Giáo án Toán - TV 4 tuần 11 - 15 theo CKTKN

Giáo án Toán - TV 4 tuần 11 - 15 theo CKTKN

Giáo án Toán - TV 4 tuần 11 - 15 theo CKTKN
... 20 /11. - Tham gia tốt mọi hoạt động do trờng do đội đề ra. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tuần 12: Ngày dạy: Thứ 2/8 /11/ 2010 ... số: 18 m 2 4. Củng cố - dặn dò: 4 - Hãy kể tên các đơn vị đo diện tích đã học? - Chuẩn bị bài: Nhân một số với một tổng. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Ti t3: ... phải....chơi diều. - Kinh ngạc, lạ thờng, hai mơi. 4. Củng cố - dặn dò (4) - Nêu ý nghĩa câu chuyện? - GVNX gi hc. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tiết4: Toán Nhân với 10,...
 • 97
 • 353
 • 0

giao an Toan -lop 4 -tuan 11

giao an Toan -lop 4 -tuan 11
... số 0 -GV viết bảng phép tính 13 24 x 20 -Có thể nhân 13 24 x 20 NTN ? -GV hướng dẫn : 20 = 10 x 2 13 24 x 20 = 13 24 x (10 x 2) = (13 24 x 2) x 10 =2 648 x 10 =2 648 0 -Ta có: 13 24 x 20 = 2 648 0 -Ta có ... bài tập. -3 HS lên bảng Lớp làm vào vở bài tập TUẦN: 11 Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán ĐÊ-XI-MÉT VUÔNG I/Mục tiêu: Giúp HS biết: -Biết đề-xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích. - ọc,viết ... 1 dm -Có cạnh 1 dm -3 đề-xi-mét vuông, 24 đề-xi-mét vuông,... -1 00 hình 1 dm 2 = 100 cm 2 100 cm 2 = 1 dm 2 -HS nêu miệng: 32 đề-xi-mét vuông, ... -1 HS lên bảng viết.-Lớp viết bảng con -HS viết...
 • 6
 • 2,373
 • 19

Giáo án KHoa học 4 Tuần 8-15, có hoạt động, mục tiêu , hay, đẹp

Giáo án KHoa học 4 Tuần 8-15, có hoạt động, mục tiêu , hay, đẹp
... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -...
 • 24
 • 680
 • 2

giáo an lop 4 tuan 11- 15 kns,bvmt

giáo an lop 4 tuan 11- 15 kns,bvmt
... 86 33 157 x x x 53 44 24 258 132 628 112 2x 1921318 43 0 132 45 58 145 2 3768 112 2 45 58 145 2 3768 21318H: Làm cá nhân - Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585 - Nếu a = 26 thig 45 x a = 45 x ... hiện tính? - GV hớng dẫn h/s thực hành chiaBài 2: Số ? - GV hớng dẫn h/s điền vào bảngH: Làm bảng con 44 4 37 944 59 37 12 59 16 74 3 54 74 3 54 0 0 47 15 15 5672 42 21 3 14 147 1335 65 ... hàng là: (43 740 + 79650) : 9 = 13710 (kg)Đáp số: 13710 kgH: Giải vởa. (331 64 + 28528) : 4 C1: (331 64 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 1 542 3C2: (331 64 + 28528) : 4 = 331 64 : 4 + 28528 : 4 = 8291...
 • 145
 • 555
 • 0

GIAO AN TOAN ;TV TUAN 27

GIAO AN TOAN ;TV TUAN 27
... 4 = 32,5( km/giờ) - HS làm bài ở bảng phụ lên dán trên bảng. - Cả lớp nhận xét bài làm. Giải Thời gian đi từ A đến B: 12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút Đổi 4 giờ 45 phút = 4, ... đường đó: 72 : 96 = 3 /4 (giờ) 3/4giờ = 45 phút. Đáp số: 45 phút.Bài 4 -HS đọc đề bài. -HS thi tính nhanh -GV hướng dẫn cả lớp nhận xét bài làm.3. Củng cố, dặn dò - GV cho HS nêu cách tính ... Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học.Rút kinh nghiệm - Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009 Toán TIẾT 1 34. THỜI GIANI. MỤC TIÊUGiúp HS: - Hình thành cách...
 • 20
 • 323
 • 0

giao an TV 4 tuan 1 moi theo ngay nam hoc 2009-2010

giao an TV 4 tuan 1 moi theo ngay nam hoc 2009-2010
... bài. - Giáo viên chốt lại lời giải đúng:Lẫn - nở nang- béo lẳn, chắc nịch,lông mày- loà xoà, làm cho.12Hát - Một học sinh đọc. - hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò;cho biết hình dáng yếu ớt, đáng ... ởhiềngặplànhuốngnớcnhớnguồnhglnnhngơiênăpanhuôngơcơuônhỏihuyềnnặnghuyềnsắcsắcsắchuyền - Tiếng gồm ba bộ phận: âm đầu, vần,thanh. - 2 học sinh đọc. - Làm bài trong nhóm - Nhận xét. - Một học sinh đọc. - Thể thơ lục bát. - Ngoài hoài bắt vần với nhau.Giống nhau vần oai. - 2 ... học sinh đọc to trớc lớp. - Làm bài. - Cặp tiếng bắt vần với nhau là loắtchoắt - thoăn thoắn, xinh - xinh,nghênh - nghênh. - Cặp có vần giống nhau là choắ - thoắt. - Cặp có vần giống nhau không...
 • 20
 • 347
 • 0

Giao an lop TV 4 buoi 2( tuan 1)

Giao an lop TV 4 buoi 2( tuan 1)
... cáo kết quả cho cô giáo. - Giáo viên nhận xét, chốt ý đúng.* Bài III: Luyện tập đánh vần - Gọi hs đọc yêu cầu bài tập. - Giáo viên chia lớp thành nhóm 4. Các nhóm luyện tập đánh vần bài thơ trong ... sai. - Cả lớp đọc thầm yêu câu bài tập và làm bài vào vở. - Một vài hs đọc bài làm của mình trớc lớp. - Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung. - Giáo viên chốt ý đúng: Đánh dấu + vào ý 1,3 ,4: dấu ... lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh làm bài vào vở. - Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh. - Gọi một vài học sinh đọc bài làm của mình. Cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung. - Giáo viên chốt ý đúng:...
 • 3
 • 349
 • 0

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4
... lớp - GV nhận xét tuyên dơngIV. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau.27 Giáo án lớp 3- Tuần 4 - GV nhận xét - Lớp nhận xét bài bạn. 4. Bài 4: Yêu cầu HS giải đợc toán có ... HS - HS nghe - viết vào vở. 11 Giáo án lớp 3- Tuần 4 - Chấm chữa bài - GV theo dõi , uấn nắn, sửa sai cho HS - GV đọc lại bài chính tả GV thu bài chấm điểm. - HS dùng bút chì soát lỗi. - Gv ... đờng gấp ra. - HS nghe - quan sát. - Gấp 2 cạnh bên - Lật ra mặt sau gấp phần cuối25 Giáo án lớp 3- Tuần 4 - Đi thờng theo vòng tròn o o o o o - GV cùng HS hệ thống bài o o o o o - GV nhận...
 • 21
 • 911
 • 3

giao an toan lop 4 buoi 2 tuân 1-9

giao an toan lop 4 buoi 2 tuân 1-9
... tập yêu cầu chúng ta làm gì? - HS tự làm bài: 9898…10000; 6 543 21…6 543 2199898…100000; 42 256 41 156 05723 64 42 7998; 7251 34 7252 34 - GV yêu cầu hs giải thích cách làm. - GV nhận xét cho điểm.Bài ... *.Khởi động : Hát - Điền dấu: 9898…10000; 6 543 21…6 543 2199898…100000; 42 256 41 156 0 - GV nhận xét . Hoạt động2: Thực hành Bài 1/14GV yêu cầu HS đọc đề bài - Nêu yêu cầu bài toán - GV cho hs làm ... - HS làm bài vào vở và chữa bài. - HS lắng nghe. - HS quan sát hình vẽ trả lời - Tính chu vi của các hình - Ta tính tổng độ dài của các hình đó. - HS trả lời - HS trả lời3cm4cm6cm4cm4cm3cm3cm2cmThứ...
 • 90
 • 4,680
 • 42

Giáo án toán 9 ĐS tuần 1-11

Giáo án toán 9 ĐS tuần 1-11
... tính toán và chứng minh - Rèn kỹ năng vẽ hình, phân tích bài toán và trình bày bài toán 3) Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túcII) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: SGK-thớc thẳng-com pa-bảng ... 37 40 'g g>. Vì:0 02 37 40 '<Dặn dò: (2 phút) - Học bài theo SGK và vở ghi - Làm BTVN: 18 (SGK) và 39, 41 (SBT) - Đọc trớc mục 2 phần b (SGK-82)-Nêu cách chứng minh?-GV ... số lợng giác của nó - Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thậnII) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: SGK-thớc thẳng-com pa-eeke-thớc đo góc-phấn màuHS: SGK-thớc thẳng-com pa-ekeIII) Tổ chức hoạt...
 • 69
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 4 tuần 15giáo án toán lớp 5 tuần 11giáo án toán lớp 4 tuần 25giáo án toán lớp 4 tuần 32giáo án toán lớp 4 tuần 28giáo án toán lớp 4 tuần 12giáo án toán lớp 4 tuần 8giao an toan lop 4 tuan 16giáo án toán lớp 4 tuần 27giáo án toán lớp 3 tuần 11giao an toan lop 3 tuan 11giao an toan lop 4 tuan 4 ki motgiáo án toán lớp 4 tuan 20giao an toan lop 4 tuan 5giáo án toán lớp 4 tuần 26Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP