Tài liệu về " bền vững " 14 kết quả

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 . hiểu ở công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc, em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần. nghiệp và phân tích tình hình tài chính của DN Chƣơng 3: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của DN. Đề tài ...
 • 73
 • 1,102
 • 4

Phân tích vai trò (công việc)_Quản lý bán hàng.docx

Phân tích vai trò (công việc)_Quản lý bán hàng.docx

Quản trị kinh doanh

Phân tích vai trò (công việc)_Quản lý bán hàng . Quản trị nguồn nhân lựcQUẢN LÝ ĐỘI NGŨ PGI. Xác định công việc cần phân tích vai trò. 1. Công việc phân tích vai trò: Quản lý đội ngũ PG Hiện nay, quản. vai trò. BẢN HỒ SƠ VAI TRÒTên vai trò: Quản lý đội ngũ PG.Phòng : Marketing.Công ty: Công ty TNHH dược phẩm AAA.Mục đích vai trò: Chịu trách nhiệm quản
 • 10
 • 1,296
 • 22

Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.pdf

Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.pdf

Quản trị kinh doanh

Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015. . và vùng đồng bằng sông Cửu Long 1.5.1 Khái quát quá trình phát triển ngành thủy sản ở Việt Nam 47 1.5.2 Ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. pháp phát triển bền vững ngành Thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 3.1 Dự báo tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản và những thách thức đối với phát
 • 239
 • 2,998
 • 24

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH bao bì Bình Xuyên . doanh và thị trường tiêu thụ của Công ty trong những năm gần đâyPHẦN BA : Một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong. đến thị trường của công ty và thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của mình với tên đề tài là : Một số Giải pháp cơ bản nhằm mở rộng thị trường ...
 • 61
 • 619
 • 1

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -o0o -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- NGUYỄN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ...
 • 98
 • 329
 • 0

phát triển nông nghiệp bền vững Đà Nẵng.doc

phát triển nông nghiệp bền vững Đà Nẵng.doc

Quản trị kinh doanh

phát triển nông nghiệp bền vững Đà Nẵng . động của nông nghiệp đến tăng trưởng và phát triển. SVTH Đào Quang Thắng Trang 4 Phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng GVHD Th.S Lê BảoNông nghiệp giữ. khỏi nông nghiệp vì sự phát triển. II. Phát triển bền vững và phát triển bền vững nông nghiệp. 1. Khái niệm. duy trì s s ng c a b n thân và ti p t c s phát
 • 69
 • 952
 • 10

chuyên đề sinh thái và phát triển bền vững

chuyên đề sinh thái và phát triển bền vững

Sinh học

chuyên đề sinh thái và phát triển bền vững . HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIKHOA SINH HỌC-----  -----CHUYÊN Đ SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGBÀI ĐIỀU KIỆNTHẾ NÀO LÀ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC, NHỮNG ĐIỀU BẤT. bừa bãi các loài sinh vật.- Phát triển nông nghiệp bền vững như xây dựng các mô hình sinh thái bền vững nông – lâm kết hợp, mô hình sinh thái VAC, mô hình
 • 8
 • 886
 • 12

Phát triển bền vững môi trường

 Phát triển bền vững môi trường

Sinh học

Phát triển bền vững môi trường ... quyt nh. Phát triển kinh tế bền vững: 5 u tiên o Tăng trởng kinh tế nhanh o Thay đổi mô hình tiêu dùngo Công nghiệp hóa sạch o Phát triển nông nghiệp bền vữngo Phát triển bền vững vùng ... tâm 2. Phát triển kinh tế nhanh là nhiệm vụ trung tâm nhng ...
 • 14
 • 639
 • 11

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tàiCây ăn quả là loại cây trồng đã có từ xa xƣa, luôn gắn liền với sản xuất vàđời sống của con ngƣời. Ngày nay CAQ chiếm một vị trí quan trọng trong . HÀ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC. NGUYỄN MẠNH HÀ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT ...
 • 146
 • 267
 • 0

Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm vườn quốc gia tam đảo thuộc huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm vườn quốc gia tam đảo thuộc huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Tài chính - Ngân hàng

Ý tưởng về phát triển bền vững sớm hình thành trong xã hội loài người. Nhưng phải đến thập niên đầu của thế kỷ XX ý tưởng này mới được phát triển, chuyển hoá thành hành động và cao hơn là . DỰNG MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ, KHU DU LỊCH SINH THÁI GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ. huyện Đại Từ tôi nghiên cứu đề tài: Xây dựng mô hình làng ...
 • 131
 • 191
 • 1

Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Môi trường

Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. . ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, phát triển bền vững. Hội thảo Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đại. xử lý nước thải và chất thải. Tất cả đều đổ ra sông rạch. Hội thảo Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đại học
 • 13
 • 2,890
 • 7

Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững ở Hà Nội

Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững ở Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững ở Hà Nội . tượng “thoái hoá” môi trường nghiêm trọng. Sự phát triển bền vững của du lịch đòi hỏi phải có sự phát triển bền vững của môi trường. Phát triển du lịch là. triển du lịch bền vững: Phát triển du lịch bền vững là loại hình phát triển mà sự phát triển của hiện tại không làm tổn hại đến sự phát triển ở trong tương
 • 27
 • 605
 • 0

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này

Kinh tế - Thương mại

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này . về du lịch tại Vịnh Hạ Long em đãquyết định chọn đề tài “Ngyên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này 2GV:. dân Vịnh Hạ Long đã phát triển do kinh doanh dịch vụ du lịch và dịch vụ2. Thực trạng các điều kiện đặc trưng để phát triển bền vững du lịch Hạ ...
 • 38
 • 617
 • 2

Quản lý rừng bền vững

Quản lý rừng bền vững

Nông - Lâm - Ngư

Quản lý rừng bền vững . pháp lý và nguyên lý quản lý rừng bền vững 1.1. Nguyên lý quản lý rừng bền vững 1.1.1. Định nghĩa quản lý rừng bền vững Trong thời gian gần đây, quản lý rừng. lục 1. Cơ sở pháp lý và nguyên lý quản lý rừng bền vững. ..............................................1 1.1. Nguyên lý quản lý rừng bền vững. .......................................................................... ...
 • 61
 • 765
 • 2
1 2 3 >