Tài liệu về " môn địa lí " 15 kết quả

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN: ĐỊA LÍ

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN: ĐỊA LÍ

Cao đẳng - Đại học

Hướng dẫn giải đề thi đại học năm 2010 môn địa lí 123doc.vn
 • 6
 • 544
 • 2

phương pháp dạy tốt môn địa lí lớp 8”

phương pháp dạy tốt môn địa lí lớp 8”

Trung học cơ sở - phổ thông

Trong bối cảnh hiện nay toàn ngành giáo dục đang nổ lực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh . tôi muốn trao đổi với các bạn đồng nghiệp kinh nghiệm. “ phương pháp dạy tốt môn địa lí lớp 8” II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 1. Cơ sở lý luận : Để góp phần thực. ảnh, các mẫu vật của bộ môn địa lí được thực hiện ở chương trình địa lí lớp 8 . ...
 • 6
 • 1,287
 • 8

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 90. USD) Năm 2000 2004 2006 2007 Xuất khẩu 14483 26485 39826 48561 (Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê 2009) Câu III. (3,5 điểm) 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt
 • 1
 • 327
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn ĐỊA LÍ . (8,0 đi m) Câu I. (3,0 đi m) 1. Trình bày đặc đi m khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió m a nước ta. Tại sao độ cao của đai nhiệt đới gió m a ở miền Bắc. sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) khi l m bài thi. - Gi m thị không giải thích gì th m. Họ và tên thí sinh:
 • 1
 • 103
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ . TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dục thường xuyên HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm
 • 3
 • 346
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn ĐỊA LÍ Giáo dục thường xuyên

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn ĐỊA LÍ Giáo dục thường xuyên

Trung học cơ sở - phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn ĐỊA LÍ Giáo dục thường xuyên . THÔNG N M 2010 M n thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục thường xuyên Thời gian l m bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (3,0 đi m) 1. T m tắt các đặc đi m nổi. thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta. 2. Cho bảng số liệu: M t độ dân số Việt Nam n m 2006 phân theo vùng (Đơn vị: người/km 2 ) Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • 1
 • 289
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2010 Môn ĐỊA LÍ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2010 Môn ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2010Môn ĐỊA LÍ . ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: ĐỊA LÍ – Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm thi. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2010 Môn thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90
 • 4
 • 289
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông

Tài liệu khác

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông . (8,0 đi m) Câu I. (3,0 đi m) 1. Trình bày đặc đi m địa hình vùng núi Đông Bắc. 2. Nguồn lao động nước ta có những thế m nh gì? Tại sao việc l m là vấn. 56,7 (Nguồn: Niên gi m thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (2,0 đi m) Thí sinh chỉ được l m một trong hai câu (câu
 • 1
 • 295
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông

Trung học cơ sở - phổ thông

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông . đồng ch m thi. 3. Sau khi cộng đi m toàn bài, l m tròn đến 0,50 đi m (lẻ 0,25 đi m l m tròn thành 0,50 đi m; lẻ 0,75 đi m l m tròn thành 1,00 đi m) . B trừ 0,25 đi m. - Đối với m i miền biểu hiện tỉ trọng của 1 thành phần, nếu đúng 2 n m trở lên thì cho 0,25 đi m, chỉ đúng 1 n m thì không cho đi m. * Trường
 • 4
 • 285
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ . CHỌN HSG LỚP 9 THCS N M HỌC 2012 -2013 HƯ ỚNG DẪN CH M MÔN: ĐỊA LÍ (Hư ớng dẫn ch m g m: 4 trang) Câu Nội dung Đi m Câu I. (2,0 đi m) 1. Hãy nh ận xét sự. n m 2000 l ên 41,6% n m 2010 (tăng 4,9%); Khu vực d ịch vụ tỉ trọng gi m nhẹ (gi m 1,0%). 0,25 * Gi ải thích: - T ổng giá trị của n m 2010 lớn hơn năm
 • 5
 • 1,133
 • 11

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2010 MÔN ĐỊA LÍ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2010 MÔN ĐỊA LÍ

Trung học cơ sở - phổ thông

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2010 MÔN ĐỊA LÍ
 • 2
 • 384
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011

Trung học cơ sở - phổ thông

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011 . lượng m a và nhiệt độ trung bình n m: *Lượng m a trung bình n m: - Hà Nội: 1.667 mm. - Huế: 2.868 mm. - TP.Hồ Chí Minh: 1.931 mm. * Nhiệt độ trung bình n m: . bình n m trên 23 0 C và biến động theo m a. - Độ m n trung bình khoảng 32- 33 0 / 00, tăng gi m theo m a khô và m a m a - Sóng m nh vào thời kỳ gió m a Đông
 • 6
 • 550
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn địa lí

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn địa lí

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn địa lí . độ nhiệt n m; nhiệt độ trung bình n m. -Về chế độ m a: diễn biến phân bố lượng m a trong n m; các tháng m a nhiều (m a m a), các tháng ít m a (m a khô);. 47’Đ Địa đi m Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Lượng m a (mm) Nhiệt độ ( 0 C) Lượng m a (mm) Nhiệt độ ( 0 C) Lượng m a (mm) 1 16,4 18,6 20,0 161,3 25,8 13,8 2 17,0
 • 4
 • 237
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011-2012 Môn ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011-2012 Môn ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011-2012 Môn ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT . g m 03 câu. Câu I: (6,0 đi m) 1. Thiên nhiên nhiệt đới m gió m a là m t trong những đặc đi m quan trọng của tự nhiên Việt Nam. a. Phân tích những biểu. TỈNH N m học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CH M MÔN ĐỊA LÍ (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 n m 2012 (Hướng dẫn g m 04 trang) Câu Ý Nội dung Đi m I
 • 5
 • 537
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÍ . 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ ĐH- CĐ LẦN 2 NĂM 2012 Môn: . sản. Đề chính thức (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Năm học 2012 -2013 Môn: Địa lí (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề) PHẦN
 • 26
 • 341
 • 0
1 2 3 >