Tài liệu về " cán cân vãng lai " 14 kết quả

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 (2).docx

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 (2).docx

Tài chính - Ngân hàng

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 (2). . sau:Phần 1: Nợ công và khủng hoảng nợ công. Phần 2: Khủng hoảng nợ công và tác động của nó đến tình hình tài chính tiền tệ ở 2 nước điển hình là Hy Lạp và Ireland.Phần. DỤNGBÀI TIỂU LUẬNTÀI CHÍNH QUỐC TẾĐỀ TÀI: KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011Giáo viên hướng dẫn: Hồ ...
 • 45
 • 1,479
 • 11

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính trường hợp ngành ngân hàng.doc

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính trường hợp ngành ngân hàng.doc

Tài chính - Ngân hàng

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính trường hợp ngành ngân hàng . hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng do chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và. hệ tài chính biểu hiện qua quá trình “huy động và sử dụng vốn để tối đa hóa giá trị”- Qua quá trình Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động ...
 • 120
 • 375
 • 0

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH (2).doc

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH . ĐỊA LÝTạ Linh ChiNGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINHKhóa luận. về thế chấp BĐS và các quy định của Ngân hàng. - Nghiên cứu về quy trình thế chấp BĐS và giá thế chấp BĐS tại ...
 • 70
 • 816
 • 8

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH.doc

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH.doc

Tài chính - Ngân hàng

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINH . ĐỊA LÝTạ Linh ChiNGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THẾ CHẤP VÀ GIÁ THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH QUẢNG NINHKhóa luận. về thế chấp BĐS và các quy định của Ngân hàng. - Nghiên cứu về quy trình thế chấp BĐS và giá thế chấp BĐS tại ...
 • 70
 • 308
 • 7

Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand.doc

Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand.doc

Tài chính - Ngân hàng

Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand . Bahrain. Đề tài: “ Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand sẽ giúp chúng ta có được lý luận đúng đắn về cán cân thanh toán quốc tế, bên cạnh đó. đề nghiên cứu .I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TỐN QUỐC TẾ1. Khái niệm và ý nghĩa kinh tế của cán cân thanh tốn quốc tế (CCTTQT)1.1 Khái niệmCán cân thanh
 • 40
 • 1,013
 • 8

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Tài chính - Ngân hàng

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế . phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:- Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh. cơ sở khoa học của việc xây dựng cán cân thanh tốn quốc tế và các cơ chế điều chỉnh cán cân thanh tốn quốc tế; về mặt thực tiễn, phân tích thực ...
 • 18
 • 1,179
 • 2

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của công ty liên doanh sản xuất bánh kẹo Hải Hà-KOTOBUKI.doc.DOC

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của công ty liên doanh sản xuất bánh kẹo Hải Hà-KOTOBUKI.doc.DOC

Báo cáo khoa học

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của công ty liên doanh sản xuất bánh kẹo Hải Hà-KOTOBUKI . có khái niệm tổ chức lao động khoa học: 2 - Tổ chức lao động khoa học là tổ chức lao động dựa trên cơ sở phân tích khoa học các quá trình lao động và điều. hợp của lãnh đạo công ty. d) Nguyên tắc về tính khoa học của công tác tổ chức lao đông khoa học: Đòi hỏi tất cả các biện pháp tổ chức lao ...
 • 61
 • 626
 • 4

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.doc

Báo cáo khoa học

Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế . phân tích và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:- Phân tích cơ sở khoa học của việc thành lập, phân tích và điều chỉnh. cơ sở khoa học của việc xây dựng cán cân thanh tốn quốc tế và các cơ chế điều chỉnh cán cân thanh tốn quốc tế; về mặt thực tiễn, phân tích thực ...
 • 18
 • 387
 • 0

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ c. Giao dịch mua bán kim loại quýd. Diễn ra việc mua bá . lai c. Cán cân thanh toán quốc tếd. Cán cân vốn 22.Thu nhập ròng là một khoản mục của : a. Cán cân vốn b. Cán cân thương mại c. Cán cân hoạt độngd. Cán cân. định trong cán cân thanh toán 30.Trong ...
 • 23
 • 13,628
 • 181

Bao thanh toán – một dịch vụ tài chính đầy triển vọng cho các doanh nghiệp việt nam

Bao thanh toán – một dịch vụ tài chính đầy triển vọng cho các doanh nghiệp việt nam

Ngân hàng - Tín dụng

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán để gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO. Từ nay đến năm 2008, ngành Tài chính Ngân hàng Việt Nam sẽ mở cửa hội nhập mạn . BAO THANH TỐN – MỘT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐẦY TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMNguyễn Xn TrườngHiện nay, Việt Nam đang tích cực tiến hành các cuộc. Phân loại bao thanh toán2 .1. Bao thanh toán truy đòi ...
 • 9
 • 440
 • 1

Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo

Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo

Báo cáo khoa học

Tiểu luận "Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo". . dung của cán cân vãng lai1 .1 Cán cân vãng lai -Current balanceKháI niệm cán cân vãng lai: Cán cân vãng lai (CB) hay còn gọi là tài khoản vãng lai . Các cán cân bộ phận của cán cân vãng lai Cán cân vãng lai bao gồm 4 khoản mục: cán cân thơng mại, cán cân dịch vụ, cán cân thu ...
 • 92
 • 6,433
 • 39

Chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2020

Chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2020

Báo cáo khoa học

Tiểu luận "Chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2020". . hình chiến lợc phát triển vị thế cạnh tranh theo quan điểm của Marketing Quốc tế.Chơng II: Vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam giai đoạn. chiến lợc cụ thể để phát triển nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam ...
 • 94
 • 635
 • 9

Chính sách ngoại thương Nhật Bản - Trần Thế Thành

Chính sách ngoại thương Nhật Bản - Trần Thế Thành

Báo cáo khoa học

Tiểu luận "Chính sách ngoại thương Nhật Bản - Trần Thế Thành". . 2 Trần Thế Thành Nhật 2 K37 Khoá luận tốt nghiệpNhững vấn đề cơ bản về chính sách ngoại thơng Nhật Bản 1. khái niệm và những đặc trng của chính sách. chính sách ngoại thơng với sự phát triển kinh tế Nhật Bản. 5. Kết cấu khoá luận.Chơng I. Những vấn đề cơ bản về chính sách ngoại thơngChơng II. Chính sách ngoại
 • 76
 • 961
 • 13

Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển - Phạm Thị Mai Diệp

Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển - Phạm Thị Mai Diệp

Báo cáo khoa học

Tiểu luận "Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển - Phạm Thị Mai Diệp". . hết các loại hàng hoá. Nói cách khác Dịch vụ cảng biển và các bịên pháp phát triển Phạm Thị Mai Diệp A7 - K3 7cảng biển và dịch vụ cảng biển. Dịch vụ cảng biển và các bịên pháp phát triển Phạm Thị Mai Diệp A7 - K37Chơng ITổng quan về cảng biển và dịch vụ cảng biểnI. Khái
 • 95
 • 779
 • 11
1 2 3 >