Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC

Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC

Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC
... hàng năm Công ty còn có thêm các khách hàng mới đầy tiềm năng như: Công ty cổ phần du lịch Hồng Hà, công ty cổ phần Cơ khí Viglacera, Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam net, Công ty cổ phần Vận ... về an toàn của Công ty; quản lý việc phát hành báo cáo và các tài liệu ra bên ngoài Công ty. -Bộ phận kế toán: Công ty không thành lập Phòng kế toán. Bộ phận kế toán Công ty thuộc sự quản ... Kiểm toán 47B8Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Nguyễn Thị Phương Hoacác công ty thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam, Công ty may Thăng Long, công ty...
 • 60
 • 382
 • 1

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc IDIC

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc IDIC
... 3 phần: Phần 1: Tổng quan về công ty Cổ phần Kiến trúc IDICPhần 2: Thực trạng kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Kiến trúc IDICPhần 3: Hoàn thiện kế ... tp4Trường Đại học Kinh tế Quốc dân KHoa: Kế toánBiểu 1.1 : Bảng cân đối kế toán năm 2007 của Công ty Cổ phần Kiến trúc IDICCÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC Báo cáo tài chính ... Chuyên đề thực tập7Trường Đại học Kinh tế Quốc dân KHoa: Kế tốnBiểu 1.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 của Cơng ty Cổ phần Kiến trúc IDICCƠNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC2 2/522...
 • 72
 • 384
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC
... xây lắp tại Công ty C phn Kin trỳc IDIC Công ty C phn Kin trỳc IDIC đối tợng tính giá thành là khối lợng công việc có tính dự toán riêng đã hoàn thành của từng công trình hạng mục công trình. ... Hạch toán chi phí khấu hao máy thi công Đối với loại máy thi công thuộc quyền Công ty quản lý sử dụng, chi phí khấu hao đợc hạch toán tại Công ty, hàng tháng kế toán tài sản cố định (TSCĐ) căn ... tại Công ty, công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân hợp đồng dài hạn là thuộc biên chế Công ty. Còn số lao động phổ thông hầu hết là ký hợp đồng tại chỗ và tuỳ theo tình hình thi công mà Công...
 • 40
 • 146
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC IDIC
... có hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác quản lý của Công ty. 3.1.1.2. Về tổ chức công tác kế toán Công ty đã nhanh chóng tiếp cận chế độ kế toán mới tổ chức công tác kế toán phù hợp với đặc ... xuất Công ty cha kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán tài chính và kế toán quản trị trong lĩnh vực chi phí và giá thành. Nói chung các Công ty mớichỉ tiến hành kế toán tổng hợp và kế ... máy thi công nên đợc hạch toán vào TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công. 3.2.2.2. Về phía Công ty Cổ phần Kiến trúc IDIC * Luân chuyển chứng từĐể giảm bớt khối lợng công việc cho kế toán vào...
 • 11
 • 135
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN
... 2009Người ghi sổ(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Giám đốc(Ký, họ tên)51THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG ... trả cho công nhân trực tiếp thi công thuộc đội xây lắp và lập Bảng thanh toán lương cho công nhân.21Biểu số 11: Trích bảng thanh toán lương cho công nhân Đơn vị: Công ty Cổ phần kiến trúc xây ... công trả cho lao động thuộc danh sách do công ty quản lý và lao động thời vụ thuê ngoài theo từng loại công việc cụ thể, chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình. Tại Công ty Cổ phần...
 • 53
 • 251
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng.doc

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng.doc
... sản phẩm của Công ty còn nhiều tồn tại cần tiếp tục đợc hoàn thiện. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên với mong muốn góp phần hoàn thiện kế toán tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất ... sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ1.9 Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý tại Công ty2 .2 Sơ đồ bộ máy kế toán2 .3 Sơ đồ trình tự hạch toán theo ... tóan, công việc ghi chép sổ sách của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hng đợc thực hiện vào cuối tháng. Theo em, Công ty nên thực hiện ghi sổ kế toán theo đúng nh quy định của nhà nớc:...
 • 104
 • 548
 • 3

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên
... chứng từ Phần IITHỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN2.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần kiến trúc xây ... gồm các 03 phần chính ngoài lời mở đầu và kết luận :Phần I: Đặc điểm doanh nghiệpPhần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và chi phí giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc xây dựng ... lý thuyết và thực tế ở đơn vị mình thực tập về công tác tổ chức hạch toán kế toán. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên...
 • 66
 • 322
 • 0

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH
... Thu Thuỷ - Lớp K13KT 1Kế toán trưởngKế toán tiền mặt-TGNH,Lương và BHXHKế toán theo dõi công n Kế toán chi phí, tổng hợp kết qu Kế toán thuế6Thủ quỹ, kế toán thanh toán BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤđộ ... chứng từ kế toán được chuyển về phòng kế toán trung tâm để hạch toán. Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức trực tuyến, kế toán trưởng trực tiếp điều hành các kế toán viên , phân công ... thực tập tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu...
 • 79
 • 468
 • 0

Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH

Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH
... Thu Thuỷ - Lớp K13KT 1Kế toán trưởngKế toán tiền mặt-TGNH,Lương và BHXHKế toán theo dõi công n Kế toán chi phí, tổng hợp kết qu Kế toán thuế6Thủ quỹ, kế toán thanh toán BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤđộ ... chứng từ kế toán được chuyển về phòng kế toán trung tâm để hạch toán. Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức trực tuyến, kế toán trưởng trực tiếp điều hành các kế toán viên , phân công ... thực tập tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu...
 • 79
 • 484
 • 1

83 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô

83 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô
... đề thực tập: “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô”.Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Khái quát chung về công ty Cổ Phần Kiến Trúc ... phòng Kế toán Công ty. Em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế về công tác hạch toán kế toán tại công ty đặc biệt là công tác kế toán Nguyên vật liệu.Mặc dù thời gian tìm hiểu về công ... CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 50 ĐẶNG THỊ HẠNH QUYÊN – K36 - ĐKTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁNCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ...
 • 54
 • 393
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại công ty cổ phần tiện lợicông tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần kiến trúc legosđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiphần thứ hai tổ chức công tác hạch toán tại công ty cổ phần đại kimthực trạng quy chế trả lương tại công ty cổ phần viinaconex 12thực trạng quy chế trả lương tại công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp ietco25chuyen de thuc trang quan tri nhan luc tai cong ty co phan van phong phamthực trạng hoạt động định giá tại công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản việt nam v reexthực trạng môi trường lao động tại công ty cổ phần phát triển xây dựng amp xuất nhập khẩu sông hồngthực trạng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần may nam thanhphần ii giới thiệu tổng quan và thực trạng chất lượng tín dụng tại công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số fpt chi nhánh hải phòngthực trạng phát triển thị trường tại công ty cổ phần hồng nhậtthực trạng năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần thương mại và truyền thông doanh nhân việtthực trạng các giải pháp marketing tại công ty cổ phần thương mại và truyền thông doanh nhân việtthực trạng hoạt động marketing online tại công ty cổ phần cà phê mê trangNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ