laỡ traỷng ngổợ chố thồỡi gian -1 HS õoỹc thaỡnh tióỳng yóu cỏửu cuớa ... xeùt.khen ngồỹi HS hióứu baỡi taỷi lồùp 2 .4. Luyóỷn tỏỷp: Baỡi 1: -Goỹi HS õoỹc yóu cỏửu vaỡ nọỹi dung baỡi tỏỷp -Yóu cỏửu HS tổỷ laỡm baỡi.Nhừc...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... đoạn văn - Đặt câu với từ ngữ làm chủ ngữ cho sẵn - Đặt câu nói hoạt động người vật miêu tả tranh trang sgk II-Hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1- Giới thiệu nêu mục tiêu y/c 2-Củng cố ôn ... Bố em c-Đàn bò d-Những lúaBa Bài tập 3: Đặt câu nói hoạt động nhóm người vật miêu tả tranh ( gv treo tranh sgk /7 lên bảng) -Nhóm đặt câu ,nói to trước lớp , nhóm -Hs đặt câu theo nhóm, nhóm ... lặng a-Chủ ngữ: bóng -Ông Năm b- Cần trục cánh tay kì diệu -Ông công nhân b-Cần trục Hỏi: -Do danh từ tạo thành +Trong câu kể Ai làm Chủ ngữ có ý nghĩa nào? -2- hs trả lời câu hỏi +Chủ ngữ thường...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... trình tự sau: -Hs đọc nối tiếp hs1:50 000 tranh….khích lệ hs2: UNICEF… an toàn hs3: Được phát động …kiên giang hs4: Chỉ cần điểm… giải ba hs5: 60 tranh….đến bất ngờ -Gọi hs đọc phần giải -Hs luyện ... -Nhận xét chung 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu: -Cho hs xem tranh minh hoạ hỏi hs -Hs quan sát tranh Và trả lời câu hỏi tranh vẽ cảnh gì?.Qua tranh gv giới thiệu học hôm Ghi đề học lên bảng -hs đọc tên ... đến Kiêngiang Hỏi: +Chủ đề thi vẽ gì? -Hs đọc thầm từ đầu đến Kiên Giang +Thiếu nhi hưởng ứng thi nào? +Em muốn sông an toàn +Đoạn -2 nói lên điều gì? -Gv ghi ý lên bảng GV chuyển ý sang đoạn...
 • 8
 • 2,821
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... , cột b -Bài 1/ 1 64 -Bài 5/ 1 64 - câu b - -Bài /168 - -Câu hỏi:Cho biết biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta?/ 148 -Tìm lược đồ mỏ dầu nước ta?/ 150 -Câu hỏi 4: Sưu tầm tranh ảnh tài liệu biển ... xanh đẹp " 3- /Về công tác đội : Tất học sinh tham gia hoạt động đội đề Múa hát tập thể theo hướng đẫn cô tổng phụ trách 4- /Tập hát hát quy định 5- Thực tuần lễ tiết kiệm nước môi trường xanh ... 3: Lựa chọ thông tin để đièn vào thẻ học sinh a- Hà Nội b- Tiểu học Kim Đồng c- Lê Duy An d- 30-9-1995 đ- 4B Sở GD & DT:… Trường :……… -hs thảo luận nhóm đôi tập -Làm cá nhân vào 3a Cộng hoà xã...
 • 13
 • 2,186
 • 1

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 3)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 3)

Tiểu học

... Thư thăm - em đọc trả lời câu hỏi bạn trả lời câu hỏi 1, 2, Dạy :Giới thiệu : - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ 15p Hoạt động1 : Luyện đọc - GV gọi HS đọc nối tiếp - HS đọc nối tiếp đoạn - ... ghi/ địa điểm, thời ? gian viết thư / Lời thưa gửi - Cuối thư : Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn người 5p Hoạt động 3: Phần ghi nhớ viết thư/ chữ kí họ tên 15p Hoạt động 4: Phần luyện tập - HS ... giúp HS xác định yêu cầu Truyện cổ tích, ngụ ngôn, đề truyện danh nhân, truyện GV mời HS đọc gợi ý cười, truyện thiếu nhi, xem ti 1-2-3 -4 vi… Tìm truyện lòng nhân hậu đâu ? Mẹ ốm, em nhỏ cụ già,...
 • 13
 • 464
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 4)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 4)

Tiểu học

... nhân hậu 2.Bài mới: GT – ghi đề 10p Hoạt động 1: tìm hiểu truyện -HS quan sát tranh lắng nghe GV kể lần 1- Kể lần có tranh Truyền hát hát lên án Trước bạo ngược nhà vua, thói hống hách tàn bạo ... Có loại từ ghép: Ghép (bao quát chung).Bánh rán có tổng hợp ghép phân loại nghĩa phân loại Bài 2 /44 : 10 Thảo luận nhóm đôi làm vào p tập *Xác định loại từ ghép em trao đổi làm vào Các nhóm thảo ... láy -HS biết xác định từ ghép câu văn, đoạn văn có nghĩa tổng hợp từ ghép có 10 Đọc nội dung 3 /44 nghĩa phân loại p Cho HS thảo luận nhóm Gợi ý: Xác đinh từ láy lặp lại phận nào? -Lặp lại âm...
 • 12
 • 498
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 6)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 (Tuần 6)

Tiểu học

... triển ý để xây dựng HS quan sát , đọc thầm đoạn văn kể chuyện Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS quan sát tranh , đọc thầm ý tranh trả lời câu hỏi SGK – GV ghi nhanh câu trả lời lên bảng ... vào tranh minh họa truyện“Ba lưỡi rìu” lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện ( BT1) - Biết phát triển ý nêu 2,3 tranh để tạo thành 2,3 đoạn văn kể chuyện BT2 II Đồ dùng dạy học : - Tranh phóng ... địa lí Việt Nam Tuần Thứ ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu :DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG I.Mục tiêu : - Nhận biết danh từ chung danh từ riêng -Nhận biết DT chung DT riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa...
 • 10
 • 486
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả  nghe  viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac

Tiểu học

... câu ca dao viết theo thể chữ - Cả hai chữ đầu dòng viết ô thứ trình bày ? - GV đọc : quanh quanh, non xanh, - HS viết bảng nghìn trùng, sừng sững, lóng lánh, b GV đọc cho HS viết - HS nghe viết...
 • 3
 • 380
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài luyện từ và câu ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài luyện từ và câu  ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh

Tiểu học

... - Nêu yêu cầu BT a) Con trâu đen chân đập đất b) Tàu cau vươn tay vẫy c) Xuồng đậu quanh thuyền lớn nằm quang bụng mẹ, húc húc đòi bú tí + Chọn từ ngữ thích hợp cột A ghép - GV yêu cầu với cột ... cấy sớm trổ bông.Những voi thắng huơ vòi - GV nhận xét chào khán giả.Cây cầu làm thân dừa bắc ngang dòng kênh Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng sông IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học...
 • 3
 • 771
 • 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập đọc cảnh đẹp non sông

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập đọc  cảnh đẹp non sông

Tiểu học

... .Luyện đọc đoạn thơ trước lớp giải nghĩa từ có sgk từ Tô Thị, Tam Thanh, Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên Thái, Gia Định .Luyện đọc đoạn thơ nhóm .HS lớp đọc đồng thơ Hoạt động...
 • 2
 • 483
 • 2

Xem thêm