cau tao dong co khong dong bo roto day quan

Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra bảng 10.2(tr230) sách“TKMĐ” ta có: kD = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=kD.Dn=(0,74÷0,77).52 = 38,48÷40,04 (cm) Chọn D=40,04 (cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với ... tải: U2 = 3.U1 W2 W1 = 3.220 20 =173,2(V) 44 25 Dòng điện dẫn roto: I2 =k1.I1.ν1=0,85.185.2=314,5(A) Trong đó: + K1 hệ số phụ thuộc vào cosϕ máy, qua hình 10-5(tr244 sách “TKMĐ”) ta K1= 0,85 + ... 0,971 0,967 0,956 0,041 0,081 0,16 0,23 0,26 0,29 ' I2 = U1 Z nS r cos ϕ'2 = nS Z nS ' sin ϕ2 = 10 X nS Z nS I 1r = I r + ' I2 cos ϕ ' C1 A 26,53 47,33 86,6 127,8 135,3 152 I1X = I x + ' I2 sin...
 • 26
 • 578
 • 2

Đồ án: Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án: Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... mức động cơ; cos ϕđm - hệ số công suất định mức động Thay số ta có: I1= 90.10 = 161,129 A 3.220.0.93.0,91 b.Xác định kích thước chủ yếu 10.Công suất tính toán : P’ = k E Pdm kVA ηdm cosϕdm (2.2) ... Theo cấp bảo vệ loại IP00 Loại chế tạo theo kiểu tự làm nguội Loại thường đặt nhà, người trông coi không cho người đến gần +Kiểu bảo vệ bảo vệ chống tiếp xúc ngẫu nhiên phận quay hay mang ... Y hay Δ ), tốc độ quay định mức nđm ( vg/ph ), hiệu suất định mức ηđm hệ số công suất định mức cosϕđm,… Công dụng máy điện không đồng Máy điện không đồng loại máy điện xoay chiều chủ yếu làm...
 • 90
 • 1,375
 • 3

Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... 25 Dòng điện dẫn roto: I2 =k1.I1.ν1=0,85.185.2=314,5(A) -Sinh viên: GVHD:Nguyễn Trung Cư Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn Trong đó: + K1 hệ số phụ thuộc vào cosϕ máy, qua hình ... D=40,04 (cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với Pđm=45(kw),từ bảng 10.1(tr228)Sách thiết kế máy điện máy điện ta η=91,5%;cosϕ=0,84 ;theo hình 10.2 (tr 231) ” TKMĐ” ta trị ... định mức: I1đm = -Sinh viên: Cư P.103 m1.U1.η cos ϕ = 45.1000 =185(A) 3.220.0,92.0,8 GVHD:Nguyễn Trung Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây CHƯƠNG II DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE...
 • 25
 • 605
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Điện - Điện tử

... mức động cơ; cos ϕđm - hệ số công suất định mức động Thay số ta có: I1= 90.10 = 161,129 A 3.220.0.93.0,91 b.Xác định kích thước chủ yếu 10.Công suất tính toán : P’ = k E Pdm kVA ηdm cosϕdm (2.2) ... Y hay Δ ), tốc độ quay định mức nđm ( vg/ph ), hiệu suất định mức ηđm hệ số công suất định mức cosϕđm,… Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn Công dụng máy điện không đồng Máy ... máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm Trong đời sống hàng ngày, máy điện không đồng chiếm vị trí quan trọng: quạt gió, máy quay đĩa, động tủ lạnh, v.v…Tóm lại theo phát triển sản xuất điện khí...
 • 90
 • 910
 • 12

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt

Điện - Điện tử

... Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra bảng 10.2(tr230) sách“TKMĐ” ta có: kD = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=kD.Dn=(0,74÷0,77).60 = 44,4÷46,2(cm) Chọn D=44,4(cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với ... điện máy điện ta η=92%;cosϕ=0,8 ;theo hình 10.2 (tr 231) ” TKMĐ” ta trị số kE=0,95 Vậy - P’= 0,95.75 =96,8(kw) 0,92.0,8 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn +Chọn A Bδ:A ... phương án hợp lý Dòng điện định mức: P.103 I1đm = m1.U1.η cos ϕ - = 75.1000 =154,4(A) 3.220.0,92.0,8 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn CHƯƠNG II DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE HỞ...
 • 30
 • 667
 • 6

12 thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

12 thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra bảng 10.2(tr230) sách“TKMĐ” ta có: kD = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=kD.Dn=(0,74÷0,77).60 = 44,4÷46,2(cm) Chọn D=44,4(cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với ... điện máy điện ta η=92%;cosϕ=0,8 ;theo hình 10.2 (tr 231) ” TKMĐ” ta trị số kE=0,95 Vậy - P’= 0,95.75 =96,8(kw) 0,92.0,8 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn +Chọn A Bδ:A ... phương án hợp lý Dòng điện định mức: P.103 I1đm = m1.U1.η cos ϕ - = 75.1000 =154,4(A) 3.220.0,92.0,8 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn CHƯƠNG II DÂY QUẤN, RÃNH STATO VÀ KHE HỞ...
 • 30
 • 488
 • 0

Tài liệu Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Tài liệu Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra bảng 10.2(tr230) sách “TKMĐ” ta có: KD = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=KD.Dn=(0,74÷0,77).52 = 38,48÷40,04 (cm) Chọn D=40,04 (cm) + P’ công suất tính toán: P’= k E Pđm η cos ... ⋅ W2 = W1 3.220 ⋅ 24 = 91,5 (V) 100 24 Dòng điện dẫn roto: I2 = k1.I1dm.ν1 = 0,88.88,71.4,01 = 313 (A) Trong đó: + K1 hệ số phụ thuộc vào cosϕ máy, qua hình 10-5 (tr244 sách “TKMĐ”) ta K1 ... nS A 11,21 22,23 43,5 63,72 98,81 176,7 ' cos ϕ = 0,999 0,996 0,985 0,969 0,924 0,735 ' sin ϕ2 = 0,043 0,085 0,167 0,245 0,379 0,678 I'2 I1r = I0 r + cos ϕ '2 C1 A 12,67 23 42,53 60,36 88,24...
 • 32
 • 569
 • 1

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Cơ khí - Vật liệu

... suất coi Mco≈0 , biểu thức : Sinh viên: Trần Minh Tiếu Trang Giáo viên hướng dẫn: Sơn Nguyễn Trung K ⎡ ω ⎤ Mc = Mco+(Mcdm-Mco) ⎢ ⎥ (1.12) ⎣ω dm ⎦ Trong : Mc mômen cản cấu sản suất tốc độ ω Mco ... tầng điện ( M = const ) - Nối tầng điện ( P = const ) Sơ đồ nối tầng điện : Các hệ nối tầng điện sơ đồ nguyên lý giãn đồ lượng biểu diễn hình (1.17) hình (1.18) Pđ U1 f = const P1 Ð Δ P1 ... nối tầng M = Pco ω Pco = Pđm = P12đm- Δ Psđm Nếu giữ I1đm P12 ≈ 3Ufđm.Iđm = P12đm = Mđm ω Tổn thất trượt Δ Psđm = P12đm.Sđm = Mđm ω Sđm ' Còn tốc độ ω = ω dm = ω (1-Sđm) Vậy M = Pcodm ω dm '...
 • 90
 • 907
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn docx

Báo cáo khoa học

... mức động cơ; cos ϕđm - hệ số công suất định mức động Thay số ta có: I1= 90.10 = 161,129 A 3.220.0.93.0,91 b.Xác định kích thước chủ yếu 10.Công suất tính toán : P’ = k E Pdm kVA ηdm cosϕdm (2.2) ... Y hay Δ ), tốc độ quay định mức nđm ( vg/ph ), hiệu suất định mức ηđm hệ số công suất định mức cosϕđm,… Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn Công dụng máy điện không đồng Máy ... máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm Trong đời sống hàng ngày, máy điện không đồng chiếm vị trí quan trọng: quạt gió, máy quay đĩa, động tủ lạnh, v.v…Tóm lại theo phát triển sản xuất điện khí...
 • 90
 • 416
 • 0

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... hớng dẫn: Nguyễn Trung Sơn Mômen cấu sản suất coi Mco0 , biểu thức : K Mc = Mco+(Mcdm-Mco) (1.12) dm Trong : Mc mômen cản cấu sản suất tốc độ Mco = mômen cản cấu sản suất = Mcdm mômen ... tầng điện ( M = const ) - Nối tầng điện ( P = const ) Sơ đồ nối tầng điện : Các hệ nối tầng điện sơ đồ nguyên lý giãn đồ lợng biểu diễn hình (1.17) hình (1.18) Pđ U1 f = const P1 é BBĐ [Hình1.17] ... bị nối tầng M = Pco Pco = Pđm = P12đm- Psđm Nếu giữ I1đm P12 3Ufđm.Iđm = P12đm = Mđm Tổn thất trợt Psđm = P12đm.Sđm = Mđm Sđm ' Còn tốc độ = dm = (1-Sđm) Vậy M = ' Pcodm M dm (1 ...
 • 75
 • 877
 • 4

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Báo cáo khoa học

... suất coi Mco≈0 , biểu thức : Sinh viên: Trần Minh Tiếu Trang Giáo viên hướng dẫn: Sơn Nguyễn Trung K ⎡ ω ⎤ Mc = Mco+(Mcdm-Mco) ⎢ ⎥ (1.12) ⎣ω dm ⎦ Trong : Mc mômen cản cấu sản suất tốc độ ω Mco ... tầng điện ( M = const ) - Nối tầng điện ( P = const ) Sơ đồ nối tầng điện : Các hệ nối tầng điện sơ đồ nguyên lý giãn đồ lượng biểu diễn hình (1.17) hình (1.18) Pđ U1 f = const P1 Ð Δ P1 ... nối tầng M = Pco ω Pco = Pđm = P12đm- Δ Psđm Nếu giữ I1đm P12 ≈ 3Ufđm.Iđm = P12đm = Mđm ω Tổn thất trượt Δ Psđm = P12đm.Sđm = Mđm ω Sđm ' Còn tốc độ ω = ω dm = ω (1-Sđm) Vậy M = Pcodm ω dm '...
 • 90
 • 566
 • 0

thiết kế hệ truyền động động không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

thiết kế hệ truyền động động cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

Kinh tế - Quản lý

... dạng: ω α M c = M co + ( M dm − M co )( ) ω dm + Mco: Mômen ứng với tốc độ ω = + Mđm: Mômen ứng với tốc độ định mức ω = ωđm + Mc : Mômen ứng với tốc độ ω • Khi α = Mc = Mddm = const: loại cấu ... Thành Nội dung đồ án gồm chương: Chương I : Tổng quan hệ truyền động động không đồng Chương II : Tổng quan phương pháp điều chỉnh điện trở phụ mạch roto Chương III : Tính chọn mạch động lực Chương ... Nhơn trang Đồ án tốt nghiệp SVTH : Ngô trung Thành • Như biết, quan hệ tốc độ mômen động gọi đặc tính động cơ: ω = f(M) n = f(M) • Quan hệ tốc độ mômen máy sản xuất gọi đặc tính máy sản xuất: ωc...
 • 96
 • 645
 • 0

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto day quấn

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto day quấn

Kỹ thuật

... tc ủ gúc r so vi rotor, vỡ rotor quay vi tc ủ so vi stator, nờn i r (t ) cng quay vi tc ủ s = + r so vi stator i vi cỏc ủi lng khỏc ca mch rotor, nh ủin ỏp rotor, t thụng rotor ta ủu cú th ... 2isv ) isd = is cos s + is sin s isq = is sin s + is cos s isu = is (2.3); isv = 0,5(is + 3is ) isw = 0, 5(is + 3is ) is = isd cos s isq sin s is = isd sin s + isq coss (2.5); (2.4) ... stator, rotor trờn h thng cun dõy stator, rotor Phng trỡnh ủin ỏp stator: s uss = Rs i s + Phng trỡnh ủin ỏp rotor: r r d ss (2.7) dt r r r u =Ri + d rr (2.8) dt Phng trỡnh t thụng stator v rotor:...
 • 80
 • 360
 • 0

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto dây quấn

Áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ roto dây quấn

Thạc sĩ - Cao học

... tc ủ gúc r so vi rotor, vỡ rotor quay vi tc ủ so vi stator, nờn i r (t ) cng quay vi tc ủ s = + r so vi stator i vi cỏc ủi lng khỏc ca mch rotor, nh ủin ỏp rotor, t thụng rotor ta ủu cú th ... 2isv ) isd = is cos s + is sin s isq = is sin s + is cos s isu = is (2.3); isv = 0,5(is + 3is ) isw = 0, 5(is + 3is ) is = isd cos s isq sin s is = isd sin s + isq coss (2.5); (2.4) ... stator, rotor trờn h thng cun dõy stator, rotor Phng trỡnh ủin ỏp stator: s uss = Rs i s + Phng trỡnh ủin ỏp rotor: r r d ss (2.7) dt r r r u =Ri + d rr (2.8) dt Phng trỡnh t thụng stator v rotor:...
 • 80
 • 324
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động không đồng bộ roto dây 2 doc

Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây 2 doc

Điện - Điện tử

... 25 Dòng điện dẫn roto: I2 =k1.I1.ν1=0,85.185.2=314,5(A) -Sinh viên: GVHD:Nguyễn Trung Cư Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn Trong đó: + K1 hệ số phụ thuộc vào cosϕ máy, qua hình ... Thiết kế động không đồng roto dây h=280(mm) Với chiều cao h=280(mm) qua bảng 10.3 chọn : Dn = 52(cm)s + D: đường kính lõi sắt Stato, hai đường kính lõi sắt Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra ... D=40,04 (cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với Pđm=45(kw),từ bảng 10.1(tr228)Sách thiết kế máy điện máy điện ta η=91,5%;cosϕ=0,84 ;theo hình 10.2 (tr 231) ” TKMĐ” ta trị...
 • 26
 • 605
 • 2

Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động không đồng bộ roto dây doc

Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây doc

Điện - Điện tử

... Stato.Dn quan hệ mật thiết với kết cấu máy, cấp cách điện chiều cao tâm trục h chuẩn hoá.Vì thường chọn Dn theo h từ tính ngược lại D - Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn ... Stato quan hệ định: KD= D Dn Tra bảng 10.2(tr230) sách“TKMĐ” ta có: kD = 0,74 ÷ 0,77 ⇒D=kD.Dn=(0,74÷0,77).60 = 44,4÷46,2(cm) Chọn D=44,4(cm) + P’ công suất tính toán:P’= k E P® m η cosϕ Với ... điện máy điện ta η=92%;cosϕ=0,8 ;theo hình 10.2 (tr 231) ” TKMĐ” ta trị số kE=0,95 Vậy - P’= 0,95.75 =96,8(kw) 0,92.0,8 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn +Chọn A Bδ:A...
 • 31
 • 574
 • 2

Xem thêm